De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schrikbeeld van elke recreatieondernemer? ACHTERGROND Volgens de Richtlijn ‘duurzaam gebruik pesticiden’ (2009/128/EG) moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schrikbeeld van elke recreatieondernemer? ACHTERGROND Volgens de Richtlijn ‘duurzaam gebruik pesticiden’ (2009/128/EG) moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Schrikbeeld van elke recreatieondernemer?

3 ACHTERGROND Volgens de Richtlijn ‘duurzaam gebruik pesticiden’ (2009/128/EG) moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden geminimaliseerd of verboden in gebieden die door het brede publiek of door kwetsbare groepen worden gebruikt.

4 KABINETSBELEID Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen vanaf begin 2016 en het gebruik op overige terreinen per november 2017 verbieden behoudens enkele aangewezen uitzonderingen…. POLITIEKE DRUK = HOOG

5 Recreatie = uitzondering Waarom: bedrijven zijn groot (in hectaren), veel groen, veel pappa- en mammabedrijven RECRON lobby effectief. Tegenprestatie: JA, in de vorm van een Green Deal!

6 Ook uitgezonderd… De landbouw! Enkele exoten en plagen zoals de Amerikaanse Vogelkers en de Eikenprocessierups Ook een Green Deal: sporttereinen, golfterreinen.. Maar de Minister wil uitzonderingen zo veel mogelijk beperken!!

7 De Green Deal….. (definitie)…. heeft als doel dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op recreatiebedrijven in 2020 vergaand wordt teruggedrongen en gewasbeschermingsmiddelen nog slechts worden ingezet in die situaties waarin andere effectieve middelen en methoden tekort schieten. In genoemde situaties worden alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico gebruikt, zodra deze voor de betreffende toepassing op de markt zijn toegelaten.

8 DOEL RECRON Via bewustwording, alternatieven, voorlichting, inkoopvoordelen etc. de sector stimuleren zsm over te gaan op alternatieven. Vooralsnog vooral mechanisch…laag risicostoffen zijn namelijk nog niet gedefinieerd Ondernemers stimuleren ‘Best Practices’ te delen met collega’s. Partners: Landal Greenparcs, Centerparcs, Roompot, HISWA

9 Nog enkele open eindjes… 1.Nadere bepaling welke bedrijven onder Green Deal Recreatie vallen (afbakening)…(loopt nu) 2.Nadere bepaling welk type ondergronden (verharding, onverharding, halfverharding) onder uitzondering komen te vallen… 3. Er is nog geen definitie van laag risicostoffen

10 Rol Rijksoverheid 1.De overheid wil produkten met een laag risico sneller tot de markt toelaten (college ctgb) 2.Nul-meting en monitoring (RIWM)

11 Hoe wil RECRON dat doen? 1.Bedrijven stimuleren hun terreinen anders laten inrichten (andere bestrating, andere beplanting) 2.Mechanische alternatieven bekijken 3.Gebruik toegestane laag-risico middelen stimuleren

12 Concrete acties van RECRON 1.Plan van aanpak maken (is gedaan) 2.Blijven lobbyen (met name op de openstaande ‘afbakeningen’ qua verhardingstypen) 3.‘Best Practices’ verzamelen, proeven uitvoeren 4.Geven van voorlichting / workshops 5.Communicatie 6.Inkoopvoordelen realiseren 7.Koppeling Green Key / Blauwe vlag 8.Goed werkende alternatieven zoeken

13 We zijn er nog lang niet! De recreatiesector zal uiteindelijk ook onder een volledig verbod vallen, alleen hebben we nu meer tijd om alternatieven te zoeken, en dat is nodig, want… RECRON enquête juni 2015: Vrijwel alle ondernemers verwachten problemen indien chemische gewasbescherming verboden wordt (veel hogere kosten, meer uren, meer onkruid, slecht verzorgd park etc.)

14 Slechts 5 % van de ondervraagden ziet biologische en / of mechanische middelen als een serieuze optie! Want… Middelen zijn niet effectief…. Branden en heet water kan niet overal… Te duur… Te arbeidsintensief….


Download ppt "Schrikbeeld van elke recreatieondernemer? ACHTERGROND Volgens de Richtlijn ‘duurzaam gebruik pesticiden’ (2009/128/EG) moet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen."

Verwante presentaties


Ads door Google