De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer je de ruimte krijgt.. (vooral van jezelf) pop up MBO City 30/11/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer je de ruimte krijgt.. (vooral van jezelf) pop up MBO City 30/11/2015."— Transcript van de presentatie:

1 Wanneer je de ruimte krijgt.. (vooral van jezelf) pop up MBO City 30/11/2015

2 werken aan onderwijsvernieuwing vanaf december 2014: voorlopers verkenningen m.b.t. keuzedelen ontwerpen in domein afstemming met deelnemers- administratie en EduArte

3 voorlopers per 2015-2016: Domein techniek en procesindustrie: Vliegtuigonderhoud 3 en 4 Domein media en vormgeving:Media redactie 4 Domein transport en mobiliteit:Coördinator Havenlogistiek 3 en LDV 4 Veiligheid en sport:Sport- en bewegingsleider niveau 2 Horeca en Bakkerij:Facilitaire dienstverlening niveau 2 Zorg en welzijn:All round grimeur (niveau 4) Zorg en welzijn:Artiest (niveau 4) Zorg en welzijn:Onderwijsassistent (4) Medewerker kinderopvang (3) Pedagogisch werk (4) Sociaal Cultureel Werk (4)

4 ontwerpen in domein, ontwikkelen in team vanaf januari 2015 grof ontwerp domein vanaf september 2015 fijn ontwerp onderwijsteam vanaf augustus 2016 uitvoering en bijstelling onderwijsteam

5 opdracht ontwerpteams Bij het werken in de ontwerpteams is de lijn ‘Waarom-Hoe-Wat ’ als startpunt genomen. Elk ontwerpteam is gestart met de essentie/bedoeling van het onderwijs. Vanuit de bedoeling zijn vervolgens stappen gezet naar de “leefomgeving” waarin docent, student en beroepspraktijk zich tot elkaar verhouden. Op basis van de ontwerpopdracht is er in de ontwerpteams gewerkt aan het opstellen van kaders (het hoe en wat) die richtinggevend zijn voor de ontwikkelteams die in de ontwikkelfase aan zet zijn. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen resultaten die worden geformuleerd als bindende kaders en resultaten die worden geformuleerd als adviezen.

6 opdracht ontwikkelteams in deze fase gaan ontwikkelteams onder regie van het MBO College (11) aan de slag met de uitwerking van de resultaten van de domein ontwerpteams. Deze fase biedt de mogelijkheid om het MBO College en de teams een eigen profiel te geven. teamvisie pedagogisch-didactisch concept onderwijsprogramma: beroepsgerichte producten, generieke producten (Nederlands, rekenen, MVT, L&B), keuzedelen handleiding BPV studiehandleidingen

7 voorlopers per 2015-2016: welke ? Domein techniek en procesindustrie: Vliegtuigonderhoud 3 en 4 Domein media en vormgeving:Media redactie 4 Domein transport en mobiliteit:Coördinator Havenlogistiek 3 en LDV 4 Veiligheid en sport:Sport- en bewegingsleider niveau 2 Horeca en Bakkerij:Facilitaire dienstverlening niveau 2 Zorg en welzijn:All round grimeur (niveau 4) Zorg en welzijn:Artiest (niveau 4) Zorg en welzijn:Onderwijsassistent (4) Medewerker kinderopvang (3) Pedagogisch werk (4) Sociaal Cultureel Werk (4) Ieder team zijn eigen ontwikkeling

8 Vliegtuigonderhoud: even kennis maken + 500 studenten + 40 docenten (veel uit de praktijk, bv. van defensie/Fokker) Locatie MBO College Airport in Hoofddorp In 2013:noodzaak herinrichting opleiding bij bedrijven, studenten, docenten Kenmerken: versnipperd met afzonderlijke vakken/eilandjes (theorie opgedeeld, theorie los van praktijk, docenten los van elkaar) voortijdig schoolverlaten is te hoog ontevreden studenten (5,5 in 2013) ontevreden bedrijven, onvoldoende BPV plaatsen In 2013-2014 start met: waarom? en wat? In 2014-2015: hoe? In 2015-2016: uitvoering en bijstelling

9

10

11

12 Vliegtuigonderhoud: in ‘15-’16: Team opereert vanuit één visie Leertaken afgeleid van de beroepspraktijk, ontwikkeld door KLM en docenten met onderwijskundige ondersteuning Onderwijs met: hoorcolleges, werkcolleges, excursies, praktijk, ondersteunende vakken en zelfstandig leren Er staat een Boeing 737 in onze hangar Studieloopbaanbegeleiding ondersteunt m.b.t. vorderingen Herkenbaar en motiverend voor studenten Voorlopige resultaten: minder schoolverlaters hogere tevredenheid studenten (6.5 in juni 2015) Voortbouwen op de stappen die zijn gezet: met elan en gedrevenheid voor het vak

13 Even voorstellen: Team Pedagogisch werk, onderwijsassistent, sociaal cultureel werk MBO College West + 500 studenten totaal + 45 Docenten werken in 2 deelteams: pw 3 en 4 en onderwijs assistent pw 3 en 4 en sociaal cultureel werk Domeinontwerp: in een bewegende wereld van beroepen, werken vanuit integrale opdrachten met ondersteunde leeractiviteiten in onderwijseenheden ontwikkeling lesmateriaal in ontwikkelteams van het domein uitvoering in MBO College West, ook in MBO College Almere en in MBO College Noord in 2015-2016 start met 7 groepen in West de eerste onderwijsperiode (van de 4) moet nog geëvalueerd worden

14 De integrale ‘levensechte’ opdracht is leidend voor het leerproces op school en in de praktijk (BPV) (is dus ook BPV opdracht) (Project, prestatie, hele taak) Integrale opdracht is levensecht voor het beroep en betreft: dienst leveren of product maken zoals de beroepspraktijk dat vraagt of gebruikt aangepast aan ontwikkelniveau van de student beginner, gevorderd of vakbekwaam ondersteunende leeractiviteiten betreffen: het verwerken van de theoretische informatie het oefenen/trainen van de psychomotorische en/of interactieve vaardigheden het ontwikkelen van de beroepshouding per periode 3 leereenheden van 60 uur = 180 uur verdeeld over BOT en BPV bestaande uit een integrale (beroepsechte) opdracht en het daarbij horende ondersteunende onderwijs leerlijnen taal NL, rekenen en Engels niveau 4 leeractiviteiten loopbaan en burgerschap loopbaanbegeleiding beroepsvormende leereenheden levensechte opdrachten Sluiten aan op wat in de praktijk van het werk van een student/beroepsbeoefenaar noodzakelijk is om te doen. Praktijksituaties sturen het aanbod van theorie en vaardigheidslessen. Appèl op de emotie bij het leren, dit versterkt het leren van cognitieve, sociale en instrumentele vaardigheden en kenniselementen.

15

16 Ontwikkelorganisatie: faciliteiten in het team: ontwikkeluren, coördinatie bij sleutelfiguren sleutelfiguren hebben helicopterview: kijken naar samenhang en vanuit ontwikkeling van student tot professional het werkveld (m.n. kinderopvang) is betrokken via de integrale opdrachten per leereenheid is er een vakgroep die coördineert (lesmateriaal, nakijken) opmerkingen van studenten worden verwerkt: concretere omschrijving van opdracht en concrete feedback op voortgang er is tijd en ruimte in het team: benutten expertise van collega’s en kennis uit het werkveld serieus en kritisch naar elkaar ten behoeve van het leren van de student samenwerken, kennisdelen en co creëren nieuwe BPV vormen: Buurtverbinding (interdisciplinaire teams in de wijk) en Landlustlab

17 Team: luchtvaartdienstverlening MBO College Airport + 1000 studenten het docententeam is in subteams gesplitst het LDV team maakt met een deelteam deel uit van de ‘ontregel pilot’ van ROCvA en ROCvF vanaf augustus 2014 ‘verdraaid goed onderwijs’ staat centraal: het gaat om de relatie docent – student het nieuwe onderwijsprogramma in kleiner verband gestart met voor-voorloper per augustus 2014 onderwijsprogramma opgebouwd volgens thema’s (4 weken), ontleend aan ‘de bijdrage aan de reis van klant’ bv.: ‘passenger information and assistance’, ‘safety and security’ 10 groepen eerste jaars volgen in 2015-2016 het programma volgens de herziene kwalificatiestructuur, opgehangen aan de thema-opbouw

18 de ruimte pakken De ruimte pakken het eigenaarschap van het onderwijs ligt bij het team het leren van de student centraal: leren in het perspectief van de beroepspraktijk docenten leren hun ruimte te pakken en ervaren het plezier van het ontwikkelen van een nieuwe opleiding door hun ‘discipline’ los te laten jezelf tijd en ruimte gunnen leiding leert los te laten, andere vragen: hoe organiseren we kennisdeling? hoe benutten we alle talenten van onze docenten? hoe kunnen studenten het beste leren & zich ontwikkelen? een ‘hitteschild’ op welke regels?


Download ppt "Wanneer je de ruimte krijgt.. (vooral van jezelf) pop up MBO City 30/11/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google