De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hulpmiddelen voor bepalen activiteiten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hulpmiddelen voor bepalen activiteiten"— Transcript van de presentatie:

1 Hulpmiddelen voor bepalen activiteiten
Swot Stakeholderanalyse Risicoanalyse

2 Van direct betrokkenen (voor het slagen van je project)
SWOT analyse Van direct betrokkenen Sterkten (Strenghts) voor het slagen van je project Zwakten (Weaknesses) (voor het slagen van je project) van de omgeving Kansen (Opportunities) Van de omgeving Bedreigingen (Threats)

3 SWOT analyse Bij zwakten / bedreiging:
Wat kan je doen om dit te voorkomen? En hoe neem je dit op in je activiteitenplan en planning Bij sterkten/kansen: hoe kan je hier gebruik van maken? Hoe neem je dit op in je activiteitenplan en planning

4 Voorbeeld projectplan Slotervaart
Doelstellingen Wij richten ons op de aanbevelingen met betrekking tot het revaliderend werken en de borging van de oefengids. Hierbij horen de volgende doelstellingen: 1. Per 1 september 2013 is iedere verpleegkundige op de afdeling neurologie op de hoogte van het concept revaliderend werken en passen zij dit toe in hun dagelijks werkzaamheden met CVA patiënten. 2. Per 1 september 2013 is iedere verpleegkundige en paramedicus op de hoogte van het belang van de oefengids en het communicatieschrift en hoe deze ingezet worden. 3. Per 1 september 2013 ontvangt iedere CVA patiënt de oefengids en/of een communicatieschrift óf staat duidelijk in het elektronisch patiëntendossier omschreven waarom deze niet ingezet zijn Producten Eenduidig protocol met daarin onder andere een afsprakenlijst tussen artsen, verpleging en paramedici over taken en verantwoordelijkheden Lespakket revaliderend werken (scholing/klinische les) voor verpleegkundigen en paramedici ‘Promotie’ materialen om collega’s te herinneren aan dit project en de doelstellingen Stroomschema/beslisboom oefengids Informatie voor patiënten en familie Wat zou jij doen?

5 Stakeholder analyse Wie zijn betrokken bij je project? (personen en groepen) Wat weet je over hun belangen? Wanneer verwacht je weerstand bij welke betrokkene? Waar zitten dus risico’s waar je tegenaan gaat lopen in je project? Stakeholder: Belanghebbenden bij je project, zoveel mogelijk op persoon Belangen (is het belangrijk? waarom? Welke energie?

6 Stakeholderanalyse Bij weerstanden:
Wat kan je doen om dit te voorkomen? En hoe neem je dit op in je activiteitenplan en planning Bij belangen: hoe kan je hier gebruik van maken? Hoe neem je dit op in je activiteitenplan en planning

7 Voorbeeld projectplan slotervaart
Wat zou jij doen?

8 Risicoanalyse Wat zijn de redenen waarom straks het project (nog) niet af is? Wat is de kans dat dit gebeurt? Wat is het effect? Groot kans en effect: Wat kan je doen om dit te voorkomen? En hoe neem je dit op in je projectplan?

9 Voorbeeld uit de praktijk (1)
Risicoanalyse voor het EPD project Tijd van projectgroep/werkgroepleden Afhankelijkheid van externe partij, niet tijdig leveren van producten De scholing ontoereikend is (kost meer tijd dan verwacht) Uniforme manier van werken, werkt demotiverend (je moet inleveren) Onzekere factor van de verhuizing (kost tijd en energie, veel veranderingen tegelijk, improviseren) ICT niet genoeg mankracht Teams hebben geen tijd voor de implementatie Te weinig begroot voor technische zaken Wat zou jij doen? bert, andries, annette, mischa, mia mensen goed scholen superusers inzetten (verwachten managen, begrijpen wat ze moeten doen) communiceren over uitgangspunten (waarom doen we dit?) focussen op de overeenkomsten weten welke technische mogelijkheden het systeem biedt om eigen ding te doen goed definieren wat echt uniform moet zijn, maar ook de mogelijkheid inbouwen om enige diversiteit te hebben het huis meenemen niet opleggen niet weggooien wat al ontwikkeld is wat betreft de teamcommunicatie, starten met een format waar iedereen van de inhoudsgroep in gelooft. Mark, catja, floris, annette, mischa Rondom de verhuizing niet implementeren (zeker een maand) Goed testen van de techniek in Overvecht voor de verhuizing Dit onderwerp regelmatig op de projectgroep agenda laten terugkomen: hoe staat het ermee?

10 Voorbeeld uit de praktijk (2)
Uniforme manier van werken, werkt demotiverend (je moet inleveren) superusers inzetten (verwachten managen, begrijpen wat ze moeten doen) communiceren over uitgangspunten (waarom doen we dit?) In communicatie focussen op de overeenkomsten goed definiëren wat echt uniform moet zijn, maar ook de mogelijkheid inbouwen om enige diversiteit te hebben en dit communiceren naar gebruikers Onzekere factor van de verhuizing (kost tijd en energie, veel veranderingen tegelijk, improviseren) Planning aanpassen en rondom de verhuizing niet implementeren (zeker een maand) Goed testen van de techniek in Overvecht voor de verhuizing Dit onderwerp regelmatig op de projectgroep agenda laten terugkomen: hoe staat het ermee?

11 2 valkuilen Scholing als enige activiteit voor verandering bij gebruikers SWOT, stakeholder en risicoanalyse zijn niet verwerkt in activiteitenplan

12 Laat je inspireren door document ‘aanpak kiezen’ op de site
Valkuil 1: scholing als enige activiteit voor verandering bij gebruikers We weten scholing alleen bewerkstelligt onvoldoende gedragsverandering, je zal dus meer moeten doen…. Gebruik van GMFM-66 Ketelaar et al, 2008 Laat je inspireren door document ‘aanpak kiezen’ op de site

13 Valkuil 2: SWOT, stakeholder en risicoanalyse zijn niet verwerkt in activiteitenplan
Cochrane review, Baker etc al 2009 Review van 26 studies Interventies gebaseerd op een ‘knelpunten-analyse’ werden vergeleken met geen of interventie niet gebaseerd op knelpuntenanalyse. Analyse van knelpunten voor verandering: bijv. focusgroep discussie, interviews, vragenlijsten of analyse van de organisatie Conclusie: Interventies gebaseerd op knelpuntenanalyse effectiever Er is nog onvoldoende bewijs: hoe je knelpunten het beste kan identificeren hoe je vervolgens goed de interventie vormgeeft

14 Wat betekent dit voor ons?
Doe je stakeholder, sterkte/zwakte of risicoanalyse zorgvuldig Stem je activiteiten daarop af!


Download ppt "Hulpmiddelen voor bepalen activiteiten"

Verwante presentaties


Ads door Google