De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christus Jezus’ voorbestaan Studiedag 14 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christus Jezus’ voorbestaan Studiedag 14 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Christus Jezus’ voorbestaan Studiedag 14 november 2015

2 Aspecten: Christus in de vorm van God Christus als Beeld en Woord van God Christus in de Hebreeuwse Schrift

3 En nu, verheerlijkt U Mij, Vader, met Uzelf, met de heerlijkheid die Ik had, vóór de wereld. is, bij U. Johannes 17:5 Zijn heerlijkheid voor Hij mens werd

4 Fil. 2:5 Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die, in de vorm van God, die Hem eigen is, het aan God gelijk zijn geen roof acht; niettemin maakt Hij zichzelf leeg en neemt de vorm van een slaaf aan.

5 Twee stappen van vernedering: 1. Leegmaking (ontlediging) vorm van God  vorm van een slaaf 

6 Twee stappen van vernedering: 2. Verootmoediging Gelijkenis van de mens, in de gedaante van mens:  gehoorzaam tot de dood van het kruis

7 Christus in de vorm van God, die Hem toebehoort, die Hem eigen is

8 God is geest Johannes 4:24 Niemand heeft ooit God gezien… Johannes 1:18 = absolute, allerhoogste God

9 Christus in de vorm (Grieks: morphe) van God - onder God, de Vader, de hoogste - toont de onzichtbare God aan de schepping …de eniggeboren God, die in de schoot van de Vader is, die ontvouwt Hem - Johannes 1:18

10 die, in de vorm van God, die Hem eigen is, het aan God gelijk zijn geen roof acht - Filippenzen 2:6 vorm (morphe) = uiterlijke verschijning Markus 16:12 vorm ing (morphosis) Romeinen 2:20; 2 Timotheus 3:5 vormen (morphoomai) Galaten 4:19

11 die, in de vorm van God, die Hem eigen is, het aan God gelijk zijn geen roof acht - Filippenzen 2:6 aan God gelijk zijn : niet de allerhoogste God zelf!

12

13 Abraham, jullie vader, jubelde, dat hij vertrouwd zou worden met Mijn dag, en hij is ermee vertrouwd geworden en verheugde zich De Joden dan zeiden tot Hem: U heeft nog geen vijftig jaar en U hebt Abraham gezien! Johannes 8: 56-57

14 Jezus zei tot hen: Amen, amen Ik zeg jullie, eer(der) Abraham was*, ben Ik* * was = gewordende-te-zijn (Grieks: genesthai) * ben Ik = Ik ben (Grieks: ego eimi) vers 12,18,23,24,28,58 Johannes 8:58

15 die, in de vorm van God, die Hem eigen is, het aan God gelijk zijn geen roof acht - Filippenzen 2:6 In Zijn verschijningen in de vorm van God representeerde Hij God: - Adam en Eva  Gen. 2,3 - Kain  Gen 4 - Abraham  Gen 18:2,9

16 Johannes 1:15, 30 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen, zeggend: dit was Hij van Wie ik zei: Hij die na mij komt, is voor mij(n aangezicht) geworden, omdat Hij eerste was (ten opzichte) van mij.

17 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik IEUE* zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Jesaja 6:1 Mijn ogen hebben namelijk de Koning, IEUE van de legermachten, gezien Jesaja 6:5 * IEUE = Ik ben vers 1,8,11: veranderd door de Sopherim in Adonai

18 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen. Dit zei Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en over Hem sprak. Johannes 12:39-41

19 Hij is uit de hemel neergedaald – Johannes 6:33,38,41,42,50,51,58 Johannes 3:13 ; Efeziers 4:8-10 1 Corinthiers 15:47-49

20 Het was de verschijning van de gedaante van de heerlijkheid van de IEUE (vers 29) Christus Jezus in de vorm van God! Exodus 19 Ezechiël 1 Jesaja 6 Openbaring 1


Download ppt "Christus Jezus’ voorbestaan Studiedag 14 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google