De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor de jeugd Marjolein Berger Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Universitair medisch Centrum Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor de jeugd Marjolein Berger Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Universitair medisch Centrum Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor de jeugd Marjolein Berger Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Universitair medisch Centrum Groningen

2 Focus discussie rondom jeugdwet Signaleren van psychosociale problemen bij jeugdigen (0 tot 19 jaar?) Aanbod psychosociale zorg aan jeugdigen Knelpunt: –Problematiek is combinatie van sociale èn psychische èn medische problematiek

3 Groningse jeugd in psychosociale zorg Leeftijd (jaren)Jeugdigen (N)In zorg (%) 0-323.0918,1 4-1148.32922,3 12-1846.03328,6 19-2351.05217,9 Totaal168.50520.7 http://www.c4youth.nl

4

5 Aard van zorg Type zorgN% van zorg% van alle jeugd Licht pedagogische hulp 22.92765.613.6 Ambulante hulp 10.79230.96.4 Dagbehandeling 820.2<0.01 Pleegzorg 2660.80.2 Residentiële hulp 3210.90.2 Gesloten/ Justitiële jeugdzorg 5581.60.3

6 Rol van de huisarts 11% van de geregistreerde jeugdigen 0-23 jaar consulteert voor psychosociale problematiek De oudere jeugd (19-23) is oververtegenwoordigd bij de huisarts De huisarts verwijst 44% van problemen, in 90% naar de jeugd-GGZ 56% van de aangeboden problemen krijgt zorg in de huisartsvoorziening (licht pedagogische hulp )

7 Conclusies 1 op de 5 jeugdigen ontvangt psychosociale zorg De helft van deze zorg is geïnitieerd door de huisarts Een kwart van de zorg wordt door de huisartsvoorziening geleverd De zorgvraag is gemeente-afhankelijk

8 Past psychosociale zorg voor jeugdigen in de toekomstvisie van de huisarts? Laagdrempelige generalistische medische zorg voor jong en oud dichtbij huis Huisartsenzorg betreft integrale zorg voor het kind (en verzorgers) –Zorg voor medische, psychosociale en opvoedkundige problematiek en preventie

9 Standpunt Huisartsenzorg en jeugd (2008) Aanleidingen: Politieke aandacht voor zorg voor jeugd -> opzet Centrum Jeugd en Gezin (huisarts niet betrokken) Verhelderen positie en taken van de huisarts in deze zorg

10 Uitgangspunten Huisarts heeft : –belangrijke rol in de zorg voor jeugdigen –een rol als gezinsarts –als eerste aanspreekpunt belangrijke verwijsfunctie Zorg is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen

11 Samenwerking Huisartsenzorg en JGZ vullen elkaar aan Betrokkenheid bij (de opzet) van Centrum voor Jeugd en gezin gewenst Samenwerkingsafspraken over consultatie (terug)verwijzing en verslaglegging met partners in de zorgketen voor jeugd

12 Zijn de huisartsen klaar voor hun rol in zorg voor de jeugd?

13 Inhoudelijke toets Van de 100 NHG richtlijnen geven er 2 specifieke aanbevelingen voor licht pedagogische interventies bij kinderen met niet-somatische problemen (buikpijn bij kinderen, enuresis nocturna) In de 5 in aanmerking komende richtlijnen voor psychische problemen wordt geen speciale aandacht besteed aan jeugdigen (herkennen en behandelen)

14 Motivatie van zorgverleners Betrokkenheid van huisartsen KNMG-visiedocument zorg voor jeugd

15 Wordt voldaan aan randvoorwaarden? Huisarts wordt door gemeenten betrokken bij beleid jeugdhulp en opzet van CJG Overzicht van het lokale zorgaanbod Lokaal aanspreekpunt Samenwerkingsafspraken Toegankelijkheid van elkaars gegevens (ICT) Voldoende ondersteuning (POH-GGZ)

16 Is de nieuwe wetgeving faciliterend of blokkerend? 16

17 Blokkerend GGZ geen verzekerd recht meer voor jeugdigen Aanbod jeugdhulp wordt afhankelijk van gemeentelijk beleid, waardoor verschillen gaan bestaan tussen gemeenten Verschil in kwaliteitscriteria

18 Faciliterend Jeugdzorg in aansluiting op lokale zorgvraag Overzichtelijk aanbod competenties Huisarts gesprekspartner voor gemeenten 18

19 Discussie punten Focus psychosociale zorg –Motivatie huisartsen –Kennis –Kansen en belemmeringen nieuwe wetgeving


Download ppt "Zorg voor de jeugd Marjolein Berger Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Universitair medisch Centrum Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google