De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Processen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Processen."— Transcript van de presentatie:

1 Processen

2 Wat is een proces? Inleiding in de basisbegrippen van organisatiestructuur en processtructuur 2

3 Wat is een proces? Processen zijn ketens van activiteiten. Deze activiteiten zijn logisch geordend en gericht op het bereiken van resultaten (output) voor een klant. Elk proces is opgebouwd uit 5 elementen: Resultaten; Activiteiten; Mensen; Middelen; Kaders. 3

4 De 3 mu’s Er worden drie hoofdcategorieën benoemd waar het aan beheersing kan ontbreken, alle drie beginnend met Mu: MURI: ONEFFENHEID IN DE VRAAG Overbezetting door bijvoorbeeld onterechte vraagvariatie. MURA: ONEFFENHEID IN HET PROCES Bijvoorbeeld variatie in de maatvoering. MUDA: VERSPILLINGEN Alle activiteiten die geen waarde toevoegen voor de klant.  4

5 Het 5S-systeem De 5S-en staan voor 5 activiteiten die helpen beheersbaarheid in processen te krijgen. In vrije vertaling staan de 5S-en voor: Scheiden; Sorteren; Schoonmaken; Standaardiseren; Systematiseren. 5

6 Scheiden S1: Scheiden : Scheiden betekent hier een onderscheid maken tussen wat noodzakelijk en wat overbodig is. Het onnodige verdwijnt uit de werkplaats. Dat zijn onder andere kapotte of beschadigde voorwerpen, voorwerpen die lang niet meer gebruikt of onveilig zijn. Het risico op vallen, struikelen, stoten vermindert aanzienlijk en de doorgangen worden ruimer. Een praktisch systeem is om deze voorwerpen een rode kaart te geven met daarop de reden waarom het voorwerp in vraag wordt gesteld en wat ermee moet gebeuren. Een criterium hiervoor kan de gebruiksfrequentie zijn: hou alleen die zaken bij die nodig zijn voor de productie van de week. Zaken die meerdere keren per week nodig zijn, worden ook bijgehouden, maar bij het sorteren wordt met de verschillende gebruiksfrequenties rekening gehouden. De 5S-begeleider stelt de vragen en suggereert, maar de werknemer beslist uiteindelijk zelf. 6

7 Schikken S2: Schikken Schikken betekent de gereedschappen en hulpmiddelen een vaste plek geven, de werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden: een geschikte plaats voor alles en alles op zijn geschikte plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met ergonomie en hygiëne. 7

8 Schoonmaken S3: Schoonmaken
Schoonmaken betekent het reinigen van muren, vloeren en alle voorwerpen (machines, gebruiksvoorwerpen, opbergsystemen enz.), maar ook het elimineren van oorzaken van storingen en incidenten, vervuilingsbronnen uitschakelen, schoonmaakmethodes vastleggen, standaards en verantwoordelijkheden bepalen, regels en normen opstellen enz. 8

9 Standaardiseren S4: Standaardiseren
Standaardiseren geeft duurzaamheid aan de eerste drie stappen. De eerste drie S’en worden een gewoonte door methodes in te voeren die deze eerste fases vastleggen. Enkele methodes: visuele hulpmiddelen gebruiken (afbakening met lijnen, kleuren, ... ), iedereen kent het wie, wat, waarom, hoe, ... van de werkplaats, de betrokkenen kunnen snel een onderscheid maken tussen normaal en abnormaal, ... Onvoorziene omstandigheden brengen risico’s met zich mee. Door gestandaardiseerde procedures zijn die verrassingen tot een minimum beperkt. 9

10 Systematiseren S5: Systematiseren
Systematiseren betekent het borgen van de andere vier pijlers, de zorg voor behoud en continuïteit, het altijd volgen van de gestandaardiseerde procedures. Hulpmiddelen zijn controlelijsten of audits op orde en netheid. De auditresultaten kunnen bekendgemaakt worden via tabellen of figuren en persoonlijke of themadoelstellingen kunnen afgesproken worden zodat een regelmatige evaluatie van deze scores mogelijk is. 10

11 De 7 vormen van verspilling
VERVOER Het onnodig, dus zonder meerwaarde, verplaatsen van mensen, middelen en materialen. WACHTEN Het wachten van mensen, middelen, materialen, informatie en systemen is verspilling. OVERPRODUCTIE Het eerder, sneller of meer produceren dan wat de klant nodig heeft. FOUTEN Gebrekkige diensten leveren niet wat de klant nodig heeft. 11

12 De 7 vormen van verspilling
VOORRAAD Diensten die nog niet afgerond zijn. VERPLAATSING Het onnodig goochelen met producten en diensten. EXTRA BEWERKINGEN Fouten en gebreken herstellen. 12


Download ppt "Processen."

Verwante presentaties


Ads door Google