De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cantorij Uit de diepte, heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Antifoon en Psalm 130 Vers 1, 2, 3 en 4 Cantorij zingt antifoon, gevolgd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cantorij Uit de diepte, heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Antifoon en Psalm 130 Vers 1, 2, 3 en 4 Cantorij zingt antifoon, gevolgd."— Transcript van de presentatie:

1 Cantorij Uit de diepte, heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Antifoon en Psalm 130 Vers 1, 2, 3 en 4 Cantorij zingt antifoon, gevolgd door vers 1 en 2. Vers 3 en 4 worden door de gemeente gezongen. Let op de aanwijzingen op de beamer!

2 Cantorij Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER, tot U die hulp kunt zenden, ik buig mij voor U neer. Heer, neig tot mij uw oren en wil mijn klacht verstaan, wil mijn gebed verhoren, ontferm U, zie mij aan. Antifoon en Psalm 130 Vers 1, 2, 3 en 4

3 Cantorij Als U ons overtreden, o HEER, blijft gadeslaan, de ongerechtigheden - Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij U altijd geweest, opdat U in ons leven eerbiedig wordt gevreesd. Antifoon en Psalm 130 Vers 1, 2, 3 en 4

4 Gemeente in beurtzang Vrouwen en meisjes Ik blijf de HEER verwachten en hopen op zijn woord. Ik wacht in al mijn klachten op Hem, tot Hij mij hoort. Mannen en jongens Mijn ziel, vervuld van zorgen, wacht sterker op de Heer, dan wachters op de morgen - de morgen, o wanneer! Antifoon en Psalm 130 Vers 1, 2, 3 en 4

5 Allen Hoopt op de HEER, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, Gods goedheid is zeer groot. Hij hoort naar uw gebeden, blijft Israël nabij. Van ongerechtigheden maakt Hij zijn volk weer vrij. Antifoon en Psalm 130 Vers 1, 2, 3 en 4 Cantorij Uit de diepte, heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord.

6 Picto’s die gebruikt kunnen worden.


Download ppt "Cantorij Uit de diepte, heb ik tot de HERE geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Antifoon en Psalm 130 Vers 1, 2, 3 en 4 Cantorij zingt antifoon, gevolgd."

Verwante presentaties


Ads door Google