De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

25/01/2016 Vandenberghe Kim- Jurist Consulting Wij Helpen

Verwante presentaties


Presentatie over: "25/01/2016 Vandenberghe Kim- Jurist Consulting Wij Helpen"— Transcript van de presentatie:

1 25/01/2016 Vandenberghe Kim- Jurist Consulting Wij Helpen
Horeca actualia 25/01/2016 Vandenberghe Kim- Jurist Consulting Wij Helpen

2 Historiek witte kassa Compenserende maatregelen Flexijobs Inhoudstafel

3 Vergezeld met Btw-verlaging op voeding van 21% naar 12% op restaurant- en cateringdiensten
Fraude/ zwartwerk tegengaan (engagement van de sector) Invoering GKS in fasen (vrijwillige instap in 2014, verplichte instap in 2015, vanaf 2016 sanctionering) Historiek GKS

4 Wat is een GKS? Geregistreerd kassasysteem
Drie onderdelen: kassasysteem, fiscale data module (FDM) en een VAT Signing Card Het kassasysteem en FDM(opslag van de gegevens) zijn gekoppeld en op basis daarvan verkrijgt men de VAT Signing Card Certificatie nodig Registratie bij FOD Financien Wat is een GKS?

5 Registratie FOD Financiën
Via E-services FOD Financiën (www.financien.belgium.be > E- services > Geregistreerd kassasysteem) of het rechtermenu van de onthaalpagina van het infoweb GKS (www.geregistreerdkassasysteem.be > registratiemodule GKS voor de horecauitbater) Ten laatste registratie op 28/02/2015 U verkrijgt implementatiedatum van FOD (30/06/2015, 30/09/2015,31/12/2015). Moet geïnstalleerd en in werking zijn. Registratie FOD Financiën

6 Oorspronkelijk: horecazaak die regelmatig maaltijden verschaft/ traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht Regelmatig= minstens 10 procent van horeca-omzet (Omzet uit restaurant- en cateringdiensten x 100) / Totale omzet uit uw horeca-activiteiten = % (excl. BTW) Raad v. State vernietigde KB: regelmatig = niet voldoende objectief en duidelijk. Schending grondwettelijk gelijkheidsbeginsel Gevolg: schrapping 10% regel Wie moet GKS hebben?

7 Nieuw criterium: omzet
Kerstakkoord regering: 10% regel vervangen door omzet uit de consumptie van maaltijden (restaurant- en cateringdiensten) van minstens euro (excl. BTW) Belastingplichtigen die beroep doen op onderaannemers om maaltijden te verstrekken worden vrijgesteld.  (bvb. voetbalclubs of organisatoren van seminaries die met een cateringdienst werken).  De cateringdiensten zelf dienen zoals voorzien wel een GKS in te voeren. Hotels en bedrijfsrestaurants  zijn eveneens vrijgesteld Vanaf 01/01/16 verplicht BTW-kastickets uit te reiken Grens voor het eerst berekend op omzetcijfers kalenderjaar 2015 Nieuw criterium: omzet

8 Nieuw criterium: omzet
Gevolgen: Voldaan aan oud- en nieuw criterium: GKS moet actief zijn op 31/12/2015 Enkel voldaan aan nieuw criterium: vóór 01/04/2016 registeren op applicatie FOD Financiën + aankoop moet vóór 01/07/2016 geregistreerd worden + uiterlijk op 31/12/2016 operationeel Enkel voldaan aan oud criterium (GKS dus reeds aangekocht): keuze tussen verder gebruiken + bijhorende compensatiemaatregelen of niet verder gebruiken GKS + opnieuw BTW-ontvangstbewijzen uitreiken Nieuw criterium: omzet

9 Nieuw criterium: omzet
Moet opnieuw door toets R.v.St. Kans reëel dat er opnieuw probleem is met gelijkheidsbeginsel Horeca Vlaanderen: geen rechtszekerheid, evenwicht, rendabiliteit Nieuw criterium: omzet

10 Compenserende maatregelen GKS
Sectorale doelgroepvermindering Vijf vaste, voltijdse personeelsleden per kwartaal Keuzemogelijkheid per kwartaal (zie voorbeeld) 500 euro/kwartaal 800 euro/ kwartaal (<26 jaar op laatste dag kwartaal) Geen cumul met andere DGV Wel met structurele vermindering Compenserende maatregelen GKS

11 Keuzemogelijkheid per kwartaal
Voorbeeld: Zes werknemers in dienst in KW 1/16 (leeftijden op laatste dag kw 1/16) Verminderingen volgens GKS: Pol: 22 jaar = vermindering van 800 EUR/kwartaal Evi: 26 jaar= vermindering van 500 EUR/ kwartaal Eric: 45 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Monica: 53 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Sofie: 55 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Lars: 25 jaar= vermindering van 800 EUR/kwartaal Maar beperkt tot 5 WN’ers dus minst voordelige (Evi, Eric, Monica of Sofie) schrappen. Maar ook rekening houden met andere DGV! Keuzemogelijkheid per kwartaal

12 Keuzemogelijkheid per kwartaal
Rekening houden met andere DGV: Sofie is 55 jaar en heeft recht op DGV oudere werknemers van 400 EUR/kw Gevolg: iedereen kan van vermindering genieten! Pol: 22 jaar = vermindering van 800 EUR/kwartaal Evi: 26 jaar= vermindering van 500 EUR/ kwartaal Eric: 45 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Monica: 53 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Sofie: 55 jaar= vermindering van 400 EUR/kwartaal (DGV oudere WN’ers) Lars: 25 jaar= vermindering van 800 EUR/kwartaal Niemand moet geschrapt worden.

13 Keuzemogelijkheid per kwartaal
Acht Wn’ers in dienst in KW 2/2016 (Monica is 54 jaar geworden, Patrick en Lies zijn nieuw in dienst op 1/04/2016) Verminderingen volgens GKS Pol: 22 jaar = vermindering van 800 EUR/kwartaal Evi: 26 jaar= vermindering van 500 EUR/ kwartaal Eric: 45 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Monica: 54 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Sofie: 55 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Lars: 25 jaar= vermindering van 800 EUR/kwartaal Patrick: 30 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Lies: 35 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Beperkt tot 5 WN’ers dus minst voordelige schrappen. Maar rekening houden met andere DGV.

14 Keuzemogelijkheid per kwartaal
Andere DGV: Monica en Sofie geven recht op vermindering 400 EUR/kw Gevolg: keuze maken Pol: 22 jaar = vermindering van 800 EUR/kwartaal Evi: 26 jaar= vermindering van 500 EUR/ kwartaal Eric: 45 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal (Monica: 54 jaar= vermindering van 400 EUR/kwartaal) (Sofie: 55 jaar= vermindering van 400 EUR/kwartaal) Lars: 25 jaar= vermindering van 800 EUR/kwartaal Patrick: 30 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Lies: 35 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Kiezen voor Pol en Lars! En 3 anderen. Eén geniet de vrijstelling niet.

15 Pc 302 Gemiddeld maximum 49 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode (4de kw voorlaatste jaar + 1e,2e ,3e kwartaal vorig jaar), Gedurende het volledige kwartaal een bij de fiscus geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken in alle vestigingseenheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten Aanwezigheidsregistratie van alle personeelsleden waar horeca- activiteit wordt uitgevoerd. Ook dus voor personeelsleden die niet onder PC 302 werkzaam zijn. Arbeid in/out via GKS of alternatief systeem van de RSZ. Uitzondering : extra’s/ flexijobs met mondelinge ov. Wel: studenten, flexi’s met schr. overeenkomst Voorbeeld: vestiging die enkel dranken serveert en dus de facto geen GKS nodig heeft, zal er wel één moeten hebben voor de DGV Voorwaarden

16 Horeca-activiteiten alle maaltijden: dus zowel ter plaatse genuttigd als meeneemmaaltijden alle dranken: dus zowel ter plaatse genuttigd als meegenomen alle verkoop van voeding alle andere horeca-activiteiten verhuur van feestzalen/vergaderzalen waarin de maaltijden worden geserveerd, de diensten van het personeel voor de vestiaires en de toiletten, het onderhoud en het reinigen van de zaal, verschaffen van de verlichting,… gebruik van het bestek van de maaltijdverstrekker, alle andere nevenactiviteiten die u niet zou doen zonder de horeca-activiteit zelf (inhuren muziekorkest voor evenement of voor in de horecazaak, inhuren sommelier voor bijzondere gelegenheden,…)

17 Goedkope overuren Inwerkingtreding: 01/12/2015
Pc 302 en Pc 322 (uitzendsector) Buitengewone vermeerdering van werk/ onvoorziene noodzakelijkheid Verschil tussen uitbetaalde en in te halen overuren Goedkope overuren

18 Goedkope overuren/ in te halen
Overuren geven in principe aanleiding tot inhaalrust en een toeslag van 50 of 100% Fiscaal voordelige overuren: 130 overuren per jaar per werknemer Voordelig voor werknemer en werkgever WN: 57,75% voor een gepresteerd uur met overwerktoeslag WG: 41,25% voor gepresteerd uur met overwerktoeslag Horeca: 360 fiscaal voordelige overuren (ongeacht GKS) voor: Overuren met inhaalrust en toeslag Overuren met inhaalrust en waar toeslag wordt omgezet in bijkomende inhaalrust (50%=1/2u inhaalrust/100%=1u inhaalrust) Goedkope overuren/ in te halen

19 Goedkope overuren/ uit te betalen
Grens uitbetaling: Maximum 300 overuren uitbetalen (zonder GKS)/ 360 overuren (met GKS) Maximum 143 uitbetaalde overuren per periode van 4 maanden Dit zowel voor voltijdse- als deeltijdse werknemers (+extra’s, flexijobs en uitzendkrachten) Goedkope overuren/ uit te betalen

20 Goedkope overuren/ uit te betalen
Geen overurentoeslag RSZ en fiscaal Voltijdse werknemer (ook voltijdse extra, flexi en uitzendkracht!) - Vrij van RSZ en vrij van belastingen Wn’ers bouwen ook voor deze uren sociale rechten op Deeltijdse werknemer RSZ onderworpen Belastbaar (zonder vermindering want geen overloon) Goedkope overuren/ uit te betalen

21 Uitbetaald overuur voordeliger
Ingehaalde OU (50% toeslag) Uitbetaalde overuren (netto=bruto) Bruto 1976 euro (uurloon: ~12 euro) 1976 euro 20 Overuren 360 euro (20*12*150%) - Totaal Bruto 2336 euro Belastbaar (na aftrek RSZ WN) 2006,26 euro 1697,08 euro Bedrijfsvoorheffing 482,4 euro 366,42 euro Vrijstelling BV 138,6 euro (12 euro*57,75%*20) BBSZ 22,26 euro 14,34 euro Bruto=netto overuren 240 euro (20*12) Netto 1640,2 euro 1659,84 euro Patronale WG (52,17%) 1316,19 euro (2336*108%*52,17%) 1113,35 euro (1976*108%*52,17%) Vrijstelling doorstorting BV 99 euro (12*41,25%*20) Totale kost WG 3553,19 euro 3329,35 euro Uitbetaald overuur voordeliger

22 Flexijobs Nieuwe vorm van tewerkstelling in de horeca
Zwartwerk tegengaan Naar analogie van de dienstencheques Vanaf 01/12/2015 Flexijobs

23 Flexijobs/ Voorwaarden WN
Voor wie? Werknemer die “bijverdienste” uitoefenen in de horeca of uitzendarbeid bij gebruiker die valt onder horeca Voorwaarden : Worden bij een andere werkgever tewerkgesteld voor minimaal 4/5e van een voltijder Dit in het 3e voorafgaande kwartaal = kwartaal T-3 Controle door werkgever via Dimona =>de loopbaandatabank Flexijobs/ Voorwaarden WN

24 Flexijobs/ Voorwaarden WN
Evaluatie 4/5e tewerkstelling in kwartaal T-3 : Tellen mee : Alle tewerkstellingsperiodes bij andere werkgever => alle prestatiecodes bezoldigd en onbezoldigd Tellen NIET mee : Periodes met onvoldoende sociale dekking (bv. flexi-jobs, leerlingen, vrijgestelde overuren, student met solidariteitsbijdrage, forfaitair aangegeven gelegenheidswerknemer in land-en tuinbouw of in horeca, …) Flexijobs/ Voorwaarden WN

25 Flexijobs/ Voorwaarden WN
Tewerkstelling van 4/5e bij andere werkgever : Volledig sociale verzekering voor minstens 4/5e Bij één of verschillende andere werkgevers Is NIET toegestaan : - combinatie bij dezelfde werkgever van flexi-job en gewone arbeidsovereenkomst voor minstens 4/5de van de voltijdse arbeidsduur - combinatie bij dezelfde werkgever flexi-job en verbrekingsvergoeding/ontslagcompensatievergoeding/ opzegtermijn Flexijobs/ Voorwaarden WN

26 Flexijobs/ Twee overeenkomsten
Kaderovereenkomst (kader toekomstige samenwerking) - Eénmalig en voorafgaand aan aanvang eerste tewerkstelling - Vermeldingen: *Identiteit partijen *Wijze waarop en termijn waarbinnen contract zal afgesloten worden *Functie, flexiloon en voorwaarden (o.a. 4/5de tewerkstelling) flexijob *Model bij sociaal secretariaat Flexijobs/ Twee overeenkomsten

27 Flexijobs/ Twee overeenkomsten
Arbeidsovereenkomst Voor bepaalde duur of bepaald werk Opeenvolging toegelaten Voltijds of deeltijds Bij variabele uurroosters zijn de regels omtrent bekendmaking en het afwijkingsregister niet van toepassing + buiten uurroosters werken toegelaten Overeenkomst uitzendkantoor-uitzendkracht gelijkgesteld wanneer onder zelfde VW’en gesloten Schriftelijk of mondeling (van belang voor DIMONA en GKS (zie verder)) Flexijobs/ Twee overeenkomsten

28 Flexijobs/ Dimona “FLX”
Dimona per overeenkomst en per kwartaal (bij geschreven arbeidsovereenkomst): Er wordt een dimona verricht telkens een (nieuwe) geschreven arbeidsovereenkomst voor een flexijob aanvangt, en minstens bij de eerste effectieve tewerkstelling van elk kwartaal. De dimona mag niet laattijdig zijn tgv. het tijdstip van aanvang van de prestatie. Dimona per dag (bij mondelinge arbeidsovereenkomst) Een dagdimona wordt verricht elke dag gedekt door een mondelinge arbeidsovereenkomst, voor aanvang van de dagprestatie Begin- en einduur ingeven! Flexijobs/ Dimona “FLX”

29 Flexijobs/ Dimona “FLX”
Dimona ten vroegste 1 maand voorafgaand aan KW met flexijob Nooit kwartaaloverschrijdend RSZ- site geeft melding (aanvaard met waarschuwing!). Annuleren of als gewone WN Sanctie wanneer toch aangifte flexijob - Gewone RSZ op flexiloon+ boete tussen 50 en 200% van het flexiloon + belastingen Flexijobs/ Dimona “FLX”

30 Flexijobs/ Dimona “FLX”- Correcties
Dagaangifte (mondeling): Prestaties vangen vroeger aan dan beginuur: wijziging uiterlijk op moment aanvang prestaties Prestaties vangen later aan dan beginuur: wijziging uiterlijk op moment aanvang prestaties Prestaties worden vroeger stopgezet: wijzigingsmogelijkheid tot middernacht volgend op oorspronkelijk voorzien einduur Prestaties op later moment stopgezet: termijn van 8 uren volgend op oorspronkelijk voorzien einduur. Oorspronkelijk einduur tussen 20u en 24u dan wijzigingsmogelijkheid tot 8u ‘s morgens Periode-dimona (schriftelijk): Wijziging kan slechts in drie gevallen: Op vroegere datum aanvangen: wijziging ten laatste op ogenblik indiensttreding Later eindigen: wijziging ten laatste op eerste werkdag volgend op datum oorspronkelijk einde Werkelijke einddatum vroeger: wijziging ten laatste op eerste werkdag volgend op nieuwe werkelijke einddatum Flexijobs/ Dimona “FLX”- Correcties

31 Flexijobs/ Formaliteiten bovenop dimona
Registratie en bijhouden effectieve prestaties Begin- en einduur registreren via GKS of ASA Enkel voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten Sanctie: vermoeden voltijds contract (arbeidsrecht krijgt volle uitwerking!) + sanctie niveau 3 (stafr. geldboete tussen EUR of admr. geldboete tussen 300 en 3000 EUR) Flexijobs/ Formaliteiten bovenop dimona

32 Overeen te komen in raamovereenkomst (geen baremaloon)
Basisloon moet minstens 8,82 EUR/uur zijn. Indexeerbaar Wordt verhoogd met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden en waarop in principe sociale bijdragen verschuldigd zijn. Bijvoorbeeld: premie zondag- en nachtwerk (= vallen ook onder begrip “flexiloon”) Flexivakantiegeld: 7,67% van het flexiloon+ flexivergoedingen Gevolg: minstens 9,5 EUR/uur Flexijob/ Flexiloon

33 Flexijob/ Flexiloon RSZ Vrij voor werknemer
Bijzondere WG-bijdrage van 25% Fiscaal Vrijgesteld van belastingen Flexiloon en RSZ-werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten Flexijob/ Flexiloon

34 Flexijobs/ opbouw sociale rechten
Prestaties in flexijobs zijn arbeidsprestaties Werkloosheid/Geneeskundige verzorging- en uitkering/arbeidsongeval: uitkeringen op basis van flexiloon en flexivakantiegeld Pensioen: Flexiloon en- vakantiegeld= brutoloon voor berekening Jaarlijkse vakantie: Volgt vakantieregeling bedienden. Recht op (onbezoldigde) vakantiedagen en vakantiegeld (onmiddellijk) ten laste van de werkgever. Flexijobs/ opbouw sociale rechten

35 Flexijob/ Sanctionering
Niet voldaan aan voorwaarden: Flexijob niet mogelijk Gewone tewerkstelling als arbeider/bediende Barema Gewone RSZ-bijdragen Belastbaar Vermoeden voltijds Flexijob/ Sanctionering

36 Flexijob vs. extra flexi Normale tewerkstelling Bruto 9,5 euro 11,2444
Gewerkte uren 5 47,5 56,222 RSZ WN (13,07% op 7,62*5*108%) Niet van toepassing Belastbaar BV (33,31%) -18,73 Netto 47,5 euro 37,49 euro WG- bijdrage 11,875 (25%) 19,56 (52,17%) Totale loonkost 59,38 euro 75,78 euro


Download ppt "25/01/2016 Vandenberghe Kim- Jurist Consulting Wij Helpen"

Verwante presentaties


Ads door Google