De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Horeca actualia 25/01/2016 Vandenberghe Kim- Jurist Consulting Wij Helpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Horeca actualia 25/01/2016 Vandenberghe Kim- Jurist Consulting Wij Helpen."— Transcript van de presentatie:

1 Horeca actualia 25/01/2016 Vandenberghe Kim- Jurist Consulting Wij Helpen

2 Inhoudstafel  Historiek witte kassa  Compenserende maatregelen  Flexijobs

3 Historiek GKS  Vergezeld met Btw-verlaging op voeding van 21% naar 12% op restaurant- en cateringdiensten  Fraude/ zwartwerk tegengaan (engagement van de sector)  Invoering GKS in fasen (vrijwillige instap in 2014, verplichte instap in 2015, vanaf 2016 sanctionering)

4 Wat is een GKS? -Geregistreerd kassasysteem -Drie onderdelen: kassasysteem, fiscale data module (FDM) en een VAT Signing Card -Het kassasysteem en FDM(opslag van de gegevens) zijn gekoppeld en op basis daarvan verkrijgt men de VAT Signing Card -Certificatie nodig -Registratie bij FOD Financien

5 Registratie FOD Financiën  Via E-services FOD Financiën (www.financien.belgium.be > E- services > Geregistreerd kassasysteem) of het rechtermenu van de onthaalpagina van het infoweb GKS (www.geregistreerdkassasysteem.be > registratiemodule GKS voor de horecauitbater)  Ten laatste registratie op 28/02/2015  U verkrijgt implementatiedatum van FOD (30/06/2015, 30/09/2015,31/12/2015). Moet geïnstalleerd en in werking zijn.

6 Wie moet GKS hebben?  Oorspronkelijk: horecazaak die regelmatig maaltijden verschaft/ traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht  Regelmatig= minstens 10 procent van horeca-omzet  (Omzet uit restaurant- en cateringdiensten x 100) / Totale omzet uit uw horeca-activiteiten = % (excl. BTW)  Raad v. State vernietigde KB: regelmatig = niet voldoende objectief en duidelijk. Schending grondwettelijk gelijkheidsbeginsel  Gevolg: schrapping 10% regel

7 Nieuw criterium: omzet  Kerstakkoord regering: 10% regel vervangen door omzet uit de consumptie van maaltijden (restaurant- en cateringdiensten) van minstens 25000 euro (excl. BTW)  Belastingplichtigen die beroep doen op onderaannemers om maaltijden te verstrekken worden vrijgesteld. (bvb. voetbalclubs of organisatoren van seminaries die met een cateringdienst werken). De cateringdiensten zelf dienen zoals voorzien wel een GKS in te voeren.  Hotels en bedrijfsrestaurants zijn eveneens vrijgesteld  Vanaf 01/01/16 verplicht BTW-kastickets uit te reiken  Grens voor het eerst berekend op omzetcijfers kalenderjaar 2015

8 Nieuw criterium: omzet  Gevolgen: -Voldaan aan oud- en nieuw criterium: GKS moet actief zijn op 31/12/2015 -Enkel voldaan aan nieuw criterium: vóór 01/04/2016 registeren op applicatie FOD Financiën + aankoop moet vóór 01/07/2016 geregistreerd worden + uiterlijk op 31/12/2016 operationeel -Enkel voldaan aan oud criterium (GKS dus reeds aangekocht): keuze tussen verder gebruiken + bijhorende compensatiemaatregelen of niet verder gebruiken GKS + opnieuw BTW-ontvangstbewijzen uitreiken

9 Nieuw criterium: omzet  Moet opnieuw door toets R.v.St.  Kans reëel dat er opnieuw probleem is met gelijkheidsbeginsel  Horeca Vlaanderen: geen rechtszekerheid, evenwicht, rendabiliteit

10 Compenseren de maatregelen GKS  Sectorale doelgroepvermindering -Vijf vaste, voltijdse personeelsleden per kwartaal -Keuzemogelijkheid per kwartaal (zie voorbeeld) -500 euro/kwartaal -800 euro/ kwartaal (<26 jaar op laatste dag kwartaal) -Geen cumul met andere DGV -Wel met structurele vermindering

11 Keuzemogelijk heid per kwartaal  Voorbeeld: Zes werknemers in dienst in KW 1/16 (leeftijden op laatste dag kw 1/16) Verminderingen volgens GKS: -Pol: 22 jaar = vermindering van 800 EUR/kwartaal -Evi: 26 jaar= vermindering van 500 EUR/ kwartaal -Eric: 45 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Monica: 53 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Sofie: 55 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Lars: 25 jaar= vermindering van 800 EUR/kwartaal Maar beperkt tot 5 WN’ers dus minst voordelige (Evi, Eric, Monica of Sofie) schrappen. Maar ook rekening houden met andere DGV!

12 Keuzemogelijk heid per kwartaal  Rekening houden met andere DGV: -Sofie is 55 jaar en heeft recht op DGV oudere werknemers van 400 EUR/kw  Gevolg: iedereen kan van vermindering genieten! -Pol: 22 jaar = vermindering van 800 EUR/kwartaal -Evi: 26 jaar= vermindering van 500 EUR/ kwartaal -Eric: 45 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Monica: 53 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Sofie: 55 jaar= vermindering van 400 EUR/kwartaal (DGV oudere WN’ers) -Lars: 25 jaar= vermindering van 800 EUR/kwartaal Niemand moet geschrapt worden.

13 Keuzemogelijk heid per kwartaal  Acht Wn’ers in dienst in KW 2/2016 (Monica is 54 jaar geworden, Patrick en Lies zijn nieuw in dienst op 1/04/2016) Verminderingen volgens GKS -Pol: 22 jaar = vermindering van 800 EUR/kwartaal -Evi: 26 jaar= vermindering van 500 EUR/ kwartaal -Eric: 45 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Monica: 54 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Sofie: 55 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Lars: 25 jaar= vermindering van 800 EUR/kwartaal -Patrick: 30 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Lies: 35 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Beperkt tot 5 WN’ers dus minst voordelige schrappen. Maar rekening houden met andere DGV.

14 Keuzemogelijk heid per kwartaal  Andere DGV: Monica en Sofie geven recht op vermindering 400 EUR/kw  Gevolg: keuze maken -Pol: 22 jaar = vermindering van 800 EUR/kwartaal -Evi: 26 jaar= vermindering van 500 EUR/ kwartaal -Eric: 45 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -(Monica: 54 jaar= vermindering van 400 EUR/kwartaal) -(Sofie: 55 jaar= vermindering van 400 EUR/kwartaal) -Lars: 25 jaar= vermindering van 800 EUR/kwartaal -Patrick: 30 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal -Lies: 35 jaar= vermindering van 500 EUR/kwartaal Kiezen voor Pol en Lars! En 3 anderen. Eén geniet de vrijstelling niet.

15 Voorwaarden  Pc 302  Gemiddeld maximum 49 werknemers tewerkstellen tijdens de referteperiode (4 de kw voorlaatste jaar + 1 e,2 e,3 e kwartaal vorig jaar),  Gedurende het volledige kwartaal een bij de fiscus geregistreerd kassasysteem (GKS) gebruiken in alle vestigingseenheden met een horeca-activiteit waar er contact is met klanten  Aanwezigheidsregistratie van alle personeelsleden waar horeca- activiteit wordt uitgevoerd. Ook dus voor personeelsleden die niet onder PC 302 werkzaam zijn. Arbeid in/out via GKS of alternatief systeem van de RSZ. Uitzondering : extra’s/ flexijobs met mondelinge ov. Wel: studenten, flexi’s met schr. overeenkomst  Voorbeeld: vestiging die enkel dranken serveert en dus de facto geen GKS nodig heeft, zal er wel één moeten hebben voor de DGV

16 Horeca- activiteiten alle maaltijden: dus zowel ter plaatse genuttigd als meeneemmaaltijden alle dranken: dus zowel ter plaatse genuttigd als meegenomen alle verkoop van voeding alle andere horeca-activiteiten  verhuur van feestzalen/vergaderzalen waarin de maaltijden worden geserveerd,  de diensten van het personeel voor de vestiaires en de toiletten, het onderhoud en het reinigen van de zaal, verschaffen van de verlichting,…  gebruik van het bestek van de maaltijdverstrekker,  alle andere nevenactiviteiten die u niet zou doen zonder de horeca-activiteit zelf (inhuren muziekorkest voor evenement of voor in de horecazaak, inhuren sommelier voor bijzondere gelegenheden,…)

17 Goedkope overuren  Inwerkingtreding: 01/12/2015  Pc 302 en Pc 322 (uitzendsector)  Buitengewone vermeerdering van werk/ onvoorziene noodzakelijkheid  Verschil tussen uitbetaalde en in te halen overuren

18 Goedkope overuren/ in te halen  Overuren geven in principe aanleiding tot inhaalrust en een toeslag van 50 of 100%  Fiscaal voordelige overuren: 130 overuren per jaar per werknemer  Voordelig voor werknemer en werkgever -WN: 57,75% voor een gepresteerd uur met overwerktoeslag -WG: 41,25% voor gepresteerd uur met overwerktoeslag  Horeca: 360 fiscaal voordelige overuren (ongeacht GKS) voor: -Overuren met inhaalrust en toeslag -Overuren met inhaalrust en waar toeslag wordt omgezet in bijkomende inhaalrust (50%=1/2u inhaalrust/100%=1u inhaalrust)

19 Goedkope overuren/ uit te betalen Grens uitbetaling:  Maximum 300 overuren uitbetalen (zonder GKS)/ 360 overuren (met GKS)  Maximum 143 uitbetaalde overuren per periode van 4 maanden  Dit zowel voor voltijdse- als deeltijdse werknemers (+extra’s, flexijobs en uitzendkrachten)

20 Goedkope overuren/ uit te betalen Geen overurentoeslag RSZ en fiscaal  Voltijdse werknemer (ook voltijdse extra, flexi en uitzendkracht!) - Vrij van RSZ en vrij van belastingen -Wn’ers bouwen ook voor deze uren sociale rechten op  Deeltijdse werknemer -RSZ onderworpen -Belastbaar (zonder vermindering want geen overloon)

21 Uitbetaald overuur voordeliger Ingehaalde OU (50% toeslag) Uitbetaalde overuren (netto=bruto) Bruto1976 euro (uurloon: ~12 euro) 1976 euro 20 Overuren360 euro (20*12*150%)- Totaal Bruto2336 euro1976 euro Belastbaar (na aftrek RSZ WN) 2006,26 euro1697,08 euro Bedrijfsvoorheffing482,4 euro366,42 euro Vrijstelling BV138,6 euro (12 euro*57,75%*20) - BBSZ22,26 euro14,34 euro Bruto=netto overuren240 euro (20*12) Netto1640,2 euro1659,84 euro Patronale WG (52,17%)1316,19 euro (2336*108%*52,17%) 1113,35 euro (1976*108%*52,17%) Vrijstelling doorstorting BV 99 euro (12*41,25%*20) Totale kost WG3553,19 euro3329,35 euro

22 Flexijobs  Nieuwe vorm van tewerkstelling in de horeca  Zwartwerk tegengaan  Naar analogie van de dienstencheques  Vanaf 01/12/2015

23 Flexijobs/ Voorwaarden WN  Voor wie? Werknemer die “bijverdienste” uitoefenen in de horeca of uitzendarbeid bij gebruiker die valt onder horeca  Voorwaarden : 1.Worden bij een andere werkgever tewerkgesteld voor minimaal 4/5 e van een voltijder 2.Dit in het 3e voorafgaande kwartaal = kwartaal T-3 3.Controle door werkgever via Dimona =>de loopbaandatabank

24 Flexijobs/ Voorwaarden WN Evaluatie 4/5 e tewerkstelling in kwartaal T-3 : Tellen mee :  Alle tewerkstellingsperiodes bij andere werkgever => alle prestatiecodes bezoldigd en onbezoldigd Tellen NIET mee :  Periodes met onvoldoende sociale dekking (bv. flexi-jobs, leerlingen, vrijgestelde overuren, student met solidariteitsbijdrage, forfaitair aangegeven gelegenheidswerknemer in land-en tuinbouw of in horeca, …)

25 Flexijobs/ Voorwaarden WN Tewerkstelling van 4/5 e bij andere werkgever :  Volledig sociale verzekering voor minstens 4/5 e  Bij één of verschillende andere werkgevers  Is NIET toegestaan : - combinatie bij dezelfde werkgever van flexi-job en gewone arbeidsovereenkomst voor minstens 4/5 de van de voltijdse arbeidsduur - combinatie bij dezelfde werkgever flexi-job en verbrekingsvergoeding/ontslagcompensatievergoeding/ opzegtermijn

26 Flexijobs/ Twee overeenkomst en  Kaderovereenkomst (kader toekomstige samenwerking) - Eénmalig en voorafgaand aan aanvang eerste tewerkstelling - Vermeldingen: *Identiteit partijen *Wijze waarop en termijn waarbinnen contract zal afgesloten worden *Functie, flexiloon en voorwaarden (o.a. 4/5 de tewerkstelling) flexijob *Model bij sociaal secretariaat

27 Flexijobs/ Twee overeenkomst en  Arbeidsovereenkomst -Voor bepaalde duur of bepaald werk -Opeenvolging toegelaten -Voltijds of deeltijds -Bij variabele uurroosters zijn de regels omtrent bekendmaking en het afwijkingsregister niet van toepassing + buiten uurroosters werken toegelaten -Overeenkomst uitzendkantoor-uitzendkracht gelijkgesteld wanneer onder zelfde VW’en gesloten -Schriftelijk of mondeling (van belang voor DIMONA en GKS (zie verder))

28 Flexijobs/ Dimona “FLX” Dimona per overeenkomst en per kwartaal (bij geschreven arbeidsovereenkomst): Er wordt een dimona verricht telkens een (nieuwe) geschreven arbeidsovereenkomst voor een flexijob aanvangt, en minstens bij de eerste effectieve tewerkstelling van elk kwartaal. De dimona mag niet laattijdig zijn tgv. het tijdstip van aanvang van de prestatie. Dimona per dag (bij mondelinge arbeidsovereenkomst) Een dagdimona wordt verricht elke dag gedekt door een mondelinge arbeidsovereenkomst, voor aanvang van de dagprestatie Begin- en einduur ingeven!

29 Flexijobs/ Dimona “FLX”  Dimona ten vroegste 1 maand voorafgaand aan KW met flexijob  Nooit kwartaaloverschrijdend  RSZ- site geeft melding (aanvaard met waarschuwing!). -Annuleren of als gewone WN  Sanctie wanneer toch aangifte flexijob - Gewone RSZ op flexiloon+ boete tussen 50 en 200% van het flexiloon + belastingen

30 Flexijobs/ Dimona “FLX”- Correcties Dagaangifte (mondeling): -Prestaties vangen vroeger aan dan beginuur: wijziging uiterlijk op moment aanvang prestaties -Prestaties vangen later aan dan beginuur: wijziging uiterlijk op moment aanvang prestaties -Prestaties worden vroeger stopgezet: wijzigingsmogelijkheid tot middernacht volgend op oorspronkelijk voorzien einduur -Prestaties op later moment stopgezet: termijn van 8 uren volgend op oorspronkelijk voorzien einduur. Oorspronkelijk einduur tussen 20u en 24u dan wijzigingsmogelijkheid tot 8u ‘s morgens Periode-dimona (schriftelijk): Wijziging kan slechts in drie gevallen: -Op vroegere datum aanvangen: wijziging ten laatste op ogenblik indiensttreding -Later eindigen: wijziging ten laatste op eerste werkdag volgend op datum oorspronkelijk einde -Werkelijke einddatum vroeger: wijziging ten laatste op eerste werkdag volgend op nieuwe werkelijke einddatum

31 Flexijobs/ Formaliteiten bovenop dimona  Registratie en bijhouden effectieve prestaties -Begin- en einduur registreren via GKS of ASA -Enkel voor schriftelijke arbeidsovereenkomsten -Sanctie: vermoeden voltijds contract (arbeidsrecht krijgt volle uitwerking!) + sanctie niveau 3 (stafr. geldboete tussen 600-6000 EUR of admr. geldboete tussen 300 en 3000 EUR)

32 Flexijob/ Flexiloon  Overeen te komen in raamovereenkomst (geen baremaloon)  Basisloon moet minstens 8,82 EUR/uur zijn.  Indexeerbaar  Wordt verhoogd met alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die door de werkgever toegekend worden en waarop in principe sociale bijdragen verschuldigd zijn. Bijvoorbeeld: premie zondag- en nachtwerk (= vallen ook onder begrip “flexiloon”)  Flexivakantiegeld: 7,67% van het flexiloon+ flexivergoedingen  Gevolg: minstens 9,5 EUR/uur

33 Flexijob/ Flexiloon  RSZ -Vrij voor werknemer -Bijzondere WG-bijdrage van 25%  Fiscaal -Vrijgesteld van belastingen -Flexiloon en RSZ-werkgeversbijdrage zijn aftrekbare beroepskosten

34 Flexijobs/ opbouw sociale rechten  Prestaties in flexijobs zijn arbeidsprestaties -Werkloosheid/Geneeskundige verzorging- en uitkering/arbeidsongeval: uitkeringen op basis van flexiloon en flexivakantiegeld -Pensioen: Flexiloon en- vakantiegeld= brutoloon voor berekening -Jaarlijkse vakantie: Volgt vakantieregeling bedienden. Recht op (onbezoldigde) vakantiedagen en vakantiegeld (onmiddellijk) ten laste van de werkgever.

35 Flexijob/ Sanctionering Niet voldaan aan voorwaarden:  Flexijob niet mogelijk  Gewone tewerkstelling als arbeider/bediende -Barema -Gewone RSZ-bijdragen -Belastbaar -Vermoeden voltijds

36 Flexijob vs. extra flexiNormale tewerkstelling Bruto9,5 euro11,2444 Gewerkte uren55 Bruto47,556,222 RSZ WN (13,07% op 7,62*5*108%) Niet van toepassing0 Belastbaar56,222 BV (33,31%)-18,73 Netto47,5 euro37,49 euro WG- bijdrage11,875 (25%)19,56 (52,17%) Totale loonkost59,38 euro75,78 euro


Download ppt "Horeca actualia 25/01/2016 Vandenberghe Kim- Jurist Consulting Wij Helpen."

Verwante presentaties


Ads door Google