De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2016

2  Onzekerheid over wat te doen met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling  Een meldcode schept duidelijkheid over de te zetten stappen en kan daarmee beroepskrachten ondersteunen  Bij gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen Aanleiding Aanleiding

3  Huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen door sneller ingrijpen  Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

4  Sinds juli 2013 verplicht  Basismodel meldcode omzetten in eigen meldcode-protocol  Verschil meldrecht – meldplicht 4

5  Onderwijs  Kinderopvang  Jeugdzorg  Gezondheidszorg  Maatschappelijke ondersteuning  Justitie

6  5-stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling  Verplichting: beschikken over organisatiespecieke meldcode, borgen en scholing  Verantwoordelijkheid van instelling en beroepskracht  Rol van Steunpunt Huiselijk Geweld – Advies Meldpunt Kindermishandeling

7  Wet verplicht de 5 stappen en instelling legt eigen afspraken vast  Toetssteen voor het handelen van beroepskrachten  Toezicht door de verschillende inspecties

8  Aanwezigheid van een (in de eigen zorgroute geïntegreerde) meldcode  Randvoorwaarden:  de zorgstructuur, aandachtsfunctionaris, beschrijving verantwoordelijkheden, procedures, privacy reglement  scholing  Toepassing van de meldcode in de praktijk Criteria inspectie

9 Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 2 Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig Thuis Stap 3 Gesprek Stap 4 Wegen van het geweld of de kindermis- handeling Stap 5 Beslissen: Hulp organiseren of melden Stappenplan

10 1. Signalen in kaart brengen 2. Overleg met aandachtsfunctionaris en/of met Veilig Thuis 3. Gesprek met ouders en/of kind 4. Weging: risicotaxatie 5. Verwijzen en/of melden Stappenplan 10

11  Huiselijk Geweld  Kindermishandeling  Seksueel misbruik  Meisjesbesnijdenis  Eergerelateerd geweld  Ouderenmishandeling  Huwelijksdwang

12 Wat moet er gebeuren? 1. Opstellen implementatieplan 2. Aanpassen meldcode 3. Aandachtsfunctionaris 4. Deskundigheidsbevordering 5. Samenwerking 6. Gegevensuitwisseling 7. Communicatie 8. Uitvoering

13 Verantwoordelijkheden directie en bestuur  Opnemen in kwaliteitsbeleid  Invoering randvoorwaarden  Eindverantwoordelijk voor de uitvoering

14 Taken aandachtsfunctionaris Ondersteunen & adviseren Aanpassen meldcode Profileren Informeren Motiveren Organiseren Vastleggen en documenteren Evalueren

15 Planning implementatie In deze sheet kunt u uw eigen planning voor de implementatie van uw meldcode opnemen.

16  Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling  Scholing:  Training medewerkers door NHTC  Training aandachtsfunctionaris door NHTC  E-learning door Augeo  Helpdesk aandachtsfunctionaris door NHTC  Meldcode app Hulpmiddelen

17 Vragen?


Download ppt "Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google