De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BS Het Venster SCHOOLTIJDEN op Het Venster 19 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BS Het Venster SCHOOLTIJDEN op Het Venster 19 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 BS Het Venster SCHOOLTIJDEN op Het Venster 19 januari 2016

2 BS Het Venster AGENDA: 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen procesbegeleider Mat Custers. 4.Presentatie ppt “Schooltijden”. 5.Verdeling van de ouders in groepen. Iedere groep krijgt de gelegenheid om zich over elk voor onze school mogelijk model uit te spreken. 6.Korte centrale afsluiting waarin het vervolg van het proces wordt aangegeven.

3 BS Het Venster Startsituatie en ambitie De maatschappij verandert; beide ouders werken. De school wil de wensen en mogelijkheden van de schooltijden in beeld brengen. Werkgroep schooltijden directeuren op Zicht- niveau geformeerd (op vrijwillige basis). Er zijn 6 scholen die de schooltijden geagendeerd hebben: De Dompelaar, De Havelt, De Kastanjelaar, De Klimboom, De Samenstroom en Het Venster.

4 BS Het Venster Het Venster en De Havelt hanteren nog geen urentabel van 940 uur per jaar voor elke jaargroep. (verschil in onder– en bovenbouw) Er is op school een werkgroep samengesteld waarin ouders uit onderbouw en bovenbouw, team en MR vertegenwoordigd zijn. Werkgroep stelt mede op basis van de input van de informatieavond een ouderraadpleging op. Ouders vullen de raadpleging in. Werkgroep inventariseert de opbrengst en geeft een advies aan de MR. MR neemt een besluit.

5 BS Het Venster Nederlandse basisscholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden vast te stellen. Onderwijstijd over 8 schooljaren is wettelijk bepaald: minimaal 7520 uur. Gemiddeld 940 uur per jaar. 2011-2012 :77% traditionele schooltijdenmodel 2015-2016: 56% traditionele schooltijdenmodel 23% heeft nu continurooster, 9% vijf gelijke dagenmodel, 8% Hoorns model, 4% ander model Achtergrondinformatie

6 BS Het Venster Verschillende modellen

7 BS Het Venster Ons huidig model: Groep 1-2 bijna elke vrijdag vrij Groep 3-4soms vrijdagmiddag vrij Groep 5 t/m 8 vol rooster van 26 uur per week Het jonge kind (gr.1-2) heeft een extra dag vrij per week. Er is meer lestijd voor de groepen 5 t/m 8. Middagpauze van 12.00 tot 13.15 uur. Op ma-di-do-vr: mogelijkheid voor TSO. Naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen.

8 BS Het Venster HET 7-TOT 7-MODEL OF INTEGRAAL KINDCENTRUM aaneengesloten programma met afwisseling in blokken. met onderwijs, opvang, sport en ontspanning. het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties. één loket voor ouders en kinderen. geïndividualiseerd onderwijs. één team van medewerkers vanuit verschillende disciplines. concentratie van voorzieningen in één gebouw.

9 7 tot 7 model

10 BS Het Venster HET BIORITME-MODEL het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10 - 12 uur voor leren en presteren en 14.30 - 16.30 voor repeteren). extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties. leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing.

11 Bio-ritme model

12 BS Het Venster Vijf identieke schooldagen van 8:30 – 14:00 uur. Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag. Alle kinderen blijven over. Verkorte lunchpauze met leerkrachten en/of vrijwilligers (geen betaalde TSO). Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen. HET VIJF-GELIJKE- DAGENMODEL

13 5 gelijke dagen

14 BS Het Venster Hoorns model Verschillende schooldagen. Woensdag en vrijdag tot 12.30. Thuis lunchen of betaald overblijven geregeld door TSO. Middagpauze van 12.00 tot 13.15. Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

15 Hoorns model groepVSOOnderwijs Pauze TSO Onderwijs NSO maandag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.1513.15 -15.1515.15-18.00 dinsdag 7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.1513.15 -15.1515.15-18.00 woensdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30 -18.00 donderdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.1513.15-15.1515.15- 18.00 vrijdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30 -18.00

16 BS Het Venster CONTINUROOSTER? Bij het huidig model (woensdagmiddag vrij) en bij het Hoorns model (woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij) kan ook een continurooster zijn. Alle kinderen blijven over. Verkorte lunchpauze met leerkrachten en/of vrijwilligers (geen betaalde TSO). Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

17 Continu rooster groepVSOOnderwijsPauzeOnderwijs NSO maandag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.1514.15-18.00 dinsdag 7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.1514.15-18.00 woensdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30-18.00 donderdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.1514.15-18.00 vrijdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.1514.15-18.00

18 BS Het Venster Bij elk model kunnen de details van aanvangstijd, pauzetijd, eindtijd etc. nog aangepast worden. MR geen duidelijk besluit voor 1 bepaald model, maar wel verandering? Dan: –Pas in 2017-2018 invoering –In 2016-2017 extra lesuren gaan maken in de onderbouw om aan de vereiste lesuren te voldoen (gr. 1-2 op vrijdagochtend naar school?)

19 Werkwijze

20 Verdelen over 4 lokalen (… personen) In elk lokaal wordt voor en tegen van een model besproken, vanuit het oogpunt van ouders, school en kinderen –Ronde 1: 25 minuten –Ronde 2: 20 minuten –Ronde 3: 15 minuten –Ronde 4: 10 minuten

21 De te bespreken opties: Huidig model 5 gelijke dagen model Hoorns model Continu rooster

22 BS Het Venster STAPPENPLAN Formeren werkgroep schooltijden dec Informatie naar ouders dec/jan Informatieavond voor ouders jan Ouder-raadpleging jan/feb Werkgroep stelt advies op voor MR o.b.v. ouder- raadpleging feb/mrt Team en ouders informeren over advies mrt Besluitvorming MR + bestuur apr Informatie naar ouders apr

23 BS Het Venster Meer informatie kunt u vinden op: http://educatie-en- school.infonu.nl/diversen/133203- de-voor-en-nadelen-van-een- continurooster.htmlhttp://educatie-en- school.infonu.nl/diversen/133203- de-voor-en-nadelen-van-een- continurooster.html http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/ De-traditionele-schooltijden-zijn- voorbij-.htmhttp://www.zwijsenouders.nl/Artikel/ De-traditionele-schooltijden-zijn- voorbij-.htm http://www.anderetijdeninonderwijs enopvang.nl/schooltijdenmodel- 2015-2016/#.Vh4VJYfou1shttp://www.anderetijdeninonderwijs enopvang.nl/schooltijdenmodel- 2015-2016/#.Vh4VJYfou1s


Download ppt "BS Het Venster SCHOOLTIJDEN op Het Venster 19 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google