De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHOOLTIJDEN op De Havelt 12 januari 2016. AGENDA: 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen procesbegeleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHOOLTIJDEN op De Havelt 12 januari 2016. AGENDA: 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen procesbegeleider."— Transcript van de presentatie:

1 SCHOOLTIJDEN op De Havelt 12 januari 2016

2 AGENDA: 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen procesbegeleider Mat Custers. 4.Presentatie ppt “Schooltijden”. 5.Verdeling van de ouders in groepen. Iedere groep krijgt de gelegenheid om zich over elk voor onze school mogelijk model uit te spreken. 6.Korte centrale afsluiting waarin het vervolg van het proces wordt aangegeven.

3 Startsituatie en ambitie De maatschappij verandert; beide ouders werken. De school wil de wensen en mogelijkheden van de schooltijden in beeld brengen. Werkgroep schooltijden directeuren op Zicht- niveau geformeerd (op vrijwillige basis). Er zijn 6 scholen die de schooltijden geagendeerd hebben: De Dompelaar, De Havelt, De Kastanjelaar, De Klimboom, De Samenstroom en Het Venster.

4 De Havelt en Het Venster hanteren nog geen urentabel van 940 uur per jaar voor elke jaargroep. (verschil in onder –en bovenbouw) Er is op school een werkgroep samengesteld waarin team, oudergeleding MR, oudervereniging, en ouderraad Fides vertegenwoordigd zijn. Werkgroep stelt mede op basis van de input van de informatieavond een ouderraadpleging op. Ouders vullen ouderraadpleging in. Werkgroep inventariseert de resultaten en brengt indien mogelijk een advies uit aan de MR.

5 Achtergrondinformatie Nederlandse basisscholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden vast te stellen. Onderwijstijd over 8 schooljaren is wettelijk bepaald: minimaal 7520 uur. Gemiddeld 940 uur per jaar. 2011-2012 :77% traditionele schooltijdenmodel 2015-2016: 56% traditionele schooltijdenmodel 23% heeft nu continurooster, 9% vijf gelijke dagenmodel, 8% Hoorns model, 4% ander model

6 Verschillende modellen

7 Ons huidig model: Groep 1-2 bijna elke vrijdag vrij Groep 3 vrijdagmiddag vrij Groep 4 t/m 8 vol rooster van 26 uur per week Het jonge kind (gr.1-2) heeft een extra dag vrij per week. Er is meer lestijd voor de groepen 5 t/m 8. Middagpauze van 12.00 tot 13.15 uur. Op ma-di-do-vr: TSO. Naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen.

8 HET 7-TOT 7-MODEL OF INTEGRAAL KINDCENTRUM  aaneengesloten programma met afwisseling in blokken.  met onderwijs, opvang, sport en ontspanning.  het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties.  één loket voor ouders en kinderen.  geïndividualiseerd onderwijs.  één team van medewerkers vanuit verschillende disciplines.  concentratie van voorzieningen in één gebouw.

9 7 tot 7 model

10 HET BIORITME-MODEL  het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10 - 12 uur voor leren en presteren en 14.30 - 16.30 voor repeteren).  extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties.  leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing.

11 Bio-ritme model

12 HET VIJF-GELIJKE-DAGENMODEL Vijf identieke schooldagen van 8:30 – 14:00 uur. Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag. Alle kinderen blijven over. Korte lunchpauze met leerkrachten en/ of vrijwilligers (geen betaalde TSO). Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

13 5 gelijke dagen

14 CONTINUROOSTER OP MA-DI-DO  Continurooster op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 – 14:45 uur.  Woensdag en vrijdag tot 12:30.  Alle kinderen blijven over.  Korte lunchpauze met leerkrachten en/ of vrijwilligers (geen betaalde TSO).  Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

15 Continu rooster groepVSOOnderwijsPauzeOnderwijs NSO maandag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45-18.00 dinsdag 7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45-18.00 woensdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45- 18.00 donderdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45- 18.00 vrijdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-12.3012.30-14.4514.45-18.00

16 Hoorns model Verschillende schooldagen. Woensdag en vrijdag tot 12.30. Thuis lunchen of betaald overblijven geregeld door TSO. Middagpauze van 12.00 tot 13.15. Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

17 Hoorns model groepVSOOnderwijs Pauze TSO Onderwijs NSO maandag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.1513.15 -15.1515.15-18.00 dinsdag 7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.1513.15 -15.1515.15-18.00 woensdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30 -18.00 donderdag7.30 – 08.3008.30 – 12.0012.00-13.1513.15-15.1515.15- 18.00 vrijdag7.30 – 08.3008.30 – 12.3012.30 -18.00

18  Bij elk model kunnen de details van aanvangstijd, pauzetijd, eindtijd etc. nog aangepast worden.  Indien voor een ander model gekozen wordt, willen we dit in het schooljaar 2017-2018 invoeren. Om aan de vereiste urentabel te voldoen gaan de groepen 1-2 dan al in 2016- 2017 op vrijdagochtend naar school.

19 Werkwijze

20  Verdelen over 4 lokalen (… personen)  In elk lokaal wordt voor en tegen van een model besproken, vanuit het oogpunt van ouders, school en kinderen  Ronde 1: 25 minuten  Ronde 2: 20 minuten  Ronde 3: 15 minuten  Ronde 4: 10 minuten

21  De te bespreken opties:  Huidig model  Hoorn model  Continu rooster  5 gelijke dagen model

22 STAPPENPLAN  Stappenplan bespreken teamokt  Informatie aan OR-Fides + OV + MRnov  Formeren werkgroep schooltijdendec  Informatie naar oudersdec/jan  Informatieavond voor oudersjan  Ouder-raadpleging jan/feb  Bespreking uitslag ouderraadpleging en opstellen voorstel feb/mrt  Terugkoppeling voorstel naar team en ouders mrt  Besluitvorming MR+ bestuurapr  Informatie naar oudersapr

23  Meer informatie kunt u vinden op:  http://educatie-en- school.infonu.nl/diversen/133203-de-voor- en-nadelen-van-een-continurooster.html http://educatie-en- school.infonu.nl/diversen/133203-de-voor- en-nadelen-van-een-continurooster.html  http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/De- traditionele-schooltijden-zijn-voorbij-.htm http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/De- traditionele-schooltijden-zijn-voorbij-.htm  http://www.anderetijdeninonderwijsenopva ng.nl/schooltijdenmodel-2015- 2016/#.Vh4VJYfou1s http://www.anderetijdeninonderwijsenopva ng.nl/schooltijdenmodel-2015- 2016/#.Vh4VJYfou1s


Download ppt "SCHOOLTIJDEN op De Havelt 12 januari 2016. AGENDA: 1.Welkom. 2.Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. 3.Voorstellen procesbegeleider."

Verwante presentaties


Ads door Google