De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaat & energie Klimaat Energie in Nederland Windmolen stroom

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaat & energie Klimaat Energie in Nederland Windmolen stroom"— Transcript van de presentatie:

1 Klimaat & energie Klimaat Energie in Nederland Windmolen stroom
Zonne-stroom C. (Kees) le Pair KIvI-senioren Den Haag

2 Klimaat 600 miljoen jaar

3 Klimaat jaar

4 Temperatuur menselijke geschiedenis

5 Temperatuur prognose IPCC

6 Zeespiegel v.a. voorlaatste ijstijd

7 Zeespiegel afgelopen 7000 jaar

8 Zeespiegel v.a nu

9 Orkanen

10 IJsoppervlak Noordpool

11 Zeeijs wereldwijd 1979 - heden

12 Verkorting Gletsjers

13 Bewijs opwarming door de mens

14 CO2 toevoeging aan atmosfeer

15 Grote CO2 bronnen

16 Suggesties voor stabilisering klimaat:
Sluit vulkanen Stop continental drift Stabiliseer de zon Verwijder de andere planeten Reguleer oceaan stromen ↔ & ↕ Asfalteer regenwoud in Amazonië, Afrika & Indonesië (meest CO2↗) Belet komeet inslag Dood alle vliegende insecten (10 x onze CO2 bijdrage) Stop carbonaatvorming Ban de voortplanting En bid uw God te doen wat ik hier vergeten heb.

17 NEDERLAND & ENERGIE 1 PJ = 10 (exp.15) joule 20048 PJ 13443 PJ 3245 PJ
HUIDIGE SITUATIE (2011) Totale import en winning NL In Nederland verwerkt + verbruik Nederlands verbruik Nederlands elektriciteitsverbruik Windstroomproductie in 2023 1 PJ = 10 (exp.15) joule 20048 PJ 13443 PJ 3245 PJ 422 PJ ( ≈ 1000 PJ ) 104 PJ ( ≠ 250 PJ ) Indien we het energieakkoord zouden geloven.

18 Wat kost ons de wind? Om de windmolens exploitabel te bouwen en neer te zetten stelt de regering 19 miljard euro subsidie beschikbaar. Echter de totale investering bedraagt tot 2023 een bedrag groter dan 60 miljard euro. Dat moet de Nederlandse bevolking opbrengen. Het is een onnodige extra investering omdat de bestaande centrales niet verdwijnen. Die blijven nodig voor als het niet of onvoldoende waait.

19 Hoe schoon is het proces van bron tot bruikbare elektriciteit?
Wind & zon zijn ‘gratis en schoon’ is misleidend Ook steenkool, gas en Uraan zijn gratis en schoon zolang het in de grond zit. Waar het op aankomt is: Hoe schoon is het proces van bron tot bruikbare elektriciteit? En wat kost het?

20 Wind variabiliteit

21 Onderzoeksgroep Dr. Fred Udo, natuurkundige en ex-medewerker van CERN.
Dr. Fred Udo, natuurkundige en ex-medewerker van CERN. Ir. Kees de Groot, ex-vicepresident Shell exploratie en research, o.a. directeur van het Shell Laboratorium in Rijswijk. Prof. Ad Verkooijen ex wetenschappelijk directeur KEMA en hoogleraar energie conversie TU Delft. Ing. Kees van den Berg, ex senior consultant KEMA. Dr. Kees le Pair, ex lid Algemene Energie Raad en directeur van FOM en STW. Wij werden bijgestaan door enkele technici van de elektriciteits­bedrijven.

22 Brandstofbesparing door windmolens
De windindustrie verzekert dat er geen verliezen zijn. Daarvan gaat onze regering ook uit. Het is met andere EU-landen zo afgesproken: besparing 100% (Kamp: 97%). Er zijn onvoldoende praktijkgegevens om de bewering te staven of te ontkennen. Modelberekeningen zijn volstrekt onbetrouwbaar. De uitkomsten variëren tussen verliezen = 0 en verliezen = 100%. (D.w.z. besparing nihil.) Ierland heeft een met ons vergelijkbaar elektriciteitssysteem. En publiceert praktijkresultaten.

23 Lessen uit de Ierse praktijk
SEAI: 15,2% wind → 12% reductie brandstof, d.w.z. 79% (12/15,2) effect in plaats van de 100% die de Nederlandse regering verwacht. SEAI-kunstgreep-1: OCGT i.p.v. CCGT. Brengt de brandstofreductie op 8,5% i.p.v. 12%. SEAI-kunstgreep-2: Geen netto import. Quotiënt wordt dan 8,5/16,2 = 52% van wat onze regering verwacht. SEAI berekent brandstofverbruik. Werkelijkheid is 7% hoger. (Integratie SEAI-cijfer over een jaar ↔ brandstof nota’s van de producenten.) Reduceert 52% → 46%. Energie-investering in bouw, plaatsing en bekabeling kost 7% van de opbrengst per jaar over de levensduur. Slotsom in Ierland: minder dan 40% besparing

24 Windmolens in Nederland na voltooiing Energieakkoord
Het Ierse elektriciteitssysteem is vergelijkbaar met het onze; zij hebben wat waterkracht als buffer, stroom uit turf 9½%, minder steenkool. De berekening voor Ierland betrof 16% van de elektriciteit uit wind. Wij hebben in 2023 volgens plan 25%. Bufferverliezen schalen meer dan lineair op met de windpenetratie. Bijgevolg zal in Nederland de brandstofbesparing na voltooiing van het Energieakkoord minder dan 20% zijn van wat regering en windlobby beweren.

25 Overige verliezen De energie-investering i.v.m. de uitbreiding van het hoogspanningsnet + onderzeese kabels (Engeland & Noorwegen) Energiekosten van onderhoud (off shore !!) Eigen stroomverbruik bij geen wind (ijsvrij en elektronica) Stroom transport verliezen bij productie ver van verbruik. Verminderde opbrengst bij veroudering ( - 1,6%/jaar ) Energiekosten bij sloop.

26 Mijn conclusie: De windmolens van het Energieakkoord sparen geen brandstof en verminderen de CO2 uitstoot niet. Ze kosten ons € 60 miljard en dat geld is weggegooid.

27 En de opslag + conversie ??
90% landoppervlak nodig voor energie voor eigen verbruik 4 x Nederland voor welvaart behoud (verbruik + verwerking) En de opslag + conversie ??

28 Rationeel energiebeleid
Beschouw werk aan wind en zon als gewone industriële activiteit. Het kan nuttige producten opleveren voor niche toepassingen. Zet in op R&D. Prioriteit: Veilige kweekreactoren voor uraan, thorium en kernfusie. Er is grondstof voor miljoenen jaren. Idem: conversie en opslag. Er is nog ruim 200 jaar voldoende fossiel; maar een energie transitie vergt 50 jaar!


Download ppt "Klimaat & energie Klimaat Energie in Nederland Windmolen stroom"

Verwante presentaties


Ads door Google