De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleid van de Vlaamse overheid voor groene warmte uit biomassa Caroline Vermeulen – Vlaams Energieagentschap (VEA)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleid van de Vlaamse overheid voor groene warmte uit biomassa Caroline Vermeulen – Vlaams Energieagentschap (VEA)"— Transcript van de presentatie:

1 Beleid van de Vlaamse overheid voor groene warmte uit biomassa Caroline Vermeulen – Vlaams Energieagentschap (VEA)

2 2 Europa: doelstellingen en strategie Europees klimaatpakket 20-20-20 ○Richtlijn hernieuwbare energie (HE) 20% voor Europa - 13% voor België – xx% voor Vlaanderen ○Richtlijn energie-efficiëntie (EE) 20% voor Europa Groenboek Europese Commissie Een kader voor het klimaat- en energiebeleid 2030 ○Publieksconsultatie juli 2013 ○Aanzet wetgevende initiatieven eind 2014 Europese Energy Roadmap ○Scenario’s omschakeling koolstofarme economie ◦Sterke inzet op hernieuwbare energie ◦Uitstoot broeikasgassen -93% tot -99% 2020 2030 2050

3 België: actieplan HE 2020 3 Indicatieve doelstellingen: 2011-12: 4,3%2013-14: 5,4% 2015-16: 7,1%

4 Vlaams gewest: huidig aandeel HE 4

5 Vlaams gewest: uitwerking richtlijn HE Steunregeling voor groene warmte, restwarmte en injectie biomethaan Vlaams Actieplan HE 2020 - doorkijk naar langere termijn 5

6 Vlaams Actieplan HE 2020 Actie: visies rond bio-economie, duurzaamheid en hernieuwbare energie op elkaar afstemmen ◦inzet en duurzaamheid van beschikbare biomassa ◦meest hoogwaardige toepassing per hernieuwbare energiebron Actie: een duidelijk beleidskader uitwerken en implementeren voor de uitbouw van ◦ warmtenetten ◦ groene warmte ◦ warmtekaart voor Vlaanderen 6

7 Vlaams gewest: uitwerking warmtenettten Beleidsplatform warmtenetten (LNE-VEA-VREG) ○Resolutie warmtenetten in Vlaams Parlement ○Start eind 2013 Uitwerking van Richtlijn Energie-Efficiëntie ○Uiterlijk 31 december 2015: opmaak Vlaamse warmtekaart en potentieel hoogrenderende WKK en efficiënte stadsverwarming- en –koeling ○“efficiënte stadsverwarming en -koeling”: een systeem voor stadsverwarming of -koeling dat ten minste ◦50 % hernieuwbare energie of ◦50 % afvalwarmte of ◦75 % warmte uit warmte-krachtkoppeling of ◦50 % uit een combinatie van dergelijke energie en warmte gebruikt 7

8 Beleid van de Vlaamse overheid voor groene warmte uit biomassa Steunregeling groene warmte, restwarmte en injectie van biomethaan

9 9 Steunregeling groene warmte en restwarmte 3 besluiten definitief goedgekeurd door Vlaamse Regering op 13 september 2013: ○Steun voor nuttige-groenewarmte-installaties > 1MW ○Steun voor restwarmte ○Steun voor de productie en injectie van biomethaan Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad op 20 november 2013

10 10 Ministerieel besluit en call Ministerieel besluit ○Ondertekening door de minister  ○Publicatie in Belgisch Staatsblad Organisatie van de eerste call ○Eerste call: 5 dec 2013 – 5 feb 2014 ○Informatie op www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/steunregeling

11 11 Budget 2013 Totaal: 6.712.000 euro voor 2013 ○Nuttige-groenewarmte-installaties > 1MW: 3.020.400 EUR ○Restwarmte: 3.020.400 EUR ○Productie en injectie biomethaan: 671.200 EUR Toegekend als investeringssteun

12 12 In een notendop Valt onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) Steun voor een % van de in aanmerking komende kosten Niet voor installaties waar GSC of WKC werden of kunnen worden aan toegekend Complementair aan ecologiesteun Uitvoering door het VEA

13 13 Maximale steunpercentages AGVV Max % van de in aanmerking komende kosten ○Groene warmte en injectie biomethaan ◦65% kleine ondernemingen ◦55% middelgrote ondernemingen ◦45% grote ondernemingen ◦65% andere aanvragers ○Benutting van restwarmte ◦40% kleine ondernemingen ◦30% middelgrote ondernemingen ◦20% grote ondernemingen ◦40% andere aanvragers

14 14 In aanmerking komende kosten De extra investeringskosten van de installatie ten opzichte van een referentie-installatie (zonder de exploitatiekosten en –baten) Referentie-installatie wordt vastgelegd in MB

15 15 Voorstel referentie-installatie Nuttige-groenewarmte-installaties > 1MW en restwarmte ○Hoogrendementsketel op aardgas voor de productie van warmte ○Stoomketel op aardgas voor de productie van stoom ○Elektrisch aangedreven compressiekoelmachine voor de productie van koude Productie en injectie biomethaan ○Hoogrendementsketel op aardgas voor biomethaan voor warmte of wkk ○Vergistingsinstallatie kan niet meegerekend worden in de extra investeringskosten

16 Complementair ecologiesteun Technologie 16 Ecologiesteun AO (EP-Plus en EP-Stres) Investeringssteun VEA Groene warmte Restwarmte Productie en injectie biomethaan

17 Complementair ecologiesteun Doelgroep 17 Ecologiesteun AO (EP-Plus en EP-Stres) Investeringssteun VEA OndernemingenOndernemingen én andere aanvragers Overheid heeft geen dominerende invloed (< 50% kapitaal of stemrechten)

18 Gezamenlijk project Gezamenlijke projecten: doelgroep ecologiesteun - andere aanvragers Partners dienen gezamenlijk elk een steunaanvraag in Indienen tijdens een openstaande call VEA 18

19 Ondernemingen volgens AGVV Eenheid die goederen en diensten op een bepaalde markt aanbiedt. KMO: < 250 personen werkzaam; jaaromzet ≤ 50 miljoen EUR en/of jaarlijkse balanstotaal ≤ 43 miljoen EUR Geen KMO: indien overheid ≥ 25% kapitaal of stemrechten 19

20 GSC en WKC Niet voor installaties waar GSC of WKC werden of kunnen worden aan toegekend JA, als B volledig zelfstandig ○elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen kan opwekken (GSC) ○in één proces warmte of koude en elektrische of mechanische energie kan opwekken (WKC) 20 A: Steun?B: GSC/WKC

21 Voorbeeld groene warmte > 1 MW Nuttige groene warmte > 95% Biomassa 21

22 Voorbeeld restwarmte 22

23 Voorbeeld productie en injectie biomethaan WKK Afzet digestaat/compost VERGISTER INPUT Digestaat Nabehandeling reststromen Gasopwerking injectie aardgasnet WKC GSC 23

24 Meer informatie www.energiesparen.be/milieuvriendelijke/steunregeling ○Toelichting definitie ondernemingen ○Definitief goedgekeurde besluiten Gepland: toekomstige informatie over de calls Vragen? energie@vlaanderen.be 24


Download ppt "Beleid van de Vlaamse overheid voor groene warmte uit biomassa Caroline Vermeulen – Vlaams Energieagentschap (VEA)"

Verwante presentaties


Ads door Google