De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JEUGDZORG & JUSTITIABELEN Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1, week 5 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hr.nl/vrije

Verwante presentaties


Presentatie over: "JEUGDZORG & JUSTITIABELEN Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1, week 5 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hr.nl/vrije"— Transcript van de presentatie:

1 JEUGDZORG & JUSTITIABELEN Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1, week 5 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hr.nl/vrije vrije@hr.nl

2 DOELGROEPOMSCHRIJVING  85 % van de jeugd gaat goed  2 tot 5 % heeft intensieve en langdurige professionele hulp nodig  Van de 0-17 jarigen krijgen ongeveer 300.000 kinderen jeugdzorg  Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, met (complexe en diverse) psychosociale opgroeiproblemen die het dagelijks functioneren belemmeren.

3 GEDRAGSPROBLEMEN  Internaliserende problemen  Externaliserende problemen  Oorzaken?  Wisselwerking gedrag-omgeving

4 Balansmodel (Bakker e.a. 1998) 1. Kindfactoren 2. Ouderfactoren 3. Omgevingsfactoren Risicofactoren beschermende factoren Draaglast - draagkracht

5 JEUGDZORG ‘Wet op de jeugdzorg (2005): Ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen, die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen’. Vanaf 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd. Financiën zijn van provincie naar gemeenten gegaan.

6 TIP! file:///H:/Mijn%20Documenten/Downloads/Rotterdam- rapportNieuw_RotterdamsJeugdstelsel.pdf

7 ONTWIKKELINGEN EN TRENDS Transitie Jeugdzorg:  Uitgaan van empowerment  Minder 24-uurs zorg meer ambulant  Wijkteams

8 EMPOWERMENT Methoden o.a.:  Triple P (pedagogisch opvoedprogramma)  Oplossingsgericht werken  Gezinsbegeleiding  Eigenkracht conferentie (geen hulpverlening)  Algemeen doel: Herstel balans in gezin en empowerment gezin, vermindering gedragsproblemen kind

9 SOORTEN HULPVERLENING  Ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs hulp  Vrijwillig versus dwang en drang: Jeugdbescherming RotterdamJeugdbescherming Rotterdam  Gezinscoaching  Video-interactiebegeleiding  Daghulp  Crisisopvang  Kamertraining  Straatcoach  Begeleid wonen  Jeugdreclassering  Pleegzorg  GGZ diagnose en behandeling  Behandelcentra  etc.

10 ONDER JEUGDZORG VALLEN  Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en Wijkteams Voor hulp zonder indicatie  Veilig Thuis (voorheen advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en Jeugdbescherming Wet op de Jeugdzorg  (V)OTS  Jeugd GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en Jeugd LVB (licht verstandelijk beperking) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  Justitiële jeugdinrichtingen, jeugdreclassering Jeugdstrafrecht

11

12 PROBEER INTUÏTIEF JE MENING TE GEVEN OVER DE VOLGENDE CASUS: Een 28-jarige man is gearresteerd voor inbraak, hij heeft een flat screen (televisie) gestolen uit het huis waar hij heeft ingebroken. Het blijkt dat hij al eerder is veroordeeld voor inbraak. Dat is alles wat we weten. Wat vind jij een ‘rechtvaardige’ straf? Bijvoorbeeld: Een geldboete Gevangenisstraf (duur?) Werkstraf (vorm?) Reclasseringstoezicht (wat doen?) Leg uit... Stel je nu dezelfde casus voor, maar deze keer is de verdachte 16 jaar. Wat is nu je antwoord op de vraag? Waarom?

13 JUSTITIABELEN  Wat zijn justitiabelen?

14 LONGSTAY http://www.npodoc.nl/speel.program.6010720.ht ml

15 ONTWIKKELINGEN  Tijdig signaleren risicojongeren.  Behandeling en resocialisatie van jeugdige justitiabelen.  Onderscheid tussen gemotiveerde en niet gemotiveerde gedetineerden.  Bij terugdringen wordt ingezet op effectieve, wetenschappelijk bewezen gedragsbeïnvloedende programma’s.  Veiligheidshuizen.  Agogische scholing personeel.  Rechtpositie gedetineerden is verbeterd.  Het slachtoffer heeft een gezicht gekregen.

16 TOEKOMST  Veel nadruk op kostenbesparing en efficiëntie  Onderzoek naar effectieve behandelmethoden

17 JEUGDIGEN EN STRAFRECHT  Steeds gewelddadiger  Voornamelijk jongens, aandeel meisjes neemt toe  Aantal veelplegers neemt toe  In justitiële jeugdinrichtingen zijn jongeren met een allochtone achtergrond oververtegenwoordigd  Ontwikkeling en inzet van evidence based methoden voor diagnostiek en behandeling

18 JEUGDSTRAFRECHT  Straf  (Her)opvoeding  Bijna 18 http://www.npodoc.nl/speel.program.17902047.h tml http://www.npodoc.nl/speel.program.17902047.h tml

19 WERKVELDBEZOEK EN SPH – BOUWDAG Voorbereiden van werkveldbezoeken week 7 en SPH- bouwdag 15 oktober  Bestuderen : Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 6.5 (bezoek instelling).  Bekijk de website van de instelling  Wat doet de instelling?  Welke doelgroepen zijn er binnen de instelling?  Bereid minimaal 2 vragen voor die je kunt stellen aan degene die jullie ontvangt/begeleidt.

20 VOLGENDE WEEK  Wat elke professional moet weten over verslaving H 1 en 2  Praktijkonderzoek hoofdstuk 6 en 7.1 t/m 7.6


Download ppt "JEUGDZORG & JUSTITIABELEN Project oriëntatie op het beroep Kwartaal 1, week 5 Jennifer de Vries-Aydogdu Med.hr.nl/vrije"

Verwante presentaties


Ads door Google