De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Cliëntenraden Ouderenzorg Regio Groningen, Twente en Arnhem 10 december 2015, 21 en 27 januari 2016 Menzis Zorgkantoor & Zorgkoepel Groningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Cliëntenraden Ouderenzorg Regio Groningen, Twente en Arnhem 10 december 2015, 21 en 27 januari 2016 Menzis Zorgkantoor & Zorgkoepel Groningen."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Cliëntenraden Ouderenzorg Regio Groningen, Twente en Arnhem 10 december 2015, 21 en 27 januari Menzis Zorgkantoor & Zorgkoepel Groningen

2 Inhoud Hervorming langdurige zorg Wet langdurige zorg
De taken van het Zorgkantoor Nader uitgelicht: het zorginkoopproces Discussie 2

3 Hervorming langdurige zorg
Een langjarige route vanuit VWS met als doel: Verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg Vergroten van de betrokkenheid van de samenleving (meer voor elkaar zorgen) Financiële houdbaarheid van de langdurige zorg 3

4 Kosten Zorg 4

5 Perspectief 2: de overheid

6

7 Wet langdurige zorg Alleen voor meest zorgbehoevende ouderen en mensen met een beperking: blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24-uurs zorg in nabijheid Specifiek ouderenzorg: ZZP VV 4 en hoger 7

8 Menzis Zorgkantoor Voert de Wlz uit voor alle inwoners in de regio’s Arnhem, Groningen en Twente Dat houdt onder andere in: inkopen van Zorg In Natura (ZIN) uitvoeren Persoonsgebonden budget (PGB) Maar ook een rol richting klant t.a.v. informatieverstrekking, zoeken van een aanbieder en ondersteuning bijvoorbeeld bij opstellen en bespreken zorgplan of klachten. Via Menzis Zorgadvies of: 8

9 Inkopen van ZIN Cyclus inkoop 2016:
1 juni publicatie inkoopbeleid (ook publieksversie) Vragen stellen over inkoopbeleid Voor 1 juli inschrijven zelfanalyse (wat gaat er goed / wat kan beter) > ontwikkelplan > ontwikkelafspraken op maat van de zorgaanbieder maar vooral op maat van de cliënt daarom: inspraak cliënten(raden) belangrijk! 9

10

11 Belangrijke kwaliteitsonderwerpen voor een ontwikkelplan
Voorbeelden bij De basis versterken: Hoe ga je om met medicijnen Hoe werk je met Zorgplannen Zijn er “Vrijheidsbeperkende maatregelen” Voorbeelden bij Persoonsgerichte zorg: Hoe betrek je familie en vrijwilligers Is er aandacht voor “Gezondheid en welbevinden” Voorbeelden bij Samenhang in zorg: Samenwerken met andere zorgaanbieders Samenwerken met gemeenten, scholen, werk, enz. 11

12 Discussie In groepen praten over onderstaande vragen. Centrale terugkoppeling en vervolgens discussie. Wat zijn uw ervaringen met de Wlz-zorg? In het verlengde daarvan: wat wilt u het zorgkantoor meegeven voor het inkoopbeleid 2017? Wat zijn uw ervaringen t.a.v. de betrokkenheid van de (centrale) cliëntenraad? In het verlengde daarvan: hoe kan deze worden verbeterd? 12

13 Inkoop-care@menzis. nl zorgkoepel. groningen@gmail
? Vergeet u niet de enquête in te vullen? 13


Download ppt "Bijeenkomst Cliëntenraden Ouderenzorg Regio Groningen, Twente en Arnhem 10 december 2015, 21 en 27 januari 2016 Menzis Zorgkantoor & Zorgkoepel Groningen."

Verwante presentaties


Ads door Google