De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe fokkerijwetgeving In Vlaanderen voor een duurzaam fokbeleid … Arnold JACQUES.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe fokkerijwetgeving In Vlaanderen voor een duurzaam fokbeleid … Arnold JACQUES."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe fokkerijwetgeving In Vlaanderen voor een duurzaam fokbeleid … Arnold JACQUES

2 1.Fokkerijbesluit Vlaamse Overheid (19 maart 2010) 2.Ministerieel besluit tot uitvoering v.h. Fokkerijbesluit voor honden 3.Oprichting Vlaamse Fokkerijcommissie 4.Doelstellingen van de Vlaamse Fokkerijcommissie 5.Werking Vlaamse Fokkerijcommissie INHOUD voor een duurzaam fokbeleid …

3 Fokkerijbesluit Vlaamse Overheid (19 maart 2010) 1 voor een duurzaam fokbeleid …

4 De Vlaamse Overheid heeft het Fokkerijbesluit uitgebreid met de fokkerij van (ras)honden voor een duurzaam fokbeleid …

5 FOKKERIJBESLUIT Artikel 2. TOEPASSINGSGEBIED 1.Runderen 2.Varkens 3.Paardachtigen 4.Schapen 5.Geiten 6. Andere diersoorten1.Hertachtigen 2.Pluimvee 3.Loopvogels 4.Konijnen 5. HONDEN voor een duurzaam fokbeleid …

6 Een vereniging die een stamboek bijhoudt moet daarvoor erkend zijn door de Vlaamse Overheid. Een vereniging die coördinerende taken opneemt in de fokkerij moet daarvoor erkend zijn. FOKKERIJORGANISATIES & STAMBOEKEN voor een duurzaam fokbeleid …

7 Voorwaarden om erkend te worden als stamboek / fokkerijorganisatie Gelegen in Vlaams gewest Statuten conform fokkerijbesluit Beschikken over voorschriften betreffende : fokdoelstellingen, raskenmerken, indeling stamboek, identificatie, registratie,.. Registratie zoötechnische kenmerken en prestaties en deze kunnen benutten voor verbetering van de rassen SPECIFIEK VOOR HONDEN Beschikken over voorschriften om de genetische diversiteit van de rassen te waarborgen! voor een duurzaam fokbeleid …

8 Voorwaarden om opgenomen te worden in het stamboek Ieder dier waarvan de ouders en grootouders ingeschreven zijn in het stamboek, en dat geschikt is om ingeschreven te worden, is een RASZUIVER dier. SPECIFIEK VOOR HONDEN De Minister kan voor de rassen waarvoor de genetische diversiteit in gedrang is, voorwaarden opleggen voor de registratie in het stamboek. voor een duurzaam fokbeleid …

9 Prestatieonderzoeken en fokwaardeschattingen Een erkende fokkerijorganisatie bepaalt voor welke kenmerken ze prestatieonderzoeken organiseert en voor welke kenmerken ze fokwaarden berekent. SPECIFIEK VOOR HONDEN De Minister kan voor de rassen waarvoor de genetische diversiteit in gedrang is, bepalen welke prestatieonderzoeken uitgevoerd moeten worden en hoe ze uitgevoerd moeten worden. voor een duurzaam fokbeleid …

10 Toelating van dieren tot de voortplanting SPECIFIEK VOOR HONDEN De Minister kan voor rassen waarvoor de genetische diversiteit in gedrang is, de voorwaarden voor de toelating tot de voortplanting bepalen. Alleen de reuen toegelaten tot de voortplanting door een erkende fokkerijorganisatie, mogen teven van derden dekken. voor een duurzaam fokbeleid …

11 Bepalingen met betrekking tot de oprichting en werking van fokkerijorganisaties voor (ras)honden Bepalingen met betrekking tot genetische diversiteit van de ras populaties SAMENGEVAT Fokkerijbesluit 19 maart 2010 voor een duurzaam fokbeleid …

12 Ministerieel besluit tot uitvoering van het Fokkerijbesluit voor honden 2 voor een duurzaam fokbeleid …

13 Ministerieel besluit tot uitvoering van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 met betrekking tot de fokkerij van honden Dit Ministerieel besluit omvat een lijst van 21 rassen van honden waarvan de genetische diversiteit in gedrang is. voor een duurzaam fokbeleid …

14 14 Belgische rassen + een aantal populaire rassen 21 RASSEN voor een duurzaam fokbeleid …

15 Art.3. Voor die 21 rassen moeten minstens volgende gegevens geboekt worden in een DATABASE De naam Het identificatienummer Geboortedatum Het identificatienummer van de ouders Het ras en variëteit van het dier De kenmerken van het dier Het resultaat van de onderzoeken voor een duurzaam fokbeleid …

16 Art.5 Alle mannelijke en vrouwelijke dieren die tot een van de 21 rassen behoren, en die voor de fokkerij geselecteerd worden, MOETEN verplicht aan de onderzoeken uit de lijst onderworpen worden. (dus ook reuen in het buitenland!) voor een duurzaam fokbeleid …

17 Art.5 De erkende fokkerijorganisaties bepalen de onderzoeksmethodes en registreren de resultaten in een database. De gekozen methode moet de erfelijke aandoening(en) effectief kunnen opsporen. voor een duurzaam fokbeleid …

18 Art.6 De erkende fokkerijorganisaties moeten de gegevens verwerken tot informatie die de fokkers toelaten paringscombinaties te beoordelen op het al dan niet voorkomen van erfelijke aandoeningen. voor een duurzaam fokbeleid …

19 Art.7 Alle honden uit de lijst van 21 rassen die in orde zijn met de verplichte testen MOETEN tot de fokkerij toegelaten worden. voor een duurzaam fokbeleid …

20 Hoe gaan we het Fokkerijbesluit en het Ministerieel besluit uitvoeren in de praktijk? voor een duurzaam fokbeleid …

21 Oprichting van de Vlaamse Fokkerijcommissie van de KMSH 3 voor een duurzaam fokbeleid …

22 Hebben samen een initiatief genomen … Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus (KMSH) Vergadering der Afgevaardigden (VdA) Wetenschappelijke Commissie van de K.K.U.S.H. voor een duurzaam fokbeleid …

23 Eind 2015 Oprichting van de vzw voor een duurzaam fokbeleid …

24 Vlaamse Fokkerijcommissie - KMSH vzw Oscar Delghuststraat 60 9600 RONSE voor een duurzaam fokbeleid …

25 De VFC heeft een officiële erkenning aangevraagd bij de Vlaamse Overheid voor een duurzaam fokbeleid …

26 www.mijnhondmijnvriend.be voor een duurzaam fokbeleid …

27 Organisatiestructuur VFC voor een duurzaam fokbeleid …

28 DOELSTELLINGEN van de Vlaamse Fokkerijcommissie van de KMSH 4 voor een duurzaam fokbeleid …

29 Algemene doelstellingen van de VFC Uitbouwen van een DUURZAAM fokbeleid voor de RASHONDEN in Vlaanderen. voor een duurzaam fokbeleid …

30 Algemene doelstellingen van de VFC D e genetische diversiteit en het inteeltverloop van de verschillende raspopulaties in kaart te brengen en samen met de fokkers en de rasverenigingen de nodige maatregelen te treffen om de diversiteit en de gezondheid van de ras populaties te verbeteren. voor een duurzaam fokbeleid …

31 Waarom is voldoende genetische DIVERSITEIT zo belangrijk? Dankzij genetische diversiteit komen binnen één diersoort verschillende versies van een bepaalde eigenschap voor. voor een duurzaam fokbeleid …

32 Algemeen wordt aanvaard dat populaties met meer genetische diversiteit grotere overlevingskansen hebben. Voldoende diversiteit (variatie) binnen een raspopulatie is noodzakelijk om de kans op erfelijke afwijking zo laag mogelijk te houden. voor een duurzaam fokbeleid …

33 Wat zijn de oorzaken van een verlaagde DIVERSITEIT? Inteelt (ingeteelde populatie) Teveel gebruik van dezelfde dieren (reuen) Eliminatie van dieren op uiterlijke (fancy) kenmerken Foute selectie op erfelijke problemen voor een duurzaam fokbeleid …

34 De VFC moet jaarlijks een rapport uitbrengen? Omtrent de diversiteit van de verschillende rassen. Omtrent de maatregelen die genomen werden om erfelijke problemen te reduceren en de diversiteit te vergroten. voor een duurzaam fokbeleid …

35 WERKING van de Vlaamse Fokkerijcommissie van de KMSH 5 voor een duurzaam fokbeleid …

36 De VFC geeft zelf geen stambomen uit. STAMBOMEN K.M.S.H. STAMBOEK GEGEVENS RESULTATEN van ONDERZOEKEN FOKKERS,.. COMMUNICATIE ivm FOKKERIJ DOSSIERS voor een duurzaam fokbeleid …

37 HOE KAN DE VFC de FOKKERS HELPEN? Publiceren van duidelijke informatie op de website www.mijnhondmijnvriend.be voor een duurzaam fokbeleid …

38 De VFC publiceert grafieken omtrent het inteeltverloop per ras voor een duurzaam fokbeleid …

39 De VFC geeft informatie omtrent veelvuldig inzetten van dezelfde dieren. voor een duurzaam fokbeleid …

40 Via de website kunnen fokkers inteeltpercentage van hun combinaties laten uitrekenen. voor een duurzaam fokbeleid …

41 TestOnderzoek methode FormulierFrequentieFokadvies Hart onderzoekDoppler testFM 011 x per jaarAdvies met betrekking tot het paren van de juiste dieren AuscultatieFM 021 x per jaar De VFC stelt rasfiches op met onderzoeken en testen samen met een verantwoord fokadvies dit om te voorkomen dat waardevolle dieren voor de fok uitgesloten worden. voor een duurzaam fokbeleid …

42 Uitleg op de website in verband met de onderzoeksmethodes en standaard formulieren voor verschillende testen. voor een duurzaam fokbeleid …

43 De VFC onderhandelt met de Vlaamse Overheid over de toepassing, aanpassingen en verdere uitbouw van het fokkerijbesluit voor honden. voor een duurzaam fokbeleid …

44 De VFC communiceert met de MEDIA omtrent de aanpak van het duurzaam fokbeleid van de rashonden in Vlaanderen voor een duurzaam fokbeleid …

45 De VFC verschaft informatie aan de PUPPYKOPERS via de website voor een duurzaam fokbeleid …

46 Wat zijn de lange termijndoelstellingen van de VFC? Verzamelen van gegevens in database voor een duurzaam fokbeleid … Fokwaardeschattingen voor zoveel mogelijk erfelijke aandoeningen

47 Wat zijn FOKWAARDESCHATTINGEN? Dit is een inschatting van hoe een bepaald dier (hond) bepaalde eigenschappen zal doorgeven aan de volgende generatie(s). voor een duurzaam fokbeleid …

48 De VFC heeft reeds een dossier ingediend om overheidssteun te bekomen voor het berekenen van fokwaardeschattingen voor HD voor verschillende rassen. voor een duurzaam fokbeleid …

49

50 Zijn er nog vragen? voor een duurzaam fokbeleid …

51

52


Download ppt "Nieuwe fokkerijwetgeving In Vlaanderen voor een duurzaam fokbeleid … Arnold JACQUES."

Verwante presentaties


Ads door Google