De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatica Technische Informatica Business IT & Management Afstudeerfase Start februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatica Technische Informatica Business IT & Management Afstudeerfase Start februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatica Technische Informatica Business IT & Management Afstudeerfase
Start februari 2016

2 programma Vogelvlucht afstudeerfase Oude en nieuwe programma
Voorlichting master Computer Science bij de VU Giuseppe Procaccianti & Patricia Lago LA gesprek ander lokaal Borrel op vierde etage TheoThijssenhuis Kick off nieuwe specialisaties ELDERS Specialisatie Game: BPH 01A15 Specialisatie BIM: WBH 01B17

3

4 HBO-ICT@Amstelcampus

5 Laatste uitvoering vierdejaarsprogramma
Nieuw eerste jaar Geen toetsen oud programma aangeboden Nieuw tweede jaar Nieuw derde jaar Geen onderwijs in oud programma Wel laatste kans oud programma te herkansen Oud en Nieuw vierde jaar

6 Tweedejaars vakken en projecten oud programma worden niet meer aangeboden
Maak afspraak met je LA voor je studieplanning meldt dit bij je LA ander vak volgen moet altijd via LA en de examencommissie Conversielijsten op A-Z

7 Laatste uitvoering huidige Afstudeerfase
Volgend jaar alleen tentamens Bespreek studieplanning met je LA

8 Bachelor of science Vanaf 1-9 voor alle ICT studenten: Bachelor of Science Voor BIM blijft Bachelor of Business Administration

9 Business Unit = thuisbasis
In afstudeerfase is BU je thuisbasis Je loopbaanadviseur is je eerste aanspreekpunt Loopbaanadviseur in principe uit je BU Regelmatig, in ieder geval eenmaal per blok, een bijeenkomst met je BU

10 Major en minor in A-fase
Majordeel afstudeerfase: 60 punten BU-programma Afstudeerstage in domein van je BU Minor binnen de opleiding Themasemester buiten de opleiding (verbreden) Binnen HvA Buiten HvA in het buitenland Minorenmarkt op 9 maart

11 afstudeerfase OUD Business unit programma
Minimaal 9 stp uit de kernvakken van je BU Totaal 16 stp uit alle kernvakken Let op PS + TRENDS + EFG 12 projectpunten 2 BU punten Alle alternatieve invulling: moet via examencommissie Minor Alle onderdelen verplicht

12 afstudeerfase Nieuw Specifiek Themasemester 27 studiepunten
Vakken en projecten Research Skills specifiek 2 studiepunten 1 bedrijfspunt (totaal 5 in de opleiding) Nieuw programma per 1 september 2016 Minor Themasemesters zijn aangemeld als minor Alle onderdelen verplicht

13 Studiecontract Je moet met je LA een studieprogrammma maken
Bu-manager bepaalt uiteindelijk of het akkoord is TI: Marten Teitsma GD: Bas Pijls SNE: Pum Walters (Irshad Rampersad) SE: Martijn Thörig Veranderen alleen mogelijk i.o.m LA en goedkeuring BU manager Let op je vereistenlijst bij het maken van je studiecontract

14 Inschrijven Minor Minor HvA voorlichting HvA minoren: 9 maart
Inschrijven semester 1 4 – 17 april Themasemester als minor: Speciale voorlichtingen rond de minorenmarkt Minor buiten HvA maar in Nederland Neem daar ruim de tijd voor! Altijd toestemming nodig van: LA examencommissie

15 Professional Skills Program (PSP) Blok 4 2016 – 2 ECTS
A. Voor wie Alle studenten Themasemesters BD, CS, DFI, IoT, MD Tijdig aangemelde inhalers - via B. Oriënteren, Aanmelden, Indeling Oriënteren: via VLO Professional Skills Program Blok 4 - vanaf nu Aanmelden: via SIS - van 26 februari t/m 14 maart 2016 Indeling (dag, groep, lokaal): via mail+VLO - uiterlijk 29 maart 2016 C. N.B. Les is op dinsdag- of vrijdagmiddag (krijg je te horen bij indeling) Studenten MD andere aanmeldprocedure – info volgt via Marco/Kitty TIPS: Schrijf je in bij VLO PSP Blok 4 & Houd je mail in de gaten! Aanvulling: A. - GEEN PSP in Blok 4: - Richtingspecifieke Themasemesters GT, BIM – zij volgen Research Skills - Op stage - (Externe) Minor-studenten (is al 30 ECTS) - Internationale studenten (volgen Survival Dutch) - Inhalers: studenten die een eerder Prof2/PSP-vak niet hebben behaald, niet kunnen herkansen zonder lessen en dus een volledig PSP-vak (overieuw) moeten doen. B. Wijziging tov vorig semester: studenten schrijven zich in in SIS bij een vak, niet op een dag (beide dagen zijn deze keer ingeroosterd) indeling op lesdag gebeurt deze keer ná inschrijving in SIS - !!Uitzondering is MD!! (zie C) C. Mobile Development (MD) studenten volgen PSP op vrijdag (dinsdag is hun projectdag die niet was om te roosteren) MD studenten krijgen een aparte aanmeldprocedure via VLO Mobile Development. Hun aanmelding wordt daarna in SIS vewerkt Verdere info voor MD studenten volgt via Marco en Kitty in week 2/3 van Blok 3

16 FYI: PSP PSP loopt dan over 4 blokken:
- Blok 1: Themasemester studenten (niet richtingspecifiek) - Blok 2: Jaar 2 studenten - Blok 3 en 4: Themasemester studenten (niet richtingspecifiek) PSP Blok 3 en 4: je mag kiezen of het blok 3 of 4 wordt (op basis van beschikbaarheid / plek bij PSP-vak) Aanmelden in SIS voor PSP én Themasemesters loopt gelijk - PSP-vak dus eerder kiezen + sneller duidelijkheid studieprogramma Inhalers nog steeds melden bij: Indien niet meteen helder: bottom line is dat een en ander rond PSP planning en aanmelding gaat wijzigen vanaf

17 De afstudeeropdracht Laatste onderdeel van de major Laatste assessment
Laten zien dat competenties behaald zijn Afstudeerstage: 1 semester 30 punten Uitvoeren opdracht bij afstudeerbedrijf Schrijven van scriptie incl. Onderzoeksopdracht Afstudeersessie Afstudeerbegeleider en assessor, beiden (T)I-docenten Bedrijfsbegeleider Extern deskundige

18 Toestemming tot afstudeeropdracht
Toestemming als Propedeuse afgerond Verdiepingsfase afgerond 3e-jaarsstage afgerond / stagevrijstelling 48 punten in afstudeerfase behaald waarvan Alle projectpunten Zo niet: uitzondering vragen aan examencommissie; met onderbouwing

19 Nieuwe vorm afstudeeropdracht
Voor die studenten die: de nieuwe stijl stage gedaan hebben inclusief Onderzoeksrapport en stage assessment hiervoor vrijstelling gehad hebben en wel de stageassessment gedaan hebben inclusief onderzoeksrapport.

20 De afstudeerassessment

21

22

23

24 Verzamel bewijzen van je competenties voor je portfolio

25 A-Z DLWO etc A-Z meeste algemene informatie, formulieren …….
voor alle informatie over het programma DLWO: Digitaal Leer en Werk Omgeving https://ict.dmci.hva.nl Voor alle mededelingen, roosterlinks, Voor vakinformatie blijven we de Virtuele Leeromgeving (VLO) gebruiken Bereikbaar via DLWO maar ook https://vlo.informatica.hva.nl/

26 Studiegids online www.studiegids.hva.nl
Oude studiegidsen staks ook via A-Z beschikbaar

27 Belangrijke instanties
Afstudeercommissie Keurt aanvraag projecten Keurt aanvraag afstudeerstage Stagebureau Administratie van projecten en (afstudeer)stages Informatie over bedrijven voor projecten en (afstudeer)stages Examencommissie Gaat over alles wat buiten de eigen regels en procedures valt Bijvoorbeeld: minor buiten onze opleiding Bijvoorbeeld: toelating tot afstudeerfase als je niet voldoet aan eisen Altijd eerst met LA bespreken

28 Inschrijven Toetsing Schrijf je in voor je toetsen
Tentamens: 4 weken voor toetsdatum tot 2 weken voor toetsdatum (uitgebreide handleiding volgt) Practica, projecten etc: ook via SIS inschrijven voor de toetsing. Schrijf je alleen in als het studieonderdeel op je vereistenlijst staat. Voor speciale gevallen: vooraf aanvragen via de examencommissie Je vereistenlijst in SIS moet op orde zijn wil je je diploma krijgen

29 Master Software Engineering
Patricia Lago Master Track SEG.pptx

30

31 Uit elkaar in BU’s TI: Marten Teitsma in Bph 01A17
GD: Pim Rats in Bph 01A18 SNE: Irshad Rampersad in Bph 01B03 SE: Martijn Thörig blijft zitten Zorg dat je een LA hebt Maak daar afspraken mee voor studiecontract ‘oude’ studenten behouden oude afspraken. Borrel na bijeenkomst op vierde etage TTH

32 Succes Tot ziens bij de borrel studieplein 4e verdieping TTH


Download ppt "Informatica Technische Informatica Business IT & Management Afstudeerfase Start februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google