De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 1.8 Het concept ‘leren’ en de werking van de hersenen + Leerstijlen Docent: Sanne van Kessel 19-10-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 1.8 Het concept ‘leren’ en de werking van de hersenen + Leerstijlen Docent: Sanne van Kessel 19-10-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Thema 1.8 Het concept ‘leren’ en de werking van de hersenen + Leerstijlen Docent: Sanne van Kessel 19-10-2015

2 Het concept ‘leren’ en de werking van de hersenen Thema kopopleiding

3 Programma  Leerdoelen  Stellingen  Actueel hersenonderzoek en onderwijs:  Brein van adolescent  Sekseverschillen  Fixed mindset vs growth mindset  Betekenis voor de lespraktijk  (terugkomen op) Stellingen

4 Leerdoelen De student kan: 1. Het begrip leren in eigen woorden uitleggen 2. De werking van het geheugen in eigen woorden uitleggen 3. De highlights op het gebied van actueel hersenonderzoek rond brein van adolescent, sekseverschillen en growth vs fixed mindset samenvatten 4. Concrete voornemens formuleren voor de eigen lespraktijk n.a.v. actueel hersenonderzoek

5 Stellingen Waar – niet waar 1. Tijdens de adolescentie verschuift het bioritme 2. Het rijpen van de hersenen duurt tot ongeveer het twintigste levensjaar 3. Adolescenten hebben meer slaap nodig dan volwassenen Eens / oneens 3. CGO is effectief voor adolescenten 4. In het onderwijs houd je geen rekening met verschillen in leren van jongens en meisjes 5. Een fixed mindset is aangeboren

6 Actueel hersenonderzoek 2014 Europees jaar van het brein

7 Brein van adolescent Wat we weten: Hersenen rijpen door tot ruim na het twintigste levensjaar. Adolescenten hebben moeite met:  Lange termijn gevolgen van acties overzien  Plannen en organiseren  Kiezen en beslissen  Omgaan met normen en waarden  Beheersen van impulsen  Zelfsturing en zelfevaluatie

8 Sekseverschillen Vrouw Man Ruimtelijk gebied

9 Sekseverschillen Vrouw Man Spraak- en taalgebied

10 Sekseverschillen Wat we weten over het leren van jongens:  Leren beter als ze in beweging zijn  Gezonde concurrentie helpt bij motivatie en prestatie  Herkennen makkelijker plaatsen, gezichten en objecten  Zijn sterker in ruimtelijk en abstract denken  Leren beter als ze weten waarom de lesstof belangrijk is  Hebben meer tijd nodig om gevoelens te verwerken voordat ze geuit kunnen worden  Zijn eerder geneigd fysiek te reageren in bedreigende situatie  Geschreven verhaal wordt beter wanneer ze eerst mogen tekenen

11 Sekseverschillen Wat we weten over het leren van meisjes:  Hebben een sterker emotioneel geheugen  Kunnen vaak sneller/beter vertellen hoe ze zich voelen  Zijn goed in het lezen van emotionele signalen bij anderen  Kunnen info van werkgeheugen makkelijker omzetten naar LTG  Gebruiken gemiddeld 2x zoveel woorden als jongens  Vinden het makkelijker om stil aan een tafel te werken  Willen omwille van de relatie de leerkracht tevreden stellen  Kunnen iets beter multi-tasken omdat hersenhelften beter samenwerken

12 Sekseverschillen Uitdagingen in het onderwijs:  Feminisering  Beperkte bewegingsruimte  Nadruk op communicatie  Stereotypering van jongens en meisjes

13 Fixed vs growth mindset ‘Statische’ vs ‘op groei gerichte’’ mindset Professor Carol Dweck 'teaching a growth mindset‘ ‘Goede leraren geloven in ontwikkeling van intelligentie en talent en zijn gefascineerd door het leerproces’ (Dweck, 2015)

14 Fixed vs growth mindset Wat we weten over het helpen ontwikkelen van een growth mindset bij leerlingen:  Prijzen van leerproces helpt, prijzen van intelligentie niet  Feedback op het gedrag helpt, op de persoon niet  Hoge eisen stellen en hulpmiddelen aanreiken helpt, het verlagen van de eisen niet  Een open-fouten-cultuur creëren in de klas helpt, afkeuring bij falen niet

15

16

17 Betekenis voor de lespraktijk 1. Formuleer n.a.v. actueel hersenonderzoek 3x2 concrete tips voor je eigen lespraktijk 2. Check je lijst met je buur en vul aan 3. Een enkele student deelt up tempo plenair zijn/haar beste tip

18 Stellingen: Kom je terug op je gegeven antwoorden? Waar – niet waar 1. Tijdens de adolescentie verschuift het bioritme 2. Het rijpen van de hersenen duurt tot ongeveer het twintigste levensjaar 3. Adolescenten hebben meer slaap nodig dan volwassenen Eens / oneens 3. CGO is effectief voor adolescenten 4. In het onderwijs houd je geen rekening met verschillen in leren van jongens en meisjes 5. Een fixed mindset is aangeboren

19 Interessante link  http://successfulstudent.org/theories-of-learning/ http://successfulstudent.org/theories-of-learning/

20 Voor/tijdens binnenkomst  Studenten direct bij binnenkomst A en B willekeurig aan elkaar koppelen en bij elkaar laten zitten  Doel: gelijk aan de slag en kennismaken met iemand anders in groep

21 Leerstijlen Thema kopopleiding

22 Leerdoelen  Studenten kunnen in eigen woorden de 4 leerstijlen van Vermunt en de 4 leerstijlen van Kolb omschrijven  Studenten kunnen in eigen woorden aangeven waarom het belangrijk is dat een docent kennis heeft van leerstijlen  Studenten kunnen de eigen voorkeursleerstijl benoemen en deze relateren aan hun gedrag  Studenten kunnen aandachtspunten benoemen t.a.v. het eigen leren  Studenten kunnen onderbouwd in hun les rekening houden met de 4 verschillende leerstijlen van Kolb/Vermunt

23 Betekenis geven  Waarom is het belangrijk in het onderwijs om rekening te houden met verschillende stijlen van leren van leerlingen?

24 Aan de slag!  Zie werkblad (deel 1 en 2) + links WIKI (‘verdieping’) + info  Tijdsduur …. minuten en als je klaar bent dan kun je deel 3 van het werkblad maken

25 Korte plenaire nabespreking:  Good practices?  Wat kun je met de werkvorm experts in je eigen les?

26 Controlevragen: 1) Bedenk nu 2 vragen die je zou kunnen stellen over de theorie van Vermunt of Kolb en schrijf deze leesbaar op een blaadje. Zet jullie naam op het blaadje! 2) Geef het blaadje door aan de buren. Dit duo gaat de vragen beantwoorden, zonder spiekbriefjes! 3) Blaadje doorgeven aan de buren. Dit duo kijkt de vragen na! Geef blaadje terug aan de ‘eigenaars’.

27 Afsluiting 1) Wat heb je dit thema gedaan? doener 2) Welke gevoelens heb je gehad? waarnemer 3) Wat heb je dit thema geleerd? denker 4) Wat ga je er op stage mee doen? toepasser


Download ppt "Thema 1.8 Het concept ‘leren’ en de werking van de hersenen + Leerstijlen Docent: Sanne van Kessel 19-10-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google