De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docent: Sanne van Kessel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docent: Sanne van Kessel"— Transcript van de presentatie:

1 Docent: Sanne van Kessel 19-10-2015
Thema 1.8 Het concept ‘leren’ en de werking van de hersenen + Leerstijlen Het loont bewust te zijn van de ‘maakbaarheid’ van het brein. Verhoogt simpelweg het leerrendement -> bewust van zijn als docent, naar handelen in de praktijk Docent: Sanne van Kessel

2 Het concept ‘leren’ en de werking van de hersenen
Het loont bewust te zijn van de maakbaarheid van het brein -> bewust van zijn als docent, naar handelen in de praktijk Artikel brein + leren Filmpje Eveline Crone (werking hersenen) Filmpje Carol Dweck (fixed en growth mindset) -> (niet goed op WIKI, stukje kijken in bijeenkomst) Boek ‘Mindset, de weg naar een succesvol leven’ Thema kopopleiding

3 Programma Leerdoelen Stellingen Actueel hersenonderzoek en onderwijs:
Brein van adolescent Sekseverschillen Fixed mindset vs growth mindset Betekenis voor de lespraktijk (terugkomen op) Stellingen Doel van de bijeenkomst is niet herhalen van de verplichte literatuur, maar juist VERBREDEN met actualiteiten. * Artikel gelezen + filmpje Eveline Crone (Carol Dweck doen we nu stuk IN de bijeenkomst)

4 Leerdoelen De student kan: Het begrip leren in eigen woorden uitleggen
De werking van het geheugen in eigen woorden uitleggen De highlights op het gebied van actueel hersenonderzoek rond brein van adolescent, sekseverschillen en growth vs fixed mindset samenvatten Concrete voornemens formuleren voor de eigen lespraktijk n.a.v. actueel hersenonderzoek

5 Stellingen Tijdens de adolescentie verschuift het bioritme
Waar – niet waar Tijdens de adolescentie verschuift het bioritme Het rijpen van de hersenen duurt tot ongeveer het twintigste levensjaar Adolescenten hebben meer slaap nodig dan volwassenen Eens / oneens CGO is effectief voor adolescenten In het onderwijs houd je geen rekening met verschillen in leren van jongens en meisjes Een fixed mindset is aangeboren Voorkennis - Uitspraken; waar / niet waar - eens / oneens -> Neem ze over, in stilte/voor jezelf -> wordt dit thema behandeld -> kom je aan het eind van de bijeenkomst terug op je gegeven antwoorden?

6 Actueel hersenonderzoek
Breinonderzoek is HOT is zelfs europees jaar van het brein (http://www.neurowetenschappen.nu/berichten/) We weten weinig en dat wat we weten spreekt elkaar niet zelden tegen; denk aan Pim van Lommel met zijn ‘eindeloos bewustzijn’ vs Dick Swaab’s ‘wij zijn ons brein’. Waarom is het als leraar belangrijk om iets te weten van werking hersenen? Link naar artikel uit voorbereiding. Nu achtereenvolgens: Brein van de adolescent Sekseverschillen Growth vs fixed mindset * Evt. benoemen Filmpje Eveline Crone bekeken-> Zie WIKI 2014 Europees jaar van het brein

7 Brein van adolescent Wat we weten:
Hersenen rijpen door tot ruim na het twintigste levensjaar. Adolescenten hebben moeite met: Lange termijn gevolgen van acties overzien Plannen en organiseren Kiezen en beslissen Omgaan met normen en waarden Beheersen van impulsen Zelfsturing en zelfevaluatie Bron: Ellis en het verbreinen – Jelle Jolles Eventueel klassengesprek over: ((Is CGO of projectonderwijs effectief voor adolescenten?)) En zelfstandig werken? Aan welke voorwaarden moet het voldoen? Koppeling naar fragment Eveline Crone -> zie je terug wat Eveline Crone vertelde in het fragment?

8 Sekseverschillen Ruimtelijk gebied Vrouw Man
Hersenscan gemaakt tijdens activiteit. Welke activiteit betreft het? Achteruit inparkeren Bron: Lava jeugdwerk i.s.m. Ouders en coo Ruimtelijk gebied

9 Sekseverschillen Spraak- en taalgebied Vrouw Man
Hersenscan gemaakt tijdens activiteit. Welke activiteit betreft het? Goed gesprek tussen man en vrouw Bron: Lava jeugdwerk i.s.m. Ouders en coo Spraak- en taalgebied

10 Sekseverschillen Wat we weten over het leren van jongens:
Leren beter als ze in beweging zijn Gezonde concurrentie helpt bij motivatie en prestatie Herkennen makkelijker plaatsen, gezichten en objecten Zijn sterker in ruimtelijk en abstract denken Leren beter als ze weten waarom de lesstof belangrijk is Hebben meer tijd nodig om gevoelens te verwerken voordat ze geuit kunnen worden Zijn eerder geneigd fysiek te reageren in bedreigende situatie Geschreven verhaal wordt beter wanneer ze eerst mogen tekenen Bron: onderwijs maak je samen - Wat neem je hiervan mee naar je stagepraktijk?

11 Sekseverschillen Wat we weten over het leren van meisjes:
Hebben een sterker emotioneel geheugen Kunnen vaak sneller/beter vertellen hoe ze zich voelen Zijn goed in het lezen van emotionele signalen bij anderen Kunnen info van werkgeheugen makkelijker omzetten naar LTG Gebruiken gemiddeld 2x zoveel woorden als jongens Vinden het makkelijker om stil aan een tafel te werken Willen omwille van de relatie de leerkracht tevreden stellen Kunnen iets beter multi-tasken omdat hersenhelften beter samenwerken Bron: onderwijs maak je samen - Wat neem je hiervan mee naar je stagepraktijk?

12 Sekseverschillen Uitdagingen in het onderwijs: Feminisering
Beperkte bewegingsruimte Nadruk op communicatie Stereotypering van jongens en meisjes Feminisering - De term kan specifiek slaan op toename van het aantal vrouwen in bepaalde sectoren van de samenleving maar ook op een toename van vrouwelijke waarden, vrouwelijke rolpatronen of feministische politieke waarden. - Een belangrijke discussie gaat over de veronderstelde feminisering van het onderwijs. Volgens sommige wetenschappers ( Lauk Woltring, Louis Tavecchio) komt hierdoor de opvoeding en educatie van jongens in gevaar.

13 Fixed vs growth mindset
‘Statische’ vs ‘op groei gerichte’’ mindset Professor Carol Dweck 'teaching a growth mindset‘ ‘Goede leraren geloven in ontwikkeling van intelligentie en talent en zijn gefascineerd door het leerproces’ (Dweck, 2015) Eerste paar minuten uit: Kort klassengesprek: Heb jij een fixed of growth mindset? Wat geloof jij over aanleg vs kunnen leren?

14 Fixed vs growth mindset
Wat we weten over het helpen ontwikkelen van een growth mindset bij leerlingen: Prijzen van leerproces helpt, prijzen van intelligentie niet Feedback op het gedrag helpt, op de persoon niet Hoge eisen stellen en hulpmiddelen aanreiken helpt, het verlagen van de eisen niet Een open-fouten-cultuur creëren in de klas helpt, afkeuring bij falen niet Bron: Mindset, de weg naar een succesvol leven – Carol Dweck Kort klassengesprek: Heb jij een fixed of growth mindset? Wat geloof jij over aanleg vs kunnen leren?

15 Maak een kopie van de samenvatting van deze twee mindsets en plak die op je spiegel. Gebruik het elke ochtend om je te herinneren aan de verschillen tussen de statische (fixed) en de op groei gerichte (growth) mindset. Stel jezelf vervolgens elke ochtend, als je aan de dag die voor je ligt denkt, de volgende vragen…. (Als er nog plaats is op je spiegel, kopieer ze dan en plak ze er ook op: -> volgende dia!)

16 Optie: Lees hierna de laatste 2 alinea’s van het boekje

17 Betekenis voor de lespraktijk
Formuleer n.a.v. actueel hersenonderzoek 3x2 concrete tips voor je eigen lespraktijk Check je lijst met je buur en vul aan Een enkele student deelt up tempo plenair zijn/haar beste tip 3 X 2 n.a.v. onderwerpen in dit thema: Brein van de adolescent Sekseverschillen Fixed – Growth mindset

18 Stellingen: Kom je terug op je gegeven antwoorden?
Waar – niet waar Tijdens de adolescentie verschuift het bioritme Het rijpen van de hersenen duurt tot ongeveer het twintigste levensjaar Adolescenten hebben meer slaap nodig dan volwassenen Eens / oneens CGO is effectief voor adolescenten In het onderwijs houd je geen rekening met verschillen in leren van jongens en meisjes Een fixed mindset is aangeboren Studenten nog eens naar uitspraken en gegeven antwoorden laten kijken. * Kort antwoorden op 1-waar, 2-niet waar, 3-waar. * Wie komt er terug op gegeven antwoord bij 3, 4, 5 – onderbouwing. Waar – niet waar -> staan – zitten Eens – oneens -> groen – rood kaartje

19 Interessante link

20 Voor/tijdens binnenkomst
Studenten direct bij binnenkomst A en B willekeurig aan elkaar koppelen en bij elkaar laten zitten Doel: gelijk aan de slag en kennismaken met iemand anders in groep

21 Leerstijlen Thema kopopleiding Materiaal:
Stencils met opdracht X aantal studenten (90) Vraag studenten: - koppeling plaatje aan thema vandaag? > aandachtsrichter! Voor jezelf nadenken: stel dat je een nieuwe telefoon hebt; hoe ga je hiermee aan de slag om te kunnen bellen/appen etc? kort uitwisselen tussen A en B. Hoe zou je jouw eigen leerstijl willen omschrijven? Is die altijd hetzelfde? Waar hangt dit van af? Thema kopopleiding

22 Leerdoelen Studenten kunnen in eigen woorden de 4 leerstijlen van Vermunt en de 4 leerstijlen van Kolb omschrijven Studenten kunnen in eigen woorden aangeven waarom het belangrijk is dat een docent kennis heeft van leerstijlen Studenten kunnen de eigen voorkeursleerstijl benoemen en deze relateren aan hun gedrag Studenten kunnen aandachtspunten benoemen t.a.v. het eigen leren Studenten kunnen onderbouwd in hun les rekening houden met de 4 verschillende leerstijlen van Kolb/Vermunt

23 Betekenis geven Waarom is het belangrijk in het onderwijs om rekening te houden met verschillende stijlen van leren van leerlingen?

24 Aan de slag! Zie werkblad (deel 1 en 2) + links WIKI (‘verdieping’) + info Tijdsduur …. minuten en als je klaar bent dan kun je deel 3 van het werkblad maken Opdrachten werkblad kort doornemen en aan de slag! 30/ 40 minuten A heeft een eigen voorbereiding en B heeft een eigen voorbereiding

25 Korte plenaire nabespreking:
Good practices? Wat kun je met de werkvorm experts in je eigen les?

26 Controlevragen: Bedenk nu 2 vragen die je zou kunnen stellen over de theorie van Vermunt of Kolb en schrijf deze leesbaar op een blaadje. Zet jullie naam op het blaadje! Geef het blaadje door aan de buren. Dit duo gaat de vragen beantwoorden, zonder spiekbriefjes! Blaadje doorgeven aan de buren. Dit duo kijkt de vragen na! Geef blaadje terug aan de ‘eigenaars’. Voordeel werkvorm > hoge individuele aanspreekbaarheid, competitie-element, drieslag in leren

27 Afsluiting Wat heb je dit thema gedaan? doener
Welke gevoelens heb je gehad? waarnemer Wat heb je dit thema geleerd? denker Wat ga je er op stage mee doen? toepasser


Download ppt "Docent: Sanne van Kessel"

Verwante presentaties


Ads door Google