De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Individueel Keuzebudget (IKB)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Individueel Keuzebudget (IKB)"— Transcript van de presentatie:

1 Meer informatie: www.fcb.nl/welzijn/cao
Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor werknemers Info voor de gebruiker: Deze presentatie is een hulpmiddel voor interne communicatie aan werknemers, OR/PVT over het IKB Gebruik de presentatie in bijeenkomsten met medewerkers en/of in teamoverleg Inhoud: achtergronden, algemene info, detail info over het IKB Verwijder dia’s of vul aan met eigen informatie, stellingen of ander materiaal Kijk ook op of voor allerlei andere ondersteunende materialen Vragen? Stel ze via via Juridische Zaken Online voor leden van de MOgroep of via voor leden van CNV Meer informatie:

2 Individueel Keuzebudget (IKB)
Waarom een Individueel Keuzebudget? Wat is het Individueel Keuzebudget? Wat verandert er op je salarisstrook? Wat is de omvang van het Individueel Keuzebudget? Wat kan ik doen met mijn Individueel Keuzebudget? Hoe maak ik de beste keuze voor mij persoonlijk? Waar moet ik rekening mee houden bij mijn keuze? Wanneer en hoe moet ik mijn keuze vastleggen?

3 Waarom een IKB Toekomst scenario wens Medewerkers die …
Waarom een IKB Toekomst scenario wens Medewerkers die … werk en persoonlijke situatie zo optimaal mogelijk afstemmen zelf de regie nemen blijven ontwikkelen met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Organisaties die … proactief meebewegen met veranderingen medewerkers betrekken bij ontwikkelingen: gedeelde verantwoordelijkheid met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Het vooruitzicht, de stip op de horizon, vormt een belangrijk uitgangspunt voor de vernieuwing van de cao. De cao kan deze verandering – die voor de ene organisatie groter is dan voor de andere - weliswaar niet creëren, maar wel stimuleren en faciliteren. De introductie van het Loopbaanbudget en Individueel Keuzebudget zijn middelen om de ontwikkeling richting dit toekomst scenario te stimuleren en te ondersteunen.

4 Invoering IKB Invoering Loopbaanbudget ( ) en Individueel Keuzebudget ( ) biedt medewerkers meer regie, invloed en verantwoordelijkheid voor de optimale balans tussen werk en persoonlijke situatie nu en ontwikkelingen in de toekomst Focus vervolg presentatie: Individueel Keuzebudget (IKB) Wat, hoeveel, mogelijkheden, details, ondersteuning

5 Wat is het IKB Verleden (losse potjes)
donderdag 18 juni 2015 Verleden (losse potjes) In mei en december een extraatje voor iedereen beperkte keuzevrijheid en beperkte invloed om pakket af te stemmen op persoonlijke situatie, werk en ambities voor de toekomst Heden (1 pot) individueel totaalbudget op te nemen op meerdere momenten in het jaar mogelijkheid om individuele pakket optimaal af te stemmen op ontwikkelingen in werk, ambities en persoonlijke situatie 5

6 Overgang naar IKB Verleden Jij krijgt… vakantietoeslag in mei
Verleden Jij krijgt… vakantietoeslag in mei eindejaarsuitkering in dec 26 uur bovenwettelijk verlof € 10,00 tegemoetkoming ziektekostenverzekering Heden Jij kiest… hoe je je IKB verdeelt: verlof, geld, opleiding, moment van uitbetaling de optimale balans tussen werk, persoonlijke situatie en zelfgekozen ontwikkeling voor de toekomst Van vooraf bepaalde onderdelen en ‘onze size fits all’ naar meer eigen regie en verantwoordelijkheid bij de werknemer door middel van doordachte keuzes in de balans tussen je werk en je persoonlijke situatie. Uiteraard in overleg met je collega’s, zoals dat nu ook al gebeurt bij verlofopname. Per slot van rekening moet het werk wel gedaan kunnen worden en moeten je collega’s, organisatie en cliënten door je keuze niet in de problemen komen. Wat bijvoorbeeld het geval kan zijn als iedereen massaal kiest om zijn hele IKB op te nemen in verlof, of juist om het hele IKB uit te laten betalen in geld in exact dezelfde maand. In het laatste geval kan dit effect hebben op de financiële situatie van de organisatie (liquiditeitsprobleem, oftewel niet genoeg geld om in 1x op hetzelfde moment alles uit te betalen). Overleg je keuze tijdig met je team en werkgever. beperkt uit te ruilen: het een voor het ander volop keuzemogelijkheden 1e keuze vóór 1 mei 2016

7 Hoeveel bedraagt het IKB
Voorbeeldberekening Oud: losse potjes Bruto salaris: € 2.000,- Vakantietoeslag: € 160,- Eindejaarsuitkering: € 179,28 Tegemoetkoming ziektekosten- verzekering: € 10,00 Bovenwettelijk verlof (BWV) 26 uur per jaar Nieuw: 1 pot Bruto IKB Per maand: € 383,93 Inclusief 0,1% extra* (€ 2,16) en € 32,49 waarde BWV Per jaar: € 4.607,16 Totaal: minimaal 18,81% van jaarsalaris Nieuw: 1 pot (voorbeeld op basis van full time bruto salaris) *De 0,1% extra komt voort uit vrijgekomen middelen door afschaffing van de jubileumuitkering, waarvan het gedachtegoed niet past bij het uitgangspunt van duurzame inzetbaarheid, oftewel medewerkers die onafhankelijk van hun werkgever, stevig in hun schoenen staan en volop kansen hebben of ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Het totaalbedrag van alle (verwachte) jubileumuitkeringen voor slechts enkele werknemers, is nu verdeeld over alle medewerkers.

8 Je Individueel Keuzebudget bedraagt dus ruim 2 maandsalarissen
Hoeveel bedraagt het IKB Je Individueel Keuzebudget bedraagt dus ruim 2 maandsalarissen

9 Wat wijzigt op je salarisstrook
Vanaf januari 2016: Nettosalaris verandert niet, m.u.v. € 10,- tegemoetkoming ziektekostenverzekering: dit bedrag is opgenomen in je IKB Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering staan niet meer apart op je salarisstrook Het bovenwettelijk verlof staat niet meer bij je verlofopbouw op je slarisstrook Bovenstaande losse onderdelen staan voortaan als 1 reservering op je salarisstrook: het IKB

10 Mogelijkheden IKB Opname in verlof, geld, voor een opleiding of een combinatie ervan Mogelijkheid om IKB samen met Loopbaanbudget in te zetten voor een zelfgekozen opleiding in lijn met duurzame inzetbaarheid Meerdere uitbetalingsmogelijkheden: einde van het jaar, bepaalde maand(en), elke maand Omzetting naar verlof altijd in overleg met werkgever Extra verlof kan gespaard worden voor een volgend jaar, mits gekoppeld aan een doel en akkoord werkgever (ivm bezetting)

11 Mogelijkheden IKB zeven voorbeelden 18-06-15
De voorbeelden geven aanleiding om met elkaar de dialoog aan te gaan: Wat zou je zelf kiezen, welke kant wijst jouw keuze op: verlof, geld en/of een opleiding?

12 augustus Als je een dure maand of periode verwacht, dan kan uitbetaling in die periode een prima keuze zijn. Het maakt dat je je daarover wat minder zorgen hoeft te maken. En daar hebben je collega’s en cliënten ook voordeel bij.

13 Verwacht je een dure maand of periode, dan kan uitbetaling in die periode een prima keuze zijn. Vooral als het betekent dat je je dan minder zorgen maakt. Medewerkers die goed in hun vel zitten hebben een positief effect op hun collega’s, cliënten en de organisatie als geheel. Voor je werkgever is het belangrijk om na indiening van je keuze te controleren of de verdeling van uitbetaling zodanig is dat de organisatie niet in liquiditeitsproblemen komt. Bespreek je keuze dus vooraf met je leidinggevende! augustus Als een medewerker een dure maand of periode verwacht, dan kan uitbetaling in die periode een prima keuze zijn. Vooral als het betekent dat de medewerker zich dan minder zorgen maakt. Medewerkers die goed in hun vel zitten hebben een positief effect op hun collega’s, cliënten en de organisatie als geheel. Voor werkgevers is het belangrijk om na indiening van de keuzes te controleren of de verdeling van uitbetaling zodanig is dat de organisatie niet in liquiditeitsproblemen komt.

14 donderdag 18 juni 2015 De ene keer kies je misschien voor uitbetalen, de volgende keer voor sparen en weer een andere keer voor extra verlof of een zelfgekozen opleiding. Twee keer per jaar kun je een nieuwe keuze maken. Een keuze die het beste aansluit bij jouw situatie in die periode, of die te maken heeft met toekomstige ontwikkelingen. 14

15 Wat je doet om te ‘herstellen’ van een periode hard werken is voor ieder mens anders. Voor de een kan een verbouwing juist rust geven en het hoofd leegmaken, voor de ander is het het schepje er bovenop, wat risico’s met zich mee brengt. Je maakt als werknemer zelf je keuze, maar het is goed om dit samen, in gedeelde verantwoordelijkheid met je collega’s en leidinggevende, te bespreken. Zo kom je dichter bij elkaar en werk je samen aan een duurzamere toekomst. Niemand is gebaat bij een burn-out, omdat je jezelf onvoldoende hersteltijd gunt.

16 Bespreek met je leidinggevende bij een dergelijke keuze of je hiermee voldoende hersteltijd in bouwt voor jezelf. Voor ieder individu ligt dit anders. Voor de een kan een verbouwing juist rust geven en het hoofd leegmaken, voor de ander is het het schepje er bovenop, wat risico’s met zich mee brengt. Als werknemer maak je zelf je keuze, maar het is goed om dit samen in gedeelde verantwoordelijkheid te bespreken. Zo kom je dichter bij elkaar en werk je samen aan een duurzamere toekomst. Wat je doet om te ‘herstellen’ van een periode hard werken is voor ieder mens anders. Voor de een kan een verbouwing juist rust geven en het hoofd leegmaken, voor de ander is het het schepje er bovenop, wat risico’s met zich mee brengt. Je maakt als werknemer zelf je keuze, maar het is goed om dit samen, in gedeelde verantwoordelijkheid met je collega’s en leidinggevende, te bespreken. Zo kom je dichter bij elkaar en werk je samen aan een duurzamere toekomst. Niemand is gebaat bij een burn-out, omdat je jezelf onvoldoende hersteltijd gunt.

17 Als je het echt niet weet, kun je jezelf nog wat uitstel geven. Let wel op: je kunt niet onbeperkt blijven uitstellen. Doe je niets, dan krijg je je hele IKB aan het einde van het jaar uitbetaald. Hou in dat geval rekening met je belastingvoet. Ook als je maandelijks alles in geld laat uit betalen. Je salaris stijgt dan met ruim twee maandsalarissen. Dat kan van invloed zijn op bijvoorbeeld huurtoeslag of andere toeslagen. Is er sprake van beslaglegging op een deel van je salaris ivm een schuld die afbetaald moet worden, bespreek dit dan met je werkgever. Als je in dat geval alles in geld laat uit betalen, dan is je schuld wel wat sneller afbetaald, maar heb je geen extra verlof meer om even extra tot rust te kunnen komen.

18 TIP: bij het omzetten van je IKB in verlof, is altijd overleg nodig met je werkgever/collega’s, zoals nu ook al gebeurt bij verlofopname. Zorg in ieder geval dat je beide, in gedeelde verantwoordelijkheid, nadenkt over het oplossen van eventuele bezettingsproblemen. NB: in sommige organisaties zijn met de OR of PVT afspraken gemaakt over verplichte verlof-opname. Bijvoorbeeld bij de Peuterspeelzalen ivm de collectieve sluiting tijdens de vakantieperiode. In dat geval kun je niet alles van je IKB vrij besteden.

19 Kiest je er, al dan niet gewenst, voor om zorgtaken over te nemen in de privésfeer, dan is er de keuzemogelijkheid voor extra verlof. Bespreek met elkaar wat de invloed van de keuze is op je toekomstige arbeidsmarktfitheid en de bezetting in de organisatie. In sommige organisaties zijn met de OR of PVT afspraken gemaakt over verplichte verlof-opname. Bijvoorbeeld bij Peuterspeelzalen ivm de collectieve sluiting tijdens de vakantieperiode. In dat geval kan het IKB niet volledig vrij besteed worden. TIP: bij het omzetten van je IKB in verlof, is altijd overleg nodig met je werkgever/collega’s, zoals nu ook al gebeurt bij verlofopname. Zorg in ieder geval dat je beide, in gedeelde verantwoordelijkheid, nadenkt over het oplossen van eventuele bezettingsproblemen.

20 TIP: Als je (een deel van) je IKB aanwendt voor hetzelfde doel als je Loopbaanbudget - zoals in dit geval voor een zelfgekozen opleiding - dan is er veel meer te besteden. Is je opleiding in lijn met de gedachte van duurzame inzetbaarheid, dan kun je met het bruto bedrag je opleiding betalen. Meer belastingvoordeel dus.

21 Het IKB en LBB gaan over duurzame inzetbaarheid en de kracht van unieke mensen. De keuze voor een zelfgekozen opleiding is een aanleiding om open minded met elkaar in gesprek te gaan over mogelijkheden om door te ontwikkelen naar een rol waarin de unieke kracht van een medewerker nog beter tot zijn recht komt. Met aanvullende waarde voor de organisatie. Een win-win situatie. Als (een deel van) het IKB wordt aanwend voor hetzelfde doel als je Loopbaanbudget - zoals in dit geval voor een zelfgekozen opleiding - dan is er meer te besteden. Bovendien kan het budget mogelijk fiscaalvriendelijk worden ingezet.

22 Allerlei combinaties zijn mogelijk. Overleg bij de keuze voor extra verlof – nogmaals – met je werkgever. Eenmaal aangekocht verlof kun je niet meer terug laten zetten naar geld. Kun je het verlof niet opnemen, dan vervalt het. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

23 Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid hangt af van de mate waarop je keuze is gericht op… Balans tussen werk en persoonlijke situatie nu Balans en ontwikkeling in de toekomst Het IKB biedt volop keuzemogelijkheden. Veel meer dan voorheen. Twee aspecten spelen een belangrijke rol bij je keuze: Hoe draagt de keuze bij aan de huidige situatie van de werknemer? Zodat deze zowel in werk als in de persoonlijke situatie goed in zijn vel zit. Hoe draagt de keuze eraan bij dat de werknemer ook in de toekomst krachtiger in het leven staat, zowel in de persoonlijk situatie als het creëren van kansen om aan het werk te blijven in een baan die past bij zijn talenten.

24 Wat kies jij? Waar ligt voor jou de nadruk? verlof geld opleiding
Waar ligt voor jou de nadruk? verlof geld opleiding Dialoog moment. Waarop ligt de nadruk van jouw keuze, en waar verwacht je dat de nadruk van je collega’s op ligt. Ga met elkaar in gesprek hierover, zodat je de beste mogelijke keuze maakt. Ondersteunende informatie vind je op https://www.fcb.nl/werknemers-en-het-individueel-keuzebudget TIP! Bekijk ook het keuzeformulier op

25 Hoe leg je je keuze vast Vóór 1 mei kies je voor de periode van 1 januari tot 1 december 2016 Leg je keuze vast via het IKB-keuzeformulier of in het medewerkersportaal (verschillend per organisatie): kies voor uitbetaling einde van het jaar, in bepaalde maanden, elke maand Kies bij het kopen van verlof voor opname in dit jaar of een volgend jaar (en overleg hierover)

26 Keuzemomenten In december maak je je keuze voor het halfjaar daarop, en in mei weer. Dit zijn vanaf december de 2 vaste keuzemomenten Je werkgever kan in overleg met OR/PVT andere keuzemomenten kiezen In bijzondere individuele situaties kunnen keuzes tussentijds gewijzigd worden

27 Let op! Het IKB (en het Loopbaanbudget) is een stimulans om in gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer de optimale individuele ruimte te bieden die bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Ga de dialoog aan Niet kiezen betekent dat je alles krijgt uitbetaald in december Alles laten uitbetalen in geld kan invloed hebben op zaken als huurtoeslag, houd hier rekening mee In mei 2016 krijg je voor de laatste keer automatisch vakantietoeslag (de 7 laatste maanden uit 2015). Wil je daarna een extraatje in mei voor je vakantie, dan moet je dit als keuze vastleggen

28 IKB in detail Opbouw IKB start per 1 januari 2016
Opbouw IKB start per 1 januari 2016 IKB opname in het jaar waarin het is opgebouwd Je kunt niets opnemen wat nog niet is opgebouwd Bij uitbetaling geldt wettelijk verplichte loonheffing IKB en Loopbaanbudget kun je samen inzetten voor een zelfgekozen opleiding, mits in lijn met duurzame inzetbaarheid 28

29 IKB en verlof Bij aangekocht verlof geldt: een uur blijft een uur
Bij aangekocht verlof geldt: een uur blijft een uur Aangekocht verlof kan meegenomen worden naar volgend jaar, mits het doel ervan is vastgelegd Opname verlof altijd in overleg Aangekocht verlof kan niet teruggezet worden naar geld Collectieve afspraken over inzet bovenwettelijk verlof op vast moment blijven gelden. In overleg met OR of PVT

30 Do’s - werknemers Check de opbouw op je salarisstrook en weet wat de hoogte van je budget is Denk bij je keuze aan nu én de toekomst Bereid je voor met ondersteunende info Denk goed na over de verdeling van je budget, overleg met het thuisfront, je collega’s en benut het Jaargesprek hiervoor Bespreek je keuze met je leidinggevende 30

31 Don’ts - werknemers Het keuzemoment voorbij laten gaan
Het keuzemoment voorbij laten gaan Wachten op het initiatief van je werkgever Niet(s) kiezen: je hele IKB wordt dan aan het einde van het jaar uitbetaald (dus geen geld in mei, zoals voorheen met de vakantietoeslag) Geen rekening houden met effecten voor bijv. huurtoeslag in geval van volledige uitbetaling Geen overleg voeren bij omzetting in verlof

32 Extra ondersteuning Het online dossier IKB bevat volop info voor werknemers, zoals een samenvattende brochure, format keuzeformulier, rekenvoorbeelden, antwoorden op veelgestelde vragen en meer Abonneer je op de nieuwsbrief Bekijk ook de informatie op CNV Zorg & Welzijn

33 De toekomst creëer je samen > als werkgever en werknemer. 33


Download ppt "Introductie Individueel Keuzebudget (IKB)"

Verwante presentaties


Ads door Google