De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor werknemers Meer informatie: www.fcb.nl/welzijn/caowww.fcb.nl/welzijn/cao.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor werknemers Meer informatie: www.fcb.nl/welzijn/caowww.fcb.nl/welzijn/cao."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor werknemers Meer informatie: www.fcb.nl/welzijn/caowww.fcb.nl/welzijn/cao

2 Individueel Keuzebudget (IKB) Wat is het Individueel Keuzebudget? Waarom een Individueel Keuzebudget? Wat verandert er op je salarisstrook? Hoe maak ik de beste keuze voor mij persoonlijk? Wat is de omvang van het Individueel Keuzebudget? Waar moet ik rekening mee houden bij mijn keuze? Wanneer en hoe moet ik mijn keuze vastleggen? Wat kan ik doen met mijn Individueel Keuzebudget?

3 Organisaties die … proactief meebewegen met veranderingen medewerkers betrekken bij ontwikkelingen: gedeelde verantwoordelijkheid met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Medewerkers die … werk en persoonlijke situatie zo optimaal mogelijk afstemmen zelf de regie nemen blijven ontwikkelen met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan Toekomst scenario wens Waarom een IKB

4 Invoering IKB Invoering Loopbaanbudget (1-7-2015) en Individueel Keuzebudget (1-1-2016) biedt medewerkers meer regie, invloed en verantwoordelijkheid voor de optimale balans tussen werk en persoonlijke situatie nu en ontwikkelingen in de toekomst Focus vervolg presentatie: Individueel Keuzebudget (IKB) Wat, hoeveel, mogelijkheden, details, ondersteuning

5 Wat is het IKB Verleden (losse potjes) In mei en december een extraatje voor iedereen beperkte keuzevrijheid en beperkte invloed om pakket af te stemmen op persoonlijke situatie, werk en ambities voor de toekomst Heden (1 pot) individueel totaalbudget op te nemen op meerdere momenten in het jaar mogelijkheid om individuele pakket optimaal af te stemmen op ontwikkelingen in werk, ambities en persoonlijke situatie

6 Overgang naar IKB Verleden Jij krijgt… vakantietoeslag in mei eindejaarsuitkering in dec 26 uur bovenwettelijk verlof € 10,00 tegemoetkoming ziektekostenverzekering Heden Jij kiest… hoe je je IKB verdeelt: verlof, geld, opleiding, moment van uitbetaling de optimale balans tussen werk, persoonlijke situatie en zelfgekozen ontwikkeling voor de toekomst  beperkt uit te ruilen: het een voor het ander  volop keuzemogelijkheden  1 e keuze vóór 1 mei 2016

7 Hoeveel bedraagt het IKB Oud: losse potjes Bruto salaris: € 2.000,- Vakantietoeslag: € 160,- Eindejaarsuitkering: € 179,28 Tegemoetkoming ziektekosten- verzekering: € 10,00 Bovenwettelijk verlof (BWV) 26 uur per jaar Nieuw: 1 pot Bruto IKB Per maand: € 383,93 Inclusief 0,1% extra* (€ 2,16) en € 32,49 waarde BWV Per jaar: € 4.607,16 Totaal: minimaal 18,81% van jaarsalaris Voorbeeldberekening

8 Je Individueel Keuzebudget bedraagt dus ruim 2 maandsalarissen Hoeveel bedraagt het IKB

9 Wat wijzigt op je salarisstrook Vanaf januari 2016: Nettosalaris verandert niet, m.u.v. € 10,- tegemoetkoming ziektekostenverzekering: dit bedrag is opgenomen in je IKB Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering staan niet meer apart op je salarisstrook Het bovenwettelijk verlof staat niet meer bij je verlofopbouw op je slarisstrook Bovenstaande losse onderdelen staan voortaan als 1 reservering op je salarisstrook: het IKB

10 Mogelijkheden IKB Opname in verlof, geld, voor een opleiding of een combinatie ervan Mogelijkheid om IKB samen met Loopbaanbudget in te zetten voor een zelfgekozen opleiding in lijn met duurzame inzetbaarheid Meerdere uitbetalingsmogelijkheden: einde van het jaar, bepaalde maand(en), elke maand Omzetting naar verlof altijd in overleg met werkgever Extra verlof kan gespaard worden voor een volgend jaar, mits gekoppeld aan een doel en akkoord werkgever (ivm bezetting)

11 zeven voorbeelden Mogelijkheden IKB

12 augustus

13 Verwacht je een dure maand of periode, dan kan uitbetaling in die periode een prima keuze zijn. Vooral als het betekent dat je je dan minder zorgen maakt. Medewerkers die goed in hun vel zitten hebben een positief effect op hun collega’s, cliënten en de organisatie als geheel. Voor je werkgever is het belangrijk om na indiening van je keuze te controleren of de verdeling van uitbetaling zodanig is dat de organisatie niet in liquiditeitsproblemen komt. Bespreek je keuze dus vooraf met je leidinggevende!

14

15

16 Bespreek met je leidinggevende bij een dergelijke keuze of je hiermee voldoende hersteltijd in bouwt voor jezelf. Voor ieder individu ligt dit anders. Voor de een kan een verbouwing juist rust geven en het hoofd leegmaken, voor de ander is het het schepje er bovenop, wat risico’s met zich mee brengt. Als werknemer maak je zelf je keuze, maar het is goed om dit samen in gedeelde verantwoordelijkheid te bespreken. Zo kom je dichter bij elkaar en werk je samen aan een duurzamere toekomst.

17

18

19 Kiest je er, al dan niet gewenst, voor om zorgtaken over te nemen in de privésfeer, dan is er de keuzemogelijkheid voor extra verlof. Bespreek met elkaar wat de invloed van de keuze is op je toekomstige arbeidsmarktfitheid en de bezetting in de organisatie. In sommige organisaties zijn met de OR of PVT afspraken gemaakt over verplichte verlof-opname. Bijvoorbeeld bij Peuterspeelzalen ivm de collectieve sluiting tijdens de vakantieperiode. In dat geval kan het IKB niet volledig vrij besteed worden.

20

21 Het IKB en LBB gaan over duurzame inzetbaarheid en de kracht van unieke mensen. De keuze voor een zelfgekozen opleiding is een aanleiding om open minded met elkaar in gesprek te gaan over mogelijkheden om door te ontwikkelen naar een rol waarin de unieke kracht van een medewerker nog beter tot zijn recht komt. Met aanvullende waarde voor de organisatie. Een win-win situatie.

22

23 Duurzame inzetbaarheid Balans tussen werk en persoonlijke situatie nu Balans en ontwikkeling in de toekomst Duurzame inzetbaarheid hangt af van de mate waarop je keuze is gericht op…

24 Wat kies jij? Waar ligt voor jou de nadruk? verlofgeld opleiding TIP! Bekijk ook het keuzeformulier op www.fcb.nl/welzijn/caowww.fcb.nl/welzijn/cao

25 Hoe leg je je keuze vast Vóór 1 mei kies je voor de periode van 1 januari tot 1 december 2016 Leg je keuze vast via het IKB-keuzeformulier of in het medewerkersportaal (verschillend per organisatie):  kies voor uitbetaling einde van het jaar, in bepaalde maanden, elke maand  Kies bij het kopen van verlof voor opname in dit jaar of een volgend jaar (en overleg hierover)

26 Keuzemomenten In december maak je je keuze voor het halfjaar daarop, en in mei weer. Dit zijn vanaf december 2017 de 2 vaste keuzemomenten Je werkgever kan in overleg met OR/PVT andere keuzemomenten kiezen In bijzondere individuele situaties kunnen keuzes tussentijds gewijzigd worden

27 Let op! Het IKB (en het Loopbaanbudget) is een stimulans om in gedeelde verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer de optimale individuele ruimte te bieden die bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid. Ga de dialoog aan Niet kiezen betekent dat je alles krijgt uitbetaald in december Alles laten uitbetalen in geld kan invloed hebben op zaken als huurtoeslag, houd hier rekening mee In mei 2016 krijg je voor de laatste keer automatisch vakantietoeslag (de 7 laatste maanden uit 2015). Wil je daarna een extraatje in mei voor je vakantie, dan moet je dit als keuze vastleggen

28 Opbouw IKB start per 1 januari 2016 IKB opname in het jaar waarin het is opgebouwd Je kunt niets opnemen wat nog niet is opgebouwd Bij uitbetaling geldt wettelijk verplichte loonheffing IKB en Loopbaanbudget kun je samen inzetten voor een zelfgekozen opleiding, mits in lijn met duurzame inzetbaarheid IKB in detail

29 IKB en verlof Bij aangekocht verlof geldt: een uur blijft een uur Aangekocht verlof kan meegenomen worden naar volgend jaar, mits het doel ervan is vastgelegd Opname verlof altijd in overleg Aangekocht verlof kan niet teruggezet worden naar geld Collectieve afspraken over inzet bovenwettelijk verlof op vast moment blijven gelden. In overleg met OR of PVT

30 Do’s - werknemers Check de opbouw op je salarisstrook en weet wat de hoogte van je budget is Denk bij je keuze aan nu én de toekomst Bereid je voor met ondersteunende infoondersteunende info Denk goed na over de verdeling van je budget, overleg met het thuisfront, je collega’s en benut het Jaargesprek hiervoor Bespreek je keuze met je leidinggevende

31 Don’ts - werknemers Het keuzemoment voorbij laten gaan Wachten op het initiatief van je werkgever Niet(s) kiezen: je hele IKB wordt dan aan het einde van het jaar uitbetaald (dus geen geld in mei, zoals voorheen met de vakantietoeslag) Geen rekening houden met effecten voor bijv. huurtoeslag in geval van volledige uitbetaling Geen overleg voeren bij omzetting in verlof

32 Het online dossier IKB bevat volop info voor werknemers, zoals een samenvattende brochure, format keuzeformulier, rekenvoorbeelden, antwoorden op veelgestelde vragen en meer Het online dossier IKB bevat volop info voor werknemers, zoals een samenvattende brochure, format keuzeformulier, rekenvoorbeelden, antwoorden op veelgestelde vragen en meer Abonneer je op de e-mailnieuwsbrief Abonneer je op de e-mailnieuwsbrief Bekijk ook de informatie op CNV Zorg & Welzijn Bekijk ook de informatie op CNV Zorg & Welzijn Extra ondersteuning

33


Download ppt "Introductie Individueel Keuzebudget (IKB) Basispresentatie met uitleg voor werknemers Meer informatie: www.fcb.nl/welzijn/caowww.fcb.nl/welzijn/cao."

Verwante presentaties


Ads door Google