De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MOOC Biobased Economy Vak Innovatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MOOC Biobased Economy Vak Innovatie."— Transcript van de presentatie:

1 MOOC Biobased Economy Vak Innovatie

2 Voorbereiding Inschrijving: zoek naar de cursus biobased op canvas net
Schrijf jezelf in met je Scalda adres. https://www.canvas.net/browse/centreofexpertise/courses/ biobased-economy

3 Inloggen op canvas.net Go to course (klik op de link en log in via de blauwe login button in rechter bovenhoek van je scherm).

4 Wat is de inhoud van de cursus:
De 8 weken durende cursus biedt een overzicht van de economie rond de biotechnologie. Als deelnemer leer je iets over: Bio energie (week 2) Bio raffinaderijen (week 3) Bio polymeren (week 4) Voedingsstoffen (week 5) Natuurlijke stoffen (week 6) Algen (week 7) Duurzaamheid (week 8) Mooc intro filmpje

5 Wat gaan we doen? (fast track)
Video lessen Quiz, quizvragen inleveren op Opdrachten maken ( 2-tal en inleveren op Afsluiting van de periode is een toets 1 TOETS Aanvullingen op onze fast track: De individuele opdracht doen wij als groepsopdracht (2-tal). Wij doen geen group assignment. Wij doen niet mee aan discussies forums Wij doen geen peer review.

6 Groepsindeling

7 Praktijk PCH01 Maak bioplastics van zetmeel
Voorschrift bestaat uit 4 onderdelen A t/m D Start met onderdeel B en C en varieer/experimenteer Gebruik Onderdeel A voor het verder variëren. Wedstrijd element Wie maakt het sterkste plastic? Onderdeel D doen we klassikaal in de laatste les.

8 Voorkennis, wat is biobased?
Biobased Economy (BBE) gaat over de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen.

9 Toepassingen van biomassa In een biobased economy worden planten(resten), algen en vleesafval gebruikt om kunststof, energie en brandstof te produceren. Voorbeelden zijn: *Maisafval als grondstof voor de productie van bioplastic * Rietsuiker om biobrandstof uit te winnen * Co-mestvergisters die biogas opvangen en omzetten in groen gas * Houtsnippers die in energiecentrales worden verbrand en zo elektriciteit en warmte produceren * Bio energie Noem per groep een voorbeeld, van een mogelijkheid om uit een biomassa energie op te wekken. Presenteer dit aan het einde van de les.

10 Stappenplan Week 1 Introductie
Doe de activiteiten van deze week in de volgende voorgestelde volgorde: Lees de leerdoelen van deze week. Bekijk video lezing 1 (introductie en instructie). Lees de definities die verschijnen in video 1 en hulpbron 1 (circulaire economie). Bekijk video lezing 2 (instructie) Bekijk de bedrijfsvideo Doe de quiz, quizvragen inleveren op Werk de leerdoelen uit.

11 Leerdoelen week 1 Noteer de uitwerking van deze leerdoelen,
Je kunt een motivatie formuleren voor de biobased economy. Je kunt de begrippen biomassa, biobased energie / producten en de biobased economy toelichten Je kunt de positie van Trias Energetica / Ecologica en binnen de biobased economy toelichten Je bent in staat de relatie tussen de biobased economy en de circulaire economie te leggen. Je kunt tenminste twee verschillende voorbeelden van elke fase in de "verbindende thema's" (uit lezing 2) opnoemen Je kunt ten minste één voorbeeld van een biobased productieketen op noemen Je kunt het verschil tussen gewijde gewassen en biomassa residuen beschrijven. Je kunt uileggen dat biomassa wordt opgesplitst in meerdere producten en toepassingen, verwijzend naar een zelf gfekozen biobased productieketen. Noteer de uitwerking van deze leerdoelen, als leerstof voor de toets.

12 HUISWERK week 2 VOORJAARSVAKANTIE
Werk volgende week tijdens de vakantie week 2 uit. Vanaf maandag 22 februari t/m zondag 28 februari is het cursus materiaal voor week 2 beschikbaar. Maak de individuele opdracht met je groepje, inleveren op Doe de quiz, quizvragen inleveren op

13 Stappenplan Week 2 Bio energie
Doe de activiteiten van deze week in de volgende voorgestelde volgorde: Lees de leerdoelen van het thema energie van deze week. Bekijk de drie video lezingen van het thema energie. Lees de (hulp)literatuurbronnen 1 en 2. Bekijk de bedrijfsvideo. Maak de individuele opdracht met je groepje, inleveren op Doe de quiz, quizvragen inleveren op Werk de leerdoelen uit.

14 Opdracht week 2 (inleveren op N@tschool)
De video lezingen van biobased energie geven een overzicht van de verschillende biomassa vormen die kunnen worden gebruikt voor (biobased) energieproductie en de technieken die hiervoor nodig en beschikbaar zijn. Beantwoord de volgende vragen : Wat is de grootte van de verschillende biomassa (rest) stromen in jouw land (hoeveel is beschikbaar per jaar)? Van welke biomassa stroom ben je al bewust in de productie van biobased energie in ons land? Wat is de route voor de omzetting of gebruik op dit moment (welke technologie wordt gebruikt)? Welke technologieën (zoals vermeld in de video lezingen) worden momenteel niet gebruikt in ons land die wel interessant kunnen zijn voor de energieproductie? Leg uit waarom en voor welk gebruik of soort biomassa? Beschrijf je bevindingen in een word document in ongeveer 500 woorden.

15 Leerdoelen week 2 Je weet wat biobased energie is (en wat niet) .
Je kunt de verschillende vormen van biomassa voor biobased energie benoemen en de verschillen uitleggen tussen deze biomassa vormen. Je kunt de verschillende technieken uitleggen voor de verwerking van biomassa (tot bruikbare energie) en kent de input, producten, de efficiëntie en de status (lab schaal, pilot- schaal, de toepassing) van de technieken. Je kunt de voor- en nadelen noemen van de verschillende technieken voor de omzetting van biomassa in energie. Je kunt uitleggen wat de uitdagingen zijn van de omzetting van biomassa in energie. Je kunt de verschillende eenheden uitleggen van energie (J , cal , kWh) en vermogen (kW, HP). Noteer de uitwerking van deze leerdoelen, als leerstof voor de toets.

16 Stappenplan Week 3 Bio raffinaderij
Doe de activiteiten van deze week in de volgende voorgestelde volgorde: Lees de leerdoelen van deze week thema. Bekijk video lezing 1 ( inleiding). Bekijk video lezing 2 ( instructie). Bekijk video lezing 3 ( instructie). Lees het artikel. Bekijk de bedrijfsvideo. Doe de quiz, quizvragen inleveren op Werk de leerdoelen uit.

17 Leerdoelen week 3 Je kan de bio raffinage definitie uitleggen.
Je kan de verschillende tussen bio raffinage producten herkennen: Platform, Producten, Grondstof, en Processen. Je kan de bio raffinage indeling, geleerd in de lessen, toepassen met echte voorbeelden. Noteer de uitwerking van deze leerdoelen, als leerstof voor de toets.

18 Stappenplan Week 4 Bio polymeren
Doe de activiteiten van deze week in de volgende voorgestelde volgorde: Lees de leerdoelen van het thema van deze week. Bekijk video lezing 1 en 2. Bekijk de bedrijfsvideo. Lees het hoofdstuk “Renewable resources”. Doe de EXTRA quiz, quizvragen inleveren op Bekijk de outro video Doe de quiz, quizvragen inleveren op

19 Leerdoelen week 4 Je hebt basiskennis verworven over de concepten biopolymeren en bio composieten . Je kunt de relatie uitleggen tussen het type biopolymeer en de Bio bron (grondstof / biomassa). Je hebt kennis opgedaan welke eigenschappen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van producten met bio polymeren. Je kunt het verschil uitleggen tussen biobased polymeren en olie gebaseerde polymeren , afbreekbare en niet biologisch afbreekbare polymeren en dit te koppelen aan het concept van compostering . Je kunt het verschil tussen een biopolymeer en een Bio composiet uitleggen. Noteer de antwoorden op deze leerdoelen, als leerstof voor de toets.

20 Stappenplan Week 5 Voedingsstoffen
Doe de activiteiten van deze week in de volgende voorgestelde volgorde: Lees de leerdoelen van het thema van deze week. Bekijk de video lezing van deze week. Bekijk de bedrijfsvideo. Doe de quiz, quizvragen inleveren op

21 Leerdoelen week 5 Je kan de namen van de macro en micro- voedingsstoffen voor landbouwgewassen opnoemen. Je kan, in grote lijnen, de noodzaak om organische meststoffen te gebruiken in de landbouw uitleggen. Je kunt de voedselkringloop in de bodem, in natuurlijke ecosystemen en in agrarische ecosystemen uitleggen. Je kunt voorbeelden zoeken van technieken om voedingsstoffen uit rest stromen van landbouwproducten en levensmiddelen te herwinnen . Noteer de uitwerking van deze leerdoelen, als leerstof voor de toets.

22 HUISWERK week 6 in verband met goede vrijdag.
Werk volgende week 6 uit. Vanaf maandag 21 maart t/m zondag 27 maart is het cursus materiaal voor week 6 beschikbaar. De innovatie les van vrijdag 25 maart komt te vervallen ivm goede vrijdag. Maak de 2 individuele opdracht met je groepje, inleveren op Doe de quiz, quizvragen inleveren op

23 Stappenplan Week 6 Natuurlijke stoffen
Doe de activiteiten van deze week in de volgende voorgestelde volgorde: Lees de leerdoelen van het thema van deze week. Bekijk video lezing 1 ( instructie). Lees literatuurbron 1. Maak individuele opdracht 1 met je groepje, inleveren op Bekijk de bedrijfsvideo. Bekijk video lezing 2 ( instructie) . Maak individuele opdracht 2 met je groepje, inleveren op Doe de quiz, quizvragen inleveren op Lees de aanbevolen literatuur (extra materiaal ). Je kan dit materiaal gebruiken voor de individuele opdrachten.

24 Leerdoelen week 6 Je kunt het begrip stofwisseling uitleggen en het verschil tussen primaire en secundaire metabolisme toelichten. Je kunt de 4 belangrijkste bestandsdelen van het leven en hun rol / functie benoemen. Je kunt de metabole routes beschrijven en je hebt een globaal idee van wat de glycolyse en de citroenzuurcyclus zijn. Je kunt de 4 hoofd klassen, hun kenmerken en hun toepassingen benoemen en hierbij (2) voorbeelden geven. Noteer de uitwerking van deze leerdoelen, als leerstof voor de toets.

25 Opdracht 1 week 6 (inleveren op N@tschool)
Na het lezen van literatuurbron 1 beantwoord de volgende vragen : Beschrijf in je eigen woorden wat ' biomassa ' is? Noteer wat de primaire componenten van een cel zijn en wat hun rol en functie is. Geef een beschrijving van wat stofwisseling is en beschrijf het verschil tussen primaire en secundaire metabolisme.

26 Opdracht 2 week 6 (inleveren op N@tschool)
Na het bekijken van de tweede video lezing beantwoord de volgende vragen: Beschrijf de 4 klassen, en hun subklassen van natuurlijke verbindingen die besproken zijn in video lezing 2 (instructie). Teken hun basisstructuur en beschrijf hun kenmerken, toepassingen en geef een voorbeeld van elk. Als er geen voorbeeld in de video genoemd wordt, zoek ze dan op het internet! Zoek op internet 2 extra voorbeelden van elke (sub) klasse van natuurlijke verbindingen die besproken zijn in de video en geef hun toepassingen. Als er geen directe toepassing te vinden is , probeer er één te bedenken! Bekijk het extra materiaal (Literatuur) voor achtergrondinformatie.

27 Stappenplan Week 7 Algen
Voer de activiteiten van deze week uit in de volgende voorgestelde volgorde: Lees de leerdoelen van het thema van deze week. Bekijk de video lezing. Lees artikel 1 en 2. Bekijk de bedrijfsvideo 's. Doe de quiz, quizvragen inleveren op Lees de aanbevolen extra literatuur.

28 Leerdoelen week 7 Noteer de uitwerking van deze leerdoelen,
Je kunt vertellen wat er nodig is voor de productie van algen. Je kunt de belangrijkste componenten in algen classificeren en opnoemen welke toepassingen gebruikt kunnen worden. Je kunt de verschillende productiesystemen (open vijvers versus fotobioreactoren ) met betrekking tot hun voor- en nadelen vergelijken. Je kunt beschrijven hoe de productie van microalgen duurzamer kan worden. Je kunt toelichten hoe algen in een circulaire economie kunnen passen en in welke cycli ze betrokken zijn. Je kunt een innovatieve manier noemen hoe algen in een biobased economy kunnen worden toegepast . Noteer de uitwerking van deze leerdoelen, als leerstof voor de toets.

29 Stappenplan Week 8 Duurzaamheid
Voer de activiteiten van deze week uit in de volgende voorgestelde volgorde: Lees de leerdoelen van het thema van deze week. Bekijk video lezing 1. Bekijk het gastcollege van Johan Sanders ( zie : Live Events ). Bekijk video lezing 2. Bekijk de laatste bedrijfsvideo. Doe de quiz, quizvragen inleveren op .

30 Leerdoelen week 8 Je bent op de hoogte van de doelstellingen van de overheid en de regelgeving instrumenten. Je kent enkele risico's van het gebruik van biomassa als grondstof. Je kunt de verschillende schaalvoordelen in biomassa processen, en de reden voor kleinere schaal (decentrale) verwerking toelichten. Je kunt voorbeelden geven van duurzaamheid aspecten voor zowel people, planet en profit weten. Je kunt in eigen woorden uitleggen dat duurzaamheid niet toe te schrijven is aan de grondstof of product alleen, maar dat het een opsomming is van alle bijproducten over de gehele keten die duurzaamheid bepaalt. Noteer de uitwerking van deze leerdoelen, als leerstof voor de toets.

31 Einde van de MOOC biobased
TOETS. Opdrachten van week 2 en 6 inleveren op Van iedere week (8 weken) de quizvragen inleveren op Uitreiking winnaar sterkste plastic!!


Download ppt "MOOC Biobased Economy Vak Innovatie."

Verwante presentaties


Ads door Google