De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ERVARINGEN VAN VROUWEN EN MANNEN MET PSYCHOLOGISCH, FYSIEK EN SEKSUEEL GEWELD: HOOFDSTUK 3 Pieters J., Italiano P., Offermans A. en Hellemans S., (2010)

Verwante presentaties


Presentatie over: "ERVARINGEN VAN VROUWEN EN MANNEN MET PSYCHOLOGISCH, FYSIEK EN SEKSUEEL GEWELD: HOOFDSTUK 3 Pieters J., Italiano P., Offermans A. en Hellemans S., (2010)"— Transcript van de presentatie:

1 ERVARINGEN VAN VROUWEN EN MANNEN MET PSYCHOLOGISCH, FYSIEK EN SEKSUEEL GEWELD: HOOFDSTUK 3 Pieters J., Italiano P., Offermans A. en Hellemans S., (2010) Bron: https://www.google.com/search?q=partnerge weld&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah UKEwiv6PXV2a3JAhVGWRoKHZsRD3sQ_AUIB ygB&biw=1600&bih=789#tbm=isch&q=partn ergeweld+melden&imgrc=zYD5K6DLezjuWM %3A https://www.google.com/search?q=partnerge weld&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah UKEwiv6PXV2a3JAhVGWRoKHZsRD3sQ_AUIB ygB&biw=1600&bih=789#tbm=isch&q=partn ergeweld+melden&imgrc=zYD5K6DLezjuWM %3A

2 INLEIDING  België  Strijd tegen partnergeweld  Middel: nationaal actieplan  Kennis ontwikkelen  aangepast beleid vormen  Partnergeweld onderzocht door de partner of ex- partner gepleegd Bron: https://www.google.com/search?q=partnergeweld&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv6PXV2a3JAhVGWRoKHZsRD3sQ_AUIBygB&biw=1600&bih=789#im grc=JNeZx1RCgcNpkM%3A

3 RESULTATEN VAN DE RESPONDENTEN PER SOORT  12,5% min. 1 daad van een soort geweld ervaren in de laatste 12 maanden  14,9% van de vrouwen 0,5% van de mannen  Psychologisch geweld: 11% van de respondenten  Fysiek geweld: 1,3% van de respondenten  Seksueel geweld: 0,9% van de respondenten  Economisch geweld: vier respondenten

4 SOORTEN GEWELD  Verbaal (psychologisch)  Beledigingen, dreigingen, gevolgd,…  Fysiek  Krabben, bijten, kaakslag,…  Seksueel  Gedwongen aanrakingen en onterende seksuele voorstellen  Economisch geweld  Inpalmen van inkomsten, van spaarcenten of schulden maken

5 OPMERKINGEN  Bij fysiek geweld vaak ook geconfronteerd met psychologisch of verbaal geweld  Ook economisch geweld komt nooit alleen voor vaak met fysiek of seksueel geweld  In tegenstelling tot slachtoffers psychologisch geweld: 65,7% één enkele gewelddaad  De term ‘’geslagen vrouwen’’ ≠ totaliteit van partnergeweld

6 REGIO, DUUR, ERNST EN GESLACHT  Waalse: 16,3% van de respondenten  Vlaanderen en Brussel: 11%  Duur in 90,2% van de situaties minder dan één jaar lang  Vrouwen vaker slachtoffer van “ernstig” en “heel ernstig” partnergeweld dan mannen  Verschil mannen en vrouwen = ernst van de ervaren daden  Verschil mannen en vrouwen ≠ al dan niet geweld te hebben ervaren

7 PARTNERGEWELD MELDEN  De informele sfeer  buren, familie en vrienden  De medische en psychosociale sfeer  artsen, psychologen en hulpdiensten  De juridische sfeer  advocaten en politie  Informele sfeer: 64,3% vrouwen en 42,4% mannen  De medische en psychosociale sfeer: 23,6% vrouwen en 6,8% mannen  Juridische sfeer: 8,6% vrouwen en 3,4% mannen Bron: https://www.google.com/search?q=partnergeweld&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi v6PXV2a3JAhVGWRoKHZsRD3sQ_AUIBygB&biw=1600&bih=789#tbm=isch&q=partnergeweld+ melden&imgrc=zm6aokMNsG6mrM%3A

8 GESLACHT EN LEEFTIJD BIJ HET MELDEN  Jonge slachtoffers tussen 18 en 25 jaar melden opvallend meer dan het gemiddelde  Het gemiddelde ligt op 57%  82,9% van de jonge slachtoffers melden hun partnergeweld  39,2% van de mannen melden hun partnergeweld  64,8% van vrouwen melden hun partnergeweld

9 SLOT Bron: https://www.google.com/search?q=partnergeweld&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiv6PXV2a3JAhVGWRoKHZsRD3sQ_AUIB ygB&biw=1600&bih=789#tbm=isch&q=partnergeweld+melden&imgrc=llUqRQZSe3DAMM%3A


Download ppt "ERVARINGEN VAN VROUWEN EN MANNEN MET PSYCHOLOGISCH, FYSIEK EN SEKSUEEL GEWELD: HOOFDSTUK 3 Pieters J., Italiano P., Offermans A. en Hellemans S., (2010)"

Verwante presentaties


Ads door Google