De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Werken met de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2016

2  Er is veel onzekerheid over wat te doen bij signalen  Onduidelijkheid vertraagd  Eenduidige werkwijze voor alle sectoren Ofwel:  Meldcode schept duidelijkheid  Doelen voorkomen van, zsm stoppen en hulp bieden Aanleiding meldcode

3 Nut en noodzaak  Voorkomen of voortijdig stoppen  Voor melding Veilig Thuis is iemand al langer dan één jaar slachtoffer  Gebruik meldcode: 3x vaker ingrijpen  Verplichte meldcode

4

5  Recht om te melden  Géén meldplicht  Verantwoordelijkheid professional  Meldcode biedt houvast bij afweging Meldrecht

6 Meldcode hanteren Beleid ontwikkelen / implementatie Toezicht en handhaving inspectie Toetssteen incident Wettelijke verplichting

7 Stap 1 In kaart brengen van signalen Stap 2 Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig Thuis Stap 3 Gesprek Stap 4 Wegen van het geweld of de kindermis- handeling Stap 5 Beslissen: Hulp organiseren of melden Stappenplan

8 1. In kaart brengen van signalen 2. Overleg met aandachtsfunctionaris en/of met Veilig Thuis 3. Gesprek met kind, ouders, cliënt of echtpaar 4. Weging 5. Beslissen: hulp organiseren of melden Stappen van de meldcode:

9  Maak jij je zorgen om deze kinderen, ouders of echtpaar en op basis waarvan?  Weten zij hiervan?  Welke signalen kun je vastleggen? objectief/subjectief  Wat zijn je volgende stappen? Stap 1: In kaart brengen van signalen

10  Met wie ga je in overleg? en met welke vraag?  A. Stel: degene die je geconsulteerd hebt, vindt je zorgen onterecht. Wat is je volgende stap?  B. Stel: degene die je geconsulteerd hebt, bevestigt je zorgen. Wat is je volgende stap? Stap 2: Overleg

11  Met wie wil je een gesprek gaan voeren?  Wie voert dat gesprek?  Wat is het doel van het gesprek? Stap 3: Gesprek

12  Wat is het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling  Wat is de inschatting van aard en ernst?  Wat heb je nodig om het geweld te kunnen wegen?  Wat is de uitkomst van de weging? Stap 4: Weging

13  Welke beslissing neem je; ga je zelf hulp organiseren? Zo ja, voor wie en waar?  Ga je melden bij Veilig Thuis? Zo ja, doe je dat zelf of doet iemand anders dat? Wat ga je melden? Stap 5: Beslissen


Download ppt "Werken met de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ©NHTC 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google