De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Burgerschapsmodel leidt tot een inclusieve maatschappij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Burgerschapsmodel leidt tot een inclusieve maatschappij."— Transcript van de presentatie:

1 Het Burgerschapsmodel leidt tot een inclusieve maatschappij

2 De verklaring van de rechten van de mens  Elke samenleving heeft de plicht om ervoor te zorgen dat dit voor alle mensen wordt nageleefd.  Iedereen mag/kan als volwaardig burger functioneren,

3 Inclusie  Een deel van het geheel zijn, erbij horen  Een proces dat start bij waarderen van verscheidenheid, respecteren van het anders zijn.  Fundamenteel recht  Opzoek gaan naar de positieve kanten en talenten die aanwezig zijn

4 Volwaardig burgerschap  Er wordt geluisterd naar de wensen en vragen van een persoon, hieraan moeten we zoveel als mogelijk aan tegemoet komen,  Van Gennep  Volgens eigen mogelijkheden zelf vorm en inhoud geven aan het eigen bestaan  Zoveel als mogelijk leven in gewone omstandigheden en normale leefpatronen  Persoon is tevreden over eigen bestaan

5 Kwaliteit van leven  Dimensies van Schalock  Persoonlijke relaties  Zelfbeschikking  Emotioneel welzijn  Deelname aan de samenleving  Persoonlijke ontwikkeling  Fysieke gezondheid  Materieel welzijn  Rechten  Criteria volgens O’ Brien  Deelname aan de samenleving bevorderen  Stimuleren van keuzes en controle  Versterken van de competenties  Vergroten van (zelf)respect  Verruimen van relaties

6 Terminologie  Emancipatie  De persoon wordt bewust van zichzelf en kan zelf vorm geven aan het leven door eigen keuzes en beslissingen te maken.  Zelfstandige positie in de maatschappij  Empowerment  Mensen sterker maken waardoor ze meer controle krijgen over het eigen leven  Sociaal netwerk  Mensen uit de omgeving waar je beroep op kunt doen. ( Ouders, vrienden,…)  Sociaal vangnet  Professionelen waarop beroep wordt gedaan (opvoeder,verpleegster,…)  Ondersteuning  Mensen ondersteunen bij hun rechten, en wanneer dit gevraagd wordt  Vanuit Sociaal netwerk en vangnet  Flexibel  Persoon hoeft niet te voldoen aan voorwaarden

7 Personen met een handicap of personen met een beperking?  “Handicap” is een etiket, benadrukt het anders zijn  Geen aparte categorie in de samenleving (Inclusie)  Redenering:  Er is een letsel aanwezig  Er is een beperking aanwezig  Er is pas een handicap als dit de persoon belemmerd in zijn mogelijkheden  Gevoelsbeleving voor de persoon in kwestie  Alle mensen zijn gelijkwaardig, niet gelijk

8 Emancipatie en inclusie: een utopie?  Emancipatie is niet enkel en alleen voor personen met heel wat mogelijkheden  Empowerment  Te weinig personeel kun je opvangen met het sociaal netwerk  Vraaggericht werken kan zowel in groep als individueel  Vaardigheden ontwikkelen sneller in groep  Houding waarbij je luistert naar wat de cliënt wil  Verschillende vormen van ondersteuning

9 Bibiliografie  Uzeel, M. (2013) Cursus Orthopedagogie en orthopedagogische vaardigheden. Kortemark  http://www.lokalepolitie.be/5365/nieuws/368-3-december-internationale- dag-van-personen-met-een-handicap.html http://www.lokalepolitie.be/5365/nieuws/368-3-december-internationale- dag-van-personen-met-een-handicap.html  http://www.vgn.nl/publicaties http://www.vgn.nl/publicaties


Download ppt "Het Burgerschapsmodel leidt tot een inclusieve maatschappij."

Verwante presentaties


Ads door Google