De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Burgerschapsmodel leidt tot een inclusieve maatschappij

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Burgerschapsmodel leidt tot een inclusieve maatschappij"— Transcript van de presentatie:

1 Het Burgerschapsmodel leidt tot een inclusieve maatschappij

2 De verklaring van de rechten van de mens
Elke samenleving heeft de plicht om ervoor te zorgen dat dit voor alle mensen wordt nageleefd. Iedereen mag/kan als volwaardig burger functioneren,

3 Inclusie Een deel van het geheel zijn, erbij horen
Een proces dat start bij waarderen van verscheidenheid, respecteren van het anders zijn. Fundamenteel recht Opzoek gaan naar de positieve kanten en talenten die aanwezig zijn

4 Volwaardig burgerschap
Er wordt geluisterd naar de wensen en vragen van een persoon, hieraan moeten we zoveel als mogelijk aan tegemoet komen, Van Gennep Volgens eigen mogelijkheden zelf vorm en inhoud geven aan het eigen bestaan Zoveel als mogelijk leven in gewone omstandigheden en normale leefpatronen Persoon is tevreden over eigen bestaan

5 Kwaliteit van leven Dimensies van Schalock Criteria volgens O’ Brien
Persoonlijke relaties Zelfbeschikking Emotioneel welzijn Deelname aan de samenleving Persoonlijke ontwikkeling Fysieke gezondheid Materieel welzijn Rechten Criteria volgens O’ Brien Deelname aan de samenleving bevorderen Stimuleren van keuzes en controle Versterken van de competenties Vergroten van (zelf)respect Verruimen van relaties

6 Terminologie Emancipatie Empowerment Sociaal netwerk Sociaal vangnet
De persoon wordt bewust van zichzelf en kan zelf vorm geven aan het leven door eigen keuzes en beslissingen te maken. Zelfstandige positie in de maatschappij Empowerment Mensen sterker maken waardoor ze meer controle krijgen over het eigen leven Sociaal netwerk Mensen uit de omgeving waar je beroep op kunt doen. ( Ouders, vrienden,…) Sociaal vangnet Professionelen waarop beroep wordt gedaan (opvoeder ,verpleegster,…) Ondersteuning Mensen ondersteunen bij hun rechten, en wanneer dit gevraagd wordt Vanuit Sociaal netwerk en vangnet Flexibel Persoon hoeft niet te voldoen aan voorwaarden

7 Personen met een handicap of personen met een beperking?
“Handicap” is een etiket, benadrukt het anders zijn Geen aparte categorie in de samenleving (Inclusie) Redenering: Er is een letsel aanwezig Er is een beperking aanwezig Er is pas een handicap als dit de persoon belemmerd in zijn mogelijkheden Gevoelsbeleving voor de persoon in kwestie Alle mensen zijn gelijkwaardig, niet gelijk

8 Emancipatie en inclusie: een utopie?
Emancipatie is niet enkel en alleen voor personen met heel wat mogelijkheden Empowerment Te weinig personeel kun je opvangen met het sociaal netwerk Vraaggericht werken kan zowel in groep als individueel Vaardigheden ontwikkelen sneller in groep Houding waarbij je luistert naar wat de cliënt wil Verschillende vormen van ondersteuning

9 Bibiliografie Uzeel, M. (2013) Cursus Orthopedagogie en orthopedagogische vaardigheden. Kortemark dag-van-personen-met-een-handicap.html


Download ppt "Het Burgerschapsmodel leidt tot een inclusieve maatschappij"

Verwante presentaties


Ads door Google