De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VISIE OP AUTOMUTILATIE BIJ BORDERLINEPERSOONLIJKHEIDSTOORNIS Auteurs: R. Ghijsens B. Lowyck R. Vermote.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VISIE OP AUTOMUTILATIE BIJ BORDERLINEPERSOONLIJKHEIDSTOORNIS Auteurs: R. Ghijsens B. Lowyck R. Vermote."— Transcript van de presentatie:

1 VISIE OP AUTOMUTILATIE BIJ BORDERLINEPERSOONLIJKHEIDSTOORNIS Auteurs: R. Ghijsens B. Lowyck R. Vermote

2 INLEIDING Wat is Automutilatie? → Intentionele, directe verwonding van lichaamsweefsel zonder de aanwezigheid van suïcidaal ideatie. In dit artikel wordt gekeken naar de visie en behandeling van automutilatie bij bordelinepersoonlijkheidsstoornis.

3 NEUROBIOLOGISCHE VISIE Tekort aan bepaalde stoffen die als gevolg een verhoogd risico hebben op automutilatie PSYCHOLOGISCHE VISIE Verschillende modellen geven betekenis aan automutilatie: → Antidissociatiemodel → Affectregulatiemodel → Antisuïcidaalmodel → Interpersoonlijkebeïnvloedings- model → Interpersoonlijkegrenzenmodel → Zelfbestraffende model → Sensatiezoekende model

4 BEHANDELING  Vroeger:  Voornamelijk farmacotherapie (medicatie)  Psychotherapie via 3 psychodynamische methodes

5 PSYCHODYNAMISCHE BEHANDELINGSMETHODES 1. Dialectische gedragstherapie (DGT) = Eclectische mix van verschillende methodes, gericht op de stemmingscomponenten en impulsiviteit bij borderlinepersoonlijkheid stoornissen. 2. Mentalization-based therapy (MBT) = Een therapeutische techniek toegepast bij borderlinepersoonlijkheid stoornissen. 3. Transference- focused psycho therapy (TFP) = Een toepassing van de psychoanalyse met als doel de verstoring van perceptie over zichzelf en anderen te corrigeren.

6 RECENTE PSYCHODYNAMISCHE MODELLEN  Objectrelationeelmodel van Kernberg: → Automutilatie als poging om innerlijke slechte objecten te vernietigen of te controleren.  Mentalisatiemodel van Bion: → Automutilatie als evacuatie van bèta- elementen (= niet psychisch verwerkte ervaringen).  Mentalisatiemodel van Fonagy, Target en Bateman: → Automutilatie als zelfbescherming, zelf de controle hebben. Niet enkel kijken naar betekenis van automutilerend gedrag, men richt de aandacht de behandeling op affectregulatie (= capaciteit om affecttoestanden te moduleren).

7 BEHANDELINGEN VOLGENS RECENTE PSYCHODYNAMISCHE MODELLEN Objectrelationeel model van Kernberg: → in Dyades niet geïntegreerde affecten herbeleven in therapie. Mentalisatiemodel van Bion: → Moeder-kindmodel voor de psychotherapie. → Klemtoom: Bevorderen van het psychischfunct- ioneren. Mentalisatiemodel van Fonagy, Target en Bateman: → Focus ligt niet op het ver- werken van het verleden. → Leren omgaan met mentale gebeurtenissen in het heden.

8 INTEGRATIE IN HET MODEL VOOR KLINISCHE PSYCHOTHERAPIE In het KLIPP benadert men automutilatie vanuit de drie recente psychodynamische modellen.

9 DOEL KLIPP → Versterken van innerlijk veiligheidsgevoel. → Integreren van splitsing en objectrepresentaties. → Psychisch innerlijk verwerken van affecten bevorderen. → Op een mentale manier leren begrijpen van gedrag en gevoelens zowel bij zichzelf als bij anderen. = Basaal spoor van het psychoanalystisch proces.

10 CONCLUSIE Psychotherapie heeft als voornaamste doel een algemeen geïntegreerde persoonlijkheidsverandering, met automutilatie als een onderdeel hiervan.

11 BRONVERMELDING: ∙GHIJSENS, R., LOWYCK, B., & VERMOTE, R. (2010). PSYCHODYNAMISCHE VISIE OP AUTOMUTILATIE BIJ BORDERLINDEPERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS. TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE, 52(5), 321-330.


Download ppt "VISIE OP AUTOMUTILATIE BIJ BORDERLINEPERSOONLIJKHEIDSTOORNIS Auteurs: R. Ghijsens B. Lowyck R. Vermote."

Verwante presentaties


Ads door Google