De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ImpactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Veerkracht Capaciteit in omgaan met tegenslag dr. Annelieke Drogendijk dr. Hans te Brake December 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ImpactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Veerkracht Capaciteit in omgaan met tegenslag dr. Annelieke Drogendijk dr. Hans te Brake December 2015."— Transcript van de presentatie:

1 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Veerkracht Capaciteit in omgaan met tegenslag dr. Annelieke Drogendijk dr. Hans te Brake December 2015

2 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Veerkracht als capaciteit Veerkracht is heel normaal We beschrijven dan de basis waarnaar we willen terugveren. Het is te beschouwen als capaciteit; ‘Samenspel van bronnen, gericht op het behouden en bereiken van een wenselijk niveau van functioneren en welzijn’ Capaciteiten gelden voor alle niveaus: van individu, via organisaties naar maatschappij; de basis dient per niveau te worden beschreven (wat willen we ondersteunen, wat zijn de uitkomstmaten)

3 Veerkracht model Bevorderende \ belemmerende factoren Signalering veerkracht omgaan met tegenslag Uitgangspunten en Inzet om capaciteit te vergroten condities, maatregelen, risicofactoren Opbouw en controle van CAPACITEIT “de grote onbekende; de black box” Waar capaciteit tekort schiet Responsepatroon 3 Individu Organisatie Samenleving

4 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 INPREZE Onderzoek en Implementatie Diensten, project in context Diensten, project in andere context Abstracte parameters Bevindingen Vertaling

5 Veerkracht model: invulling projecten Bevorderende \ belemmerende factoren Signalering veerkracht omgaan met tegenslag 5 Individu Organisatie Samenleving DAPPR COMPASS Psychotraumanet COMPASS DAPPR COMPASS Zelfscreener KP/Zeden MIRROR RES DAPPR COMPASS Psychotraumanet Zelfscreener KP/Zeden QPC COMPASS QPC Impact Veerkrachtmonitor

6 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 www.vliegrampoekraine.nl

7 Veerkracht model: IVC/e-consult MH17 Bevorderende \ belemmerende factoren Signalering veerkracht omgaan met tegenslag 7 Individu Organisatie Samenleving Informatie Betrouwbaar Archief (feitelijke reconstructie) Diepgravend over rouw,langetermijn Verlagen drempel toegang tot zorg Persoonlijk advies Casemanagers met praktische vragen Huisartsen met zorg vragen Werkgevers Voorkomen van desillusie Steun genereren Versterken herstel nabestaanden, zoveel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen Betrokken hulpverleners Scholen Werkgevers Erkenning vanuit overheid en maatschappij Informatie voor hulpverlenende instanties, huisartsen, werkgevers

8 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Ervaringen: IVC als online interventie veerkracht Ook online IAC werkt! Door professionals georganiseerde online community building is ingewikkeld: –MH17 geen welomschreven community; nabestaanden voelen zich niet ‘een en dezelfde groep’ –Young adult room ging snel IRL; vinden wij ook terug in evaluatie: er is behoefte aan blended care, persoonlijk contact. Het IVC kan wel ondersteunen dat te vinden. De betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie en online diensten is zeer belangrijk Toegang tot zorg kan via IVC, maar persoonlijk contact werkt beter bij erkenning problemen en boosheid ICT opbouwen in crisis is ingewikkeld (kostbaar!) en moet onder hoge tijdsdruk plaatsvinden; concessies aan kwaliteit? Weten dat er achter het IVC mensen zitten helpt; erkenning van het bestaan van de problematiek

9 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Wat is volgende stap?

10 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 www.wijzijndappr.nl

11 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Interventie 2 Zelftest Persoonlijke Agressie- hantering Interventie 3 E-learning Interventie 4 Informatie Verwerking Interventie 1 Simulatie Professioneel Samenspel Uitslag en Persoonlijk Advies Bewijs van deelname www.wijzijndappr.nl

12 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015

13 Veerkracht model: DAPPR Bevorderende \ belemmerende factoren Signalering veerkracht omgaan met tegenslag 13 Individu Organisatie Samenleving Zelfinzicht in capaciteiten Stress niveau kennen Zelftest E-learning Stresshandeling Signalering klachten (MIRROR) Uitval Tevredenheid Incidentmeldingen Minder agressie tegen medewerkers publieke taak Capaciteit om te gaan met alledaagse agressie Beter werkgeverschap Geen uitval … Samenspel: rollen en taken duidelijk Onderling samenwerken Bespreekbaarheid grenzen...

14 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Ervaringen: DAPPR als online en irl agressie-programma Online tool, vooral gericht op individu Zonder Simulatiespel geen implementatie van online tool Samenspel tussen individu en organisatie van groot belang Praktisch: ondanks cognitieve test blijkt de online werkwijze niet voor iedereen goed te begrijpen Implementatie blijft daarmee een lastig probleem Praktisch zijn organisaties niet altijd klaar voor online toepassingen (geen wifi, geen mobieltjes) Inhoudelijk: door beperking van mogelijkheden (i.v.m. kosten) kan niet elk niveau bediend worden. Vooral beginnelingen hebben baat.

15 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Conclusies Veerkrachtmodel Door elk project uit te voeren komen we verder met een ‘generiek’ veerkracht model. Dit is voor ons een ‘stip op de horizon’, een richtinggevend principe. Het is de vraag of een geheel overkoepelend model te bereiken is. Stap 1 wordt het expliciet maken van contextuele factoren Stap 2 wordt het sturen op domeinen binnen Veerkracht model: onderzoek en ontwikkeling

16 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 + - + + + -

17 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Conclusies Online toepassingen Online toepassingen kunnen makkelijk ingezet worden en kunnen grote groepen mee bereikt worden. Voordelen: anonimiteit, brede bereikbaarheid (geen geografische beperkingen), snelle verbeteringen en aanpassingen mogelijk Belangrijk: de link met de praktijk (hulpverlening, organisatie) Implementatie en onderzoek Implementatie en onderzoek wisselen elkaar af en dragen zo bij aan kennistoename. Er komt veel op de markt zonder goed onderzoek – soms kan dat ook niet, maar dan zou de effectiviteit van de applicatie wel alsnog onderzoekt moeten worden! Van implementatie naar onderzoek of van onderzoek naar implementatie: allebei is mogelijk, zolang er maar een ‘loop’ ontstaat.

18 impactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 www.vliegrampoekraine.nl www.wijzijndappr.nl www.psychotraumanet.nl www.opsic.eu/compass-demonstration/ www.impact.arq.org Annelieke Drogendijk a.drogendijk@impact.arq.org Hans te Brake h.te.brake@impact.arq.org


Download ppt "ImpactVeerkracht bij Tegenslagdecember 2015 Veerkracht Capaciteit in omgaan met tegenslag dr. Annelieke Drogendijk dr. Hans te Brake December 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google