De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 21 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 21 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 21 januari 2016

2 Programma 21 januari 2016 1.Programma master samengevatMw. dr. H.E.M. Daelmans 2.Intake, normen en peildataMw. dr. H.E.M. Daelmans 3.Procedure IntakeDhr. L. van Lieshout 4.VragenAllen 2

3 Doelstellingen masteropleiding geneeskunde Beroepsvorming Academische vorming Groei tot basisarts die voldoende competenties heeft en zelfstandig kan werken als ANIO/AIOS/promovendus etc. Voldoende keuzemogelijkheden bieden om in het profileringsjaar de aansluiting naar de vervolg carrière te maken 3

4 Master VUmc compas 2015 Een bijgesteld curriculum waarin je als student –Sneller als lid van het behandelteam kunt werken –Langer als lid van het behandelteam kunt werken –Helder leert wat jouw rol als arts en academicus is in de gezondheidszorg –Klinisch redeneren meer nadruk krijgt gedurende de eerste 2 masterjaren –Jouw groei over de coschappen heen in de artsenrol voor de toekomst wordt begeleid 4

5 Hoe zijn de drie masterjaren opgebouwd? 1 e en 2 e masterjaar Voorbereidend Coschap, klinisch training onderwijs (KTO) en Coschappen 3 e masterjaar Profileringsjaar Mix: Keuze-, wetenschappelijke-, semi-artsstage of ‘Dedicated Schakeljaar’ 5

6 Opbouw masteropleiding, jaar 1 en 2 Voorbereidend coschap > in simulaties oefenen Klinisch training onderwijs > leren toepassen van kennis in de praktijk Coschappen > een rol in het zorgteam rondom een patiënt Patientcontacten altijd met als doel te leren, altijd onder supervisie Supervisie door docenten die steeds passen bij jouw verwachte niveau van zelfstandigheid 6

7 Programma master 7

8 Welke coschappen zijn er in jaar 1 en 2? Voorbereidend coschap Interne geneeskunde Heelkunde Neurologie Psychiatrie Verloskunde/gynaecologie Kindergeneeskunde Ouderengeneeskunde Dermatologie, KNO en Oogheelkunde Huisartsgeneeskunde Sociale Geneeskunde 8

9 Waar loop je je coschappen? Diverse ziekenhuizen in de regio Amsterdam maar ook (ver) daarbuiten Verpleeghuizen (ouderengeneeskunde) Huisartsenpraktijken Diverse instellingen m.b.t. maatschappij & gezondheid (sociale geneeskunde) Veel mogelijkheden in het buitenland ! 9

10 In welke ziekenhuizen loop je coschappen? VUmc Amsterdam – OLVG-west (SLAZ) Amsterdam - Spaarne Gasthuis Haarlem - Spaarne Gasthuis Hoofddorp - Medisch Centrum Alkmaar Ziekenhuis Amstelland Amstelveen - Gemini Ziekenhuis Den Helder*) - Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk - Westfries Gasthuis Hoorn - Waterland Ziekenhuis Purmerend - Zaans Medisch Centrum Zaandam – Reinier de Graaf Groep Delft - Tergooi ziekenhuizen Hilversum/Blaricum - MC Zuiderzee Lelystad – BovenIJ Ziekenhuis Amsterdam-Noord – St. Jansdal Harderwijk *) In Den Helder en Harderwijk is huisvesting geregeld, welke door VUmc wordt vergoed 10

11 Toetsing VCP en coschappen Formatief (tussenbeoordelingen) Summatief (eindbeoordelingen) VGT en portfolio 11

12 Wat houdt het 3e masterjaar in? Verdere groei in zelfstandigheid, keuze van disciplines Semi-artsstage (16 weken) Wetenschappelijke stage (16 weken) Keuzeonderwijs (8 weken) Diverse ziekenhuizen / instellingen in de regio en daarbuiten Buitenland 12

13 Profileringsjaar Op verschillende manieren in te vullen Semi-artsstage (SAS) Schakelstage Wetenschappelijke stage (WS) Verlengde wetenschappelijke stage Keuzeonderwijs (KO) 13

14 Masterintake 2016 normen en peildata Hester Daelmans, programmaleider master VUmc

15 Wat is de intake masteropleiding? Intake: Methode om studenten die een bepaald aantal studiepunten (de norm) hebben gehaald gedurende hun bacheloropleiding een voorlopige plaats in de masteropleiding aan te bieden Definitieve plaatsing na behalen en aangevraagd hebben van het bachelordiploma geneeskunde in VUmc 15

16 Wat doe je als je niet wilt of kunt starten? Intake is verplicht, je krijgt een voorlopige startdatum, je kunt deze wel teruggeven Binnen 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum > -Je doet mee met een volgende intake (laagste categorie) Later dan 2 weken na toewijzing voorlopige startdatum > - Je geeft aan vanaf welke datum je weer beschikbaar bent en je wordt door planning master op een vrije plek ingedeeld (grote kans op studievertraging) 16

17 Hoe komen we tot normen? 4 intakedata verspreid over het jaar Gebaseerd op toetsrooster bachelor 15/16 Toetsdatum plus aantal dagen bepaald in Onderwijs Examen Reglement voor nakijken en invoeren van het cijfer –15 werkdagen voor alle toetsen m.u.v. VGT’s –25 werkdagen voor de VGT’s We geven bij de peildata en normen op de website de (her) tentamens aan die niet meegenomen worden op basis van bovenstaande regel 17

18 Welke peildata en normen zijn er in 2015-2016? Peildata 2016Norm peildatum Intake 1 7 maart 2016150 EC’s Intake 2 30 mei 2016150 EC’s Intake 3 19 september 2016155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen Intake 421 november 2016155 EC’s, alle B1 en B2 toetsen 18

19 Welke normen en data gelden voor instroom hogere studiejaren? Dezelfde normen plus! Naast tentamens die niet worden meegeteld, zijn er specifieke tentamens die wel gehaald moeten zijn, geformuleerd. Zie informatie op de website. Voorkomen dat er vertraging wordt opgelopen Toelichting op website (www.med.vu.nl)www.med.vu.nl Als je vrijstelling(en) hebt voor onderdelen van de bacheloropleiding, zorg dan dat die z.s.m. zijn aangevraagd en toegekend en geregistreerd in VU-net 19

20 Wat is de start van je masteropleiding? Je start je masteropleiding met –coschappen (VCP) of –wetenschappelijke stage Je bepaalt in welke volgorde je dit wilt doen Op deze volgorde baseer je de voorkeursdata bij de intake (datum van start coschappen) Indien je vrijstelling hebt voor het keuzeonderwijs (of bij hoge uitzondering voor de wetenschappelijke stage), meld je dat na de intake op het masterinloopspreekuur De voorlopige startdatum wordt definitief als je 180 studiepunten hebt behaald 20

21 Wat is wachttijd? Wachttijd is tijd waarin de student NIET KAN studeren omdat er geen onderwijs wordt aangeboden In 2016-2017 zal er wachttijd zijn tussen de bachelor en masteropleiding. 21

22 Waarom ontstaat er wachttijd? Implementatie bijgesteld curriculum met ander coschapvolgorde Overlap tussen M08 en M15 in coschappen Minder plekken beschikbaar in M08 en in M15, beide curricula hebben wachttijden In 14-15 waren er 289 plekken beschikbaar, In 15-16 zijn er 310 plekken beschikbaar Niet alle studenten van cohort B3 13-14, zijn geplaatst in 15-16 22

23 Instroom in 2016 -2017 CohortPeriodeInstroom Cohort B3 studenten 14-15 september 2016 t/m mei 2017 5 studenten /3 wk Cohort B3 studenten 15-16 september 2016 t/m mei 2017 12 studenten /3 wk Cohort B3 studenten 15-16Mei 2017 t/m augustus 2017 24 studenten /3 wk 23

24 Wat wordt de wachttijd? Je wachttijd is afhankelijk van het aantal studenten per intake (plus je loting) De wachttijd loopt op. Latere intakes > langere wachttijden. De wachttijd kan uiteindelijk oplopen tot maximaal een jaar. Dit is een schatting op basis van de aantallen studenten in intakes in voorgaande jaren. 24

25 Wat zijn de mogelijkheden bij doorstroom bachelor naar masteropleiding? Studeren –Wetenschappelijke stage –Coschappen (verplicht, afspraken met ziekenhuizen) Uitschrijven –Studieduur en eventuele studiefinanciering/prestatiebeurs of studievoorschot stopt dan Zie informatie over uitschrijven en inschrijven op www.med.vu.nl (praktische informatie)www.med.vu.nl 25

26 Ik heb een campuscontract, moet ik mijn kamer uit als ik me tijdelijk uitschrijf? Bij DUWO moet je in principe binnen een half jaar na beëindiging van je inschrijving je kamer verlaten. Als je buiten je schuld kiest voor uitschrijving omdat er sprake is van bijvoorbeeld wachttijd of ziekte, kan de studentendecaan contact opnemen met DUWO om duidelijk te maken dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid. Laat het weten als DUWO contact met je opneemt over je uitschrijving. Zie ook : www.duwo.nl www.duwo.nl ‘Veel gestelde vragen aan de studentendecaan’ (www.med.vu.nl > praktische informatie.www.med.vu.nl 26

27 Masterintake 2016 procedure Laurens van Lieshout, planner master VUmc

28 Wat kies je? Startdatum Voorbereidend Coschap (3 data) –Planning studiepad t/m Semi Artsstage –Wetenschappelijke Stage voorafgaand óf aansluitend op dit studiepad  Wil je eerst de wetenschappelijke stage doen, dan kies je een startdatum van minimaal 16 of 24 weken later (plan niet te strak) Coschap in het buitenland SCHAPPELIJKE 28

29 Wat is de procedure van de intake? Peildatum Intake is één week open Studenten gebundeld per categorie –A. studenten huidig cohort –B. studenten van vorige cohorten –C. studenten die bij eerdere intake studiepad binnen 2 weken teruggaven Loterij! Aparte regeling honoursstudenten en zij-instroom. Na twee weken ontvang je een mail met de uitslag

30 Hoe doe je mee aan de intake? In VU-net wordt op de peildatum gekeken hoeveel studiepunten je hebt Je ontvangt een week na de peildatum een mail waarin staat of je wel/niet meedoet aan de intake Een week voor de intake ontvang je een mail met inlogcode en procedure Geen uitnodiging maar volgens jou wel genoeg studiepunten? Kom langs op het masterinloopspreekuur! Meedoen aan de intake is verplicht

31 Hoe ziet de intake er uit?

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Wat betekent de uitslag? Toegewezen voorlopige startdatum Ziekenhuizen nog niet bekend Rooster 6 weken voor start van Voorbereidend Coschap

42 Samenvatting VOLDOE JE AAN DE NORM? KIES STARTDATUM COSCHAPPEN 3 START VOORKEUREN NEE NIEUWE KANS INTAKE 2, 3 OF 4 LOTING UITSLAG INTAKE

43 Wat doe je als je niet een van je voorkeursdata hebt gekregen? Ruilen met een medestudent (ruilen is slechts 1x toegestaan) Teruggeven studiepad binnen twee weken na uitslag loting Wachtlijst –alleen als je eerder wilt starten –met behoud van oorspronkelijk studiepad –alleen weigeren als je al onderwijs (wetenschappelijke stage) volgt –als je niet wilt starten om een andere reden, dan wordt deze startdatum geregistreerd bij berekening wachttijd Formulieren hiervoor kun je per mail opvragen via master.info@vumc.nlmaster.info@vumc.nl

44 Wat zijn de voorwaarden voor start masteropleiding? 7 weken voor de start van het studiepad: 180 EC’s behaald in VU-net In de maand voorafgaand aan de maand waarin je start met jouw masterstudiepad (of eerder) je bachelorbul aangevraagd hebben In Studielink ingeschreven staan als masterstudent per eerste van de maand. Extra vragen beantwoorden in VU-net en formulieren zoals geheimhoudingsverklaring en bewijs “geen OV” uploaden. Inlogaccounts en medewerkerspas Vumc ophalen bij Servicepunt in Vumc (kelder)

45 Wat doe je als je niet op tijd je 180 ECS hebt behaald? Je mag niet starten en je studiepad vervalt Je ontvangt een formulier ‘teruggave studiepad’ en een formulier ‘wachtlijst’. Je geeft op het formulier ‘wachtlijst’ aan vanaf welke datum je door de masterplanning weer kunt worden ingedeeld. De planning zal je op een eventueel open gevallen startdatum inplannen. Houd rekening met studievertraging Dit geldt ook voor studenten die later dan 2 weken na uitslag intake hun studiepad teruggeven 45

46 Met wie kan ik contact opnemen? Masterinloopspreekuur:Elke woensdag 11:00 – 12:30 uur kamer D223 (MF) Email:master.info@vumc.nlmaster.info@vumc.nl Telefoon: 020 – 444 8338 46

47 VRAGEN? 47


Download ppt "Informatiebijeenkomst Masteropleiding Donderdag 21 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google