De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond U hoort zo ons schoollied: Ik ben Gods kind (CD op tafel). Parkeren in buurt van school alleen in de parkeervakken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond U hoort zo ons schoollied: Ik ben Gods kind (CD op tafel). Parkeren in buurt van school alleen in de parkeervakken."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de informatieavond U hoort zo ons schoollied: Ik ben Gods kind (CD op tafel). Parkeren in buurt van school alleen in de parkeervakken.

2 Kennismaking Nieuwe oudersBekende ouders Uitwisselen met de buren (twee minuten) wie ben je en hoe heet je kind? wat vind je belangrijk bij het kiezen van een school voor je kind? kennismaken met de school kennismaken met andere ouders OUDERS Betrokken ouders, samen op het kind gericht OUDERS Betrokken ouders, samen op het kind gericht

3 Welkom inloop/koffie/thee/kennismaking presentatie over onze school Basis en Missie doorgaande lijn Bovenbouw/Middenbouw Onderbouw/kleuters Ouders en opvang Extra Begeleiding 21:00-21:30 ruimte voor vragen en nagesprek

4 Een school Twee locaties Een school Twee locaties

5 Wat is de basis? VERBINDING Levend geloven, gelovend leven VERBINDING Levend geloven, gelovend leven

6 De Regenboog VERBINDING Levend geloven, gelovend leven VERBINDING Levend geloven, gelovend leven

7 Onze missie Een veilige school positief christelijke sfeer veel aandacht voor het zelfvertrouwen Samen leren en ontdekken lerende houding samen leren ontdekken van gaven en talenten Leven voor God kind van de Vader zijn Jezus volgen elke dag Een keuze voor het Leven! Een keuze voor het Leven!

8 Identiteit Gereformeerde Basisschool Bijbelgetrouw onderwijs Toelatingsbeleid personeel en ouders Jaarthema en vieringen Project Kerk-School-Gezin Gebedsgroep ouders voor school Bijbelvertellingen (Levend water) Zingen, gebed en kringgesprekken Verweven in alle lessen VERBINDING Levend geloven, gelovend leven VERBINDING Levend geloven, gelovend leven

9 Onze school in cijfers 1 schoolgebouw met een groot plein en 11+3 11 lokalen op locatie Reinaartpad, 3 lokalen op locatie Zuiderkruis 39 Een team van 39 betrokken professionals en vrijwilligers 13 10 groepen op locatie Reinaartpad en 3 groepen op locatie Zuiderkruis met in totaal zo’n 322 kinderen uit 160 gezinnen uit meer dan 15 verschillende kerken EIGENAARSCHAP Kwaliteit van ontwikkeling, ontwikkeling van kwaliteiten EIGENAARSCHAP Kwaliteit van ontwikkeling, ontwikkeling van kwaliteiten

10 Passende resultaten Imago, algemene waardering dec 2013: *Ouders, kinderen en personeel geven onze school op een schaal van 1-4 een 3,8 *Onderwijsinspectie: tevreden *http://www.scholenopdekaart.nl/9529/Basisschool-De- Regenboog# Kortom: alle reden om dankbaar te zijn AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren

11

12 Onze accenten Leef- werkklimaat identiteit sociaal-emotioneel Een goede basis rekenen, taal, lezen, spelling Wereldverkenning en talentontwikkeling wereldoriëntatie creatieve vakken Een keuze voor het Leven! Een keuze voor het Leven!

13 Pedagogisch klimaat Dagopening Leefstijl en Kanjertraining (sociaal- emotionele vorming) Duidelijke regels: rekening houden met elkaar Kindgericht én resultaatgericht Leiden en begeleiden EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon

14 Samen met plezier naar school Aandacht voor leuke activiteiten Pretdag Excursies Kerstontbijt Maffe dag (VVV) Koningsfeest en Jubileum Sinterklaasfeest Atletiekdag Kamp en musical voor groep 8 Klassenfeest op initiatief van de groep EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon

15 Middenbouw en bovenbouw Levend Water voor de bijbelles Leefstijl, Kanjertraining Gym, Muziek, Schrijven Zelfstandig werken, ICT Verschillende niveaus Middagprogramma Engels Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) Verkeer Een keuze voor het Leven! Een keuze voor het Leven!

16 Verschillende werkvormen Wereldoriëntatie TopOndernemers Opdrachten > opzoeken en verzamelen van informatie, groepjes, duo’s of individueel Creatieve vakken Ateliers (middag programma) Zelfstandig werken Computers als ondersteuning Verdiepingsgroepen 2, 3-4, 5-6 en 7-8 Schaken SAMENHANG Samen verschillend, doen wat werkt SAMENHANG Samen verschillend, doen wat werkt

17 in de onderbouw… jas ophangen bij je naam. SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk

18 je tas in de tassenkast! SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk

19 Samen delen, luisteren en vertellen VERBINDING Levend geloven, gelovend leven VERBINDING Levend geloven, gelovend leven

20 Wat doen we vandaag? SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk

21 de dag van de week SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk

22 wie zit er naast juf …? SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk

23 het kiesbord AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren

24 werken met een thema: uitwerken in de groep met de kinderen.

25 vetbollen maken in de klas!

26 de vogel uitkijkpost...

27 kiezen uit de kast EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon

28 dan mag je spelen in de bouwhoek… AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren

29 …of spelen in de huishoek. EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon

30 of achter de computer… AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren

31 of op het verfbord. EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon

32 in de kleine kring AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren

33 gymen in het speellokaal EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon

34 een spelles in het speellokaal. EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon

35 bij mooi weer gaan we buiten spelen. EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon EIGENHEID Persoonlijke groei, groeien als persoon

36 en in de rij op de krokodil! PARTNERSCHAP Betrokken ouders, samen op het kind gericht PARTNERSCHAP Betrokken ouders, samen op het kind gericht

37 Het volgen van de ontwikkeling Waarnemen en begrijpen Leerlingvolgsysteem (Parnassys) Toetsen voor de basisvaardigheden (Cito) Observatiesysteem > KIJK Groepsbesprekingen Stimulerende en belemmerende factoren Onderwijsbehoeften Plannen en uitvoeren Drie planperiodes Groepsplan en hulpplannen Halfjaarlijks rapport AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren AANDACHT Gericht begeleiden van het leren leren

38 Externe partners in school Samenwerking Extra begeleiding motoriek Logopedie GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst) Zorgteam Kompas Passend Onderwijs SWV de Eem Ambulante begeleiding Schoolmaatschappelijk werk SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk SYSTEEM Goed geregeld, compact beschreven, samen verantwoordelijk

39 Ouderbetrokkenheid Schoolcommissie Medezeggenschapsraad Gebed Vereniging VGPO HAAL Ouderverklaring: Wij kunnen alleen vóór gereformeerd onderwijs staan als ú erachter staat! PARTNERSCHAP Betrokken ouders, samen op het kind gericht PARTNERSCHAP Betrokken ouders, samen op het kind gericht

40 Ouderhulp Ondersteuning van het onderwijs Hand- en spandiensten Buitenschoolse activiteiten Leuke dingen voor de groep Tussenschoolse opvang Samen in actie! Groepsouders Ouderbijdrage voor extra activiteiten en excursies PARTNERSCHAP Betrokken ouders, samen op het kind gericht PARTNERSCHAP Betrokken ouders, samen op het kind gericht

41 Contact Contacten over kind en groep Informatieavond en open morgen Groepsbrief Contactavonden Huisbezoek instromers Contacten over het schoolleven Berichten op de website Ouderavond Ouderenquête 1 x in de twee jaar E-mail PARTNERSCHAP Betrokken ouders, samen op het kind gericht PARTNERSCHAP Betrokken ouders, samen op het kind gericht

42 Tussenschoolse opvang Ouders regelen overblijven op school in de lijn van de aanpak van school twee coördinatoren TSO-ers en hulpouders maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag EENHEID Gezamenlijke basis, gezamenlijke aanpak EENHEID Gezamenlijke basis, gezamenlijke aanpak

43 Buitenschoolse opvang Stichting Koalah kwalitatief goede buitenschoolse opvang in groepsverband aansluitend bij de school (HAAL-groep) maandag, dinsdag, donderdag EENHEID Gezamenlijke basis, gezamenlijke aanpak EENHEID Gezamenlijke basis, gezamenlijke aanpak

44 Meer informatie Meenemen VGPO HAAL-Veluweplus, De Regenboog, TSO, BSO Een link met ons schoollied Verder contact Via onze website www.gbsderegenboog.nl Kijkmoment open morgen 11 maart Invullen contactgegevens (ter plekke) Een keuze voor het Leven! Een keuze voor het Leven!

45 Aanmelding Oriëntatie en aanmelding (eerste contact met school, evt mail naar Bestuur) aanmeldingsformulier + intakeformulier inleveren 10 weken voordat het kind 4 jr is Afweging en besluitvorming binnen 6-10 weken Identiteitsgesprek/toelatingsgesprek Op 1 mei sluit de inschrijving voor het nieuwe schooljaar voor alle scholen HAAL(ivm prognose)

46 Ik mag kind van de Vader zijn… Ik wil Jezus volgen elke dag… Ik ben Gods kind!


Download ppt "Welkom op de informatieavond U hoort zo ons schoollied: Ik ben Gods kind (CD op tafel). Parkeren in buurt van school alleen in de parkeervakken."

Verwante presentaties


Ads door Google