De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Uitgangspunt Maldegem is een aangename gemeente om in te leven en te wonen, met focus op het welbevinden voor alle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Uitgangspunt Maldegem is een aangename gemeente om in te leven en te wonen, met focus op het welbevinden voor alle."— Transcript van de presentatie:

1 Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

2 Uitgangspunt Maldegem is een aangename gemeente om in te leven en te wonen, met focus op het welbevinden voor alle Maldegemnaars en aandacht voor specifieke doelgroepen. De gemeente Maldegem wenst in de beleidsperiode 2014-2019 voldoende aandacht besteden aan toegankelijke dienstverlening, externe communicatie en participatie met haar bevolking en in het bijzonder naar diegenen die vandaag moeilijk te bereiken zijn.

3 Lokaal netwerk: waarom? Deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten = een basisrecht Daarom slaat het “netwerk vrijetijdsparticipatie” de handen in elkaar om het vrijetijdsaanbod in Maldegem toegankelijk te maken, dit voor iedereen in de gemeente die wegens financiële, medische, sociale of psychische omstandigheden beperkt is in zijn mogelijkheden om deel te nemen aan het vrijetijdsaanbod.

4 Lokaal netwerk: wie? Overleg tussen gemeentebestuur, OCMW en Welzijnsschakels Maldegem. Concreet bestaat het netwerk uit volgende personen: 1.Vertegenwoordigers van enkele gemeentelijke diensten en het OCMW: => sportdienst: Jeroen Calsijn => cultuurdienst: Inge De Roose => jeugddienst: Ilona Van Canneyt => hoofd sociale dienst OCMW: Koen Cromheecke => inclusieambtenaar OCMW: Linde Vandewoestijne

5 Lokaal netwerk: wie? 2. Politiek verantwoordelijken: => schepen bevoegd voor sportbeleid => schepen bevoegd voor jeugdbeleid => schepen bevoegd voor cultuurbeleid => voorzitter OCMW, schepen bevoegd voor welzijn & sociale zaken 3. Vereniging(en) die de belangen van kansarmen behartigen. Op dit moment gaat het om: => Welzijnsschakels Maldegem. Dit is een vereniging die kansen biedt aan mensen, die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. 4. Deze lijst kan verder uitgebreid worden met verenigingen die aan belangenbehartiging doen voor mensen in kansarmoede.

6 Lokaal netwerk: voor wie? De doelgroepen die recht hebben op een financiële tegemoetkoming zijn: 1. KANSARMEN De voorwaarde is dat de persoon in kwestie rechthebbend is op: - een leefloon - een equivalent leefloon (=is financiële steun die het OCMW toekent aan personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan alle vereiste voorwaarden voldoen, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden) - de verhoogde kinderbijslag voor langdurig werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden - of na individueel onderzoek en beslissing van het daartoe bevoegde bijzonder Comité beschouwd worden als behorend tot de doelgroep kansarmen => Deze doelgroep geniet momenteel van een korting van 90% bij inschrijven voor activiteiten

7 Lokaal netwerk: voor wie? 2. GERECHTIGDEN OP DE VERHOOGDE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING (RVV) De voorwaarde is: - rechthebbende zijn gedurende een ononderbroken periode van 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) inzake de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Bij mensen die hier aan voldoen, eindigt de code onderaan de klever van hun mutualiteit tweemaal op een 1. => Deze doelgroep geniet momenteel van een korting van 20% bij inschrijven voor activiteiten

8 Lokaal netwerk: aanbod 1.De financiële tussenkomst voor vrijetijdsparticipatie is een rechtstreekse korting die wordt toegekend aan personen die behoren tot de doelgroep, wanneer die inschrijven voor activiteiten georganiseerd door de volgende gemeentelijke diensten (niet limitatieve opsomming): - Cultuurdienst - Jeugddienst - Sportdienst - Bibliotheek - Dienstencentrum Om gebruik te kunnen maken van de korting dient de rechthebbende zich in te schrijven voor de activiteit via het online inschrijfplatform bij de maatschappelijk werkers van het OCMW of bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.

9 Lokaal netwerk: aanbod 2.Toeleidingsactiviteiten Doel= streven naar een makkelijker en meer rechtstreeks contact van mensen uit de doelgroep ten opzichte van het vrijetijdsaanbod = drempels wegwerken en mensen warm maken om op termijn spontaan deel te nemen aan ons aanbod Hoe: jaarlijks enkele gevarieerde activiteiten aanbieden. vb. - bezoekdag aan gemeentelijke vrijetijdsdiensten - jeugd- en sportdienst stellen hun zomeraanbod voor, met een hapje, drankje en leuke activiteit voor de kinderen en/of ouders - VIP arrangement bij de eerste voorstelling van het nieuwe seizoen van CC Den Hoogen Pad - Sinterklaasvoorstelling in CC Den Hoogen Pad

10 Doel = het netwerk meer opentrekken door ook adviesraden te betrekken in het overleg. Op die manier trachten de Maldegemse verenigingen mee te krijgen in het verhaal. Lokaal netwerk: toekomst

11 Voorstel naar de verenigingen Betaald door deelnemer Betaald door vereniging Korting uit subsidie vrijetijdspartic ipatie RVV statuut 50%20%30% Cliënt OCMW 10%20%70% zijn de verenigingen bereid om 20% korting te geven op het inschrijvingsgeld van kinderen & jongeren? (niet op kledij, kampgeld,…) Voorstel buffer 5%: hoe staan jullie tegenover het toekennen van een korting aan max. 5% van het totaal aantal leden?

12 Vragen, opmerkingen, bedenkingen?


Download ppt "Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Uitgangspunt Maldegem is een aangename gemeente om in te leven en te wonen, met focus op het welbevinden voor alle."

Verwante presentaties


Ads door Google