De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europees Economisch en Sociaal Comité. Adviesorgaan, opgericht in het kader van het verdrag van Rome (1957), art 304 tu TFUE Vertegenwoordigt het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europees Economisch en Sociaal Comité. Adviesorgaan, opgericht in het kader van het verdrag van Rome (1957), art 304 tu TFUE Vertegenwoordigt het."— Transcript van de presentatie:

1 Het Europees Economisch en Sociaal Comité

2 Adviesorgaan, opgericht in het kader van het verdrag van Rome (1957), art 304 tu TFUE Vertegenwoordigt het georganiseerde maatschappelijk middenveld Wat is het EESC? Europees Economisch en Sociaal Comité Europese Commissie Europees Parlement Raad van de Europese Unie

3 Wat is de rol van het EESC? Adviserende rol naar het Europees parlement, de Raad en de Commissie (+/- 200 adviezen per jaar) Institutioneel platform voor dialoog en consultatie Bevorderen van de Europese waarden, de participatieve democratie en de rol van de organisaties uit het middenveld

4 Het EESC als bruggenbouwer tussen de EU en het maatschappelijk middenveld Behartigt de belangen van het maatschappelijk middenveld Maakt het mogelijk voor organisaties uit het maatschappelijk middenveld van de lidstaten om hun mening te uiten op het Europese niveau

5 Wie zijn de leden van het EESC? 350 leden, benoemd voor 5 jaar 1 voorzitter, verkozen om de 2,5 jaar Huidig Voorzitter: Georgios DASSYS (2015-2017) Vertegenwoordigers van economische en sociale groepen: werkgevers, werknemers, diverse belangengroepen (ngo's,…) Werken samen op basis van consensus Beschikken over belangrijke knowhow in verschillende domeinen +/- 9 plenaire zittingen per jaar

6 Wie zijn de Belgische leden van het EESC? Voor de werkgevers (Groep I) – De Buck Philippe (senior executive advisor Hill & Knowlton, Chairman of Belgian Business for Europe (FEB) – Lannoo Ronny (Adviseur Generaal UNIZO) – Michel Dominique (CEO Comeos) – Mareels Daniel (Algemeen Directeur Belgische federatie van de Financiële sector FEBELFIN) – Thomas Rudolpf (Ere- Gedelegeerd Bestuurder Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)) Voor de Werknemers (Groep II) – Demelenne Anne en De Leeuw Rudy (FGTB-ABVV) – Coumont Raymond (voormalig Voorzitter CSC Wallonië /ACV ) – Noel Bernard (voormalig Nationaal Secretaris CGSLB / ACLVB) – Wyckmans Ferre (voormalig Algemeen Secretaris LBC-NVK, ACV) Voor de diverse werkzaamheden (Groep III) – Sommeville Yves (Adjunct Secretaris Generaal Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA))

7 Hoe werkt het EESC? 6 afdelingen GROEP I Werkgevers GROEP II Werknemers GROEP III Diverse werkzaamheden Studiegroep: Leden en experten AFDELING Landbouwers, consumenten, sociale economie, ambachtslieden en kmo’s, milieubewegingen, gezinnen, ngo's, vrije beroepen

8 Hoe werkt het EESC? De afdelingen Zes Gespecialiseerde afdelingen… - Interne Markt, Productie en Consumptie - INT - Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij - TEN - Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Milieu - NAT - Economische en Monetaire Unie - ECO - Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap - SOC - Externe Betrekkingen - REX

9 Het belang van de afdelingen voor de SE INT TEN NAT ECO SOC REX  Diensten inclusief verzekeringen  Sociale economie  Intellectueel eigendom  Consumenten- bescherming  Diensten inclusief verzekeringen  Sociale economie  Intellectueel eigendom  Consumenten- bescherming Permanente Groep over ondernemingen in de Sociale Economie  Diensten van algemeen belang Milieuvraagstukken met een impact op de gezondheid Coördinatie van economische en monetaire politiek, Grote lijnen economische politiek Stabiliteits- en groeipact Cohesiebeleid Coördinatie van economische en monetaire politiek, Grote lijnen economische politiek Stabiliteits- en groeipact Cohesiebeleid  Tewerkstelling,  Arbeids- voorwaarden  volksgezondheid  Sociale bescherming  Gelijkheid tussen man en vrouw  Verbetering van het vrije verkeer  Tewerkstelling,  Arbeids- voorwaarden  volksgezondheid  Sociale bescherming  Gelijkheid tussen man en vrouw  Verbetering van het vrije verkeer Betrekkingen met Afrikaanse, mediterrane, Latijns- Amerikaanse landen Consultatieve Commissie voor Industriële Transitie (CCMI)

10 Procedures HET EESC ontwikkelt 4 soorten documenten: a) Een adviesaanvraag van de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement b) Voorbereidend advies op vraag van het Voorzitterschap van de Europese Unie (van specifiek belang voor het maatschappelijk middenveld om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuw Europees beleid) c) Initiatiefadvies (communautaire thema’s van algemeen of politiek belang (wanneer nieuwe wettelijke bepalingen noodzakelijk zijn) actualiteit ) d) Informatieve rapporten opgesteld door de afdelingen Adviesaanvraag => Bureau EESC => Afdeling => Studiegroep => Afdeling => Plenaire zitting Voorbeeld: verkennend advies Innovatie als motor voor nieuwe economische modellen 1 e vergadering Studiegroep: 29.2.2016 2 e vergadering Studiegroep: 5.4.2016 Vergadering Afdeling: 10.5.2016 Plenaire zitting: 25-26.5.2016

11 De SE in de groep « Diverse Werkzaamheden » De groep bestaat uit 4 categorieën GROEP III 111 Leden Landbouwers Sociale Economie Consumenten en milieu KMO, Ambachten en vrije beroepen Vicevoorzitter

12 De plaats van de sociale economie binnen de EU Sociale Economie Europees Economisch en Sociaal Comité Europees Parlement Groep III P.G. OSE GECES IG SE Europees Voorzitterschap Europese Raad Europese Commissie

13 Sociale Economie in het EESC Permanente studiegroep over ondernemingen in de sociale economie (ontstaan per besluit Bureau sept 2015) - Bijdragen aan de ontwikkeling van een politiek voor de sociale economie en haar zichtbaarheid:  Advies => Deeleconomie, circulaire economie, het meten van de impact op het milieu  Europese dag voor ondernemingen uit de SE  Europees jaar voor ondernemingen uit de SE Categorie Sociale Economie Groep III -Rapport over de situatie van de Sociale Economie in de EU -Promotie van het SE model in de EU (hoorzittingen lidstaten) -Begunstigen van het begrip SE binnen de EU instellingen -SE internationaal ontwikkelen - Diversiteit aan ondernemingsvormen (INT/447) - Sociaal ondernemerschap en sociale onderneming (INT/589) - Initiatief voor sociaal ondernemerschap (INT/606) - Europees Fonds voor Sociaal Ondernemerschap (INT/623) - Meting van sociale impact (INT/721) - De effecten van sociale investeringen(INT/747) - Ontwikkelen van een financieel ecosysteem voor sociale ondernemingen(INT/770 )

14 Sociale Economie in de Commissie Groupe d’Experts de la Commission sur l’Entrepreneuriat Social (GECES) Vanaf 2015, periode Bienkowska Vernieuwing van de leden van GECES : Oprichting van 4 werkgroepen: - verbeteren van de toegang tot financiering; - het vergroten van de zichtbaarheid van sociaal ondernemerschap; - verbeteren van de juridische omkadering; - versterken van de externe dimensie. => Aanbevelingen voor concrete actie tegen het einde van 2016 Tussen 2011 en 2014, periode Barnier Social Business Initiative (SBI) De EC plaatst de SE op de agenda! De reactie op de economische crisis vereist: - sociaal ondernemerschap; - sociale innovatie gedreven door sociaal ondernemerschap; - het sociale stelt zich open voor particulier kapitaal gezien de ontkoppeling van de publieke sector; - het aansporen van bedrijven om sociale activiteiten te ontwikkelen door middel van de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. Oprichting van GECES : de mutualiteiten waren niet aanwezig M aar geen enkele referentie naar de sociale economie in het oktoberpakket voor de interne markt en niets in het werkprogramma.

15 Sociale Economie in het Europees Parlement Een betere opvolging garanderen van de sociale economie in de adviezen van EP commissies en er meer rekening mee houden. Het bevorderen van de uitwisseling van standpunten over EU-beleid met betrekking tot SE Mogelijkheden bieden tot dialoog tussen de leden van het parlement, de actoren binnen de SE en de Europese Commissie Bezorgdheden van de SE terugkoppelen naar de verschillende politieke groepen OPENBARE HOORZITTINGEN  2015 -April : de Sociale Economie integreren in de Europese -Juni : de financiering van ondernemingen in de sociale economie -September: een Europees wettelijk kader voor de bedrijven en de organisaties in de sociale economie  2016 -Januari : de sociale economie: schepper van kwaliteitsvolle banen

16 De sociale economie in de Europese Raad Belangrijke rol voor het voorzitterschap - Italiaans voorzitterschap: de Rome-strategie (nov. 2014) - Luxemburgs Voorzitterschap: Conclusies van de Raad(7 dec. 2015) De bevordering van de sociale economie als een belangrijke motor van de economische en sociale ontwikkeling in Europa => Heroriëntatie op de ondernemingen in de sociale economie en niet meer uitsluitend sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen.


Download ppt "Het Europees Economisch en Sociaal Comité. Adviesorgaan, opgericht in het kader van het verdrag van Rome (1957), art 304 tu TFUE Vertegenwoordigt het."

Verwante presentaties


Ads door Google