De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HISTORIEK ‘45: Hervorming pensioenstelsel Werknemers bouwen tijdens hun loopbaan een pensioen op Ziekenfondsen en arbeidsorganisaties krijgen meer oog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HISTORIEK ‘45: Hervorming pensioenstelsel Werknemers bouwen tijdens hun loopbaan een pensioen op Ziekenfondsen en arbeidsorganisaties krijgen meer oog."— Transcript van de presentatie:

1

2 HISTORIEK ‘45: Hervorming pensioenstelsel Werknemers bouwen tijdens hun loopbaan een pensioen op Ziekenfondsen en arbeidsorganisaties krijgen meer oog voor ouderen ‘60: LBG (Liberale Bond van Gepensioneerden) ontstaat binnen de structuur van de Liberale Mutualiteit ’75: LBG wordt erkend als vereniging voor sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen in verenigingsverband Aantal lokale afdelingen groeit Personeelsuitbreiding Kadermagazine ‘Aktief’ Lid van de Hoge Raad voor de Derde Leeftijd Stichtend lid van FIAPA (Fédération Internationale des Associations pour Personnes Agées)

3 HISTORIEK ‘95: Nieuw decreet: volksontwikkelingswerk Uitbreiding doelgroep: ook personen met een beperking Naam verandert naar LBV vzw (Liberale Beweging voor Volksontwikkeling) Uitbreiding personeel Stichtend lid van Europees Ouderenplatform Europees project over ‘Euro’ 2003: Nieuw decreet: volksontwikkeling wordt sociaal-cultureel werk Beleidsperiode 2006-2009: Missie wordt geformuleerd Landelijke kadervormingsreeksen worden opgezet Diversiteitsproject Boyokani Magazine Courant Eerste jaarthema 2008: Intergenerationeel werken en handelen

4 HISTORIEK Beleidsperiode 2010-2015: Landelijke activiteiten: kadermidweek, verwendag voor vrijwilligers, Ideeënwinkel/Inspiratiedag Focus op digitale vaardigheden (eigen pc- en tabletklassen) Jaarthema’s: Geef kleur aan onze planeet, Ik maak de klik, Gelukkig ouder worden, Daag jezelf uit! Project JOSS gaat na of leden nadenken over het latere leven: www.denkoverlater.bewww.denkoverlater.be

5 2015: LBV IN CIJFERS 265 lokale afdelingen Ca. 20.000 leden 2.000 vrijwilligers 5 provinciale secretariaten 10 professionele medewerkers Werkingsmiddelen Eigen inkomsten Vlaamse gemeenschap - Agentschap Sociaal-cultureel Werk Provinciale en lokale overheden Projectsubsidies Liberale Mutualiteit

6 STRUCTUUR Directieraad Raad van Bestuur Landelijk secretariaat LBG Brabant Lokale afdelingen LBV Antwerpen Lokale afdelingen LBG Limburg Lokale afdelingen LBG Oost-Vl. Lokale afdelingen LBV West-Vl. Lokale afdelingen Landelijke medewerkers Provinciale medewerkers Werkgroepen Algemene Vergadering

7 WIE ZIJN WE Doelgroep: 50-plussers in Vlaanderen Met: aandacht voor mensen in een kwetsbare leefomgeving Type organisatie: sociaal-culturele vereniging met lokale afdelingen over heel Vlaanderen Samenstelling: leden, bestuursleden, vrijwilligers en beroepskrachten Visie: humaan-liberaal = basisdemocratie, keuzevrijheid en kritische meningsuiting staan centraal Omgeving: omgaan met uitdagingen van de vergrijzende maatschappij Doel: vorming, cultuur en ontmoeting mogelijk maken door 50-plussers te verenigen met ruimte voor inspraak, creativiteit en interactie + optreden als belangenbehartiger

8 ONZE LEDEN VINDEN… Heel wat verschillende activiteiten in de lokale afdeling Culturele & creatieve activiteiten Vorming & voordrachten Ontmoeting & feest Beweging Cursus computer en tablet … Provinciaal georganiseerde activiteiten: wandelingen, culturele bezoeken, reizen Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen Informatie Magazine Courant Provinciale nieuwsbrief Publicaties: Denk over later; Liefde, seks en relaties op latere leeftijd; Uit op inspraak … Website (www.lbvvzw.be) en Facebook (www.facebook.be/lbvvzw)

9 ONZE BESTUURSLEDEN EN VRIJWILLIGERS VINDEN… Ondersteuning Kadervorming (provinciaal en landelijk) Secretariaat (provinciaal en landelijk) Bij programmatie via inspiratiedag en programmaboek (provinciaal en landelijk) Jaarthema Waardering Verwendagen (provinciaal en landelijk) Provinciale activiteiten Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen Informatie Magazine Courant Publicaties: Handboek voor bestuursvrijwilligers, Uit op inspraak Nieuwsbrief (provinciaal en landelijk) Website (www.lbvvzw.be) en Facebook (www.facebook.be/lbvvzw)

10 EN VERDER Projectwerking Beleidsparticipatie en belangenbehartiging : Werkgroep Beleidsparticipatie bij LBV Federale adviesraad voor ouderen Vlaamse Ouderenraad Provinciale en regionale ouderenraden Gemeentelijke ouderenadviesraad 82% van de lokale afdelingen zijn hierin vertegenwoordigd

11 WERKGROEP BELEIDSPARTICIPATIE Opdracht: Voorbereiding van adviezen op verzoek Standpunteninname Interne ondersteuning lokale bestuursvrijwilligers Thema’s: Inkomen en pensioenen Beeldvorming van ouderen Zorg en welzijn Mobiliteit en toegankelijkheid Vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie

12 2016 Jaarthema: ‘Meer met minder’ Maandelijks een actie in de kijker Gespreksnamiddagen ‘Slim spenderen, beter besparen’ Provinciale voordracht: Meer met minder Heel wat leuke, leerzame en gezellige activiteiten in de lokale afdelingen Provinciale en landelijke activiteiten voor bestuursleden en vrijwilligers Communicatie via: Courant Nieuwsbrieven Website Facebook

13 CONTACT LBV vzw Livornostraat 25 - 1050 Brussel Tel. 02/538.59.05 E-mail: info@lbvvzw.be Website: www.lbvvzw.be LBV Provincie Antwerpen Lange Nieuwstraat 109 -2000 Antwerpen Tel.:03/203.76.91 E-mail: petra.lauwrijs@lmpa.be Website: www.lbva.bewww.lbva.be LBG Brabant Koninginneplein 51/52 – 1030 Brussel Tel.: 02/209.49.30 E-mail: lbgb@mut403.be Website: www.lbgb.bewww.lbgb.be LBG en MIVAL Limburg Geraetsstraat 20 - 3500 Hasselt Tel.:011/29.10.24 E-mail: tanja.ceelen@lml.be Website: www.lbvlimburg.bewww.lbvlimburg.be LBG Oost-Vlaanderen Brabantdam 101 - 9000 Gent Tel.:09/269.70.37 E-mail: aimee.devos@libmutov.be Website: www.lbgoost.bewww.lbgoost.be LBG West-Vlaanderen Groeningelaan 40 - 8500 Kortrijk Tel.:056/25.72.61 E-mail: lbv.wvl@skynet.be of lbv.lvsw@skynet.be Website: www.lbvwest.bewww.lbvwest.be


Download ppt "HISTORIEK ‘45: Hervorming pensioenstelsel Werknemers bouwen tijdens hun loopbaan een pensioen op Ziekenfondsen en arbeidsorganisaties krijgen meer oog."

Verwante presentaties


Ads door Google