De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst ZAVENTEM 11/01/2016. Fedasil Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Onze opdracht Fedasil is verantwoordelijk voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst ZAVENTEM 11/01/2016. Fedasil Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Onze opdracht Fedasil is verantwoordelijk voor."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst ZAVENTEM 11/01/2016

2 Fedasil Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Onze opdracht Fedasil is verantwoordelijk voor de organisatie van de opvang en begeleiding van asielzoekers. Fedasil staat in voor de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Fedasil verzekert de kwaliteit van de opvang in alle opvangstructuren. Fedasil coördineert de programma’s voor vrijwillige terugkeer.

3 De organisatie van de opvang -Federale opvangcentra -Rode Kruis Vlaanderen -La Croix-Rouge -Vluchtelingenwerk Vlaanderen & CIRE -Lokale Opvanginitiatieven (LOI) -Externe partners via openbare aanbesteding

4 Andere asielinstanties DVZ Dienst Vreemdelingenzaken CGVS Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen

5 De actuele situatie

6 Wereldwijd  Meer dan 60 miljoen mensen zijn op de vlucht omwille van oorlogen, conflicten en vervolging.  Meer dan 4 miljoen Syrische vluchtelingen  Meeste Syrische vluchtelingen worden opgevangen in buurlanden Turkije (1,8 miljoen), Libanon (1,1 miljoen), Jordanië (630.000)  In gans Europa: 350.000 Syrische vluchtelingen  In EU 2015: 1,4 miljoen asielzoekers

7 Opvangnetwerk: In & Out

8 OPVANGCENTRA IN BELGIE

9 Wie zijn de asielzoekers?

10 Asielzoeker – vluchteling - NBMV Asielzoeker: Buitenlands persoon die bescherming heeft gevraagd aan de Belgische overheid via een asielaanvraag. De Belgische Staat (het CGVS) onderzoekt of de vreemdeling voldoet aan de criteria vastgesteld door de Conventie van Genève. Vluchteling: Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit (Conventie van Genève).

11 Landen van herkomst: top 5

12 Familiale samenstelling

13 De opvang in de praktijk

14 OC ZAVENTEM -Locatie: Excelsiorlaan 40, ZAVENTEM -Opvangcapaciteit: 250 personen -Samenwerkingsovereenkomst met ING pensioenfonds voor 1 jaar -Voorziene start van opvang: tweede helft februari -Verantwoordelijke beheerder : FEDASIL

15 OPVANG in Zaventem

16

17 Wie werken er ?  30 medewerkers Functies:  Centrumverantwoordelijke  maatschappelijk werkers  Begeleiders  Verpleegkundige  Buurtwerker  Externe firma voor permanentie 24h/24h

18 OPVANG in Zaventem Huisvesting en infrastructuur 377 vluchtelingen, geen niet begeleide minderjarigen Basisopvang Logistieke omkadering: bed, bad & brood de focus ligt op het stimuleren van de zelfredzaamheid van vluchtelingen. geen vaste catering te voorzien, maar voedingscheques zodanig dat men zelf kan koken. Zorg en begeleiding: optimale samenleving in en rond centrum Begeleiding asielprocedure door maatschappelijke assistentes Leefgroep begeleiding door opvoeders Activiteiten en communicatie met residenten Inburgerings voorbereidende activiteiten 24- u permanentie Onthaal Veiligheid en bescherming: permanente aanwezigheid van omkadering voor asielzoekers door 20 medewerkers intern huishoudelijk regelement, camerabewaking regelmatig overleg met de gemeente en politiediensten om eventuele overlast in de omgeving zo snel mogelijk te rapporteren en op te lossen. -Materiële hulp : bed – bad – brood (via collectieve externe catering) -Medische begeleiding in samenwerking met artsenkring -Onderwijs in overleg met scholen in de buurt -Individuele begeleiding -Zinvolle dagbesteding (animatie, sport, sensibilisering, lessen) -Vrijwilligerswerking, buurtwerking en giften -Veiligheid : Huishoudelijk Reglement, 24u permanente aanwezigheid en samenwerking Politie -Nauwe samenwerking met de gemeente: stuurgroep Noodopvang (met alle gemeentelijke diensten en ocmw) Contact: info.zaventem@fedasil.be Telefoonnummer zal volgen bij opening van het centrum

19 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Informatiebijeenkomst ZAVENTEM 11/01/2016. Fedasil Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Onze opdracht Fedasil is verantwoordelijk voor."

Verwante presentaties


Ads door Google