De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Kader GTB Participatieladder Maatregelen arbeidsbeperking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Kader GTB Participatieladder Maatregelen arbeidsbeperking"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Kader GTB Participatieladder Maatregelen arbeidsbeperking
Partners Reguliere trajectbegeleiding W2: een aanzet in praktijk Activeringsbegeleiding Arbeidszorg Doorstroomtrajecten arbeidszorg Samenwerking RIZIV/Mutualiteiten Voorlopig niet toeleidbaar Evoluties

2 GTB: Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding
Trajectbegeleiding: Doel: bemiddeling naar tewerkstelling op maat (betaald of onbetaald) Doelgroep: personen met een arbeidsbeperking met ondersteuningsnood Arbeidonderzoek (sinds 1/7/2014, voorheen GA): Doel: advies over tewerkstellingsmogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen (BTOM) Op vraag van VDAB en/of GTB trajectbegeleider

3 Trajectbegeleider begeleidt en ondersteunt via sollicitatiebegeleiding
Hoe gaat GTB te werk? Trajectbegeleider begeleidt en ondersteunt 4-fazenmodel: Instapfase -> vraagverduidelijking en intake: hoe meer info via doorverwijzer, hoe beter en sneller wij kunnen opstarten Trajectbepaling: inschatten van trede op de participatieladder/ ondersteuningsnood/ BTOM, noodzakelijke acties ifv WERK + opmaak trajectovereenkomst Trajectbegeleiding: opvolging van de uitvoering van het traject tot bij de uitvoerende partners -> opvolggesprekken, mail, … Afsluitproces: werk of een alternatief (AZ, …) Stap 3 : Trajectuitvoering via sollicitatiebegeleiding opleiding, stages, …

4 Participatieladder Activering via verhogen van trede op participatieladder

5 Maatregelen arbeidsbeperking
Pmah: - Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) - Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie - Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf - Bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal - Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap,- kleding en arbeidspostaanpassingen - Tegemoetkoming in verplaatsingskosten PSP: - Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie - Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf Routing aanvraag recht: automatisch <-> aanvraag via ICF

6 Partners: samen kunnen we …
GTB heeft een ruim en divers provinciaal netwerk uitgebouwd en nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren: VDAB Gespecialiseerde opleidingspartners (GOB’s) Maatwerkbedrijven Arbeidszorg Welzijns- en zorgpartners Onderwijs Werkgeversbenadering - VDAB: Vlaams, provinciaal, werkwinkelniveau + Competentiecentra - Gespecialiseerde partners: opleiding GOB: Job-Link, De Kiem, GOCI & Brailleliga Sociale economie: maatwerkbedrijven (voorheen sociale en beschutte werkplaatsen / Vlaamse Arbeidszorg) Provinciale Arbeidszorg (Begeleid Werken/Magda, Leren Ondernemen, Spectrum, …) Welzijns- en zorgpartners: activeringstrajecten zoals TAZ, DAZ, ECHO/Sonar, art 107 (mobiele teams), CAW en OCMW Onderwijs: BuSO-scholen en CLB’s via prov. structureel overleg Vanuit werkgeversbenadering: Jobkanaal, RESOC, DUO-dag, …

7 Reguliere trajectbegeleiding
Enkele cijfers: 70% van de begeleidingen / 42% werk Op eigen kracht: Jobclubwerking (begeleid solliciteren na introductiemodules van 1 week) Oriënterende stages, … (1 dag tot 1 maand) Maatwerkbedrijven (vroeger BW & SW) Met Partners: VDAB/GOB-opleidingen VDAB-competentiecentra of tenders/uitbestedingen GOB’s: Job-Link, De Kiem, GOCI Derden: Wonen & Werken, IGO, …

8 W²: een aanzet in praktijk projecten in Vlaams-Brabant
Partners: werk/zorg/empowerment Activeringsbegeleiding Arbeidszorg Doorstroomtrajecten 4) Samenwerking RIZIV/mutualiteiten

9 Activeringsbegeleiding
200-tal/jaar Start: 2009 Doel: Medische en psychische (MMPP) drempels naar tewerkstelling aanpakken in samenwerking met een partner zorg, partner empowerment en onder trajectbegeleiding van GTB Doelgroep: Niet-werkende werkzoekende (+ OCMW, RIZIV) Multiple problematiek: 1 of meerdere MMPP zorgvragen chronisch of acuut en onvoldoende onder controle Partners in de regio: regio HV: zorg: UPC Sint-Jozef (Kortenberg) + groep Intro: empowerment Regio Leuven: UPC Sint-Kamillus (Bierbeek) CGG Vlaams-Brabant Oost PK Broeders Alexianen (Tienen) PZ Sint-Annendael (Diest) vzw Walden -> empowerment

10 1. Activeringsbegeleiding
Inhoud: Zorgnood in kaart brengen Aan randvoorwaarden werken Activeringstage (520u)

11 1. Activeringsbegeleiding
Resultaten: 983 klanten bereikt (vd 6448 in Vlaanderen) 37% advies AZ, 4% BW/SW, 27% NEC, 31% niet-toe- toeleidbaar -> naar welzijn en zo mogelijk ander statuut Van wie een advies krijgt naar betaald werk, vindt > 60% dit ook.

12 2. Arbeidszorg Situering en doelgroep:
Begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat Personen die niet meer of nog niet in het betaalde normaal economische of beschermde tewerkstellingscircuit terecht kunnen Indicatie arbeidshandicap Een betaalde tewerkstelling van meer dan 13 uur/week niet aankunnen Geen 50% rendement halen Onvoldoende arbeidsattitudes en/of arbeidsvaardigheden Onvoldoende dagstructuur

13 2. Arbeidszorg Vlaams gesubsidieerd in maatwerkbedrijven:
11 arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant +/- 200 klanten permanent GTB verzorgt toeleiding en trajectbegeleiding

14 de toekomst van arbeidszorg
Vilvoorde, Kringloopwinkel Televil - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren - Lichte administratie Wespelaar, kringloopwinkel SPIT - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren Kortenaken, De Brabander Tuinbouw Keuken Bakkerij Aarschot, kringloopwinkel Hageland - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren Grimbergen, Den Diepen Boomgaard Tuinbouw Keuken Bakkerij Verkoop Scherpenheuvel, de Vlaspit - Kaarsenatelier Vilvoorde, Kringloopwinkel Televil - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren - Lichte administratie Heverlee, kringloopwinkel SPIT Winkel Sorteren en verkoopsklaar maken Ophalen en leveren Tienen, Delta - Verpakking Herent, de Wikke Tuinbouw Keuken Pakketten samenstellen Tienen, Kringloopwinkel Hageland - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren Halle, De Floere - Onderhoud refter St-Genesius-Rode, Rodea Confectietaken Lichte administratie groenarbeid Tienen, IGO-W Onderhoud gebouwen en terreinen Ondersteuning ploegen IGO 21/10/2011 de toekomst van arbeidszorg  VSA MBP

15 2. Arbeidszorg Provinciaal gesubsidieerd:
19 arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant waarvan: - 5 maatwerkbedrijven - 9 andere aanbieders (GGZ, opleidingsinitiatieven, VAPH- initiatieven -> MAGDA-projecten) Ongeveer 90 nieuwe klanten/jaar -> 180 permanent GTB verzorgt toeleiding & trajectbegeleiding Dank zij deze extra plaatsen  betere spreiding/aanbod

16  VSA MBP VLB Legende: + combinaties Vilvoorde, Kringwinkel Televil
Aarschot, Kringwinkel Hageland Wespelaar, Kringwinkel Spit Kortenaken, De Brabander Diest, Kringwinkel Hageland Grimbergen, De Raster Herent, de Wikke Grimbergen, Den Diepen Boomgaard Zellik, Haviland Scherpenheuvel, de Vlaspit St-Pieters-Leeuw, Dilbeek, Halle, Kringwinkel Televil Lennik, Magda BHV Heverlee, Kringwinkel Spit Tienen, Delta Tienen, Kringwinkel Hageland Leuven, Velo Halle, De Floere St-Genesius-Rode, Rodea Kortenberg, Job-Link Leuven, Magda L Tienen, Hestia Leuven, Leren Ondernemen Tienen, IGO-W Bierbeek, Echo Legende:  VSA MBP VLB + combinaties

17 3. Doorstroomtrajecten arbeidszorg (DAZ)
Situering: Pilootproject voor 400 doorstroomtrajecten uit arbeidszorg (Vlaams gesubsidieerd) Vanuit het Vlaams Subsidie Agentschap Werk en Sociale Economie Partnerschap: Zorg: CAW, CGG Empowerment: Arbeidszorginitiatieven en Joblink 60 trajecten in Vlaams-Brabant -> 2 oproepen: 120 klanten! Doelstelling: Arbeidszorgmedewerkers oriënteren naar een vervolgtraject richting betaalde tewerkstelling in het normaal economisch circuit of maatwerk 1e oproep sinds maart 2012, 2e oproep maart 2014

18 3. Doorstroomtrajecten arbeidszorg (DAZ)
Resultaten Zeer wisselend afhankelijk van initiatief, tussen 0% en 35% Samenwerking staat nog in zijn kinderschoenen, nog veel leren van elkaar, privacy-beleid in verschillende organisaties is nog onvoldoende afgestemd en bemoeilijkt vlotte communicatie, … Overheid is onduidelijk over toekomst -> TAZ en DAZ moeten geïntegreerd worden in uitvoerings-besluiten van nieuw W²-decreet

19 4. Samenwerkingsakkoord VDAB/GTB/RIZIV/VI’s
activeren van ‘patiënten’ op invaliditeit en mutualiteit naar re-integratie, bij voorkeur werk samenwerkingsverband tussen betrokken partners én opleidingsverstrekkers (VDAB CC en GOB’s) groeiscenario van 400 in 2012 naar 1500 in 2015? uitbreiding van doelgroep naar personen met een psychische kwetsbaarheid! goede resultaten totnogtoe -> 38% vindt werk na traject! openheid om regelgeving, procedures te vereenvoudigen

20 Voorlopig Niet Toeleidbaar
Ernstige gezondheidsproblematiek Vaak gecombineerd met bijkomende psychosociale moeilijkheden Niet mogelijk om te integreren op een werkvloer (betaald of < 13u onbetaald) Om allerlei redenen niet doorgestroomd naar een ander statuut Tijdelijk geen actieve begeleiding Herevaluatie na 2 jaar om van de afstand tot de arbeidsmarkt te herbepalen

21 Evoluties Start maatwerkdecreet is gestart op 1/4/2015 met volgende gevolgen: Éénzelfde regelgevend kader voor beschermde werkplaatsen en sociale werkplaatsen Indicering en communicatie via ICF-tool Een nieuwe/ nauwere manier van samenwerken -> opstart van vacatureconsulenten van VDAB ism met trajectbegeleiders van GTB Aandacht voor tewerkstelling van Buso-OV2- leerlingen en OV3- leerlingen met attest (geen getuigschrift)

22 Bedankt!


Download ppt "Welkom Kader GTB Participatieladder Maatregelen arbeidsbeperking"

Verwante presentaties


Ads door Google