De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kader GTB Participatieladder Maatregelen arbeidsbeperking Partners Reguliere trajectbegeleiding W2: een aanzet in praktijk  Activeringsbegeleiding  Arbeidszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kader GTB Participatieladder Maatregelen arbeidsbeperking Partners Reguliere trajectbegeleiding W2: een aanzet in praktijk  Activeringsbegeleiding  Arbeidszorg."— Transcript van de presentatie:

1 Kader GTB Participatieladder Maatregelen arbeidsbeperking Partners Reguliere trajectbegeleiding W2: een aanzet in praktijk  Activeringsbegeleiding  Arbeidszorg  Doorstroomtrajecten arbeidszorg  Samenwerking RIZIV/Mutualiteiten Voorlopig niet toeleidbaar Evoluties Welkom

2 Trajectbegeleiding: Doel: bemiddeling naar tewerkstelling op maat (betaald of onbetaald) Doelgroep: personen met een arbeidsbeperking met ondersteuningsnood Arbeidonderzoek (sinds 1/7/2014, voorheen GA): Doel: advies over tewerkstellingsmogelijkheden en tewerkstellingsmaatregelen (BTOM) Op vraag van VDAB en/of GTB trajectbegeleider GTB: Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding

3 Hoe gaat GTB te werk? Stap 1 : infomoment + vraagverduidelijking Stap 2 : Trajectbepaling via gesprekken arbeidsonderzoek,… Stap 4 : Nazorg ondersteuning bij indiensttreding Stap 3 : Trajectuitvoering via sollicitatiebegeleiding opleiding, stages, … Trajectbegeleider begeleidt en ondersteunt

4 Participatieladder Activering via verhogen van trede op participatieladder

5 Pmah: - Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) - Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie - Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf - Bijstand van een tolk Vlaamse gebarentaal - Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap,- kleding en arbeidspostaanpassingen - Tegemoetkoming in verplaatsingskosten PSP: - Tewerkstelling in de lokale diensteneconomie - Tewerkstelling in een maatwerkbedrijf Routing aanvraag recht: automatisch aanvraag via ICF Maatregelen arbeidsbeperking

6 GTB heeft een ruim en divers provinciaal netwerk uitgebouwd en nodig om onze doelstellingen te kunnen realiseren: VDAB Gespecialiseerde opleidingspartners (GOB’s) Maatwerkbedrijven Arbeidszorg Welzijns- en zorgpartners Onderwijs Werkgeversbenadering Partners: samen kunnen we …

7 Enkele cijfers: 70% van de begeleidingen / 42% werk Op eigen kracht: 1.Jobclubwerking (begeleid solliciteren na introductiemodules van 1 week) 2.Oriënterende stages, … (1 dag tot 1 maand) 3.Maatwerkbedrijven (vroeger BW & SW) Met Partners: VDAB/GOB-opleidingen 1.VDAB-competentiecentra of tenders/uitbestedingen 2.GOB’s: Job-Link, De Kiem, GOCI 3.Derden: Wonen & Werken, IGO, … Reguliere trajectbegeleiding

8 Partners: werk/zorg/empowerment 1)Activeringsbegeleiding 2)Arbeidszorg 3)Doorstroomtrajecten 4) Samenwerking RIZIV/mutualiteiten W²: een aanzet in praktijk projecten in Vlaams-Brabant

9 Start: 2009 Doel: Medische en psychische (MMPP) drempels naar tewerkstelling aanpakken in samenwerking met een partner zorg, partner empowerment en onder trajectbegeleiding van GTB Doelgroep: Niet-werkende werkzoekende (+ OCMW, RIZIV) Multiple problematiek: 1 of meerdere MMPP zorgvragen chronisch of acuut en onvoldoende onder controle 1.Activeringsbegeleiding 200-tal/jaar

10 Inhoud: Zorgnood in kaart brengen Aan randvoorwaarden werken Activeringstage (520u) 1. Activeringsbegeleiding

11 Resultaten: 983 klanten bereikt (vd 6448 in Vlaanderen) 37% advies AZ, 4% BW/SW, 27% NEC, 31% niet-toe- toeleidbaar -> naar welzijn en zo mogelijk ander statuut Van wie een advies krijgt naar betaald werk, vindt > 60% dit ook. 1. Activeringsbegeleiding

12 Situering en doelgroep: Begeleide onbezoldigde tewerkstelling op maat Personen die niet meer of nog niet in het betaalde normaal economische of beschermde tewerkstellingscircuit terecht kunnen Indicatie arbeidshandicap Een betaalde tewerkstelling van meer dan 13 uur/week niet aankunnen Geen 50% rendement halen Onvoldoende arbeidsattitudes en/of arbeidsvaardigheden Onvoldoende dagstructuur 2. Arbeidszorg

13 Vlaams gesubsidieerd in maatwerkbedrijven: 11 arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant +/- 200 klanten permanent GTB verzorgt toeleiding en trajectbegeleiding 2. Arbeidszorg

14 21/10/2011de toekomst van arbeidszorg Herent, de Wikke -Tuinbouw -Keuken -Pakketten samenstellen Heverlee, kringloopwinkel SPIT -Winkel -Sorteren en verkoopsklaar maken -Ophalen en leveren Wespelaar, kringloopwinkel SPIT - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren Scherpenheuvel, de Vlaspit - Kaarsenatelier Tienen, Delta - Verpakking Kortenaken, De Brabander -Tuinbouw -Keuken -Bakkerij Grimbergen, Den Diepen Boomgaard -Tuinbouw -Keuken -Bakkerij -Verkoop Aarschot, kringloopwinkel Hageland - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren Tienen, Kringloopwinkel Hageland - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren Vilvoorde, Kringloopwinkel Televil - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren - Lichte administratie Tienen, IGO-W -Onderhoud gebouwen en terreinen -Ondersteuning ploegen IGO Vilvoorde, Kringloopwinkel Televil - Winkel - Sorteren en verkoopsklaar maken - Ophalen en leveren - Lichte administratie Halle, De Floere - Onderhoud refter St-Genesius-Rode, Rodea -Confectietaken -Lichte administratie -groenarbeid VSA MBP

15 Provinciaal gesubsidieerd: 19 arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant waarvan: - 5 maatwerkbedrijven - 9 andere aanbieders (GGZ, opleidingsinitiatieven, VAPH- initiatieven -> MAGDA-projecten) Ongeveer 90 nieuwe klanten/jaar -> 180 permanent GTB verzorgt toeleiding & trajectbegeleiding Dank zij deze extra plaatsen  betere spreiding/aanbod 2. Arbeidszorg

16 Herent, de Wikke Scherpenheuvel, de Vlaspit Tienen, Delta Kortenaken, De Brabander Grimbergen, Den Diepen Boomgaard Tienen, Kringwinkel Hageland Vilvoorde, Kringwinkel Televil Tienen, IGO-W St-Pieters- Leeuw, Dilbeek, Halle, Kringwinkel Televil Halle, De Floere St-Genesius- Rode, Rodea VSA MBP  VLB Lennik, Magda BHV Grimbergen, De Raster Kortenberg, Job-Link Leuven, Leren Ondernemen Leuven, Magda L Leuven, Velo Bierbeek, Echo Tienen, Hestia Aarschot, Kringwinkel Hageland Diest, Kringwinkel Hageland Zellik, Haviland Legende: + combinaties Wespelaar, Kringwinkel Spit Heverlee, Kringwinkel Spit

17 Situering: Pilootproject voor 400 doorstroomtrajecten uit arbeidszorg (Vlaams gesubsidieerd) Vanuit het Vlaams Subsidie Agentschap Werk en Sociale Economie Partnerschap:Zorg: CAW, CGG Empowerment: Arbeidszorginitiatieven en Joblink 60 trajecten in Vlaams-Brabant -> 2 oproepen: 120 klanten! Doelstelling: Arbeidszorgmedewerkers oriënteren naar een vervolgtraject richting betaalde tewerkstelling in het normaal economisch circuit of maatwerk 3. Doorstroomtrajecten arbeidszorg (DAZ)

18 Resultaten Zeer wisselend afhankelijk van initiatief, tussen 0% en 35% Samenwerking staat nog in zijn kinderschoenen, nog veel leren van elkaar, privacy-beleid in verschillende organisaties is nog onvoldoende afgestemd en bemoeilijkt vlotte communicatie, … Overheid is onduidelijk over toekomst -> TAZ en DAZ moeten geïntegreerd worden in uitvoerings-besluiten van nieuw W²- decreet 3. Doorstroomtrajecten arbeidszorg (DAZ)

19 activeren van ‘patiënten’ op invaliditeit en mutualiteit naar re- integratie, bij voorkeur werk samenwerkingsverband tussen betrokken partners én opleidingsverstrekkers (VDAB CC en GOB’s) groeiscenario van 400 in 2012 naar 1500 in 2015? uitbreiding van doelgroep naar personen met een psychische kwetsbaarheid! goede resultaten totnogtoe -> 38% vindt werk na traject! openheid om regelgeving, procedures te vereenvoudigen 4. Samenwerkingsakkoord VDAB/GTB/RIZIV/VI’s

20 Ernstige gezondheidsproblematiek Vaak gecombineerd met bijkomende psychosociale moeilijkheden Niet mogelijk om te integreren op een werkvloer (betaald of < 13u onbetaald) Om allerlei redenen niet doorgestroomd naar een ander statuut Tijdelijk geen actieve begeleiding Herevaluatie na 2 jaar om van de afstand tot de arbeidsmarkt te herbepalen Voorlopig Niet Toeleidbaar

21 Start maatwerkdecreet is gestart op 1/4/2015 met volgende gevolgen: Éénzelfde regelgevend kader voor beschermde werkplaatsen en sociale werkplaatsen Indicering en communicatie via ICF-tool Een nieuwe/ nauwere manier van samenwerken -> opstart van vacatureconsulenten van VDAB ism met trajectbegeleiders van GTB Aandacht voor tewerkstelling van Buso-OV2- leerlingen en OV3- leerlingen met attest (geen getuigschrift) Evoluties

22 Bedankt!


Download ppt "Kader GTB Participatieladder Maatregelen arbeidsbeperking Partners Reguliere trajectbegeleiding W2: een aanzet in praktijk  Activeringsbegeleiding  Arbeidszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google