De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus bruginspecteur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus bruginspecteur"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus bruginspecteur
HOOFDSTUK 1.2 Belastingen op bruggen

2 Eenheden: ‘N’ versus ‘kg’

3 N : ‘Newton’ Een voorwerp met een massa van 1kg heeft een gewicht van 10N (afgerond). 1 N := 0.1 kg 1 kg:= 10 N 1 kN:= 100 kg 1 ton:= 10 kN Dus in het zwaartekrachtveld van de aarde, oefent een voorwerp met een massa van 1kg een belasting van 10N uit op een structuur dat dat voorwerp ondersteunt

4 Eigen gewicht en permanente lasten

5 Dragende structuur van de brug
gewapend en voorgespannen beton: 25 kN/m³ staal: 78,5 kN/m³ Vergelijk met water : 10 kN:m3

6 Permanente belastingen
afdichting, beschermlaag afdichting, eventuele tussenlaag of profileerlaag, onderlaag KWS, toplaag KWS, leuningen, vangrails,

7 Reserve voor permanente belastingen
Profileringsreserve (toekomstige aanpassingen) Aanpassingsreserve (onvolkomendheden bij de uitvoering)

8 Verkeersbelasting - wegverkeer

9 Vertikaal Voor 1987 Ik ga dit niet allemaal in detail uitleggen,
Belangrijk : in de loop der tijd konvooien aangepast Eurocode : zwaardere belastingen Naast controle voor gewone verkeerstoestanden worden bruggen die in reisroutes voor zware konvooien liggen daarop ontworpen. Men spreekt dan van een brug met een burgerlijke klasse bvb 900/150. Dit wil zeggen brug is geschikt voor doorgang van een konvooi met assen van 150 kN en in totaal 900kN wegend Of ander voorbeeld : burgerlijke klasse 1200/200

10 NBN B03-101: vanaf 1987 tot invoering Eurocode
Ik ga dit niet allemaal in detail uitleggen, Belangrijk : in de loop der tijd konvooien aangepast Eurocode : zwaardere belastingen Naast controle voor gewone verkeerstoestanden worden bruggen die in reisroutes voor zware konvooien liggen daarop ontworpen. Men spreekt dan van een brug met een burgerlijke klasse bvb 900/150. Dit wil zeggen brug is geschikt voor doorgang van een konvooi met assen van 150 kN en in totaal 900kN wegend Of ander voorbeeld : burgerlijke klasse 1200/200

11 NBN EN 1991-2:2004+ ANB:2011 (= Eurocode)
Ik ga dit niet allemaal in detail uitleggen, Belangrijk : in de loop der tijd konvooien aangepast Eurocode : zwaardere belastingen Naast controle voor gewone verkeerstoestanden worden bruggen die in reisroutes voor zware konvooien liggen daarop ontworpen. Men spreekt dan van een brug met een burgerlijke klasse bvb 900/150. Dit wil zeggen brug is geschikt voor doorgang van een konvooi met assen van 150 kN en in totaal 900kN wegend Of ander voorbeeld : burgerlijke klasse 1200/200

12 Horizontaal Remkracht en versnellingskracht - ‘remverband’
Middelpuntsvliedende kracht (voor bruggen met een kromming in planzicht)

13 Vermoeiings- belasting voor stalen bruggen

14 Openen en sluiten van beweegbare bruggen Spoorverkeer
Wegverkeer Openen en sluiten van beweegbare bruggen Spoorverkeer Wegverkeer Verkeer geeft aanleiding tot wisselende belasting. Passage van vrachtwagen over brug Passage van assen over een wegdekplaat/langsligger/dwarsdrager Hoe kleiner het belaste onderdeel, hoe kleiner het aandeel van eigen gewicht en hoe groter het aandeel van wisselende belasting, dus hoe kritischer op vermoeiing. Vermoeiingsproblemen bij wegbruggen: voornamelijk in wegdekplaat /langsliggers Openen en sluiten van beweegbare bruggen De elementen die de tegengewichtkist dragen of ondersteunen kunnen aan zeer grote wisselende belastingen onderhevig zijn.

15 Belasting door voet- en fietsverkeer

16 5kN/m2 Puntlast 10kN Bijkomend op voetgangersbrug: Onderhoudsvoertuig: 2 assen van 30 kN Accidentele aanwezigheid van voertuig (indien geen afschermingsconstructie): 1 as 40 kN en 1 as 80kN

17 Accidentele belastingen

18 Aanrijdingskrachten Onder de brug: op de landhoofden/pijlers/brugdek
Op de brug: op structurele elementen die boven brug uitsteken Op de brug: op de voetpadranden Op de brug: op de vangrails/NewJerseys

19 Aanvaringskrachten op de landhoofden/pijlers op het brugdek
bij beweegbare bruggen: - op de wrijfhouten - op de beveiligingsconstructies (dukdalven)

20 Sneeuwbelasting Niet maatgevend, tenzij bij beweegbare bruggen tijdens de bewegingscyclus.

21 Windbelasting Kan van belang zijn bij :
grote bruggen met ‘bovenstructuur’ : vakwerk /boog/vierendeel : in bepaalde gevallen wordt een windverband voorzien beweegbare bruggen : de wind op het brugdek in open stand zorgt voor vrij grote krachten op het bewegingsmechanisme en de vergrendeling in open stand

22 Temperatuurs- belasting
Vooral van belang voor de dimensionering van de oplegtoestellen en de voegen : deze moeten voldoende capaciteit hebben om de beweging tengevolge van de uitzetting of inkrimping onder temperatuursvariaties te volgen.

23 Uitzettingscoëfficiënt van beton en staal: 12*10-6 / °C
VOORBEELD: Stel men heeft een brug met overspanning van 60m, aan één zijde vast oplegtoestel aan de andere zijde beweegbaar oplegtoestel de voeg en de opleggingen zijn ingebouwd bij 10°C bij een stijging van 30 ° heeft men een verlenging van de brug van : 30°C x 60 m * / °C = 0,022 m

24 Krimp en kruip van beton
Betonkrimp = volumevermindering (= verkorting van de liggers) van het beton na het storten Kruip = met de tijd toenemende en blijvende vervorming van beton bij gelijkblijvende belasting Vooral van belang voor de dimensionering van de oplegtoestellen en de voegen en in hyperstatische constructies.

25 Grond- en waterdrukken

26 Gronddrukken zijn een functie van :
aard van de grond diepte verdichting verplaatsing van het steunvlak (actieve of neutrale gronddruk) bovenbelasting (door verkeer) snelheid / herhaling van de belasting enz…..

27 Belastingsproef Een belastingsproef op een brug wordt uitgevoerd in het kader van de controles die de voorlopige oplevering van de werken of die de ingebruikname van het kunstwerk voorafgaan.

28 Een belastingsproef op een brug heeft tot doel te onderzoeken
- het gedrag is van de brug of bepaalde onderdelen ervan, onder de belasting waarvoor ze in theorie is uitgerekend de kwaliteit is van de materialen met zorg verwerkt .

29

30 Men meet de doorbuigingen onder de verschillende belastingen en vergelijkt deze met de theoretische doorbuiging die men berekend is.

31

32

33

34 Men meet ook sz blijvende doorbuiging na het terug verwijderen van de belastingen
en controleert of deze niet te groot is, m.a. w. men checkt of de brug ‘terugveert’ na het verwijderen van de belastingen.

35

36


Download ppt "Cursus bruginspecteur"

Verwante presentaties


Ads door Google