De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kerk 2025 Waar een Woord is, is een weg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kerk 2025 Waar een Woord is, is een weg"— Transcript van de presentatie:

1 Kerk 2025 Waar een Woord is, is een weg
Sinds november 2014 denkt de generale synode van de Protestantse Kerk na over de toekomst van de Kerk. De generale synode heeft in drie vergaderingen over dit onderwerp gesproken. De toekomstvisie van de Protestantse Kerk in Nederland staat beschreven in definitieve versie van de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een Weg’ die in januari 2016 is verschenen.

2 Waar het op aan komt Back to basics
De nota begint met een verwijzing naar het verhaal van de uitzending van de leerlingen zoals het in het Marcus-evangelie staat: Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij hen de opdracht geen overtollige ballast mee te nemen. “Hij – Jezus - droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas, geen geld, alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar’ zei hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ (Marcus 6:8-9). In het Lucasevangelie staat dat de leerlingen op pad worden gestuurd om het koninkrijk van God aan te kondigen, om mensen tot inkeer te brengen, zieken te genezen en vrede te brengen. Deze begrippen verdienen een actuele vertaling.

3 Waarom kerk? In de kerk hoor ik woorden die ik nergens anders hoor
De kerk is een gemeenschap van mensen die elkaar aanvaarden in Jezus’ naam en die voor elkaar willen instaan. De kerk helpt me om te begrijpen wat ‘goed leven’ is. Vanuit die gedachte probeert Kerk 2025 vormen te vinden waarin deze inhoud tot zijn recht komt. Het geloof en de geloofsgemeenschap vragen om een organisatie van de kerk die deze ondersteunt. Regelen en vergaderen zou geloof en kerk ten goede moeten komen. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg gaan zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven. Zie punt 1 van de gesprekshandreiking.

4 De context van de kerk Zie deel 1 – Hoofdstuk 2 van de nota.

5 Vijftal kenmerken Seculiere samenleving Individuele keuze
Netwerksamenleving Digitale revolutie Globalisering Zie punten 2 en 3 van de gesprekshandreiking.

6 Een agenda voor de kerk Rond geloof Rond geloofsgemeenschap
Rond de diaconale en maatschappelijke presentie Zie Deel 1 – hoofdstuk 4 van de nota. Zie punt 4 van de gesprekshandreiking.

7 Deel II – Waar het naartoe gaat
In dit deel wordt gelet op de organisatie en inrichting van de Protestantse Kerk. “De vraag naar de kerk staat niet op zichzelf, maar volgt op de vraag hoe we kerk zijn en willen zijn.” Zie Deel II van de nota. Vooral de inleiding.

8 Het DNA van de Protestantse Kerk
Zie deel II – gedeelte A van de nota

9 Gestalte van de ene kerk
Het hoogste gezag in de kerk heeft Christus De kerk leeft van de genade van God De genade van God wordt tastbaar in doop en avondmaal De kerk is een kerk die zending heeft De kerk is een kerk die God belijdt als Vader, Zoon en heilige Geest De Bijbel is het bronboek van de kerk

10 Anders verder Transparantie, Ruimte, Eenvoud
Zie deel II – gedeelte IIB van de nota. In april 2016 bespreekt de generale synode de verdere uitwerking van de uitgangspunten van 'Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg'. Met name wat betreft de inrichting van de kerk. Voor nu willen we predikanten, kerkenraden en gemeenteleden vragen om vooral het gesprek over de inhoud te voeren. De gesprekshandreiking kan hierbij van dienst zijn.


Download ppt "Kerk 2025 Waar een Woord is, is een weg"

Verwante presentaties


Ads door Google