De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat huisartsen-in-opleiding (haio’s) Guy Gielis 14/12/2015 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat huisartsen-in-opleiding (haio’s) Guy Gielis 14/12/2015 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."— Transcript van de presentatie:

1 INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat huisartsen-in-opleiding (haio’s) Guy Gielis 14/12/2015 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw

2

3 PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe praktijkopleider vinden ? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

4 ICHO Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw (KULeuven – Universiteit Gent – Universiteit Antwerpen – Vrije Universiteit Brussel) een netwerk organisatie

5 ICHO: een netwerkorganisatie ± 900 aangestelde praktijkopleiders ± 630 huisartsen-in-opleiding 53 coördinatoren I.S.H.O. ICHO beheer secretariaat, boekhouding praktijkopleiding & seminaries opleidings- aanbod toetsing externe lesgevers, experten master- proef

6 stijgend aantal haio’s

7 contingent voor haio’s

8 OVERLEG EN PARTICIPATIE haio’s praktijkopleiders coördinatoren seminarie- groepen opleidings- vergadering regionaal overleg ‘t HOP vzw OVERSTAG vertegen- woordiger POC rechtstreekse kanalen: open deur, contacten, e-mail, telefoon, werkgroepen, stafvergaderingen, ombudspersoon,...

9 ‘t HOP vzw www.haio.be info@haio.be vertegenwoordigers in de POC (Permanente OpleidingsCommissie) vertegenwoordigers in elke staf/overleggroep vertegenwoordigers in de Hoge Raad vertegenwoordigers in SUi vzw algemene vergadering vzw ‘t HOP bestuursvergaderingen, werkgroepen een aanspreekpunt per seminariegroep

10 ‘t HOP verwelkomt uw bijdrage en medewerking !!!

11 ANDERE INSTANTIES: de universiteiten en het ICHO: –organisatie van de opleiding Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: –erkenning stages –toekenning beroepstitel FOD Volksgezondheid: –erkenning stagemeesters RIZIV: –vergoedingen en nomenclatuur SUi vzw : –vergoedingen en sociaal-rechtelijke adm. Orde der Artsen –deontologie

12 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

13 PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe praktijkopleider vinden ? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

14 ACCENTEN IN DE OPLEIDING: « reflectieve praktijkstages »: leren + werken inter-actief: samen al doende zelfverantwoordelijkheid: zelf aansturen, maar procesmatig bewaakt congruent in het volledige netwerk attitude van levenslang leren wetenschappelijk onderbouwd

15 REFLECTIEF LEREN IN EEN NETWERK haio PO coördinator seminariegroep plannigs- vergadering seminariegroep coördinator regionaal staflid ROCS..............

16 ZELFSTURING en LEVENSLANG LEREN: persoonlijke leeragenda zelf kiezen: praktijkopleider, aanvullende stages, opleidingsmodules, internetondersteunde modules en fora, thema project masterproef, welke casussen,..... zelfstudie: casussen voorbereiden en nabespreken het bijhouden van een eigen portfolio zelfanalyses: leeragenda, PUN/PAM/DEN, kritische gebeurtenis, visgraat-analyses, zelfreflecties,... intervisie in groep aandacht voor zelfzorg

17 HET OPLEIDINGSPROGRAMMA VOOR DE HAIO: 24 maanden praktijkstages eventueel aanvullende stages 51u intervisiesessies per jaar (min. 40u per jaar aanwezig !) opleidingsmodules per thema (life of via internet) een masterproef: een project zelfstudie toetsen/examens

18 PRAKSTIJKSTAGES VOOR DE HAIO: bij een huisarts-praktijkopleider: contracten voor 12 maanden (te verlengen) bij een ziekenhuis-praktijkopleider: min. 6 maanden en max. 12 maanden in totaal in het buitenland: enkel bij een huisarts- opleider: min. 6 maanden en maximum 12 maanden ontwikkelingssamenwerking of wetenschappelijke onderzoek: 1/4

19 AANVULLENDE STAGES in functie van de leeragenda van uzelf als haio: –bij een geneesheer-specialist –kinesitherapeute, diëtiste,... –centrum voor geestelijke gezondheidszorg,... –Kind & Gezin –apotheek –..... – week uitwisseling met Nederlandse aio

20 “SEMINARIES” = INTERVISIE tweewekelijks, op dinsdagnamiddag een groep van 12-tal haio’s begeleid door getraind en ervaren coördinator leeragenda, casussen, literatuur, reflecties, belevingen, praktijkprojecten, zelfzorg,.....

21 CENTRAAL OPLEIDINGSAANBOD TOB = 3u op dinsdagnamiddag TOL = x aantal keren 3u iTOL = internetondersteunde opleidingsmodules werkwinkel vaardighedentraining online informatiepakketten

22 OPLEIDINGSAANBOD inventaris op de ICHO-website zich online kunnen inschrijven vanaf begin september vrij te kiezen i.f.v. persoonlijke leeragenda bij aanvang: max. 4 inschrijvingen (uitzonderingen aanvragen aan het ICHO-secretariaat) bij inschrijving wordt ook aanwezigheid verwacht !

23 DE MASTERPROEF een project + scriptie + mondelinge presentatie + mondelinge verdediging

24 PROJECT: met promotor (ZAP) voldoende uitgewerkt en wetenschappelijk onderbouwd; ondersteuning vanuit het ICHO academische beoordeling praktijkgerichtheid blijft primordiaal

25 ELEKTRONISCH OPLEIDINGSPORTFOLIO: archivering van bestaande leeractiviteiten kritische reflectie op leren en functioneren gebruiksvriendelijke uitwisseling tussen haio – praktijkopleider – coördinator netwerk-leren voldoen aan stageboekje voor de Erkenningscommissie van de FOD Volksgezondheid vergemakkelijken begeleiding

26 EXAMENS JAAR 8 2 uitgewerkte casussen voorleggen: (die je kan meenemen naar mondeling examen in jaar 9) elktronische kennistoets + reflectie erover: 160 multiple choice vragen - vrijstelling in jaar 9 indien geslaagd stationsproef (8 stations van 12’) masterproef: aanvraag ethisch comité opstellen evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en uw portfolio (25%) (hiervoor voldoende moeten hebben om jaar 9 te mogen starten)

27 EXAMENS JAAR 9 (full credit system; geen graden !) mondeling examen: 2 x 30’ voor 2 verschillende jury’s met 2 examinatoren elektronische kennistoets: 160 multiple choice vragen beoordeling van 3 video-opnames van consultaties masterproef: (60% scriptie, 20% presentatie, 20% verdediging) evaluatie van de praktijkstages en de seminaries (75%) en uw portfolio (25%)

28 TIJD OM TE LEREN ? elke dinsdagnamiddag + dinsdagavond + een blok van 4u op een ander moment: tijd beschikbaar voor zelfstudie (cfr. aanstellingscriteria en opleidingsovereenkomst) min. gemiddeld 10 prestaties per dag en max. gemiddeld 15 prestaties per dag cfr. aanstellingscriteria voor de praktijkopleiders bewaking via evaluaties van de haio’s cfr. Ministeriëel Besluit en huishoudelijk reglement SUi Richtlijn van de FOD Volksgezondheid: min. 38u en max. 48u werken per week (exclusief wachten) (geen opting-out clausules nodig)

29 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

30 PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe een praktijkopleider vinden? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

31 SOLLICITEREN/SELECTEREN online CV en voorkeuren haio’s online praktijkvoorstellingen inschrijving contactavond inschrijving contactavonden + 10 voorkeuren OP 8 voorstellen haio’s CONTACT- AVONDEN bijkomende gesprekken, meelopen,... 07/03/16: contracten en aanmelding

32 HAIO’s EN PRAKTIJKOPLEIDERS KIEZEN ZELF !!! GEEN matching

33 Hoe een praktijkopleider kiezen ? contactavonden met praktijkopleiders begin maart: a.h.v. uw voorkeuren + at random zoekfunctie op online praktijkvoorstellingen: www.ICHO.be: opleidingspraktijken (misschien niet 100% up to date !)www.ICHO.be

34 sollicitatie-/selectieronde 2016-2017 online profielen 10 voorkeuren PO’s kiezen 8 kand. 25/01-07/0208/02-14/0215/02-21/02 matching & planning planning online contactavonden 22/02-26/02 29/0201/03-03/03 contract beschikbaar ….. contacten/meelopen … aanmelding 07/03 15/06

35 TIMINGS (1) 25/01–07/02: PO’s vullen online profielen en inschrijving contactavond in 08/02-14/02: (kandidaat-)haio’s vullen online profielen en 10 voorkeuren in + inschrijving voor contactavonden 15/02-21/02: PO’s kiezen online 8 voorkeuren 22/02-06/02: computer en secretariaat plannen contacten 29/02: lijst contacten en planning online 01/03-04/03: 6 contactavonden

36 TIMINGS (2) vanaf 07/03: contracten zijn beschikbaar 04/03-31/05: kans tot verdere contacten en meelopen in de praktijk 07/03-15/06: online zichtbaar wie nog beschikbaar is 07/03: lijst met in spoed aangestelde PO’s mei/juni: oplijsten van nog zoekende (kandidaat-) haio’s en praktijkopleiders 15/06: uiterste datum aanmelding

37 CONTACTAVONDEN 6 locaties: 19u30-22u –di 01/03/15: Gent: KAHO Sint Lieven Diepenbeek: UHasselt –woe 02/03/15: Antwerpen: Plantijn HS –do 03/03/15: Leuven: UZ Gasthuisberg Brugge: Vives - vrij 04/03/15: Jette: UZ haio’s kunnen zich inschrijven voor verschillende regio’s, PO’s enkel op 1 plaats aanwezig, PO’s van eenzelfde praktijk interviewen samen

38 CONTACTAVONDEN elke haio 4-tal geplande contacten (a.h.v. voorkeuren + at random uit 8 voorkeuren van PO’s) 10 minuten per kennismakingsgesprek + 5’ overlegtijd en tijd om te wisselen nadien “vrije contacten”: iedereen kan met iedereen verder kennismaken

39 PROFIELEN: WAT INVULLEN ?

40 WAT INVULLEN ? basis informatie uw voorkeuren i.v.m. uw opleiding inschrijving voor een of meerdere contactavonden uw 10 voorkeuren voor een speeddate per contactavond

41 VOORKEUREN liefst i.f.v. uw leeragenda !!! deeltijdse opleiding ? vereiste talenkennis ? specifieke interessen ? (Kind&Gezin, CRA, sportgeneeskunde, kansarme buurt, studente, allochtonen, wetenschappelijk onderzoek, beleidsfunctie, …) willen associëren nadien ? praktijkvorm: solo – netwerk – groep regio: 60 zorgregio’s Vlaams Agentschap …

42 60 ZORGREGIO’S

43 BESCHIKBARE OPLEIDINGSPRAKTIJKEN best: via zoekmotor + beschikbaarheid lijst met online praktijkvoorstellingen: alle aangestelde praktijkopleiders; NIET ALLE PO’s hiervan zijn ook effectief beschikbaar dit jaar !!! niet alle online praktijkvoorstellingen zijn 100% up-to-date

44 opleidingspraktijken online bekijken

45 ONLINE PRAKTIJKVOORSTELLING

46 COMBINEER UW BRONNEN vroegere informatie (stages,...); dan hoef je niet per se deze praktijkopleider aan te duiden voor een gesprek op de contactavonden contactavond: geplande contacten contactavond: vrije contacten vrije contacten a.h.v. online profielen nadien informatie van vorige haio’s,... tweede gesprekken, meelopen in de praktijk,...

47 GRAAG UW GOODWILL I.V.M. DE PERIODE CONTACTEN

48 GRAAG DE BELEEFDHEID OM ANTWOORD/INFORMATIE TE GEVEN

49 GRAAG SNEL ONLINE AANMELDEN + online aanmelden bij welke PO je start + PO krijgt per kerende e-mail om online te fiatteren + na fiat wordt profiel van PO en haio als niet beschikbaar gemarkeerd + het secretariaat stuurt automatisch 5 ex. van contracten naar de haio ter ondertekening

50 MET DANK !

51 HOE SOLLICITEREN ? solliciteren: telefonisch, per e-mail, per brief, live contact,... kennismakingsgesprek: –eigen leeragendapunten –elementen van het contract overlopen –eigen interessen/gevoeligheden/.... –thema masterproef enkele uren meelopen als kennismaking ?

52 SOLLICITEREN eerlijk en open, maar niet naïef laat de praktijkopleider ook praten klikt het ? informatie vragen aan vorige haio’s, stafleden,...

53 HOE SOLLICITEREN ? cfr. toelichting van ‘t HOP vzw : hoe solliciteren ? (www.haio.be)www.haio.be cfr. brochure “hoe word ik huisarts ?” informatie mogen vragen aan stafleden of aan ICHO-medewerkers werkwinkel/training erover mogen aanvragen

54 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

55 PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe praktijkopleider vinden ? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

56 standaard opleidingsovereenkomst: ** cfr. www.ICHO.be (startpagina–brochures) specimenwww.ICHO.be duidelijke afspraken niet eenzijdig kunnen stopzetten ! geen patiënten mogen ontnemenvan opleidingspraktijk

57 SUI GENERIS STATUUT naar analogie van de ASO’s: een sui generis statuut: beperkt aantal rechten van werknemers officiële werkgever is een vzw (SUi vzw ) (gefinancierd door RIZIV en praktijkopleiders) bruto maandvergoeding: 2 870,40 euro en 2 980,79 verplaatsingsvergoeding:110,40 euro per maand wachtvergoeding (>120u): xyz euro per uur RSZ werknemer4,7% netto maandinkomen:ongeveer 1900 euro betaalde medische nevenactiviteiten zijn NIET toegelaten !

58 wachtvergoedingen: bij een huisarts-praktijkopleider: –eerste 120u wacht (60u tarief 1 en 60u tarief 2) zitten vervat in het basispakket (geen extra vergoeding !) –tarief 1: 11,04 euro (ma 8u tot zaterdag 8u) tarief 2: 22,08 euro (za 8u – ma 8u, + feestdagen) –een maximum van 180u aan tarief 1 én een maximum van 180u aan tarief 2 extra betaalde wachturen bij een ziekenhuis-praktijkopleider: –geen 120 u in basispakket !; elke wacht wordt betaald –13,25 euro/u: inslapende wacht weekend/feestdagen – 7,73 euro/u: inslapende wacht werkdagen – 5,52 euro/u: toerwacht weekend/feestdag

59 sui generis statuut sociale rechten: –ziekte: mutualiteitsuitkering –arbeidsongevallen, invaliditeit –15 weken bevallingsverlof –kinderbijslag –kraamgeld –moederschapsvergoeding –moederschapshulp cheques –vaderschapsverlof (10 dagen) –omstandigheidsverlof NIET voorzien: werkloosheidsuitkering, wettelijk pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, onkostenvergoedingen, palliatief verlof, …

60 sui generis statuut 36u voor klinisch werk zo efficiënt mogelijk max. 6u avondconsultaties (na 18u) geen zaterdagvoormiddagen, tenzij compensatie in de werkweek praktijkwachten facultatief, in onderling overleg, niet vergoed 12 u recuperatie voor wacht/werk >12u indien volgende dag een werkdag is extra compensatieverlof indien de haio de PO vervangt gedurende meer dan 20 dagen tijdens diens vakantie omstandigheidsverlof extra-legale groepsverzekering: aanvulling bij overlijden en invaliditeit afwezigheden en wachten ingeven via e-salsa

61

62 zwangerschapsverlof geen nachtarbeid vanaf week 26 15 weken bevallingsverlof: max. 6 weken vóór, min 9 weken na plus facultatief: aanvullende weken borstvoedingsverlof tot max. 15 weken na bevallingsdatum verlenging van de stageduur: Erkenningscommissie beslist; nieuw KB: 15 weken worden gedoogd; geen verlenging

63 Hoe prestaties aanrekenen ? Als de PO bereikbaar is: + op de boekjes van de PO, tarief 003/004 + aparte boekjes voor haio, vooraf getekend door PO + haio tekent “in opdracht van” + haio én PO ondertekenen en stempelen als de PO niet bereikbaar is (vakantie,…) –werkt haio op eigen boekjes, tarief 001/002

64 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

65 PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe praktijkopleider vinden ? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

66 PRAKTISCHE TO DO’s: begin maart: contactavonden maart/april/mei: verdere contacten en eventueel meelopen goedkeuring stageplaats vragen aan het ICHO ten laatste vóór 15 juni; (indien NIET starten: ook graag meedelen !) ICHO-secretariaat stuurt u 5 ex. contracten op; terugsturen: –1 aan ACERTA –1 aan Erkenningscommissie –3 voor de Orde van Geneeskunde (ter visum) FOD stuurt visum op na uw proclamatie (post + e-health) eind juni: Decanen beslissen over contingentering na de proclamatie u inschrijven bij de Orde van Geneeskunde (provincie waar u zal werken) DRINGEND ! –bewijs van goed gedrag en zeden –voorlopig promotiebewijs –visum van de FOD Volksgezondheid

67 PRAKTISCHE TO DO’s (2): begin juli aan de Erkenningscommissie bezorgen: –volledig ingevuld en ondertekend stageplan (voor 2 jaar!!) –uw inschrijving bij de Orde –eventueel uw attest EKG –(niet geviseerd) exemplaar opleidingsovereenkomst –copie getuigschrift diploma en geschiktheidsattest huisartsgeneeskunde –inschrijving wachtkring (mag later toekomen) het RIZIV bezorgt u dan automatisch uw RIZIV-nummer 005/006 (per post op uw domicilieadres); (zoniet zelf gaan afhalen)

68 PRAKTISCHE TO DO’s (3) Starten op 1 augustus, 1 september of 1 oktober (volledige maanden zijn vereist) DIMONA-aangifte bij ACERTA vóór start contract !!! Inschrijven aan een universiteit: zowel voor het achtste jaar als voor het negende jaar (telkens voor 60 studiepunten) Uw opleidingsovereenkomst (+volledige versie WOP !) in drievoud naar de Orde om te laten viseren zich inschrijven bij een ziekenfonds (ondertekend door SUi vzw )

69 PRAKTISCHE TIMINGS augustus: u ontvangt alle verdere informatie vanuit het ICHO-secretariaat september: contact opnemen met uw coördinator september: gemeenschappelijk onthaal per provincie

70 VRAGEN/BEMERKINGEN ?

71 PROGRAMMA: voorstelling master huisartsgeneeskunde en context het opleidingsprogramma hoe een praktijkopleider vinden? sociaal statuut praktische afspraken aanspreekpunten

72 INFORMATIE NAKIJKEN ? www.ICHO.be – deze presentatie –infostek: startpagina: brochures: Hoe word ik huisarts ? standaard opleidingsovereenkomst –FAQ, formulieren, links,... specifiekere informatie op later tijdstip: vraag maar !!!

73 ICHO-website

74 Contactpersonen : uw praktijkopleider uw coördinator uw promotor Alle praktische informatie: secretariaat: icho@icho.be 016/37 68 52icho@icho.be Vragen/suggesties voor ‘t HOP vzw : www.haio.be info@haio.bewww.haio.beinfo@haio.be Ombudsman: jo.goedhuys@med.kuleuven.be 016/37 72 98jo.goedhuys@med.kuleuven.be Algemeen, conflicten, …: guy.gielis@icho.be 016/37 90 10guy.gielis@icho.be *** cfr. ook de “wie is wie” op de infostek www.ICHO.be

75 veel gebruikte afkortingen: PO praktijkopleider haio huisarts-in-opleiding STACO stagemeester-coördinator ROCS regionaal overleg coördinatoren - staflid OV opleidingsvergadering (in regionale groepen PO’s) WOP werk- en opleidingsplan TOB thematische opleidingsbijeenkomst TOL thematische opleidingslijn iTOL internet ondersteunde opleidingslijn ……

76 VRAGEN/BEMERKINGEN ?


Download ppt "INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat huisartsen-in-opleiding (haio’s) Guy Gielis 14/12/2015 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw."

Verwante presentaties


Ads door Google