De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de infoavond van groep 6. Met plezier naar school gaan, daar gaat het om!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de infoavond van groep 6. Met plezier naar school gaan, daar gaat het om!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de infoavond van groep 6

2 Met plezier naar school gaan, daar gaat het om!

3 Visie van Het Venster  Talentontwikkeling.  Leren leren.  Samenwerking leerkracht-ouders-kind.  Gevoel ergens bij te horen.  Respectvolle omgang.

4 n Respect tonen voor elkaar “Voor groot en klein zullen we aardig zijn” n Gedrag binnen en buiten het schoolgebouw “De school is binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet” n Verantwoordelijkheid voor de omgeving en voor de materialen “We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen” Kapstokregels Vanuit respect, veiligheid en verantwoordelijkheid besteden we in iedere klas aandacht aan de volgende 3 hoofdafspraken:

5 Typetuin

6 Sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding n Zorgen voor rust. n Structuur en duidelijkheid. n Vaste regels en routines. n Voorspelbaar gedrag van de leerkracht. n Zorg voor eigen spullen.

7 Rekenen “Pluspunt” n Werken op niveau n Blauwe boek / Gele boek n Domeinen: –Getallen en getalrelaties –Hoofdrekenen –Cijferen –Meten, tijd en geld –Meetkunde –Breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen –Tabellen en grafieken

8 Taal “Taal op maat” “Taal op maat” n Synchroon aan spelling. n Elke vier weken een nieuw thema. n Taalaspecten. n Afwisselend leerkrachtgestuurd (lesboek) en zelfstandig (werkboek). n Remediëring en verrijking: extra opdrachten en projecten achter in het boek, pluswerkboek. n Woordenboek!

9 Spelling “Spelling op maat” “Spelling op maat” n Synchroon aan taal. n Afwisselend leerkrachtgestuurd en zelfstandig. Gemaakt in een werkboek. n Drie oefendictees per thema. Ter afsluiting een controledictee. n Spellingmaatje n Remediëring en verrijking: extra opdrachten en achter in het werkboek, pluswerkboek.

10 Lezen “Estafette” n Technisch lezen. n Werken op niveau. n Twee keer per week. n Afwisselend: werkboek – leesboek. werkboek – leesboek. n Vrij lezen blijft (ook thuis) zeer belangrijk!

11 Lezen Lezen “Goed gelezen!” n Begrijpend lezen n Elke week een boekles en tijdens ZW een bakles. Overig: n Voorlezen n Elke dag thuis lezen!!

12 Schrijven “Pennenstreken” n Remediërende functie. n Ook tempo schrijven. n Reflectie op eigen schrijfresultaten.

13 Zelfstandig werken n Verantwoordelijkheidsgevoel! n Vragenkaartje n Time-timer n Mapje: alle spullen bij elkaar n 1 taak per dag n Klaar? kieskast Weektaak niet af? Vrijdag mee naar huis, maandagochtend weer AF op school! Weektaak niet af? Vrijdag mee naar huis, maandagochtend weer AF op school!

14 Aardrijkskunde en Geschiedenis n 5 thema’s per jaar n Na elk thema een toets n Koppeling: geschiedenis – aardrijkskunde n Bakkaarten n Wisseling lesboek, werkboek en filmpjes n AK: Les 3 altijd topografie (Nederland) n Extra topografie tijdens ZW

15 NatuNiek “NatuNiek” brengt natuur en techniek tot leven! n Vier thema’s per jaar: gezondheid, bewegen, planten en dieren, techniek helpt jou. n Projectlessen n Na elk thema een toets. n Thematafel inrichten.

16 Gym n Dinsdag: materiaalles n Woensdag: spelles n Kleding en schoenen voorzien van naam n Grote tas waar alles goed in past. n Gymspullen kwijt? n Gymspullen vergeten?

17 Engels n Per jaar zijn er 15 recente liedjes bestaande uit 2 lessen (lesson A en lesson B). n 45-60 minuten. n Na elk lied een toets: woorden en zinnen. n Drie vaardigheidstoetsen per jaar (na elke 5 liedjes): spreken, lezen en luisteren.

18 Muziek “Moet je Doen” n Zingen n Luisteren n Muziek spelen n Muziek vastleggen n Bewegen op muziek

19 Verkeer “Wijzer door het verkeer” n Wekelijks één les verkeersonderwijs n 9 thema’s n 4 keer een toets n Onderwerpen zoals voorrang, verkeersborden en tekens

20 “Uit de kunst” n Handvaardigheid en tekenen wisselen elkaar af. n Losse opdrachten, rondom een thema. n Verschillende technieken en materialen. n Eigen creativiteit is erg belangrijk. Handvaardigheid en tekenen

21 SEO/Levensbeschouwing “Goed Gedaan!” n Sociaal Emotionele Ontwikkeling. n Elke les staat er één thema centraal. n Zelfvertrouwen, relativeren, zelfkennis, zelfbeheersing, bewust keuzes maken, verplaatsen in anderen, omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, weerbaarheid, samen spelen/werken, samen op internet, omgaan met media-informatie. Levensbeschouwing: We werken tijdens projecten over belangrijke begrippen zoals: vriendschap, eerlijk zijn, respect enz.

22 Spreekbeurt/boekenbeurt n Duur: ongeveer 10/15 minuten n Onderwerp spreekbeurt: eigen keuze n Informatie verzamelen: boeken/internet n Materialen meebrengen n Met begeleiding van ouders n Boekenbeurt: boek eigen keuze. n Zie infobrieven

23 Rapport n November gesprek leerkracht-ouder (geen rapport) n Februari 1e rapport en gesprek n Juli 2e rapport en een gesprek op aanvraag gesprek op aanvraag n Opmerkingen alleen indien nodig. indien nodig. n Alleen punten ingevuld indien van toepassing. indien van toepassing. n AVI en Cito gegevens

24 Extra zorg in de klas “Groepsplannen” Werken met: n Drie niveaugroepen n Compacten n De computer n Extra werkboekjes n Extra handen in de klas

25 Ouders n Klassenouder n Ouders die kunnen helpen bij andere schoolse activiteiten * Dinsdagochtend 6 oktober Vincentre Nuenen n Ziekmelding

26 Bedankt voor uw aandacht! Zijn er nog vragen? Hulpouders graag even uw naam en gegevens noteren op het blad achter in de klas. Alvast bedankt!


Download ppt "Welkom op de infoavond van groep 6. Met plezier naar school gaan, daar gaat het om!"

Verwante presentaties


Ads door Google