De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herderlijke zorg – De grote Herder als ons Voorbeeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herderlijke zorg – De grote Herder als ons Voorbeeld."— Transcript van de presentatie:

1 Herderlijke zorg – De grote Herder als ons Voorbeeld

2 Zorg ervoor dat u uw schapen goed kent, richt uw hart op de kudden. Want rijkdom is er niet voor eeuwig, of zal een diadeem van generatie op generatie blijven? (Spr. 27:23)

3 „Herder-versen“ (twee uit een groot aantal) “Het is zo met mij geweest: overdag werd ik gekweld door de hitte, 's nachts door de kou, zodat de slaap van mijn ogen week.” „Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand.”

4 „Herder-versen“ (twee van een groot aantal) Jakob (Genesis 31:40) David (Asaph;Psalm 78:72)

5 Wat heb ik daarmee te maken? En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars (Ef. 4:11) Hoed de kudde van God die bij u is (1 Petrus 5:2)

6 Wat heb ik daarmee te maken? Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. (Joh. 21:15) volg dan de sporen van de schapen en weid uw geiten bij de woningen van de herders. (Hooglied 1:8)

7

8 Wat heb ik daarmee te maken? Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. (Gal. 6:2)

9 Jezus Christus – de grote Herder als ons Voorbeeld Ezechiël 34:11-16

10 „Zie, Ik zal Zelf“ („Siehe, ich bin da“) – ‚er zijn‘, ter beschikking staan, als men je nodig heeft

11 Ezechiël 34:11-16 „Zie, Ik zal Zelf“ – bereidwilligheid,vrijwilligheid tot herderdienst => Er bestaan geen „dwangarbeiders“ in het werk des Heeren

12 Ezechiël 34:11-16 „naar Mijn schapen vragen “ – vergeet het niet: de gelovigen zijn de schapen van de HEERE (niet van ons)!

13 Ezechiël 34,11-16 „vragen“ => aandacht voor de persoon van de broeder of de zuster

14 Ezechiël 34,11-16 „naar ze op zoek gaan“ (en naar hen omzien) => Belangstelling voor het probleem van mijn broeder of zuster

15 Joseph – een „herder“ in de gevangenis. Hij vroeg aan de hovelingen van de farao, die met hem in het huis van zijn heer gevangen zaten: Waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? Ze zeiden tegen hem: We hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen: Is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. (Gen. 40:7-8)

16 Het werk van een herder Ik zal Mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn. (vs.10) Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken.(vs. 12) Ik zal Mijn schapen verlossen, zodat ze niet meer tot een prooi zullen zijn (vs. 22) => Redden uit dreigende gevaren (bijv. Kol. 2:8)

17 Het werk van een herder „Ik zal ze uitleiden“ => Hulp in en uit speciale nood.

18 Het werk van een herder „bijeenbrengen“ => verzamelen van de (ene) kudde ( de vijand verstrooit)

19 Het werk van een herder „ze brengen naar hun land“ => de gelovigen helpen om hun ware christelijke positie te leren verstaan

20 Het werk van een herder „Ik zal ze weiden“ => geestelijk voedsel geven

21 thema: „weiden“ „goede weide“ (V.14) => in tegenstelling tot de weideplaatsen van deze wereld

22 thema: „weiden“ „in de voortreffelijkste weide (HSV); een vette weide (NBG) “ => genoeg & passend voor iedere fase van geestelijk groei en elke toestand van de ziel

23 thema: „weiden“ „op de bergen van Israël“ => speciale gelegenheden om de Bijbel te bestuderen (bijv. Conferenties, ontmoetingsdag, kampen etc.)

24 thema: „weiden“ „bij de stromen“ (SV); „bij de beekbeddingen (NBG)“ => ook in ons dagelijks leven

25 thema: „weiden“ „in alle bewoonbare plaatsen des lands“ (SV) => in de huizen van de gelovigen

26 thema: „weiden“ „en Ik zal ze Zelf doen neerliggen“ => innerlijke & uiterlijke rust, om Gods Woord op te nemen „Drive-In“

27 problemen in de kudde „Het verlorene zal Ik zoeken“ => 1. „Mijn volk – het waren verloren schapen. Hun herders hadden hen misleid” (Jeremia 50:6)

28 problemen in de kudde 2. => „Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten.” Psalm 119:176

29 problemen in de kudde „het afgedwaalde (das Versprengte = wat uit elkaar is geslagen) zal Ik terugbrengen “ 1. “Israël is een opgedreven schaap, leeuwen hebben het opgejaagd.” (Jeremia 50:17 => activiteit van de vijand)

30 problemen in de kudde “Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben, wanneer Ik hen onder de heidenvolken verspreid en hen in die landen verstrooi.” Ezechiël 12:15 => oordeel van God

31 problemen in de kudde „ het gebrokene zal Ik verbinden “ => Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE,...Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.” Hosea 6:1

32 problemen in de kudde “Er zijn er die als met dolksteken praten, ondoordacht, maar de tong van de wijzen betekent genezing.” (HSV); “Daar is een, die woorden als steken van een zwaard onbedachtelijk uitspreekt; maar de tong der wijzen is medicijn. (SV) -Spr. 12:18

33 problemen in de kudde „en het zieke zal Ik versterken”  „en (Hij) genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.” (Matth. 9:35)  “Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.” (Matth 9:12)

34 problemen in de kudde „maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd” (1 Tim. 6:4) „de gezonde leer“; „gezond in het geloof“ (Titus 2:1-2)

35 De zwakken Dat men het moet opnemen voor de zwakken (Hand. 20:35); of: de zwakken terzijde moet staan (Voorh. Vert.) Aanvaard dan wie zwak is in het geloof (Rom. 14:1) En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos (of: ongeregeld) leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen, en met allen geduld te hebben (1 Thess. 5:14).


Download ppt "Herderlijke zorg – De grote Herder als ons Voorbeeld."

Verwante presentaties


Ads door Google