De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERKGROEP 1 Eigendomssituatie opstallen. SAMENSTELLING WERKGROEP Paul ten Dam – gemeente Groningen Jelle Zwart – gemeente Groningen Ad Molenaar – sportkoepel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERKGROEP 1 Eigendomssituatie opstallen. SAMENSTELLING WERKGROEP Paul ten Dam – gemeente Groningen Jelle Zwart – gemeente Groningen Ad Molenaar – sportkoepel."— Transcript van de presentatie:

1 WERKGROEP 1 Eigendomssituatie opstallen

2 SAMENSTELLING WERKGROEP Paul ten Dam – gemeente Groningen Jelle Zwart – gemeente Groningen Ad Molenaar – sportkoepel Robert ten Berge – sv Lycurgus Paul ten Dam – gemeente Groningen Jelle Zwart – gemeente Groningen Ad Molenaar – sportkoepel Robert ten Berge – sv Lycurgus

3 OPDRACHT Inventariseer bij welke verenigingen onduidelijkheid t.a.v. het clubgebouw en andere opstallen bestaat. Wat zijn de oplossingsmogelijkheden voor de onduidelijkheid en in hoeverre kan het vestigen van een zekerheidsrecht hier aan bijdragen? Formuleer een advies aangaande welk zakelijk recht voldoende duidelijkheid schept over de gebruikssituatie van de opstallen in het bijzonder het clubgebouw en tevens de mogelijkheid biedt aan de vereniging om zelf bij de bank een hypotheek verstrekt te krijgen. Geef aan welke rol de gemeente hier in zou moeten spelen. Inventariseer bij welke verenigingen onduidelijkheid t.a.v. het clubgebouw en andere opstallen bestaat. Wat zijn de oplossingsmogelijkheden voor de onduidelijkheid en in hoeverre kan het vestigen van een zekerheidsrecht hier aan bijdragen? Formuleer een advies aangaande welk zakelijk recht voldoende duidelijkheid schept over de gebruikssituatie van de opstallen in het bijzonder het clubgebouw en tevens de mogelijkheid biedt aan de vereniging om zelf bij de bank een hypotheek verstrekt te krijgen. Geef aan welke rol de gemeente hier in zou moeten spelen.

4 AFBAKENING Wel: Verenigingsaccommodaties Kleedkamers Niet: Sportaccommodaties (hallen, velden, zwembaden etc.) (Huur)vergoedingen en andere al dan niet doorberekende kosten Wel: Verenigingsaccommodaties Kleedkamers Niet: Sportaccommodaties (hallen, velden, zwembaden etc.) (Huur)vergoedingen en andere al dan niet doorberekende kosten

5 FEITELIJKE SITUATIE Gebouwen op grond van de gemeente Groningen, zoals: – Clubgebouwen –Kleedkamers –Dug-outs –Tribunes Gebouwd door sportverenigingen of de gemeente Natrekking Economisch vs. juridisch eigendom De verenigingen gedragen zich als eigenaar Gebouwen op grond van de gemeente Groningen, zoals: – Clubgebouwen –Kleedkamers –Dug-outs –Tribunes Gebouwd door sportverenigingen of de gemeente Natrekking Economisch vs. juridisch eigendom De verenigingen gedragen zich als eigenaar

6 OPSTALRECHT Zekerheidsrecht voor zelfgebouwde verenigingsaccommodaties Voordelen voor de vereniging: –de opstal kan worden opgenomen op de balans –er kan in principe hypotheek op gevestigd worden Wordt door middel van een notariële akte ingeschreven bij het kadaster. Degene met het opstalrecht wordt voor de loop van de overeenkomst eigenaar van de opstal, maar niet van de grond. Zekerheidsrecht voor zelfgebouwde verenigingsaccommodaties Voordelen voor de vereniging: –de opstal kan worden opgenomen op de balans –er kan in principe hypotheek op gevestigd worden Wordt door middel van een notariële akte ingeschreven bij het kadaster. Degene met het opstalrecht wordt voor de loop van de overeenkomst eigenaar van de opstal, maar niet van de grond.

7 VOORWAARDEN Voorwaarden met betrekking tot: Duur van het opstalrecht Overdracht van het opstalrecht Eisen ten aanzien van veiligheid en staat van het gebouw Bij ver- en nieuwbouw: Het clubgebouw moet qua omvang, functie en uiterlijk passen op het sportpark Vergoeding in geval van beëindiging van het opstalrecht In principe zou een club die een clubgebouw van de gemeente huurt het ook kunnen overnemen. Dit wordt in een later stadium onderzocht Voorwaarden met betrekking tot: Duur van het opstalrecht Overdracht van het opstalrecht Eisen ten aanzien van veiligheid en staat van het gebouw Bij ver- en nieuwbouw: Het clubgebouw moet qua omvang, functie en uiterlijk passen op het sportpark Vergoeding in geval van beëindiging van het opstalrecht In principe zou een club die een clubgebouw van de gemeente huurt het ook kunnen overnemen. Dit wordt in een later stadium onderzocht

8 FINANCIERBAARHEID Doordat verenigingen nu zekerheid hebben ten aanzien van hun accommodaties zullen zij in de toekomst willen investeren: De gemeente is bereid om borg te staan Investeringsregeling zal alsdan worden afgeschaft. Eenduidige voorwaarden voor financiering Vereniging moet ook eigen kapitaal inbrengen Verenigingen dienen gelden te reserveren voor ver- en nieuwbouw Doordat verenigingen nu zekerheid hebben ten aanzien van hun accommodaties zullen zij in de toekomst willen investeren: De gemeente is bereid om borg te staan Investeringsregeling zal alsdan worden afgeschaft. Eenduidige voorwaarden voor financiering Vereniging moet ook eigen kapitaal inbrengen Verenigingen dienen gelden te reserveren voor ver- en nieuwbouw

9 WERKGROEP 2 Investeren in de sport Onderhoud en Efficiëntie Investeren in de sport Onderhoud en Efficiëntie

10 OPDRACHT AAN WERKGROEP 1.Investeren in de sport: waarom en hoe? 2.Hoe moeten we onderhoud en vervanging samen met de verenigingen vormgeven? 3.Welke efficiencymogelijkheden zien jullie en hoe kunnen we die realiseren? 4.Hoe verder met basis op orde? 5.Welke investeringsbehoeften zijn er en kan daarin ook co-financiering plaatsvinden? 1.Investeren in de sport: waarom en hoe? 2.Hoe moeten we onderhoud en vervanging samen met de verenigingen vormgeven? 3.Welke efficiencymogelijkheden zien jullie en hoe kunnen we die realiseren? 4.Hoe verder met basis op orde? 5.Welke investeringsbehoeften zijn er en kan daarin ook co-financiering plaatsvinden?

11 INVESTEREN: WAAROM? Sporten – en dan met name georganiseerd sporten - heeft een groot aantal baten: –langer leven en langer gezond –betere sociale cohesie –aanleren van noodzakelijke en nuttige sociale vaardigheden –toegang tot nieuwe netwerken en daarmee meer kans op werk –opdoen van ervaring die kan helpen bij het vinden van een baan –rechtstreekse nieuwe banen –sporten is leuk Er is meer geld nodig voor sport: –er zijn steeds meer stadjers die sporten –stadjers sporten steeds langer –innovatie is nodig en kost geld Sporten – en dan met name georganiseerd sporten - heeft een groot aantal baten: –langer leven en langer gezond –betere sociale cohesie –aanleren van noodzakelijke en nuttige sociale vaardigheden –toegang tot nieuwe netwerken en daarmee meer kans op werk –opdoen van ervaring die kan helpen bij het vinden van een baan –rechtstreekse nieuwe banen –sporten is leuk Er is meer geld nodig voor sport: –er zijn steeds meer stadjers die sporten –stadjers sporten steeds langer –innovatie is nodig en kost geld 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen11

12 ONDERHOUD EN VERVANGING: HOE? Twee keer per jaar het programma bespreken Bepaal wat werkelijk vervangen moet worden; geld dat daardoor vrijvalt, wordt door de vereninging bestemd voor andere investeringen in de accommodatie Twee keer per jaar het programma bespreken Bepaal wat werkelijk vervangen moet worden; geld dat daardoor vrijvalt, wordt door de vereninging bestemd voor andere investeringen in de accommodatie 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen12

13 EFFICIENCY De gemeente pleegt regulier onderhoud Kijk wat leden en sponsoren kunnen doen Geld dat daardoor bespaard wordt, kunnen verenigingen op andere wijze investeren in hun sport of accommodatie Premie op creatieve oplossingen Volgens kwaliteitsnormen De gemeente pleegt regulier onderhoud Kijk wat leden en sponsoren kunnen doen Geld dat daardoor bespaard wordt, kunnen verenigingen op andere wijze investeren in hun sport of accommodatie Premie op creatieve oplossingen Volgens kwaliteitsnormen 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen13

14 BASIS OP ORDE Onderhoud en vervanging: over gehad Accommodaties: gelijk speelveld alle clubs Onderhoud en vervanging: over gehad Accommodaties: gelijk speelveld alle clubs 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen14

15 GELIJK SPEELVELD CLUBGEBOUWEN De gemeente maakt het volgende mogelijk voor vitale verenigingen: –recht van opstal met borgstelling (zie werkgroep 1) òf –gemeente investeert en club huurt voor kostprijs –in overleg wordt het onderhoud onder gebracht onder een raamcontract ivm de onderhandelingsmacht van de gemeente naar de markt De gemeente maakt het volgende mogelijk voor vitale verenigingen: –recht van opstal met borgstelling (zie werkgroep 1) òf –gemeente investeert en club huurt voor kostprijs –in overleg wordt het onderhoud onder gebracht onder een raamcontract ivm de onderhandelingsmacht van de gemeente naar de markt 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen15

16 INVESTERINGSBEHOEFTE Ga alle sportclubs af en vraag hun wat ze willen en wat ze zelf kunnen bijdragen (co-financiering) –Zowel volumegroei als technische groei als sportieve groei Stel de status van het onderzoek uit 2012 bij op basis van de actualiteit en de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar Maak een financieringsloket dat financieringsvragen kan uitzetten naar goed geïnformeerde marktpartijen en laat deze zoeken naar fondsen, subsidies en andere financiers Ga alle sportclubs af en vraag hun wat ze willen en wat ze zelf kunnen bijdragen (co-financiering) –Zowel volumegroei als technische groei als sportieve groei Stel de status van het onderzoek uit 2012 bij op basis van de actualiteit en de ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar Maak een financieringsloket dat financieringsvragen kan uitzetten naar goed geïnformeerde marktpartijen en laat deze zoeken naar fondsen, subsidies en andere financiers 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen16

17 WERKGROEP 3 Accommodaties en dienstverlening

18 ADVIEZEN OPTIMALE BEZETTING Accommodatie-overleg De Accommodatienota als volgt te amenderen: Verenigingen in een voorrangspositie te brengen boven particuliere huurders Sporthallen zo min mogelijk - want onvoordelig - in delen te verhuren Planningsoverzichten per accommodatie online te zetten Topdrukte op zaterdagen te kanaliseren Accommodatie-overleg De Accommodatienota als volgt te amenderen: Verenigingen in een voorrangspositie te brengen boven particuliere huurders Sporthallen zo min mogelijk - want onvoordelig - in delen te verhuren Planningsoverzichten per accommodatie online te zetten Topdrukte op zaterdagen te kanaliseren

19 ADVIEZEN VERBETERING COMMUNICATIE Vaste contactpersoon tussen vereniging en gemeente Bespreek de uitkomst van klanttevredenheidsonderzoeken gebruik van een bepaald soort accommodatie met de verenigingen, voor resultaten te communiceren Vaste contactpersoon tussen vereniging en gemeente Bespreek de uitkomst van klanttevredenheidsonderzoeken gebruik van een bepaald soort accommodatie met de verenigingen, voor resultaten te communiceren

20 ADVIEZEN BEHEER EN ONDERHOUD Indien accommodatie in hoofdzaak verhuurd aan één gebruiker, mogelijkheid tegen een vergoeding het beheer en de schoonmaak te doen Stimuleer dat gebruikers elkaar aanspreken bij geconstateerde vernielingen en vervuiling Verdeel gebruikers zwembaden naar de benodigde temperatuur badwater Verlaag in sporthallen en gymnastiekzalen de temperatuur met één graad. Indien accommodatie in hoofdzaak verhuurd aan één gebruiker, mogelijkheid tegen een vergoeding het beheer en de schoonmaak te doen Stimuleer dat gebruikers elkaar aanspreken bij geconstateerde vernielingen en vervuiling Verdeel gebruikers zwembaden naar de benodigde temperatuur badwater Verlaag in sporthallen en gymnastiekzalen de temperatuur met één graad.

21 WERKGROEP 4 De Vitale Vereniging

22 WAT IS EEN VITALE VERENIGING? Een vitale vereniging is een vereniging waar mensen graag sporten, die organisatorisch en financieel de zaken goed op orde heeft, over voldoende vrijwilligers beschikt en aan de vereiste juridische voorwaarden voldoet.

23 RANDVOORWAARDEN Om er voor te zorgen dat verenigingen vitaal blijven moet voldaan zijn aan een aantal basisvoorwaarden: Er moet voldoende bestuurskracht zijn De vereniging moet financieel gezond kunnen blijven Er dient voor verenigingen een gelijk speelveld te bestaan Er dienen voldoende vrijwilligers te zijn en blijven Om er voor te zorgen dat verenigingen vitaal blijven moet voldaan zijn aan een aantal basisvoorwaarden: Er moet voldoende bestuurskracht zijn De vereniging moet financieel gezond kunnen blijven Er dient voor verenigingen een gelijk speelveld te bestaan Er dienen voldoende vrijwilligers te zijn en blijven

24 ONTWIKKELINGEN, VAN INVLOED OP VITALITEIT Veranderende doelgroepen Veranderende vraag Vrijwilligerssituatie Financiën Veranderende doelgroepen Veranderende vraag Vrijwilligerssituatie Financiën

25 ADVIEZEN AAN VERENIGINGEN Handel toekomstgericht. Heroverweeg het aanbod van de vereniging, speel in op de vraag Onderzoek mogelijkheden binnen het sociale domein. Zoek samenwerking met ander verenigingen. Voer een actief vrijwilligers beleid Handel toekomstgericht. Heroverweeg het aanbod van de vereniging, speel in op de vraag Onderzoek mogelijkheden binnen het sociale domein. Zoek samenwerking met ander verenigingen. Voer een actief vrijwilligers beleid

26 ADVIEZEN AAN GEMEENTE 1 Zet in op versterking van het bestuur van een vereniging. Wees uiterst terughoudend met tariefverhogingen en bezuinigingen Zorg ervoor dat sport betaalbaar blijft. Verhoging van tarieven helpt daarbij niet. Activeer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om vrijwilligerswerk met behoud van uitkering te doen bij sportverenigingen en slecht drempels die dat bemoeilijken Zet in op versterking van het bestuur van een vereniging. Wees uiterst terughoudend met tariefverhogingen en bezuinigingen Zorg ervoor dat sport betaalbaar blijft. Verhoging van tarieven helpt daarbij niet. Activeer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt om vrijwilligerswerk met behoud van uitkering te doen bij sportverenigingen en slecht drempels die dat bemoeilijken

27 KANSEN Healthy Ageing Bslim Schoolsportvereniging WIJ-teams Healthy Ageing Bslim Schoolsportvereniging WIJ-teams

28 ADVIEZEN AAN GEMEENTE M.B.T. SOCIALE DOMEIN Vervul ondersteunende rol vooral in de opstartfase van extra maatschappelijke activiteiten: subsidie, terugdringen regelgeving, menskracht bijvoorbeeld via Wij teams, Bslim Verleen subsidie voor de activiteiten die een vereniging binnen het sociale domein uitvoert en niet op basis van een predicaat als ‘moderne vereniging, open vereniging Vervul ondersteunende rol vooral in de opstartfase van extra maatschappelijke activiteiten: subsidie, terugdringen regelgeving, menskracht bijvoorbeeld via Wij teams, Bslim Verleen subsidie voor de activiteiten die een vereniging binnen het sociale domein uitvoert en niet op basis van een predicaat als ‘moderne vereniging, open vereniging

29 WERKGROEP 4 Wieneke PerkOosterparkers/Sportkoepel Rinske HokwerdaGemeente Groningen Menno HartsemaDe Watervrienden Jan RakeGemeente Groningen Rob BakkerGemeente Groningen Ad MolenaarSportkoepel Wieneke PerkOosterparkers/Sportkoepel Rinske HokwerdaGemeente Groningen Menno HartsemaDe Watervrienden Jan RakeGemeente Groningen Rob BakkerGemeente Groningen Ad MolenaarSportkoepel 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen29

30 WERKGROEP 5 Breedtesport i.r.t. Topsport

31 TOPSPORT VERSUS BREEDTESPORT? Vraagstelling 1.Wat is topsport – wat is breedtesport, wat is een topsport-versus breedtesportorganisatie? 2.Hoe zijn de Groninger sportverenigingen in te delen ? 3.Hoe kunnen beide soorten ‘sport’organisaties elkaar versterken ? 4.Hoe kan de gemeente onbetaalde topsport is ‘gemengde verenigingen’ versterken? 5.En welk rol kunnen de gemeente en professionele organisaties als Huis voor de Sport, NOC*NSF e.a. voor amateurverenigingen betekenen voor talentontwikkeling? Vraagstelling 1.Wat is topsport – wat is breedtesport, wat is een topsport-versus breedtesportorganisatie? 2.Hoe zijn de Groninger sportverenigingen in te delen ? 3.Hoe kunnen beide soorten ‘sport’organisaties elkaar versterken ? 4.Hoe kan de gemeente onbetaalde topsport is ‘gemengde verenigingen’ versterken? 5.En welk rol kunnen de gemeente en professionele organisaties als Huis voor de Sport, NOC*NSF e.a. voor amateurverenigingen betekenen voor talentontwikkeling? 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen31

32 INHOUD Definitie Topsport – Breedtesport Categorisering Groninger verenigingen Topsport & talentontwikkeling: –Beleid in uitvoering –Organisatie Breedtesport en talentontwikkeling Extra ondersteuning Definitie Topsport – Breedtesport Categorisering Groninger verenigingen Topsport & talentontwikkeling: –Beleid in uitvoering –Organisatie Breedtesport en talentontwikkeling Extra ondersteuning 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen32

33 DEFINITIE TOPSPORT - BREEDTESPORT 6 – buitencategorie –Internationaal / Olympisch niveau NOC*NSF –Betaalde commerciële sport (Donar, FC Groningen) 5 – amateurtopsport (Nic/Alfa, Lycurgus, TriVia, …) 4 t/m 2 – amateursport, competitief 1 – puur recreatief 6 – buitencategorie –Internationaal / Olympisch niveau NOC*NSF –Betaalde commerciële sport (Donar, FC Groningen) 5 – amateurtopsport (Nic/Alfa, Lycurgus, TriVia, …) 4 t/m 2 – amateursport, competitief 1 – puur recreatief 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen33 Aanbeveling: laat sportlandschap categoriseren, met nadruk op categorie 4, 5, 6. Breedtesport

34 BELEID GRONINGEN SPORT-begroting : Globaal: € 21 mio voor sportieve infrastructuur, € 1,5 mio voor beleid Topsport cq. Commerciële sport behoeft geen ondersteuning Maar toch: En dat in vergelijking met ondersteuning Talentontwikkeling SPORT-begroting : Globaal: € 21 mio voor sportieve infrastructuur, € 1,5 mio voor beleid Topsport cq. Commerciële sport behoeft geen ondersteuning Maar toch: En dat in vergelijking met ondersteuning Talentontwikkeling 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen34 Extra ruimte voor breedtesport?! Stelling: geef geld aan sport & beweging i.p.v. sportbeleving

35 TALENTONTWIKKELING GRONINGEN Sluit aan bij structuur NOC*NSF: NTC ‘s – CTO ‘s – RTC ‘s * Doelstelling: 10 % meer sporttalenten met talentstatus, 10 % meer sporttalenten naar een NTC, CTO of nationaal team. Ondersteuning max. 7 RTC ‘s: accommodatiesubsidie, combinatiefuncties, materiaal (m.u.v. Voetbal) Wel enkele kritische kanttekeningen: Grote diversiteit in RTC’s, versnippering alsnog op de loer, aanbod vergelijkbaar met ‘gewone’ verenigingen Bonden bepalen ontwikkeling, effect op breedtesport Groningen? Individu kan nog buiten de boot vallen Sluit aan bij structuur NOC*NSF: NTC ‘s – CTO ‘s – RTC ‘s * Doelstelling: 10 % meer sporttalenten met talentstatus, 10 % meer sporttalenten naar een NTC, CTO of nationaal team. Ondersteuning max. 7 RTC ‘s: accommodatiesubsidie, combinatiefuncties, materiaal (m.u.v. Voetbal) Wel enkele kritische kanttekeningen: Grote diversiteit in RTC’s, versnippering alsnog op de loer, aanbod vergelijkbaar met ‘gewone’ verenigingen Bonden bepalen ontwikkeling, effect op breedtesport Groningen? Individu kan nog buiten de boot vallen 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen35 * Nationaal Topsport Centrum, Centrum voor Topsport en Onderwijs, Regionaal Trainings Centrum Aanbeveling: organiseer bijeenkomst met TopsportNoord, gemeente en ‘breedtesport’ om laatste ontwikkelingen en effect op breedtesport te bespreken Aanbeveling: onderzoek financiële ondersteuning individuele talenten

36 BREEDTESPORT EN TALENTONTWIKKELING Breedtesportverenigingen vormen een belangrijke aanvulling op de specifieke talentorganisaties en zijn het voorportaal van talentontwikkeling Vereist: –Enthousiaste jonge sporters –Goede trainingsfaciliteiten en ondersteuning –Goede organisatie van de sport Bonden doen (soms) veel, maar extra ondersteuning gewenst: –Vanuit andere (sport)organisaties –Op diverse gebieden Breedtesportverenigingen vormen een belangrijke aanvulling op de specifieke talentorganisaties en zijn het voorportaal van talentontwikkeling Vereist: –Enthousiaste jonge sporters –Goede trainingsfaciliteiten en ondersteuning –Goede organisatie van de sport Bonden doen (soms) veel, maar extra ondersteuning gewenst: –Vanuit andere (sport)organisaties –Op diverse gebieden 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen36 Aanbeveling: organiseer als gemeente naast de clinics op basisscholen, ook dergelijke clinics bij breedtesportverenigingen

37 EXTRA ONDERSTEUNING Versterken geschoold kader binnen de verenigingen vanuit RTC ’s en topsport/professionele organisaties door kennisuitwisseling via mini- seminars, gasttrainingen, etc. Gezamenlijke clinics t.a.v. trainings- en coaching vaardigheden. Kennisdeling vanuit andere verenigingen uit categorie 4 en 5 die goed scoren op bepaalde aspecten, goede ervaringen. Advies- en ondersteuning bij nieuwe wet & regelgeving, beleid. Kennisuitwisseling, bijv. vanuit Sport Science Versterken geschoold kader binnen de verenigingen vanuit RTC ’s en topsport/professionele organisaties door kennisuitwisseling via mini- seminars, gasttrainingen, etc. Gezamenlijke clinics t.a.v. trainings- en coaching vaardigheden. Kennisdeling vanuit andere verenigingen uit categorie 4 en 5 die goed scoren op bepaalde aspecten, goede ervaringen. Advies- en ondersteuning bij nieuwe wet & regelgeving, beleid. Kennisuitwisseling, bijv. vanuit Sport Science 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen37 Aanbeveling: Stuur als gemeente aan op meer samenwerking tussen topsportorganisaties, RTC ’s en breedtesportverenigingen waar (startende) talentontwikkeling plaatsvindt. Laat HvdS en/of TopsportNoord hier een coördinerende rol in spelen. Aanbeveling: Inventariseer overige knelpunten en oplossingen bij de sportverenigingen (categorie 4 en 5) Aanbeveling: Maak meer reclame voor Sportplein als toegangskanaal

38 SAMENVATTING Topsport en talentontwikkeling wordt steeds verder geprofessionaliseerd Maar breedtesportverenigingen bieden door hun brede basis de noodzakelijke continuïteit in sporten en talentontwikkeling. Zijn kunnen extra ondersteuning gebruiken: in faciliteiten en kennis / kunde Extra ondersteuning kan geleverd worden door professionele sportorganisaties via clinics, etc. Maar ook collegaverenigingen kunnen elkaar beter ondersteunen De gemeente kan daarin helpen door tegenprestaties te eisen van de ‘gesubisidieerde’ RTC’s, combinatiefunctionarissen en buitencategorie organisaties / sporters De gemeente kan daarin helpen door als opdrachtgever ook organisaties als Huis voor de Sport hierin gerichte opdrachten te geven Budget dat nu naar de ‘buitencategorie’ gaat, kan toegewend worden aan de breedtesportverenigingen Topsport en talentontwikkeling wordt steeds verder geprofessionaliseerd Maar breedtesportverenigingen bieden door hun brede basis de noodzakelijke continuïteit in sporten en talentontwikkeling. Zijn kunnen extra ondersteuning gebruiken: in faciliteiten en kennis / kunde Extra ondersteuning kan geleverd worden door professionele sportorganisaties via clinics, etc. Maar ook collegaverenigingen kunnen elkaar beter ondersteunen De gemeente kan daarin helpen door tegenprestaties te eisen van de ‘gesubisidieerde’ RTC’s, combinatiefunctionarissen en buitencategorie organisaties / sporters De gemeente kan daarin helpen door als opdrachtgever ook organisaties als Huis voor de Sport hierin gerichte opdrachten te geven Budget dat nu naar de ‘buitencategorie’ gaat, kan toegewend worden aan de breedtesportverenigingen 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen38

39 FEITEN EN MENINGEN 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen39 De overheid voert sinds veertig jaar beleid om meer mensen aan het sporten te krijgen. Of dat effect heeft, is eigenlijk niet duidelijk. Breedveld: ‘Wat we weten is dat grote landelijke campagnes niet helpen. Lokaal investeren in voetbalvelden of zwembaden heeft waarschijnlijk wel effect.’

40 WERKGROEP 0: FINANCIËN details begroting 2016 betreffende sport voorstellen verbeteringen / tariefstructuur details begroting 2016 betreffende sport voorstellen verbeteringen / tariefstructuur

41 OPDELING CIJFERS De opdeling van cijfers in de begroting is weinig zeggend en is ook niet toegelicht. Een meer zinvolle opdeling is (bedragen x € 1000) De opdeling van cijfers in de begroting is weinig zeggend en is ook niet toegelicht. Een meer zinvolle opdeling is (bedragen x € 1000) LastenBatenSaldo Sportieve infrastructuur 19.865 7.706 12.159 Beleidsuitgaven 2.324 - Totaal 22.189 7.706 14.483 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen41

42 SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR – 1 De zwembaden Geen verder inzicht verkregen. Inzicht per bad minimale vereiste De zwembaden Geen verder inzicht verkregen. Inzicht per bad minimale vereiste Lasten Baten Saldo De Parrel-402332-70 Helperzwembad-4864959 Papiermolen-178279101 Algemeen-27081194-1514 Subtotaal-37742300-1474 Subsidie Zwembad Hoogkerk-1140 Totaal zwembaden-38882300-1588 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen42

43 SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR – 2 NB voor Gymlokalen en Sporthallen geldt: –Geen verder inzicht. Dit niveau van inzicht ook pas gekregen na aanvullende acties. NB voor Gymlokalen en Sporthallen geldt: –Geen verder inzicht. Dit niveau van inzicht ook pas gekregen na aanvullende acties. LastenBatenSaldo Kardinge 400m baan-8902894 SPC-5786158-5628 IJshal0216 Totaal Kardinge-57941276-4518 Gymlokalen-12101115-95 Sporthallen-16281174-454 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen43

44 SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR – 3 Sportparken Betreffende gymlokalen, sporthallen en sportparken: Subsidies = negatieve huur. Voor ons onbegrijpelijk dat subsidiebedrag niet wordt bezien in samenhang met huurinkomsten, Verder: verlaging plafond bij invoering niet acceptabel Sportparken Betreffende gymlokalen, sporthallen en sportparken: Subsidies = negatieve huur. Voor ons onbegrijpelijk dat subsidiebedrag niet wordt bezien in samenhang met huurinkomsten, Verder: verlaging plafond bij invoering niet acceptabel Lasten Baten Saldo Sportparken-57191390-4329 Lasten Baten Saldo Basis en jeugd subsidies-10880 Overige (toe te rekenen)-131105-26 Totaal-1219105-1114 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen44

45 SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR – 4 Overige posten O.i. horen multifunctionele en welzijnsaccommodaties niet op de sportbegroting Diversen: Overige posten O.i. horen multifunctionele en welzijnsaccommodaties niet op de sportbegroting Diversen: LastenBatenSaldo Multifunctionele en welzijnsaccommodaties:-342106-236 Diversen-65240175 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen45

46 SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR – SAMENVATTING LastenBatenSaldo Zwembaden-38882300-1588 Kardinge-57941276-4518 Gymlokalen-12101115-95 Sporthallen-16281174-454 Sportparken-57191390-4329 Gymlokalen/hallen/parken-1219105-1114 Multifunctionele en welzijnsaccommodaties-342106-236 Diversen-65240175 Totaal-198657706-12159 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen46

47 ENIGE CONCLUSIES CIJFERS SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR – 1 1.De beschikbare cijfers zijn totaal ongeschikt voor managementdoeleinden. 2.Er zal dus gemanaged worden op basis van subsystemen op een aantal plekken in de organisatie (inefficiëntie dus) 3.Wij zijn dus niet in staat op welke wijze dan ook een oordeel te geven over het huidige financiële kader en kunnen dus bij gebrek aan relevante informatie vooralsnog geen adviezen geven voor besparingen, tariefsystemen etc. 4.Dit aspect wordt vanuit de gemeentelijke organisatie ook erkend. Men is thans bezig betere managementsystemen op te zetten waarbij inzicht per complex, zwembad etc. zal ontstaan. Na implementatie hiervan zal nader overleg plaatsvinden. 5.Verder is afgesproken dat we voor de lange termijn ons gezamenlijk zullen oriënteren omtrent tariefsystemen die elders bestaan, alsmede de relatieve positie van sportuitgaven in de gemeentebegroting t.o.v. andere beleidsterreinen en specifiek uitgaven voor cultuur. 1.De beschikbare cijfers zijn totaal ongeschikt voor managementdoeleinden. 2.Er zal dus gemanaged worden op basis van subsystemen op een aantal plekken in de organisatie (inefficiëntie dus) 3.Wij zijn dus niet in staat op welke wijze dan ook een oordeel te geven over het huidige financiële kader en kunnen dus bij gebrek aan relevante informatie vooralsnog geen adviezen geven voor besparingen, tariefsystemen etc. 4.Dit aspect wordt vanuit de gemeentelijke organisatie ook erkend. Men is thans bezig betere managementsystemen op te zetten waarbij inzicht per complex, zwembad etc. zal ontstaan. Na implementatie hiervan zal nader overleg plaatsvinden. 5.Verder is afgesproken dat we voor de lange termijn ons gezamenlijk zullen oriënteren omtrent tariefsystemen die elders bestaan, alsmede de relatieve positie van sportuitgaven in de gemeentebegroting t.o.v. andere beleidsterreinen en specifiek uitgaven voor cultuur. 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen47

48 ENIGE CONCLUSIES CIJFERS SPORTIEVE INFRASTRUCTUUR – 2 De volgende aanvullende informatie is o.i. nog relevant: Het totale kostenniveau vallend onder WSR / sportieve infrastructuur is ca €19.000.000. Globaal valt dit bedrag uiteen in 3 groepen: –Kapitaallasten ca €5.800.000 31% –Personeel gerelateerde lastenca €7.500.000 39% –Overigeca€5.700.000 30% Hoewel we op geen enkele manier hebben beschikt over aanvullende informatie hebben we de stellige indruk dat de personeelscomponent te fors is. We adviseren dan ook, alvorens de clubs te belasten met nog verdere lastenverzwaringen, eerst na te gaan welke besparingsmogelijkheden er zijn binnen het bestaande uitgavenpatroon. Een efficiënter werkende organisatie, ondersteunt door een informatiesysteem van deze tijd, moet naar onze stellige indruk goedkoper kunnen werken. Verder gaarne inzicht in de samenstelling en het verloop in de tijd van de kapitaallasten. De volgende aanvullende informatie is o.i. nog relevant: Het totale kostenniveau vallend onder WSR / sportieve infrastructuur is ca €19.000.000. Globaal valt dit bedrag uiteen in 3 groepen: –Kapitaallasten ca €5.800.000 31% –Personeel gerelateerde lastenca €7.500.000 39% –Overigeca€5.700.000 30% Hoewel we op geen enkele manier hebben beschikt over aanvullende informatie hebben we de stellige indruk dat de personeelscomponent te fors is. We adviseren dan ook, alvorens de clubs te belasten met nog verdere lastenverzwaringen, eerst na te gaan welke besparingsmogelijkheden er zijn binnen het bestaande uitgavenpatroon. Een efficiënter werkende organisatie, ondersteunt door een informatiesysteem van deze tijd, moet naar onze stellige indruk goedkoper kunnen werken. Verder gaarne inzicht in de samenstelling en het verloop in de tijd van de kapitaallasten. 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen48

49 BELEIDSUITGAVEN – 1 Beleidsterreinen (onze indeling): 1.Topsport (FC Groningen en Donar) –Subsidie Martiniplaza (Donar)44 –Uitwisseling kennis en ervaring10 –Skybox FC Groningen (deel drukkend op sport)49 –Exploitatie Euroborg316 –Totaal419 Beleidsterreinen (onze indeling): 1.Topsport (FC Groningen en Donar) –Subsidie Martiniplaza (Donar)44 –Uitwisseling kennis en ervaring10 –Skybox FC Groningen (deel drukkend op sport)49 –Exploitatie Euroborg316 –Totaal419 LastenBatenSaldo Sportieve infrastructuur19865770612159 Beleidsuitgaven23240 Totaal22189770614483 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen49

50 BELEIDSUITGAVEN - 2 2. Algemeen beleid: –Sport stimuleringsprijs10 –Mulieronderzoek6 –HIS parkvisie 4 jaar10 –Ieder kind sporttalent10 –Sportontwikkeling algemeen22 –Onttrekking reserve RM sportstimulering-25 –Projectstimulering overig9 –Totaal42 3. Talentontwikkeling topsport: –Accommodatiesubsidie talenten66 –Topsportevenementen talenten50 –Totaal116 2. Algemeen beleid: –Sport stimuleringsprijs10 –Mulieronderzoek6 –HIS parkvisie 4 jaar10 –Ieder kind sporttalent10 –Sportontwikkeling algemeen22 –Onttrekking reserve RM sportstimulering-25 –Projectstimulering overig9 –Totaal42 3. Talentontwikkeling topsport: –Accommodatiesubsidie talenten66 –Topsportevenementen talenten50 –Totaal116 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen50

51 BELEIDSUITGAVEN – 3 4. Onderwijs en jeugdwerk: –Projectstimulering B slim33 –Comb. Functies rijksgeld talentontwikkeling60 –Comb. Functies rijksgeld B slim426 –Comb. Functies cofinanciering gemeente74 –Comb. Functies jeugd jongeren B slim308 –Comb. Functies cofinanciering scholen102 –Comb. Functionaris cultuur-34 –Bijdrage andere afdelingen Nieuwe lokaal akkoord-34 –Bijdrage hulpverleningsdienst bewegen kinderen-10 –Bijdrage hulpverleningsdienst verenigingscoaches-30 –Totaal895 4. Onderwijs en jeugdwerk: –Projectstimulering B slim33 –Comb. Functies rijksgeld talentontwikkeling60 –Comb. Functies rijksgeld B slim426 –Comb. Functies cofinanciering gemeente74 –Comb. Functies jeugd jongeren B slim308 –Comb. Functies cofinanciering scholen102 –Comb. Functionaris cultuur-34 –Bijdrage andere afdelingen Nieuwe lokaal akkoord-34 –Bijdrage hulpverleningsdienst bewegen kinderen-10 –Bijdrage hulpverleningsdienst verenigingscoaches-30 –Totaal895 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen51

52 BELEIDSUITGAVEN – 4 5. Huis voor de Sport –Verenigingsondersteuning55 –Project Sporthopper10 –Project B slim84 –Totaal149 6. Openbare ruimte –Meerschap Paterswolde438 –Recreatiegebied Kardinge336 –Overhead openbare ruimte-121 –Onttrekking reserve servicegebouw Kardingeplas-22 –Totaal631 5. Huis voor de Sport –Verenigingsondersteuning55 –Project Sporthopper10 –Project B slim84 –Totaal149 6. Openbare ruimte –Meerschap Paterswolde438 –Recreatiegebied Kardinge336 –Overhead openbare ruimte-121 –Onttrekking reserve servicegebouw Kardingeplas-22 –Totaal631 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen52

53 BELEIDSUITGAVEN – 5 7. Breedtesportclubs –Investeringssubsidie (1/3 regeling)59 –Stimulering verenigingen11 –Structuur sportverenigingen2 –Totaal72 7. Breedtesportclubs –Investeringssubsidie (1/3 regeling)59 –Stimulering verenigingen11 –Structuur sportverenigingen2 –Totaal72 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen53

54 SAMENVATTING BELEIDSUITGAVEN 1.Topsport419 2.Algemeen beleid42 3.Talentontwikkeling topsport116 4.Onderwijs en jeugdwerk895 5.Huis voor de Sport149 6.Openbare ruimte631 7.Breedtesportclubs72 8.Totaal2.324 1.Topsport419 2.Algemeen beleid42 3.Talentontwikkeling topsport116 4.Onderwijs en jeugdwerk895 5.Huis voor de Sport149 6.Openbare ruimte631 7.Breedtesportclubs72 8.Totaal2.324 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen54

55 KANTTEKENINGEN BELEIDSUITGAVEN Nauwelijks aandacht voor zaken bij breedtesportclubs Sterk accent op topsport en onderwijs gerelateerde zaken In totaal ca 1 miljoen euro in sportbegroting voor zaken die geen sport raken Geen enkel bedrag o.i.d. voor aanpak ongelijkheid behandeling sportclubs Nauwelijks aandacht voor zaken bij breedtesportclubs Sterk accent op topsport en onderwijs gerelateerde zaken In totaal ca 1 miljoen euro in sportbegroting voor zaken die geen sport raken Geen enkel bedrag o.i.d. voor aanpak ongelijkheid behandeling sportclubs 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen55

56 ALGEMENE CONCLUSIE Opdracht om inzicht te geven in sportbegroting is niet uitvoerbaar en dus ook niet advisering omtrent verbeteringen etc. Aanpak loopt om dit t.z.t. wel mogelijk te maken Tot die tijd is het onredelijk sportclubs te confronteren met kostenverhogingen. Er is vermoedelijk substantieel geld te halen in efficiencymaatregelen binnen de gemeentelijke organisatie. Opdracht om inzicht te geven in sportbegroting is niet uitvoerbaar en dus ook niet advisering omtrent verbeteringen etc. Aanpak loopt om dit t.z.t. wel mogelijk te maken Tot die tijd is het onredelijk sportclubs te confronteren met kostenverhogingen. Er is vermoedelijk substantieel geld te halen in efficiencymaatregelen binnen de gemeentelijke organisatie. 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen56

57 GELIJK SPEELVELD Het is heel duidelijk geworden dat er binnen de gemeente grote verschillen bestaan over de wijze waarop kosten van sportaccommodaties worden doorberekend aan / betaald door de clubs dan wel de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat het beleid van de gemeente een forse rol heeft gehad / kan hebben op de exploitatielasten van de verenigingen. En zijn allerlei voorbeelden van bepaalde kosten die de gemeente bij een club betaald waar andere clubs zelf voor de kosten opdraaien. In de beschikbare tijd is het niet gelukt de huidige situatie goed in kaart te krijgen, laat staan te komen tot aanbevelingen om de ongewenste ongelijkheid te beëindigen. Afgesproken is dat de financiële werkgroep Gemeente /Sportkoepel de komende tijd zal trachten te komen tot een “nulmeting”, waarbij de inzet met name zal moeten komen van de gemeentezijde. Het is heel duidelijk geworden dat er binnen de gemeente grote verschillen bestaan over de wijze waarop kosten van sportaccommodaties worden doorberekend aan / betaald door de clubs dan wel de gemeente. Dit heeft tot gevolg dat het beleid van de gemeente een forse rol heeft gehad / kan hebben op de exploitatielasten van de verenigingen. En zijn allerlei voorbeelden van bepaalde kosten die de gemeente bij een club betaald waar andere clubs zelf voor de kosten opdraaien. In de beschikbare tijd is het niet gelukt de huidige situatie goed in kaart te krijgen, laat staan te komen tot aanbevelingen om de ongewenste ongelijkheid te beëindigen. Afgesproken is dat de financiële werkgroep Gemeente /Sportkoepel de komende tijd zal trachten te komen tot een “nulmeting”, waarbij de inzet met name zal moeten komen van de gemeentezijde. 2 december 2015© 2015 Sportkoepel Groningen57


Download ppt "WERKGROEP 1 Eigendomssituatie opstallen. SAMENSTELLING WERKGROEP Paul ten Dam – gemeente Groningen Jelle Zwart – gemeente Groningen Ad Molenaar – sportkoepel."

Verwante presentaties


Ads door Google