De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd.

3 Mededelingen De collectiedoelen vandaag zijn: 1 e collecte kerk 2 e collecte kerk uitgang: rente, aflossing en onderhoud gebouwen D.V. morgenochtend om 10:00 uur hoopt ds. Weststrate voor te gaan.

4 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

5 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

6 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

7 JdH 406: 1, 2, 3 Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen; ach, wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneên! Op de weg, die wij betreden, staat geen voetstap, die beklijft; al het heden wordt verleden, schoon 't ons toegerekend blijft!

8 JdH 406: 1, 2, 3 Dat de tijd hier 't al verover', aan geen tijdperk hangt mijn lot; Gij, Gij blijft mij altijd over, Gij blijft eindeloos mijn God. Welk een ramp mij hier ook nader', 'k vind in U mijn rustpunt weer; Gij blijft in Uw' Zoon mijn Vader, wat verander, wat verkeer'.

9 JdH 406: 1, 2, 3 Snelt dan, jaren, snelt vrij henen met uw blijdschap en verdriet; welk een ramp ik moog bewenen, God, mijn God, verandert niet. Blijft mij alles hier begeven, voortgeleid door Zijne hand, schouw ik uit dit nietig leven in mijn eeuwig vaderland.

10 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

11 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

12 Ps. 90: 5, 6 NB Heer, onze daden en hun loze gronden zijn voor uw aanschijn niets dan schuld en zonde. Al wat wij heim'lijk in ons hart omdragen doorlicht uw heiligheid- en wij versagen, want uw gerechte toorn verslindt de tijd, zodat ons leven als een zucht verglijdt.

13 Ps. 90: 5, 6 NB Zeventig, tachtig jaren mensenleven, is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

14 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

15 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

16 Ps. 102: 15 Als een kleed zal 't al verouden; Niets kan hier zijn stand behouden; Wat uit stof is, neemt een end Door den tijd, die alles schendt. Maar Gij hebt, o Opperwezen, Nooit verandering te vrezen; Gij, die d' eeuwen acht als uren, Zult all' eeuwigheid verduren.

17 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

18 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

19 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

20 Ps. 85: 1 NB Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer, in Jakobs harde lot bracht Gij een keer. De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan. Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan. Gij die de vlammen van uw toorn bezweert, Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd. God van ons heil, herstel ons, neem ons aan en doe uw toorn niet over ons bestaan.

21 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

22 Verkondiging Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Tekst: Exodus 3: 2 >>> Opw 464: 1, 2 Nec tamen consumebatur

23

24 Verkondiging Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Tekst: Exodus 3: 2 >>> Opw 464: 1, 2 Nec tamen consumebatur

25 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

26 Opw 464: 1, 2 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

27 Opw 464: 1, 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

28 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

29 Collecte Vandaag bestemd voor: 1.Kerk 2.Kerk Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

30 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

31 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

32 Ps. 97: 2, 5 NB Een vuur, een laaiend licht gaat voor zijn aangezicht, het schroeit die Hem genaken, verzengt die aan Hem raken. Als Hij zijn bliksem slaat, beeft alles wat bestaat; wat hoog verheven was, 't gebergte brandt tot as voor zijn vertoornd gelaat.

33 Ps. 97: 2, 5 NB Gij die God liefhebt, haat hetgeen Hem tegenstaat. Hij heeft zijn hart ontsloten voor al zijn gunstgenoten. Hij redt u uit de hand van die u overmant; uw leven is bewaard bij Hem die heerst op aard; de Heer strijdt aan uw kant.

34 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

35 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande

36 JdH. 586: 3, 2 'k Kan zonder U geen enk'le schrede gaan. Wees Gij mijn Leidsman op mijn levensbaan. Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij, Zij 't voor- of tegenspoed, o blijf met mij!

37 JdH. 586: 3, 2 Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt? Ach, nimmer geeft ons d' aarde blijvend vreugd. Alles snelt henen, glorie gaat voorbij; Maar Gij, Die niet ver­andert, blijft met mij!

38 Liturgie Oudejaarsavond 2015 Mededelingen JdH 406 *Stil gebed *Votum en groet Ps. 90: 5, 6 NB Gedenken Ps. 102: 15 Gebed Schriftlezing: Exodus 3: 1-7 Ps. 85: 1 NB Tekst: Ex. 3: 2 Verkondiging Opw 464: 1, 2 Collecte Dankgebed Ps. 97: 2, 5 NB *Geloofsbelijdenis *JdH. 586: 3, 2 *Zegen * Staande


Download ppt "Welkom deze avond in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is: Ds. A.G.M. Weststrate."

Verwante presentaties


Ads door Google