De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Omgang met homoseksualiteit in Bijbels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Omgang met homoseksualiteit in Bijbels."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Omgang met homoseksualiteit in Bijbels licht

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 3 jaar Tijdens de preek is er een kindernevendienst voor groep 1 t/m 6 van de basisschool.

3 Mededelingen D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte en de H. Avondmaalscollecte zijn voor: kleuteronderwijs Sankinderen Botswana en watervoorziening in Kampong Speu Cambodja Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Weststrate weer in beide diensten voor te gaan.

4 Liturgie zondag 17 januari Mededelingen Ps. 146: 1, 4 NB * Stil gebed * Votum en groet Ps. 17: 3 Gebed Schriftlezing: Lev. 18: 2-6 en 22-23 Rom. 1: 21-32 Ps. 51: 5 NB Schriftl.:Mat. 9: 9-13 Ps. 25: 4a, 5b Kindernevendienst Preek Joh de Heer 133: 1, 3, 5 Einde kindernevendienst Collecte Dankgebed Opw. 687 * Geloofsbelijdenis * LvK. 442: 1, 2, 4 * Zegen * Staande

5 Mededelingen

6 Psalm 146: 1, 4 NB

7 Psalm 146: 1 NB Zing, mijn ziel, voor God uw Here, zing die u het leven geeft. Zing, mijn ziel, uw God ter ere, zing voor Hem zo lang gij leeft. Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor den Heer uw God.

8 Psalm 146: 4 NB Aan wie hongert geeft Hij spijze, aan verdrukten recht gericht. Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze, blinden geeft Hij het gezicht. Hij geeft den gebukten moed en heeft lief wie zijn wil doet.

9 Stil gebed Votum en groet * Staande

10 Psalm 17: 3

11 Ik zet mijn treden in Uw spoor, Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden, En ga mij met Uw heillicht voor. Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, Omdat G', o God, mij altoos redt. Ai, luister dan naar mijn gebed, En neig Uw oren tot mijn klachten.

12 Gebed

13 Schriftlezing: Lev. 18: 2-6 en 22-23 Rom. 1: 21-32

14 Psalm 51: 5 NB

15 Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, geef mij een vaste geest, die diep van binnen zonder onzekerheid U blijft beminnen, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God, laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, en richt geheel mijn wil op uw gebod, dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. Psalm 51: 5 NB

16 Schriftlezing: Matteüs 9: 9-13

17 Psalm 25: 4a, 5b

18 's HEEREN goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal Hij door Onderwijzing hen, die dwalen, Brengen in het rechte spoor. Wil mij, Uwen Naam ter eer, Al mijn euveldaan vergeven! Ik heb tegen U, o HEER', Zwaar en menigmaal misdreven. Psalm 25: 4a, 5b

19 Aanvang kindernevendienst

20 Preek

21 Schriftlezing: Lev. 18: 2-6 en 22-23 Rom. 1: 21-32 Mat. 9: 9-13 Omgang met homoseksualiteit in Bijbels licht Zingen na de preek Joh de Heer 133: 1, 3, 5

22

23 Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, Hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Joh de Heer 133: 1

24 Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem. Joh de Heer 133

25 Wordt u moeite en strijd door de mensen bereid: zie op Hem; slechts Zijn blik schenkt ons moed! Hij draagt u, ook uw kruis, brengt straks veilig u thuis, zorgt dat alles hier meewerkt ten goed‘. Joh de Heer 133: 3

26 Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem. Joh de Heer 133

27 O hoe groot is ‘t genot Als men wandelt met God, Hier door ‘t leven gaat, eerlijk oprecht Als in droefheid of vreugd, Men in Hem zich verheugt, En zijn al op ‘t altaar heeft gelegd. Joh de Heer 133: 5

28 Refrein: Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem; blijf maar rustig vertrouwen. Altijd ziende op Hem. Joh de Heer 133

29 Einde kindernevendienst

30 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kerkelijke kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

31 Collecte De collectedoelen van D.V. volgende week zijn: 1.Kleuteronderwijs Sankinderen Botswana 2.Watervoorziening in Kampong Speu Cambodja Zie de volgende dia’s.

32 De jongen op de foto gaat naar school… naar een speciale kleuterschool voor Sankinderen. Deze kinderen behoren tot de oorspronkelijke bevolking van Botswana. BOT 053 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

33 Door de grote achterstand en plagerijen die ze hierdoor oplopen, gaan ze vaak snel weer van school af. Maar zonder school… geen toekomst ! BOT 053 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

34 Mede met bijdragen uit onze kerken zijn daarom kleuterscholen opgericht. Hier leren de kinderen de landstaal en gaan daarna met plezier naar de ‘basisschool’! BOT 053 diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste diaconaat@CGK

35  een van de armste landen van Azië;  met een geschiedenis van oorlog en onderdrukking;  ¾ van de bevolking werkt in landbouw, bosbouw of visserij. Cambodja CAM 020

36 Water is daarvoor onmisbaar, maar helaas niet vanzelfsprekend. De inwoners van dit agrarische land ervaren dat aan den lijve. Water CAM 020

37 Waterreservoirs Dit zijn grote vijvers die zo in het landschap zijn gegraven dat het (regen)water er gemakkelijk naartoe stroomt. Het regent weinig, maar als het regent … CAM 020

38 … komt het met bakken uit de lucht! Als dat in de ‘vijver’ terecht komt, kan het dorp eromheen (zo’n 30 gezinnen) weer lange tijd vooruit! CAM 020

39 Belangrijk Een wezenlijk project dus voor het totale dorp! Zo zien de inwoners dat ook. En dat is belangrijk: wij helpen bij de start, zij doen de rest! CAM 020

40 Dankgebed

41 Opwekking 687

42

43

44

45

46 Geloofsbelijdenis * Staande

47 LvK. 442: 1, 2, 3 * Staande

48 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland. LvK. 442: 1 * Staande

49 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad. LvK. 442: 2 * Staande

50 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. LvK. 442: 4 * Staande

51 Zegen * Staande

52 Tot volgende week !!


Download ppt "Welkom deze middag in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. A.G.M. Weststrate Thema: Omgang met homoseksualiteit in Bijbels."

Verwante presentaties


Ads door Google