De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. U. v.d. Meeruit Tiel 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Volgende week vieren we Heilig Avondmaal in de middagdienst; de zgn. staande viering. De collecte is voor Inaktelke, diaconaal project in Roemenië.

4 Agenda 10 januari 19 30 LEF in Lidwinakerk 13 januari 20 00 interkerkelijke thema-avond "Vluchteling en kerk" Prinsenhof, Best 14 januari 20 00 VV Soli Deo Gloria Job schets 5 14 januari 20 30 bijbelstudie Ichtus Ontmoetingen met Jezus, H6 Inl/bij: Theo 15 januari 10 30 koffieochtend senioren

5 Deze week zijn jarig: 10 januari:Denise de Boer br David van Harten 11 januari:br Johan Lukkien br Harmen Spakman 13 januari:br Erik Schot zr Jolien Treurniet-Boxman 16 januari:br Tjerk Blom br Lucas Herfst br Ingmar Kramer

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

10 Psalm 119: 49, 50 49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. Wanneer uw heilig woord geopend is zal ’t als een licht het duister op doen klaren. Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, uw kennis maakt onkundigen ervaren.

11 Psalm 119: 49, 50 50 Ik hunker en ik hijg naar uw gebod. Wend U tot mij, verleen mij uw genade. Zo pleit ik op mijn recht als knecht van God. Leid mij naar uw verbond op vaste paden. Wend van mij druk en onrecht, keer mijn lot, dan richt uw woord van dag tot dag mijn daden.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

15 Opwekking 366: 1, 2, 3 1 Kroon Hem met gouden kroon het Lam op zijne troon! Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak! mijn ziel en zing van Hem, die voor u stierf. En prijs Hem in all' eeuwigheen die 't heil voor u verwierf.

16 Opwekking 366: 1, 2, 3 2 Kroon Hem, der liefde Heer! Aanschouw Hem, hoe Hij leed. Zijn wonden tonen 't gans heelal wat Hij voor 't mensdom deed. De eng'len om Gods troon, all' overheid en macht, zij buigen dienend zich terneer voor zulke wond're pracht.

17 Opwekking 366: 1, 2, 3 3 Kroon Hem, de Vredevorst! Wiens macht eens heersen zal van pool tot pool, van zee tot zee. 't Klinke over berg en dal. Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom, wordt d'aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom!

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

20 Zonder opstanding geen hoop

21 ALLEEN DANKZIJ DIE HOOP KON CHRISTUS HET VOLHOUDEN

22 Zonder opstanding geen hoop ALLEEN DANKZIJ DIE HOOP KUNNEN WIJ HET VOLHOUDEN

23 Zonder opstanding geen hoop DE OPSTANDING VAN CHRISTUS IS FUNDAMENTEEL

24 Zonder opstanding geen hoop DE DOOD WERKTE LANGZAAM – MAAR ZEKER – DOOR, ZO OOK HET LEVEN!

25 Zonder opstanding geen hoop 1. DE HELE BIJBEL STEUNT DE OPSTANDING VAN CHRISTUS; 2. CHRISTUS KWAM JUIST VOOR ONS!

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

27 Psalm 16: 4, 5 4 Ik prijs de HEER, die mij heeft onderricht’ mijn hart blijft mij ook 's nachts nog inzicht geven. Ik stel de HEER steeds voor mijn aangezicht en wankel niet, want Hij beschermt mijn leven. Dus zal ik juichend U mijn vreugde tonen, ja, zelfs mijn vlees zal immer veilig wonen.

28 Psalm 16: 4, 5 5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, behoedt mij als uw gunstgenoot voor 't sterven: ik zal, door U op 't levenspad geleid, de vreugde van uw aangezicht beërven. Voor immer zal uw rechterhand bevatten een overvloed van kostelijke schatten.

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

31 Gezang 99, NG56: 3 3 Zou ik nog vrezen, nu hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, niets heb ik te vrezen in leven en dood U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en immer meer.

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

34 Inaktelke.

35 Sinds een aantal jaren onderhoudt onze gemeente een diaconale relatie met Inaktelke, een dorp in Roemenië.

36 Inaktelke De relatie met Inaktelke heeft als belangrijk doel het onderhouden van contacten met onze broers en zussen daar en gemeenteopbouw, zowel in Eindhoven- Best als in Inaktelke. relaties

37 Inaktelke relaties Meerdere keren per jaar bezoeken gemeenteleden, jong en oud(er), het Roemeense dorp en twee maal hebben ze een tegenbezoek kunnen brengen.

38 Inaktelke We delen met elkaar ons geloof in Christus en ontmoeten elkaar ook in de kerk. relaties

39 Inaktelke Daarnaast geven we ook ondersteuning bij lokale nood. Daarbij streven we vooral naar praktische ondersteuning met zichtbaar resultaat. Voorbeelden zijn: relatiesondersteuning

40 Inaktelke Met de collecte- opbrengst dragen we een deel van de medicijnkosten voor met name de oudere mensen in het dorp relatiesondersteuning

41 Inaktelke We zamelen kleding en incontinentiemateriaal in relatiesondersteuning

42 Inaktelke Gemeenteleden sponsoren weduwen of gezinnen relatiesondersteuning

43 Inaktelke We helpen indien mogelijk bij grote noden, zoals operaties. relatiesondersteuning

44 Inaktelke relatiesondersteuning de jongeren uit onze gemeente gaan jaarlijks op reis naar Inaktelke: zie onze website www.beinaktie.nl

45 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

46 Psalm 68: 1, 2 1 De Heer staat op in majesteit, Hij doet zijn haters wijd en zijd al sidderende vluchten. Zij zijn verbijsterd door het licht van ’s Heren heilig aangezicht, dat zij in doodsangst duchten. De bozen, Heer, hoe machtig ook, verwaaien snel als flarden rook, door storm uiteengedreven. Uw toorn, o God, doet van omhoog, als was versmelten voor uw oog, al wie U durft weerstreven.

47 Psalm 68: 1, 2 2 ’t Rechtvaardig volk, in God verheugd, verblijdt zich en het juicht van vreugd: het heeft zijn wens verkregen. Het treedt te voorschijn in het licht, komt juichend voor Gods aangezicht en dankt Hem voor zijn zegen. Heft Gode blijde psalmen aan, laat ’s Heren volk nu tot Hem gaan, laat al wat leeft Hem eren. Komt, zingt en speelt, in Hem verblijd, looft Hem, vervuld van dankbaarheid, looft Hem, zijn naam is HERE.

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

49 Gezang 182E 4-stemmig

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4, 5 Gezang99:3 Psalm68:1, 2 Gezang182E:Amen

51 Denkt u aan uw VVB opgave?

52

53 53 Korte cursus Geloof en Natuurwetenschap Het Ontstaan van de Kosmos en het Leven op Aarde Prof. Dr. Chris G. Kruse Is geloof in God achterhaald volgens de natuurwetenschap? Kun je als christen nog wel aan natuurwetenschap doen? Data 25 jan en 1 feb 19.30-22.00 uur In de NGK-Eindhoven Emmaüskerk Aanmelden via Meint Smit of Frans Bareman

54 Voor meer informatie: Paula de Groot en Gerrit Siesling


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke diaconaal project in Roemenië Psalm119:49, 50 1 Korintiërs 15:1 - 28 Opwekking366: HC Zondag22: Psalm16:4,"

Verwante presentaties


Ads door Google