De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WERELD 3 havo 3 Draagkracht : tussen hoop en vrees § 7-9.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WERELD 3 havo 3 Draagkracht : tussen hoop en vrees § 7-9."— Transcript van de presentatie:

1 WERELD 3 havo 3 Draagkracht : tussen hoop en vrees § 7-9

2 Is er in de toekomst genoeg voedsel? Honger die ontstaat door een te geringe inname van energie (kilocalorieën) heet : kwantitatieve honger Honger die ontstaat door een te geringe inname van vitamines en mineralen heet: kwalitatieve honger Grote regionale verschillen in voedselproductie en voedselconsumptie Als in een regio voor iedereen voldoende voedsel is spreek je van: voedselzekerheid

3 Regionale verschillen in voedselzekerheid Oorzaken: Veel rijke landen liggen in gebieden met veel draagkracht Veel rijke landen hebben hun landbouw sterk verbeterd Veel rijke landen kennen een geringe bevolkingsgroei Veel rijke landen kunnen draagkracht bijkopen in het buitenland Gebiedskenmerken van deze regio zijn? arm / rijk land veel / weinig draagkracht hoge / lage bevolkingsdichtheid grote / kleine bevolkingsgroei veel / weinig koopkracht om draagkracht te importeren Gebiedskenmerken van Bali: regio in een arm land veel draagkracht hoge bevolkings- dichtheid grote bevolkingsgroei weinig koopkracht om draagkracht te importeren

4 Voedselzekerheid voor iedereen Als we in de toekomst iedereen op aarde willen voeden moeten we beter rekening houden met de draagkracht van de aarde Soorten maatregelen Afremmen bevolkingsgroei Anders consumeren Efficiënter en zorgvuldiger produceren Anders delen en verbinden

5 Voedselzekerheid: voorbeelden van beleid Afremmen bevolkingsgroei Maak de juiste combinaties van soort beleid en maatregel / actie. Anders consumeren Efficiënter en zorgvuldiger produceren Anders delen en verbinden 1. Kromme komkommers eten 1. 2. Family planning 2. 3. Verhogen productiviteit per ha 3. 4. Insecten eten 4. 5. Landhervorming 5. 6. Stopzetten dumping voedsel 6. 7. Betere opslag voedsel 7. 8. Minder voedsel weggooien 8.

6 Is er in de toekomst genoeg water? Er bestaan grote regionale verschillen in watergebruik Als in een regio niet voor iedereen voldoende drinkwater is spreek je van: waterstress Als er in een gebied te weinig water is om aan de eisen van de bewoners te voldoen spreek je van: een fysiek watertekort Als er in een gebied te weinig geïnvesteerd is om het wel aanwezige water bij de bewoners te brengen spreek je van: een economisch watertekort

7 Regionale verschillen in watergebruik Een gebied kan aan water komen door: nuttige neerslag aanvoer vanuit andere gebieden inzet fossiel water importeren virtueel water De watervoetafdruk per persoon is het grootst in: dichtbevolkte gebieden minder dichtbevolkte gebieden met een hoge vleesconsumptie warme gebieden met water verspillende landbouwmethodes (rijke) gebieden die veel virtueel water importeren

8 Regionale verschillen in watergebruik Bij welke twee soorten gebieden met een grote watervoetafdruk per persoon past deze foto het best? Een gebied met: een hoge bevolkingsdichtheid een hoge vleesconsumptie

9 Voldoende water voor iedereen Als we in de toekomst iedereen voldoende water willen geven moeten we beter rekening houden met de draagkracht van de aarde Soorten maatregelen de vraag naar water verminderen het aanbod van water vergroten virtuele waterstromen in de goede richting laten lopen

10 Voldoende water: voorbeelden van beleid De vraag naar water verminderen Het aanbod van water vergroten Virtuele waterstromen in de goede richting laten lopen 1. Opvangen van regenwater 1. 2. Minder katoen verbouwen in Egypte 2. 3. Minder vlees eten 3. 4. Een hogere waterprijs 4. 5. Waterzuinige gewassen 5. 6. Ontzilten van zeewater 6. 7. Saoedi-Arabië importeert vlees 7. 8. Aanleg van stuwmeren 8.

11 Is er in de toekomst genoeg energie? Er bestaan grote regionale verschillen in energie- productie en energieverbruik. Net als bij de toegang tot voedsel en water is de belangrijkste oorzaak voor verschillen in energieverbruik een verschil in koopkracht Je gebruikt om verschillende soorten energiedragers met elkaar te vergelijken. equivalenten De vraag naar energie zal vooral blijven toenemen door de groei van de in de BRIC-landen. economie / welvaart Door een toename van de CO2 uitstoot zal het verder versterkt worden. broeikaseffect

12 Energie en de draagkracht van de aarde. Als we in de toekomst iedereen over voldoende energie willen laten beschikken moeten we beter rekening houden met de draagkracht van de aarde Je kunt het gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot beperken door: kernenergienadeel:radioactieve straling groene of hernieuwbare energie energiebesparing

13 Energiestromen 2013 in 10 15 joules De som van de zwarte blokjes is het totale : Bron: CBS energieverbruik Nederland: importeert energie exporteert wint relatief duurzame energie weinig / veel kernenergie / aardgas weinig / veel veel aardgas weinig

14 De draagkracht van de aarde staat onder druk door de groeiende en de toenemende wereldbevolkingwelvaart Dit leidt tot de beschadiging van natuurlijke kringlopen door milieuaantasting, milieu-uitputting en milieuvervuiling Er bestaan enorme regionale verschillen in de toegang tot resulterend in enorme verschillen in voetafdrukken. Een belangrijke oorzaak is verschil in voedsel, water en energie Als we niet langer willen afwentelen op andere en andere dan moeten we overschakelen op generaties gebieden duurzame ontwikkeling koopkracht


Download ppt "WERELD 3 havo 3 Draagkracht : tussen hoop en vrees § 7-9."

Verwante presentaties


Ads door Google