De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.1 competentie G 1.1 competentie H 2.1 competentie A

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.1 competentie G 1.1 competentie H 2.1 competentie A"— Transcript van de presentatie:

1 1.1 competentie G 1.1 competentie H 2.1 competentie A
Bewijsstukken 1.1 competentie G 1.1 competentie H 2.1 competentie A Charmaine Japke Raffaella Betu Amy

2 Signaleert een opvallende/afwijkende ontwikkeling van kinderen, analyseert dit aan de hand van pedagogische theorieën/VVE methodieken en biedt passende ondersteuning, sturing en activiteiten aan volgens de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/ VVE-methode. Schrijft een verslag van de pedagogische visie ben en de gehanteerde VVE methode binnen de instelling. Maakt een observatieplan en observatieverslag van het kind met een afwijkende/opvallende ontwikkeling. Maakt een plan van aanpak afgesteld op het gesignaleerde kind aan de hand van de pedagogische visie/VVE methode binnen de instelling.

3 Stelt een groepsplan op t. b. v
Stelt een groepsplan op t.b.v. collega’s, daarbij rekening houdend met de (pedagogische) behoeften van de individuele kinderen in de groep volgens de binnen de instelling gehanteerde pedagogische visie/VVE- methode. Stelt een groepsplan op aan de hand van eerdere observaties, waarin jij verbetering ziet. Ik organiseer binnen de instelling een teamoverleg waarin ik mijn groepsplan presenteer aan (alle) medewerkers/collega’s binnen de instelling. Schrijft een evaluatieverslag aan de hand van feedback die ik heb gekregen van diverse collega’s. Ik heb geëvalueerd over de verbetering die ik zou willen zien/toepassen binnen de instelling en/of 0-groep.

4 Betrekt de ouders/opvoeders bij de ontwikkeling van hun kind
Gaat gesprekken aan met diverse ouders en maakt hier 3 verschillende verslagen van. Ik ga in op de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Ik organiseer een ouder-kind activiteit waarbij ik de ouders ruim van te voren uitnodig door middel van een uitdagende flyer. Ik schrijf een plan, evaluatieverslag en lever feedback formulieren van ouders in. Ik geef een voorlichtingsbijeenkomst over bijvoorbeeld zindelijkheidstraining. Ik maak hier een verslag en PowerPoint van ter bewijs.

5 Het is van belang dat elk bewijsstuk wordt aangeleverd met een handtekening van de HBO praktijkbegeleider op jouw praktijkplek! Einde


Download ppt "1.1 competentie G 1.1 competentie H 2.1 competentie A"

Verwante presentaties


Ads door Google