De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Welkom!  Leerlingen bij ouders zitten.  Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Welkom!  Leerlingen bij ouders zitten.  Mobiele telefoon a.u.b. uit."— Transcript van de presentatie:

1  Welkom!  Leerlingen bij ouders zitten.  Mobiele telefoon a.u.b. uit.

2 Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg en welzijn breed; Techniek breed; Economie & ondernemen; Leerwerktraject; Vervolgopleidingen;

3 Samengesteld in 2010 in samenwerking met de MR (ouders) Uitgangspunt vanuit de richtlijnen: iedere leerling is een bespreekgeval; De leerling met zijn of haar kwaliteiten en capaciteiten staat centraal; (niet alleen cijfers)

4 Docententeam neemt bindend besluit over overgang naar klas 3 en niveau BBL, KBL, GL of LWT; Overgangsrichtlijnen: website. Determinatie: voorlopige plaatsing in mei, besluit in juli tijdens laatste rapportvergadering. Overgang: besluit in juli tijdens laatste rapportvergadering.

5 Keuze wordt bepaald door: Interesse Capaciteiten Omgeving Arbeidsmarkt

6 Zorg en welzijn breed; Techniek breed; Economie & ondernemen

7  Klas 3: ◦ Examenprogramma zw is verdeeld in werkvelden; ◦ Periodes van 5 weken op een werkveld; ◦ Samenwerken in groepjes; ◦ theoretische en praktische vaardigheden; ◦ Afsluiting d.m.v. eindprestaties

8  Werkvelden verdeeld in 4 groepen: ◦ (gezondheids)zorg; gehandicaptenzorg, ouderenzorg en zorg voor zieken. ◦ Uiterlijke verzorging en haarverzorging; ◦ Sport, SPW en kinderopvang; ◦ Facilitaire dienstverlening: voeding horeca;

9 Zorg en welzijn (zw) Nederlands (Ne) Engels (En) Wiskunde (Wi) examenvak KBL Rekenen: rekentoets leerjaar 4! Biologie (Bi) Maatschappijleer 1 Maatschappijleer 2; examenvak BBL Kunstvakken 1 (Kv1) Lichamelijke Opvoeding (Lo) Studieles

10  Derde klas: ◦ Bouwtechniek ◦ Mobiliteit ◦ Elektrotechniek ◦ Metaaltechniek

11  Derde klas: ◦ Periodes van 5 weken op een afdeling; ◦ theoretische en praktische opdrachten; ◦ toetsing:  Theorie  Praktische opdrachten  Reflexie  Werkhouding/ beroepshouding

12  In de vierde klas keuze voor een vakgebied: ◦ Bouwtechniek ◦ Metaaltechniek ◦ Electrotechniek ◦ Mobiliteit ◦ Installatietechniek  Eindexamen is techniek breed ;

13 Techniek breed Nederlands (Ne) Engels (En) Wiskunde (Wi) Natuur- Scheikunde 1 (Nask1) Maatschappijleer 1 (Ma1) Kunstvakken 1 (Kv1) Lichamelijke Opvoeding (Lo) Studieles

14  Klas 3: ◦ Pilot vernieuwing beroepsgerichte programma’s; ◦ Samenwerken in groepjes; ◦ theoretische en praktische opdrachten; ◦ Toetsing: combinatie van praktijk en theorie

15  Leerjaar drie: profielmodules: Logistiek 1; Commercieel 1; Secretarieel 1; Administratie 1;  Leerjaar vier: keuzevakken

16  Onderdelen: Receptie; Winkel; Etalage; Magazijn; Projecten: opzetten van een bedrijf.

17  Economie en ondernemen  Nederlands (Ne)  Engels (En)  Wiskunde (Wi)  Economie (EC)  Maatschappijleer 1 (Ma1)  Kunstvakken 1 (Kv1)  Lichamelijke Opvoeding (Lo)  Studieles

18  Gelijkwaardig aan TL;  of met extra eindexamenvak TL diploma;  Doorstroom naar MBO-4;  Doorstroom naar HAVO-4;

19 Kies een sectorTechniek □ Zorg en Welzijn □ Economie □ Verplichte vakken1. Nederlands 2. Engels 3. Wiskunde 4. Maatschappijleer 1 5. Lichamelijke opvoeding 6. KV1 1. Nederlands 2. Engels 3. Wiskunde 4. Maatschappijleer 1 5. Lichamelijke opvoeding 6. KV1 1. Nederlands 2. Engels 3. Wiskunde 4. Maatschappijleer 1 5. Lichamelijke opvoeding 6. KV1 Beroepsgerichte vak6. Techniek breed6. Zorg Welzijn breed6. Economie en Ondernemen Sectorvak 7. Nask17. Biologie 7. Economie Keuzevakken (1 vak kiezen uit) 8. Duits (klas drie verplicht) 9. □ Biologie □ Economie □ maatschappijleer 2 ( één keuze maken) 8. Duits (klas drie verplicht) 9. □ Economie □ Nsk1 □ maatschappijleer 2 ( één keuze maken) 8. Duits (klas drie verplicht) 9. □ Nsk1 □ Biologie □ maatschappijleer 2 (één keuze maken)

20 Klas 3: 4 weken stage, bij voorkeur twee verschillende bedrijven; GL: twee weken stage; Klas 4: 1 dag stage per week (lintstage) voor BBL en KBL

21

22

23

24

25

26 Een leerroute waarbij de leerling wordt uitgedaagd en uitgenodigd, door de combinatie van binnen- en buitenschools leren met meer praktijk en minder theorie, te slagen voor het vmbo-diploma (BBL) Speciaal voor kinderen die: Moeite hebben met de theorie; Een praktische instelling hebben;

27  Programma: ◦ Nederlands; ◦ Maatschappijleer; ◦ Beroepsgericht vak (zorg welzijn, economie of techniek) ◦ Veel stage; (1 a 2 dagen per week) ◦ Eigen leeromgeving met veel structuur; ◦ Volwaardig BBL diploma; ◦ Doorstroom naar MBO 2 in gelijke sector;

28 Tweejarig examenprogramma; Cijfers van leerjaar drie tellen mee voor schoolexamen; SE toetsen: schoolexamen voortgangstoetsen: overgang KV1 afgesloten derde leerjaar;

29 Het VMBO is Voorbereidend Beroepsonderwijs……geen eindopleiding.

30 350250 2000 400 2000

31  TECHNIEK auto,meubel,operator,install.,mechatr.human technology)  ZORG en WELZIJN (kinderopv.,jeugdzorgnverpleging,mode,sport,voeding,horeca)  HANDEL en ECONOMIE! (winkel,ond.,makelaar,fin.,adm.,jur.med.,log.)  LANDBOUW, VOEDSEL en LEEFOMGEVING  UNIFORMBEROEPEN(geschikt?) (alle beroepen!)

32  ROC’S: ZADKINE, ALBEDA, DA VINCI  HOUT- EN MEUBILERINGSCOLLEGE  SCHEEPVAART - EN TRANSPORTCOLLEGE  GRAFISCH LYCEUM  EDUDELTA, WELLANT (AOC)  SSPB(st.stim.pr.bw), SCHILDER^SCOOL, MET.,INSTALLATIEWERK Z-H,ZORGWAARD

33  BEROEPS OPLEIDENDE LEERWEG (BOL)  BEROEPS BEGELEIDENDE LEERWEG (BBL) (dubbel inschrijven)

34  (NIVEAU 1: ASSISTENTENOPLEIDING-TOELATINGSEISEN: 16 JAAR) (zh?)  startcollege/aka  NIVEAU 2: BASIS BEROEPSOPLEIDING (help.?) Basis  NIVEAU 3: VAKOPLEIDING (verz.)combinatie…..? Kader  NIVEAU 4: MIDDENKADEROPLEIDING Kader (mmz,ped.med,kind. Jeugd) (mmz,my zorg volw/gehand)

35  MBO DIPLOMA MIDDENKADER (niv. 4) TOELATING HBO  NIET ALLE ROC’S BIEDEN ALLE LEERWEGEN EN ALLE NIVEAUS AAN  VARIANTEN OP STUDIEDUUR EN PLAATSINGS- NIVEAU MOGELIJK! (basis 3 en kader 3)  INTAKE GESPREK/cijferlijst

36 Keuze wordt bepaald door:  Interesse 4-(passie..blijkt toch beste uit te werken)  Capaciteiten 3-(altijd blijven doen waar je toch al goed in bent)  Omgeving 2-(wat anderen denken dat je moet gaan doen)  Arbeidsmarkt 1-(varkenscyclus)  Verkeerde keuze……?

37

38  BEROEPSINTERESSETEST KLAS 2  (MBO ONDERWIJSMARKT – 3e en 4e klas.)  (BEZOEK OPEN DAGEN-3 e en 4 e klas)  VERSTREKTE DOCUMENTATIE(lijstje bij deur)  KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN, INTERNET  EIGEN INITIATIEF  VAKLEERKRACHT  DECAAN

39

40 Maandag 19 januari 2015

41 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt " Welkom!  Leerlingen bij ouders zitten.  Mobiele telefoon a.u.b. uit."

Verwante presentaties


Ads door Google