De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindexamen 2016 Oriëntatie kennis en historisch besef: -10 tijdvakken / 5 perioden -49 kenmerkende aspecten -29 verplichte voorbeelden (zie kaders) Leerstof:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindexamen 2016 Oriëntatie kennis en historisch besef: -10 tijdvakken / 5 perioden -49 kenmerkende aspecten -29 verplichte voorbeelden (zie kaders) Leerstof:"— Transcript van de presentatie:

1 Eindexamen 2016 Oriëntatie kennis en historisch besef: -10 tijdvakken / 5 perioden -49 kenmerkende aspecten -29 verplichte voorbeelden (zie kaders) Leerstof: -Lesboek -Historische contexten katern Let op! Twee derde van de vragen zullen over de 19 kenmerkende aspecten v.d. historische contexten gaan.

2 Opbouw examenkatern -Inleidende vraag. Deze vraag moet je als je klaar bent met de paragraaf kunnen beantwoorden. -Leertekst -Vragen: 1.Oriëntatie vragen (oriëntatie kennis) 2.Examen training (o.k. en historisch besef) 3.Examen training overige stof ( blz. 84)

3 Youtube filmpjes JORT geschiedenis WMEgeschiedenis

4 Na nederlaag van Napoleon groeide het nationalisme. Duitsland was in de 18 de eeuw een versnipperd gebied met verschillende vorsten. De Duitse vorstendommen wilden zich verenigen o.l.v. Wilhelm van Pruisen. Dit kreeg echt vorm toen Von Bismarck in 1862 minister President van Pruisen werd.

5 - -Tijdens het Congres van Wenen kreeg Pruisen meer gebied erbij In de 19de eeuw streefde Pruisen Frankrijk in macht voorbij: -Snelle bevolkingsgroei -Snelle industrialisatie - - Opbouw wapenindustrie - - Opbouw groot leger

6 1871 Versailles – Koning Willem I van Pruisen wordt uitgeroepen tot keizer van Duitsland. Frans- Duitse oorlog 1870-1871

7 Duitsland was een grootmacht geworden Economische groei Militaire groei

8 Otto von Bismarcks politiek Internationale machtsevenwicht belangrijk voor Duitsland. Alliantie politiek (t.o.v. Rusland en Oostenrijk) Doel: Machtsbehoud van Duitsland. Grote angst voor bondgenootschap Rusland en Frankrijk

9 Conferentie van Berlijn (1884-1885) over de verdeling van Afrika Duitse nationalisten wilden Duits imperialisme. Bismarck zag dit niet zitten. Om de nationalisten tevreden te houden werd de conferentie van Berlijn gehouden Bismarcks doel was een botsing tussen Frankrijk en Groot Brittannië. Daarnaast ging Von Bismarck akkoord met het stichten van Duitse kolonies.

10 Wilhelm II – 1888 keizer van Duitsland -Ontsloeg Von Bismarck in 1890. -Voerde een Weltpolitik. Doel: Vestiging van Duitsland als wereldimperium met overzeese kolonies.

11 De omringende grootmachten maakten zich zorgen om Duitsland: In 1898 werd de 1e Vlootwet aangenomen. Dit werd het begin van een wapenwedloop met GB, die GB won. Na misslukking Weltpolitik, nu blik op Oost-Europa voor lebensraum. Groei militarisme Groei economie Drang nach dem Osten

12 Gevolg: verschuiving bondgenootschappen Duitsland bondgenoten o.l.v. Von Bismarck Er waren nu twee vijandige machtsblokken. Rusland, Frankrijk en GB sloten een bondgenootschap. Duitsland lag ingesloten (eingekriest). Dit had Bismarck juist willen voorkomen.

13 Leg uit hoe Von Bismarck heeft gezorgd voor de vorming van de Duitse natiestaat. Wat voor politiek hanteerde Von Bismarck? Herhaling:

14 Wilhelm II – 1888 keizer van Duitsland -Ontsloeg Von Bismarck in 1890. -Voerde een Weltpolitik. Doel: Vestiging van Duitsland als wereldimperium met overzeese kolonies. I.Drang naar meer macht II.Ontevreden over Bismarcks voorzichtige Alliantiepolitiek

15 28 juni 1914

16 Eerst Frankrijk verslaan dan Rusland; zo geen tweefrontenoorlog Er lag al 10 jaar een plan klaar voor de oorlog: Von Schlieffen Plan Slag bij de Marne De oorlog verzandde in een loopgraven oorlog. Toen Rusland zich mobiliseerde werd het toch een tweefrontenoorlog.

17 Eerste Wereldoorlog 1914-1918 WO I was de eerste totale oorlog uit de geschiedenis Voedsel tekort in Duitsland door: Tekort aan mankracht in de landbouw en de havenblokkade Roep van het volk om vrede en revolutie Op 9 november 1918 riepen de sociaal- democraten de Duitse Republiek uit Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand gesloten 1919: Verdrag van Versailles


Download ppt "Eindexamen 2016 Oriëntatie kennis en historisch besef: -10 tijdvakken / 5 perioden -49 kenmerkende aspecten -29 verplichte voorbeelden (zie kaders) Leerstof:"

Verwante presentaties


Ads door Google