De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eindexamen 2016 Oriëntatie kennis en historisch besef:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eindexamen 2016 Oriëntatie kennis en historisch besef:"— Transcript van de presentatie:

1 Eindexamen 2016 Oriëntatie kennis en historisch besef:
10 tijdvakken / 5 perioden 49 kenmerkende aspecten 29 verplichte voorbeelden (zie kaders) Leerstof: Lesboek Historische contexten katern Let op! Twee derde van de vragen zullen over de 19 kenmerkende aspecten v.d. historische contexten gaan.

2 Opbouw examenkatern Inleidende vraag. Deze vraag moet je als je klaar bent met de paragraaf kunnen beantwoorden. Leertekst Vragen: Oriëntatie vragen (oriëntatie kennis) Examen training (o.k. en historisch besef) Examen training overige stof ( blz. 84)

3 Youtube filmpjes JORT geschiedenis WMEgeschiedenis

4 Duitsland was in de 18de eeuw
een versnipperd gebied met verschillende vorsten. Na nederlaag van Napoleon groeide het nationalisme. De Duitse vorstendommen wilden zich verenigen o.l.v. Wilhelm van Pruisen. Dit kreeg echt vorm toen Von Bismarck in 1862 minister President van Pruisen werd.

5 In de 19de eeuw streefde Pruisen Frankrijk in macht voorbij:
-Tijdens het Congres van Wenen kreeg Pruisen meer gebied erbij -Snelle bevolkingsgroei -Snelle industrialisatie -Opbouw wapenindustrie -Opbouw groot leger

6 Frans- Duitse oorlog 1871 Versailles – Koning Willem I van Pruisen wordt uitgeroepen tot keizer van Duitsland.

7 Duitsland was een grootmacht geworden
Economische groei Militaire groei

8 Otto von Bismarcks politiek
Doel: Machtsbehoud van Duitsland. Internationale machtsevenwicht belangrijk voor Duitsland. Grote angst voor bondgenootschap Rusland en Frankrijk Alliantie politiek (t.o.v. Rusland en Oostenrijk)

9 Conferentie van Berlijn (1884-1885) over de verdeling van Afrika
Duitse nationalisten wilden Duits imperialisme. Bismarck zag dit niet zitten. Om de nationalisten tevreden te houden werd de conferentie van Berlijn gehouden Bismarcks doel was een botsing tussen Frankrijk en Groot Brittannië. Daarnaast ging Von Bismarck akkoord met het stichten van Duitse kolonies.

10 Wilhelm II – 1888 keizer van Duitsland
Ontsloeg Von Bismarck in 1890. Voerde een Weltpolitik. Doel: Vestiging van Duitsland als wereldimperium met overzeese kolonies.

11 De omringende grootmachten maakten zich zorgen om Duitsland:
In 1898 werd de 1e Vlootwet aangenomen. Dit werd het begin van een wapenwedloop met GB, die GB won. Na misslukking Weltpolitik , nu blik op Oost-Europa voor lebensraum. Groei militarisme Groei economie Drang nach dem Osten

12 Gevolg: verschuiving bondgenootschappen
Rusland , Frankrijk en GB sloten een bondgenootschap. Duitsland lag ingesloten (eingekriest). Dit had Bismarck juist willen voorkomen. Er waren nu twee vijandige machtsblokken. Duitsland bondgenoten o.l.v. Von Bismarck

13 Herhaling: Leg uit hoe Von Bismarck heeft gezorgd voor de vorming van de Duitse natiestaat. Wat voor politiek hanteerde Von Bismarck?

14 Wilhelm II – 1888 keizer van Duitsland
Ontsloeg Von Bismarck in 1890. Voerde een Weltpolitik. Drang naar meer macht Ontevreden over Bismarcks voorzichtige Alliantiepolitiek Doel: Vestiging van Duitsland als wereldimperium met overzeese kolonies.

15 28 juni 1914

16 Er lag al 10 jaar een plan klaar voor de oorlog: Von Schlieffen Plan
Slag bij de Marne De oorlog verzandde in een loopgraven oorlog. Eerst Frankrijk verslaan dan Rusland; zo geen tweefrontenoorlog Toen Rusland zich mobiliseerde werd het toch een tweefrontenoorlog.

17 Eerste Wereldoorlog 1914-1918 Roep van het volk om vrede en revolutie
WO I was de eerste totale oorlog uit de geschiedenis Op 9 november 1918 riepen de sociaal-democraten de Duitse Republiek uit Voedsel tekort in Duitsland door: Tekort aan mankracht in de landbouw en de havenblokkade Op 11 november 1918 werd de wapenstilstand gesloten 1919: Verdrag van Versailles


Download ppt "Eindexamen 2016 Oriëntatie kennis en historisch besef:"

Verwante presentaties


Ads door Google