De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cao 2015. Stand van zaken cao onderhandelingen Looptijd Pensioenregeling Salaris Functiewaardering Uitbesteding Duurzame Inzetbaarheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cao 2015. Stand van zaken cao onderhandelingen Looptijd Pensioenregeling Salaris Functiewaardering Uitbesteding Duurzame Inzetbaarheid."— Transcript van de presentatie:

1 cao 2015

2 Stand van zaken cao onderhandelingen Looptijd Pensioenregeling Salaris Functiewaardering Uitbesteding Duurzame Inzetbaarheid

3 Looptijd CAO AkzoNobel 2 jaar Bonden 1,5 jaar Vaststelling pensioenpremie samen laten vallen met nieuwe cao-periode

4 Pensioenregeling Externe factoren Nieuw Fiscaal Kader Nieuw Financieel Toetsingskader

5 Pensioenregeling Nieuw Fiscaal Kader Pensioengevend salaris fiscaal beperkt tot max € 100.000,- Pensioenopbouw Ouderdomspensioen fiscaal beperkt tot 1,875% bij pensioenleeftijfd 67 jaar. Conclusie Nabestaandenpensioen niet meer te financieren vanuit het ouderdomspensioen. Voorstel bonden: Nabestaandenpensioen weer zelf opbouwen.

6 Pensioenregeling Nieuw Financieel Toetsingskader Vereiste dekkingsgraad APF van 113% naar 116%. Indexatie (gedeeltelijk) pas bij dekkingsgraad > 110%. Volledig indexeren bij dekkingsgraad > 125 % en alleen als we kunnen blijven indexeren. Inhaalindexatie alleen na volledige indexatie. Conclusie Indexeren zal komende jaren niet of zeer beperkt plaatsvinden.

7 Pensioenregeling Nieuw Financieel Toetsingskader Vanuit indexatiedepot alleen duurzaam indexeren mogelijk Betekent dat indexatiestorting pas over 10 jaar effect heeft Conclusie Het inkopen van extra indexatie door actieven is niet zinvol meer: Vrijval premie 5%

8 Pensioenregeling Nieuwe Premieperiode Rente extreem laag, nieuwe Rente Termijn Structuur van de Nederlandse Bank Levensverwachting gestegen Populatie binnen AkzoNobel vergrijst Verhouding mannen/vrouwen wijzigt

9 Pensioenregeling Nieuwe Premieperiode Rentevaste periode leidt tot een stijging van >5% Gekozen voor premie op basis van verwacht rendement AkzoNobel wil niet meer betalen dan 22,6%; hogere werkgeverspremie moet uit de loonruimte gefinancierd worden (altijd zo geweest) Premie zal jaarlijks kunnen bewegen Verwachting is dat de premie voor een versoberde regeling ongeveer leidt tot een premiestijging van 3% van de grondslag – ongeveer 1 à 1,5 % van het loon.

10 Pensioenregeling Nieuwe Premieperiode Invoeren van een opgebouwd nabestaandenpensioen en een lagere franchise kost ongeveer 4,5% van de grondslag. Bonden stellen voor daarvoor de indexatiepremie te benutten die anders zou vrijvallen. Pensioenregeling blijft zo redelijk op niveau, al verlies je indexatiepotentieel

11 Pensioenregeling Conclusie Pensioenregeling blijft redelijk op niveau zonder dat er een extreme stijging is van de werknemerspremie Maar: Risico’s naar de toekomst indien rente aanhoudend laag blijft. Indexatiepotentieel actieven en gepensioneerden de komende 10 jaar laag

12 Salaris Bod: 1,75% per 1 juli 2015 2% per 1 juli 2016 eenmalige uitkering van 0,5% per 1-12-2016 Bonden willen eenmalige financiering door AkzoNobel van het eerste jaar van de pensioen- premieverhoging in plaats van de eenmalige uitkering.

13 Functiewaardering AkzoNobel: Herijking functies in cao I Invoering Hay voor alle functies in cao HP Bonden: Procedurele waarborgen t.a.v. het opstellen van een nieuwe functiebeschrijving Geen loonverlies indien lagere waardering als gevolg van systeemwisseling

14 Uitbesteding Bonden: Betere garanties op behoud van arbeidsvoorwaarden Ook pensioen betrekken bij vergelijking Indien wettelijke belemmeringen; afkoop van het verschil via de Kantonrechtersformule o.i.d.

15 Duurzame Inzetbaarheid Maatschappelijke ontwikkelingen Leeftijdsdiscrimininatie D.I. Budget Consignatie – overwerk > 55 jaar Demotie bescherming > 55 jaar Leeftijdsdagen


Download ppt "Cao 2015. Stand van zaken cao onderhandelingen Looptijd Pensioenregeling Salaris Functiewaardering Uitbesteding Duurzame Inzetbaarheid."

Verwante presentaties


Ads door Google