De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Harry Rolf Afdeling Hydrologie NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Waterbeheer duingebied Castricum Copyrights Deze copie is bestemd als achtergrondinformatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Harry Rolf Afdeling Hydrologie NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Waterbeheer duingebied Castricum Copyrights Deze copie is bestemd als achtergrondinformatie."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Harry Rolf Afdeling Hydrologie NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Waterbeheer duingebied Castricum Copyrights Deze copie is bestemd als achtergrondinformatie bij het project duurzaam waterbeheer basisschool Sokkerwei Castricum. Buiten deze bestemming mag niets uit deze presentatie worden gecopieerd zonder expliciete toestemming van PWN

4 Opbouw van de ondergrondOpbouw van de ondergrond Waterwinning in het duinWaterwinning in het duin Effecten van de reductie duinwaterwinningEffecten van de reductie duinwaterwinning Situatie CastricumSituatie Castricum

5 Door PWN beheerde natuurterreinen Duingebied Castricum

6

7 Noordzee NAP -20 -40 -60 -100 -80 Castricum Ondiepe pakket Middenpakket Diepe pakket Doorsnede duingebied Geologie

8 Ondiepe pakket Middenpakket Diepe pakket Noordzee NAP -20 -40 -60 -100 -80 Castricum Zoet en zout grondwater Zout grondwater “zoetwater bel”

9 Noordzee NAP -20 -40 -60 -100 -80 Castricum Kwel “drangwater” Grondwaterstroming

10 Duinwaterwinning NAP -20 -40 -60 -80 -100 NAP -20 -40 -60 -80 -100 NoordzeeCastricum IKIEF ICAS Kunstmatige infiltratie

11 IKIEF ICAS Kunstmatige infiltratie

12 NAP -20 -40 -60 -80 -100 NAP -20 -40 -60 -80 -100 NoordzeeCastricum IKIEF ICAS DWAT diep infiltratie Reductie duinwaterwinning

13 NAP -20 -40 -60 -80 -100 NAP -20 -40 -60 -80 -100 NoordzeeCastricum IKIEF ICAS DWAT Reductie duinwaterwinning

14 sinds 1920 winning natuurlijk duinwatersinds 1920 winning natuurlijk duinwater sinds 1957 kunstmatige infiltratie sinds 1957 kunstmatige infiltratie sinds 1990 diepinfiltratie sinds 1990 diepinfiltratie Provinciaal beleid bestrijding verdroging Provinciaal beleid bestrijding verdroging 1993 reductie duinwaterwinning tot 1993 reductie duinwaterwinning tot 1 Mm3/jaar 1 Mm3/jaar Samenvattend

15 Huidige situatie 45 miljoen m3 /jaar productie via 45 miljoen m3 /jaar productie via infiltratiegebieden (gesloten systemen) infiltratiegebieden (gesloten systemen) 1 miljoen m3 duinwaterwinning 1 miljoen m3 duinwaterwinning duinwater als strategische watervoorraad duinwater als strategische watervoorraad

16 Reductie duinwaterwinning Effect op de grondwaterstand Analyse meetreeksen grondwaterstand

17 Tijdreeksanalyse 1. de neerslag 2. de verandering van de waterwinning Bepalen van de variatie van de grondwaterstand door:

18 Gemeten grondwaterstand duingebied

19 Invloed neerslag

20 invloed waterwinning en neerslag

21 Meetreeks binnenduinrand

22 Geen invloed waterwinning Alleen variatie door neerslag

23 10 30 50 Stijging van de grondwaterstand door reductie duinwater- winning (cm)

24 Conclusie waterwinning vrijwel volledig via (gesloten) infiltratiesystemen waterwinning vrijwel volledig via (gesloten) infiltratiesystemen stoppen duinwaterwinning heeft geleid tot afname van de verdroging in het duin stoppen duinwaterwinning heeft geleid tot afname van de verdroging in het duin in de binnenduinrand is sinds 1985 geen stijging van de grondwaterstand opgetreden in de binnenduinrand is sinds 1985 geen stijging van de grondwaterstand opgetreden

25 Situatie Castricum Ondiepe kleilagen (Oer-IJ) zeer belangrijk voor de waterhuishoudingOndiepe kleilagen (Oer-IJ) zeer belangrijk voor de waterhuishouding geen stijging van de grondwaterstand door stoppen waterwinninggeen stijging van de grondwaterstand door stoppen waterwinning wel toename kweldruk vanuit het middenpakketwel toename kweldruk vanuit het middenpakket grondwaterstand zeer gevoelig voor variatie in de neerslaggrondwaterstand zeer gevoelig voor variatie in de neerslag houd (bij nieuwbouw) rekening met toenemende frequentie van hoge grondwaterstanden als gevolg van klimaatsveranderinghoud (bij nieuwbouw) rekening met toenemende frequentie van hoge grondwaterstanden als gevolg van klimaatsverandering

26


Download ppt "Harry Rolf Afdeling Hydrologie NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Waterbeheer duingebied Castricum Copyrights Deze copie is bestemd als achtergrondinformatie."

Verwante presentaties


Ads door Google