De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie br. D. van Harten Preeklezen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie br. D. van Harten Preeklezen"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

2 Agenda 6 mei 19:30 LEF! 10 mei M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Handelingen Inl: M. Bruijn 13 mei 09:30 kinderclub Ouderavond LEF!

3 Mededelingen kerkenraad
Diensten 09:30 voorganger: ds. A.H. v.d. Velden 14:30 voorganger: br. D. van Harten De middagdiensten t/m 20 mei zullen om uur beginnen. In de morgendienst vieren wij het Heilig Avondmaal. Aan de tafel worden uw gaven gevraagd voor de diaconie. De collecte is bestemd voor de Stichting Evangelie & Moslims. Deze christelijke stichting heeft tot doel de plaatselijke gemeenten te ondersteunen bij en toe te rusten tot getuigenis en dienst onder moslims in Nederland.

4 Mededelingen kerkenraad
Morgenavond, 7 mei, vergaderen de kerkenraad en de diaconie, beide vergaderingen beginnen om uur. Vooraf aan de middagdienst oefenen we uit het Gereformeerd Kerkboek gezang 53. Vriendelijk verzoek om uw telefoon uit te schakelen.

5 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

6 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
● Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

7 Gezang 53: 1 In de lente van mijn leven kwam de vrieskou van de dood. Jong heb ik mijn lief begraven, oud eet ik mijn tranenbrood.

8 Gezang 53: 2 Vastend, bidden in de tempel zoek ik bij de heer asiel. Waar het leed mijn leven stempelt is Hij balsem voor de ziel.

9 Gezang 53: 3 Heer, ontferm U, uw gerichten gaan een mens door merg en been. Kom mijn duisternis verlichten, sla uw armen om mij heen.

10 Gezang 53: 4 In de winter van mijn leven breekt de zon weldadig door. Kind, mijn vreugde vindt bij wachters in Jeruzalem gehoor.

11 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

12 175 C

13 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: ● Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

14 Gezang 167, NG87: 1 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

15 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

16 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 ● 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

17 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 ● Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

18 Psalm 25: 4, 5 4 God is goed en hoog te prijzen, trouw en recht is zijn beleid. Zondaars wil Hij onderwijzen in de weg der zaligheid. Wie ootmoedig luistren wil, zal de rechte paden leren, hij die nederig en stil wandelt in de weg des HEREN.

19 Psalm 25: 4, 5 5 Louter goedheid zijn Gods paden voor wie leeft naar zijn verbond, daaraan trouw blijft en zijn daden slechts op Gods geboden grondt. Zie mij schuldig voor U staan, Heer, vergeef mijn overtreden, neem mij om uws naams wil aan, groot zijn uw barmhartigheden.

20 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 ● 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

21 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

22

23

24

25 ‘Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis.’ (1Joh1:5)

26 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’
1 Joh 1:5 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’

27 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’
1 Joh 1:5 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’ Hij wil ons de rauwe werkelijkheid laten zien

28 1 Joh 1:5

29 1 Joh 1:5

30 1 Joh 1:5 ‘… niets dat verborgen is blijft geheim; alles wat verborgen is zal bekend worden en aan het licht komen.’ (Luc 8:17)

31 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’
1 Joh 1:5 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’ Hij wil ons de rauwe werkelijkheid laten zien Hij wil ons hoop geven

32 1 Joh 1:5 ‘Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden.’ (Ps 19:13)

33 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’
1 Joh 1:5 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’ Hij wil ons de rauwe werkelijkheid laten zien Hij wil ons hoop geven Hij wil onze vreugde compleet maken

34 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’
1 Joh 1:5 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’ Hij wil ons de rauwe werkelijkheid laten zien Hij wil ons hoop geven Hij wil onze vreugde compleet maken Hij wil ons aansporen om in Gods licht te wandelen

35 1 Joh 1:5

36 1 Joh 1:5

37 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’
1 Joh 1:5 De Here Jezus heeft het zelf gezegd: ‘God is licht’ Hij wil ons de rauwe werkelijkheid laten zien Hij wil ons hoop geven Hij wil onze vreugde compleet maken Hij wil ons aansporen om in Gods licht te wandelen

38 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 ● Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

39 Gezang 155, Gz17: 1, 3, 5 1 God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

40 Gezang 155, Gz17: 1, 3, 5 3 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

41 Gezang 155, Gz17: 1, 3, 5 5 Wil, U ter eer, steeds meer en meer ’t geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde ’t goede werken.

42 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

43 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 ● Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

44 Gezang 167, NG87: 2, 3 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

45 Gezang 167, NG87: 2, 3 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. ’t Is uw Geest die mijn doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

46 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

47 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

48 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 ● Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

49 Psalm 19: 5, 6 5 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

50 Psalm 19: 5, 6 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, Heer, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, Verlosser, hoog geprezen!

51 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 ● Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims

52 182 D

53 Liturgie br. D. van Harten Preeklezen
Gezang 53: Gezang 167: 1 1 Johannes 1: 1 – 2: 6 Psalm 25: 4, 7 1 Johannes 1: 5 Gezang 155: 1, 3, 5 Gezang 167: 2, 3 Psalm 19: 5, 6 Gezang 182D: Amen Collecte: Stichting Evangelie & Moslims


Download ppt "Liturgie br. D. van Harten Preeklezen"

Verwante presentaties


Ads door Google