De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 2 -lichtbreking 1. 2 Waarom dragen jullie een zonnebril?  glazen laten slechts een beperkt deel van de zon door, de rest absorberen ze, zo beschermen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 2 -lichtbreking 1. 2 Waarom dragen jullie een zonnebril?  glazen laten slechts een beperkt deel van de zon door, de rest absorberen ze, zo beschermen."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 2 -lichtbreking 1

2 2

3 Waarom dragen jullie een zonnebril?  glazen laten slechts een beperkt deel van de zon door, de rest absorberen ze, zo beschermen ze onze ogen Waarom moet je een reflector hebben op je fiets?  Deze reflecteert het licht, of weerkaatst het Hieruit kunnen we afleiden dat sommige voorwerpen het licht weerkaatsen ( = reflecteren) doorlaten of absorberen ◦ donkere voorwerpen absorberen grote hoeveelheden licht ◦ lichte voorwerpen weerkaatsen grote hoeveelheden licht ◦ blinkende voorwerpen weerkaatsen nagenoeg alle licht ◦ ruwe voorwerpen verstrooien het licht 3 p149

4 Licht valt op effen spiegelend oppervlak Alle lichtstralen in één richting teruggekaatst P149-150

5 Wolk = kleine druppeltjes Oneffen metaaloppervlak Verfrommelde folie Elke lichtbundel in andere richting teruggekaatst P150

6 Proef:  a) Een evenwijdige lichtbundel valt in op een spiegel  b) Een evenwijdige lichtbundel valt in op gekreukt aluminiumfolie Waarneming:  a) Door de spiegel wordt het licht in één richting teruggekaatst  b) Door de aluminiumfolie wordt het licht in verschillende richtingen teruggekaatst. 6 P150

7 lichtbundel verklaring van de diffuse terugkaatsing oneffen spiegelend oppervlak Wetten van de terugkaatsing: toepassing P150

8 Theorie  Regelmatige terugkaatsing ontstaat als licht invalt op een effen oppervlak.  Het licht wordt in dezelfde richting teruggekaatst.  Diffuse terugkaatsing ontstaat als licht invalt op een oneffen oppervlak  Het licht wordt in alle richtingen teruggekaatst 8 P150

9 Toepassingen  a) Waarom zien we geen beeld meer als we op een spiegel uitademen ? ◦ Diffuse terugkaatsing op waterdruppels  b) Verklaar waarom op zolder de binnenvallende zonnestralen duidelijk te zien zijn. ◦ Diffuse terugkaatsing op stofdeeltjes  c) Een autobestuurder ziet in de mist duidelijk de lichtbundels van zijn auto. Verklaar. ◦ Diffuse terugkaatsing op waterdruppels 9 P150

10  Een spiegel is elk voorwerp dat licht op een regelmatige manier weerkaatst  Vlakke spiegels: het spiegeloppervlak is vlak  Sferische spiegels: het spiegeloppervlak is bolkap Hol: de binnenzijde van de bolkap is spiegelend  Vergroten het spiegelbeeld Bol :de buitenzijde van de bolkap is spiegelend  Verkleinen het spiegelbeeld-> groot gezichtsveld 10 P151

11 Zie leerlingenproef 11

12 12

13  Een lichtstraal die invalt op een voorwerp, valt altijd in op een bepaald punt van het voorwerp.  Het invalspunt is het punt waar de invallende straal het voorwerp raakt.  De lijn die loodrecht op het voorwerp staat en door het invalspunt gaat,noemen we de normaal.  De hoek die de invallende lichtstraal maakt met de normaal, noemen we de invalshoek,  en de hoek die de weerkaatste lichtstraal maakt met de normaal, noemen we de weerkaatsingshoek invallende straal normaal teruggekaatste straal P151

14 invalshoek = terugkaatsingshoek i = t invallende straal normaal teruggekaatste straal P152

15 De stralengang is omkeerbaar P152

16 vlak scherm vlakke spiegel invalspuntlichtbron Lichtstraal valt in op spiegel In invalspunt teken je de normaal Door de straal en de normaal plaats je een vlak scherm De teruggekaatste straal valt ook samen met het scherm Invallende straal, normaal en teruggekaatste straal liggen in hetzelfde vlak Wetten van de terugkaatsing: « 3 » P152

17  de invallende straal, normaal en de teruggekaatste straal liggen in hetzelfde vlak  De invalshoek van een lichtstraal is altijd gelijk aan de weerkaatsingshoek  De stralengang is omkeerbaar 17 N = normaal Î = invalshoek T^ =terugkaatsingshoek i = invallende straal, t = teruggekaatste straal P152

18 18 P152

19 Proef met kaars Waarneming  Het beeld bevindt zich evenver achter de spiegel dan het voorwerp ervoor.  De lijn die voorwerp en beeld verbindt staat loodrecht op de spiegel: voorwerp en beeld liggen symmetrisch t.o.v. de spiegel  Afstand =….cm ( gelijk ) 19 P153

20 Proef kaars + voorwerp Waarneming  Het beeld staat rechtop  Linker- en rechterzijde zijn omgewisseld  De grootte van het beeld is gelijk aan de grootte van het voorwerp.  Het spiegelbeeld is een virtueel beeld -> Het beeld kan NIET opgevangen worden op een scherm 20 P153

21 voorwerp beeld links rechts Beeld staat rechtop Links en rechts zijn verwisseld rechts links P153

22 Spiegel = wateroppervlak reëel voorwerp beeld Voorwerp en beeld symmetrisch t.o.v. spiegel Voorwerp en beeld even groot Beeld is virtueel P153

23 23 P153 Stap 1 : teken het spiegelbeeld op gelijke afstand achter de spiegel (loodrecht projecteren) Stap 2 : teken de (door de spiegel) teruggekaatste lichtstraal naar het oog, vertrekkend vanuit het spiegelbeeld achter de spiegel: stippellijn voor de spiegel: volle lijn Stap 3 : teken de lichtstraal van het voorwerpspunt naar de spiegel

24 1 2 3 Vlakke spiegel i it t it V B i = t 1 2 1 3 2 3 Constructie van een beeldpunt bij een vlakke spiegel steunend op de terugkaatsingswetten Het beeldpunt is het snijpunt van de verlengden van de teruggekaatste stralen ! P153

25 25 Het beeld bij meer dan één spiegel : dezelfde terugkaatsingswetten!

26 Opdracht : vervolledig de stralengang Waarneming  Het beeld bevindt zich achter de spiegel in het snijpunt van het snijpunt van het verlengde van de teruggekaatste stralen 26 P153

27 a) Rechtopstaand b) Links - rechts – verwisseld c) Even groot d) Virtueel e) Voorwerp en beeld liggen symmetrisch t.o.v. de spiegel Een VIRTUEEL BEELD is een beeld dat men NIET kan opvangen op een scherm 27 P153

28 28 P152

29 29

30 30

31 31 1.Een straal evenwijdig met de symmetrieas wordt door het brandpunt teruggekaatst 2.Een straal door het brandpunt wordt evenwijdig met de symmetrieas teruggekaatst

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37 9 voorwerpen, 9 beelden

38 38

39 39

40 40


Download ppt "Deel 2 -lichtbreking 1. 2 Waarom dragen jullie een zonnebril?  glazen laten slechts een beperkt deel van de zon door, de rest absorberen ze, zo beschermen."

Verwante presentaties


Ads door Google