De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na de Ontmoeting … Weer naar buiten Pinkstergemeente De Schuilplaats Spijkenisse, 17 januari 2016 160117c Na het bidden/ 1 van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na de Ontmoeting … Weer naar buiten Pinkstergemeente De Schuilplaats Spijkenisse, 17 januari 2016 160117c Na het bidden/ 1 van."— Transcript van de presentatie:

1 Na de Ontmoeting … Weer naar buiten Pinkstergemeente De Schuilplaats Spijkenisse, 17 januari 2016 160117c Na het bidden/ charleshnmpetit@gmail.com 1 van 12

2 Kenmerken van een christen ? 2 van 12 actief neemt risico’s tegendraads

3 Vorige keer: De tabernakel in … 3 van 12 Num. 2 God verblijft bij de mensen. De eeuwige en het tijdelijke ontmoeten hier elkaar.

4 Weer naar buiten … 4 van 12 Christen?  Je bent Gods tempel en Vader, Zoon en Heilige Geest wonen (woont?) in je.  Je bent priester! Tabernakel in de woestijn als afbeelding. Hoe gaan we onze tempel binnen? Hoe gaan we, na onze ontmoeting met God, weer naar buiten? Hebr. 8:5 Hebr. 9:23 Ex 25:9 1 Kor. 3:17 1 Kor. 6:19 1 Tess. 5:23 Joh. 14:23 1 Petr. 2:5 Openb. 1:6

5 God spreekt met je … 5 van 12 God sprak met Mozes vertrouwelijk en direct, van mond tot mond. Opdrachten (samenwerking!) – zendingsopdracht (gij zult mijn getuigen zijn) – wacht totdat je bekleed wordt met kracht uit de hoogte – blijf in Mijn liefde! Heb elkaar lief! – vrucht dragen & discipel zijn Num. 12:7 Matt. 28:19 Luc. 24:47 Luc. 24:49 Hand. 2:8 Joh. 21:16-17 Joh. 15:9+12 Joh. 4:24 Gal 5:22

6 Gods schepping 6 van 12 God schept en draagt continu zijn schepping Het zichtbare is niet ontstaan uit het waarneembare Tempelbeek en mosterdzaadje Joh. 1:3 Hebr. 1:3 Hebr. 11:3 Joh. 4:24 Ez. 47:1-11 Matt. 13:31-32

7 Bidden in geloof 7 van 12 Jezus: “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.” Geloof verzet bergen als je dat biddend begeert en niet twijfelt. Blijf weg van alles wat innerlijke verdeeldheid geeft. Los innerlijke verdeeldheid op (b.v. vergeven) Marc. 11:22-25 Matt 21:21-22 Joh. 15:7 (HStV) Jer. 31:33 Joh. 15:16 Fil. 2:13 1 Tim. 2:1

8 Fout: eerst zien en dan geloven 8 van 12 Handel vanuit je visie / Gods visie – Goed: eerst geloven en dan zien! Het geloof wordt pas vol-komen uit de werken Het geloof zonder de werken is dood! P.S. Wie breng je mee naar de Alpha-cursus?* * Introductie woensdag 20 januari, 20:00u, bij Charles en Maria thuis. Jac. 2:17-26 Jona 3:2 ( )

9 Voorbeelden 9 van 12 Kaleb, een van de 12 verspieders. “Doch omdat bij mijn knecht Kaleb een andere geest geweest is en hij Mij volkomen gevolgd heeft, zal Ik hem naar het land brengen, waar hij heen geweest is, en zijn nakomelingschap zal het bezitten.” Paulus aan Timotheüs: “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere …” Jan Willem Embregts en Gerrit Flach Num. 13-14 zie ook Hebr. 11 2 Tim. 1:7-8 HStV

10 Kenmerken van een christen 10 van 12 actief – God zet aan tot actie om Zijn reddingsplan uit te voeren neemt risico’s – doet dingen die de wereld niet begrijpt (b.v. zendingsreizen) tegendraads – zoutend zout; wordt niet gelijkvormig aan deze wereld Matt 5:13 Rom. 12:2

11 Week van gebed 11 van 12 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. 1 Petr. 2:9-10

12 Maak de Vader zichtbaar. 12 van 12


Download ppt "Na de Ontmoeting … Weer naar buiten Pinkstergemeente De Schuilplaats Spijkenisse, 17 januari 2016 160117c Na het bidden/ 1 van."

Verwante presentaties


Ads door Google